Αναρτήσεις

Ο Νους της ψυχής

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΤΙ είναι Ο προϋπάρχων Δημιουργός ορατών και αοράτων; πρόσωπο; η Θείον;(Όλον). ΓΝΩΘΙ Σ ΑΥΤΟΝ

Ο θεϊκός άνθρωπος ΣΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΎΜΠΑΝ