Αναρτήσεις

Είπαν οι Ελοχίμ,⤍ θα κάνουμε τον άνθρωπο, κατά εικόναν ημετέραν και ομοίωσιν

Η δαιμονοποίηση της κινητηρίου δύναμης αυτού του κόσμου