Αναρτήσεις

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ....ΠΛΕΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΙΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ

Τι μπορεί να σας κάνει η μηχανή; το πολύ να σας σκοτώσει