Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ - Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ - ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ - ΥΜΝΩΔΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΗ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣΕρμής Τρισμέγιστος
Εσύ παιδί μου να προσευχηθείς πρώτα στον Κύριο και Πατέρα και Μοναδικό και όχι στον Έναν, αλλά σ'εκείνον από τον οποίο προέρχεται ο Ένας, να τύχεις ευμενούς μεταχείρησης, ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις τον τόσο μεγάλο Θεό και με μια του μόνο ακτίνα να σου φωτίσει την νόηση.

Ερμής Τρισμέγιστος
Δεν επικοινωνούν όσα βρίσκονται στον ουρανό με όσα βρίσκονται στη γη αλλα επικοινωνούν όσα βρίσκονται στη γη με όσα βρίσκονται στον ουρανό.

Μας γίνεται ξεκάθαρο στο εν λόγω κείμενο ότι τον άνθρωπο με σάρκα τον δημιούργησε ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος, μέσα από τα Επτά δικά του κτιστά δημιουργήματα, τους Επτά Νους Ουρανούς, τους Επτά Διοικητές, ο Ένας, που συνδέεται με τα δικά του Επτά δημιουργήματα, και δημιουργεί με το δικό του δοχείο της Ύλης, ενώ ο Αληθινός Πατέρας Όλων Τριαδικός Θεός είναι Φως και Ζωή Υπάρχων, το Πάν, η Προάρχων Αρχή της Ζωής, η Πρώτη Αλήθεια της Ζωής που γεννήθηκε από την ένωση του με τον Αδιαίρετο Φωτεινό του Λόγο. Φως Λόγος η Ζωή, Φως και Λόγος Αδιαίρετος, η δε ένωση τους η Ζωή.

Ερμής Τρισμέγιστος
Εσύ ως παν που βρίσκεσαι μέσα μας, σώζε μας ως ζωή και φώτιζε μας ως φως, Θεέ.

Εξυμνεί όμως και τους δύο, και εννοώ ότι εξυμνεί τον δεύτερο Νου δημιουργό στο Νου στο Άγιο πνεύμα την Όγδοη Μονάδα που εξέπεσε.


Ερμής Τρισμέγιστος
Εσύ παιδί μου να προσευχηθείς πρώτα στον Κύριο και Πατέρα και Μοναδικό και όχι στον Έναν, αλλά σ'εκείνον από τον οποίο προέρχεται ο Ένας, να τύχεις ευμενούς μεταχείρησης, ώστε να μπορέσεις να κατανοήσεις τον τόσο μεγάλο Θεό και με μια του μόνο ακτίνα να σου φωτίσει την νόηση.

Ο Κύριος και Πατέρας Όλων Τριαδικός Θεός και Μοναδικός το Παν είναι Φως και Ζωή Υπάρχων.


Ο Ένας είναι ο Όγδοος Ουρανός, είναι ο Άγιος Λόγος, είναι ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος, και οι Επτά Ουρανοί του κτιστού κόσμου, είναι τα Επτά δικά του δημιουργήματα, είναι οι Επτά Νους Διοικητές Ουρανοί, που φέρουν τις Επτά κατώτερες βαθμίδες του πνεύματος από την Ιερή Δεκάδα, είναι ο αισθητός θεός των αισθητών σωμάτων σε κάθε Ουρανό ξεχωριστά του κτιστού κόσμου. Και όλα συνδέονται με τη Όγδοη μονάδα και εξουσιάζονται από αυτή, δηλαδή εξουσιάζονται από τον κτιστό δεύτερο Νου δημιουργό, που δημιούργησε ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος για να εγκλείσει μέσα του το δοχείο της Ύλης-σκότος, και να δημιουργήσει την ζωή με αυτό..και με την είσοδο του Ανθρώπου (ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως) στον κτιστό κόσμο των Οκτώ Ουρανών, εξέπεσε ο κτιστός Νους δημιουργός και έγινε ένα με το άλογο δοχείο της Ύλης-σκότος.


Ερμής Τρισμέγιστος:

Εσύ ως παν που βρίσκεσαι μέσα μας, σώζε μας ως ζωή και φώτιζε μας ως Φως, Θεέ. Γιατί ο νους καθοδηγεί το λόγο σου.

(ο Νους της ανθρώπινης ψυχής φέρει τις Οκτώ βαθμίδες του πνεύματος του ανθρώπου δεύτερου θεού, Ζωή και Φως, και όχι του κτιστού Νου το οποίο πνεύμα του συνεργάζεται με το δοχείο της Ύλης και γίνεται ένα με τα αισθητά σώματα-είδωλα.)

"Γνώρισε τον εαυτό σου - Γνώθι σ αυτόν"

Δημιουργέεσύ που φέρεις το πνεύμα.
Εσύ είσαι ο θεός. (ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός ο αισθητός θεός-ο ένας-)
Ο άνθρωπος που εσύ δημιούργησες, (από φωτιά, αέρα, γη, νερό, που φέρει το δικό του πνεύμα) αυτά σου κραυγάζει μέσω της φωτιάς, του αέρα, της γης, του νερού, μέσω του πνεύματος, μέσω των δημιουργημάτων σου.

Διαβάστε εδώ:
oι άνθρωποι (τα είδωλα) οδηγούνται από το πνεύμα της φύσης του κτιστού Νου δημιουργού, το οποίο πνεύμα συνεργάζεται με τα τέσσερα άλογα και ανόμοια στοιχεία της φύσης και οδηγείται από αυτά. (φωτιά, αέρας, γη, νερό).

Οι άνθρωποι που εξουσιάζουν τον συνάνθρωπο αλλά και εξουσιάζονται, οδηγούνται από το πνεύμα της φύσης που όπως είπα συνεργάζεται με τα άλογα Τέσσερα στοιχεία, και γεννιέται το μεταβαλλόμενο νοερό πνεύμα φωτιά-αέρας=Νους, που εκδηλώνεται στο σώμα γη-νερό=αισθήσεις.

Ο Νους της ανθρώπινης ψυχής όμως, ο Ιδεατός Άνθρωπος, δεν συνεργάζεται με αυτό το πνεύμα. Ούτε εξουσιάζει το κατώτερο με την έννοια του Ισχυρού και δυνατού, αλλά οδηγεί το σώμα και τα πάντα με Αρμονία, σύμφωνα με το Αρχέτυπο Πανάγαθο Πρότυπο, και γίνεται ο Μιμητής της Πρόνοιας και του Λόγου της Αλήθειας της Ζωής.

..........

ΥΜΝΩΔΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΗ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Όλη η φύση ας υποδεχτεί αυτόν τον ύμνο.
Ας ανοίξει η γη, ας ανοίξει για μένα κάθε μοχλός της βροχής και τα δέντρα ας μην κουνιούνται. 
Πρόκειται να δοξάσω ως κύριο της κτήσης, το παν και το ένα.
Ας ανοίξουν οι ουρανοί και οι άνεμοι ας σταθούν. 
Ο αθάνατος κύκλος του θεού (ο Νους Ουρανός εκ των Επτά ) ας δεχτεί τα λόγια μου. 
Γιατί πρόκειται να δοξάσω αυτόν που έκτισε τα πάντα, (τον Όγδοο Ουρανό τον Ένα) αυτόν που στερέωσε τη γη και κρέμασε τον ουρανό και ξεχώρισε το γλυκό νερό από τον ωκεανό να βρίσκεται στην κατοικημένη και ακατοίκητη γη για τη διατροφή και τη δημιουργία των ανθρώπων, αυτόν που έδωσε εντολή να φανερωθεί η φωτιά (το πνεύμα της φύσης) στους θεούς και στους ανθρώπους και να μετέχει σε κάθε πράξη τους. Ας τον εξυμνήσουμε όλοι από κοινού, αυτόν που βρίσκεται στα ουράνια, τον κτίστη ολόκληρης της φύσης. Αυτός είναι το μάτι του νου και ας δεχτεί τη δοξασία των δυνάμεων μου. (ο ένας).

Δυνάμεις (ο Νους της ανθρώπινης ψυχής) που βρίσκονται μέσα μου δοξάστε το ένα και το παν. Όλες οι δυνάμεις που βρίσκεστε μέσα μου μαζί με τη θέληση μου, ψάλλετε. 

Άγια γνώση (ο Άγιος Λόγος η Όγδοη μονάδα του πνεύματος που κατέχει ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και φως και κατέχει όλη την γνώση του κτιστού κόσμου) φωτισμένος από σένα, δοξάζοντας μέσω εσού και το νοητό φως (την Όγδοη Μονάδα το Άγιο Πνεύμαχαίρομαι με τη χαρά του νου μου.

Όλες οι δυνάμεις (όλες οι βαθμίδες του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας) δοξάστε μαζί μου. Και συ εγκράτεια, (οι βαθμίδες του πνεύματος) δόξασε μαζί μου. Δικαιοσύνη μου, δόξασε το δίκαιο (Αρμονία) μέσα από την υμνωδία μου, δόξασε το παν μέσα από μένα. Ελεημοσύνη μου δόξασε το παν μέσα από μένα, αλήθεια δόξασε την αλήθεια, αγαθό δόξασε το αγαθό, ζωή και φως η δοξασία αυτή από σας και προς εσάς απευθύνεται.

Σε ευχαριστώ πατέρα, Θεέ, δύναμη (Ιερή Δεκάδα) των ενεργειών μου. (που ενεργεί στο άλογο δοχείο της Ύλης). 
Ο δικός σου Λόγος (Ιερή Δεκάδα του πνεύματος) μέσα από μένα σε δοξάζει. Δέξου από μένα το παν μέσω των λόγων μου, τη θυσία του λόγου.

Αυτά κραυγάζουν οι δυνάμεις (Ιερή Δεκάδα) που βρίσκονται μέσα μου, υμνούν το παν, εκτελούν το θέλημα σου, η βούληση σου πηγάζει από σένα και ξαναγυρνά σε σένα, που είσαι το παν.
Δέξου από όλα τη θυσία του λόγου. 

Εσύ ως παν που βρίσκεσαι μέσα μας, σώζε μας ως ζωή και φώτιζε μας ως Φως, Θεέ. Γιατί ο νους καθοδηγεί το λόγο σου. 
(Ο Νους της ανθρώπινης ψυχής είναι η Οκτάδα του πνεύματος του Ανθρώπου δεύτερου θεού Ζωή και Φως, βρίσκεται σε όλες τις ανθρώπινες ψυχές και είναι Ουσιωδώς όμοια με το Αδιαίρετο Αρχέτυπο Πνεύμα την Ένατη και Δέκατη Μονάδα, Ζωή και Φως).

Δημιουργέεσύ που φέρεις το πνεύμα. (την κτιστή Οκτάδα του πνεύματος η οποία συνεργάζεται με τα αισθητά σώματα που γεννά από το δοχείο της Ύλης). Εσύ είσαι ο θεός. (ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός, ο ένας).

Ο άνθρωπος που εσύ δημιούργησες, (τα αισθητά νοερά σώματα της Ύλης που φέρουν τις βαθμίδες του  πνεύματος  του κτιστού Νου δημιουργού, και ενσαρκώνονται ενώνονται μαζί τους οι θεϊκές ανθρώπινες ψυχές -Νους και ψυχή- που δημιούργησε από την δική του Ουσία ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως) αυτά σου κραυγάζει μέσω της φωτιάς, του αέρα, της γης, του νερού, μέσω του πνεύματος, μέσω των δημιουργημάτων σου. 

Εσύ μου χάρισες τη δοξασία της Αιωνιότητας (δηλαδή την κατανόηση του κόσμου του σύμπαντος) και αποκτώ την αταραξία (μέσω της κατανόησης του κτιστού κόσμου) χάρη στη βούληση σου, πράγμα το οποίω αναζητώ.

ΣΗΜ: ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ, Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΕΚΑΝΑ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ. ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΟΥΡΑΝΟ-ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΟ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΟΥΡΑΝΩΝ.

ΔΙΟΤΙ Η ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ..ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΝΥΠΑΡΧΕΙ Η ΟΚΤΑΔΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.

oι άνθρωποι (τα είδωλα) οδηγούνται από το πνεύμα της φύσης του κτιστού Νου δημιουργού, το οποίο πνεύμα συνεργάζεται με τα τέσσερα άλογα και ανόμοια στοιχεία της φύσης και οδηγείται από αυτά. (φωτιά, αέρας, γη, νερό).

https://oneirosky.blogspot.gr/2017/12/vs.html
..........
........................

Χάρη στο δικό σου θέλημα άκουσα τη δοξασία αυτή που ψάλλεται.
Την έβαλα και στον δικό μου κόσμο πατέρα.
-"Στον νοητό κόσμο" να λες παιδί μου. (ο νοητός κόσμος των οκτώ βαμίδων του πνεύματος).

-Στον νοητό, πατέρα, μπορώ. 
Από τον ύμνο και τη δοξασία σου φωτίστηκε ο νους μου. 
Θέλω και'γω πλέον να απευθύνω δοξασία στο θεό μέσα από το δικό μου νου.

-Όχι άσκοπα παιδί μου.

-Αυτά που υπάρχουν στο νου μου λέω, πατέρα.

Σε σένα, γενάρχη της δημιουργίας, εγώ, στέλνω θυσίες του λόγου. 
Θεέ, εσύ πατέρα, εσύ κύριε, εσύ νου, δέξου τις θυσίες του λόγου που θέλεις από μένα, γιατί, όταν το θέλεις εσύ, όλα πραγματοποιούνται.

Και συ παιδί μου, στείλε αποδεκτή θυσία στο θεό, τον πατέρα του σύμπαντος (δεύτερο Νου δημιουργό). 
Αλλά πρόσθεσε, παιδί μου, στα λόγια σου, "μέσω του Λόγου".

(Μέσω του Αδιαίρετου Νου και Λόγου της ανθρώπινης ψυχής του, και όχι μέσω του κτιστού πνεύματος της κτιστής βαθμίδας του εν λόγω Ουρανού που ενδύθηκε η ψυχή του).

-Σε ευχαριστώ, πατέρα, που με συμβουλεύεις, κατά την προσευχή μου.

-Χαίρομαι, παιδί μου, που απολαμβάνεις μέσω της αλήθειας τα αγαθά, τους αθάνατους καρπούς.

Αυτό αφού έμαθες από μένα, υποσχέσου ότι θα κρατήσεις κρυφή την αρετή, σε κανέναν δεν θα αποκαλύψεις, παιδί μου, την παράδοση της αναγέννησης, ώστε να μην θεωρηθούμε βεβηλωτές της. 
Γιατί πρόσεξε ο καθένας από μας, και εγώ που μιλούσε και εσύ που άκουγες μέσω του νου σου, γνώρισες τον εαυτό σου και τον Πατέρα μας.

(σημ: μέσω του Νου και Αδιαίρετου Λόγου της ψυχής του, γνώρισε τον εαυτό του, "γνώθι σ'αυτόν", επίσης γνώρισε την σάρκα του τον αισθητό θεό το κτιστό πνεύμα τον αισθητό κόσμο που οδηγεί με τον λόγο του  ο δεύτερος νους δημιουργός και συνεργάζεται με τα σώματα και οδηγείται από αυτή τη φύση, και επίσης μέσω του Νου γνώρισε τον Πατέρα, τον Αληθινό Θεό που είναι  Φως και Ζωή).

Σχόλια