Αναρτήσεις

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ ΚΑΙ Η ΣΠΙΘΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣ

Διαβάστε επίσης:
Η προσέγγιση του Ιερού Πυρός.. 1) Το επιθυμητικό. 2) Το θυμοειδές 3) Το λογιστικό


ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ
Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι όταν ο φιλόσοφος-βασιλιάς κατανοήσει την δυναμική που υπάρχει πίσω από την ελεύθερη βούληση, την ψυχική γενναιότητα, και την ελεύθερη σκέψη, ενεργοποιεί στον εγκέφαλο του την αληθινή του φύση.

Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να βλέπει αμυδρά πίσω από την φωτιά τα πρώτα κομμάτια της αλήθειας του πραγματικού κόσμου και των πραγματικών θεών.

Τότε αποφασίζει να μετουσιώσει ελεύθερα
με βάση την βούληση, την ανδρεία και την σκέψη του το υλικό κομμάτι της προσωπικότητας του.

Με αυτή του την επιλογή
έχει κάνει το πρώτο βήμα για να διαρρήξει το ψευδοσύμπαν ενεργειακά με μία τέτοια συνειδητή απόφαση επιστρέφει στους κατώτερους θεούς την υλική τους παγίδα αποδυναμώνοντάς τους.

Με αυτόν τον τρόπο περνά μέσα από την Φωτιά που αντιλήφθηκε λίγο πριν καθώς είδε την αντανάκλαση.
Ο Πλάτωνας ονομάζει αυτή την φωτιά "Ιερόν Πυρ"
και την τοποθετεί στο υλικό σύμπαν. (Επτά Ουραν…

Η ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ - Ο Αγαθός Νους Θεός, και ο αισθητός υλικός θεός.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Πως μπορεί να Υπάρξει αυτό που δεν υπάρχει;

To επιθυμητικό, το θυμοειδές, το λογιστικό

ΟΜΗΡΟΣ - Η ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

Το θεϊκό το νοητό και οι αισθήσεις