Αναρτήσεις

ΤΟ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΜΑΤRIX

Η ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ - Ο Αγαθός Νους Θεός, και ο αισθητός υλικός θεός.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Πως μπορεί να Υπάρξει αυτό που δεν υπάρχει;

To επιθυμητικό, το θυμοειδές, το λογιστικό