ΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ....ΠΛΕΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΙΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ....ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝ ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΝΑ ΖΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΘΝΗΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΥΠΟΜΕΝΟΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΘΝΗΤΑ Η ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΤΕ ΘΕΟΙ.


Από πότε το σκίασμα επί της Γης ονομάζεται άνθρωπος; ανόητα είδωλα! που θέλετε να ονομάζεστε και Άνθρωποι!!

Οι Άνθρωποι στον πλανήτη που οδηγούνται από το Νου δηλαδή το νοητό πνεύμα, δηλαδή τον ιδεατό άνθρωπο, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα πάνω στην Γη.

Eνώ οι "άνθρωποι" στον πλανήτη που οδηγούνται από τις αισθήσεις, δηλαδή από το αισθητό πνεύμα, δηλαδή το νοερό πνεύμα, είναι όλα τα είδωλα από φωτιά και αέρα που συνεργάζεται με την γη και το νερό και θέλουν να ονομάζονται και άνθρωποι τρομάρα τους.


ΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ....ΠΛΕΟΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΙΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ

Το πνεύμα της πιο κατωφερής φύσης των πλανητών, είναι το αγαθό πνεύμα της φύσης του Αστέρα, (ήλιος), που εισέρχεται με τις ακτίνες του αγαθού φωτός μέσα στην ατμόσφαιρα των πλανητών και ενώνεται μαζί με την ενέργεια της φωτιάς και του αέρα.

Δηλαδή ενώνεται το αγαθό πνεύμα του ήλιου μας με την φωτιά και τον αέρα που ονομάζουμε αλλιώς και ως σελήνη.

Η δε αυτή ένωση του αγαθού νοητού πνεύματος (αγαθό φως) του ήλιου με την σελήνη, (φωτιά αέρας), γεννά ένα άλλο είδος κίνησης, το νοερό πνεύμα της φύσης των πλανητών, το οποίο συνεργάζεται αναγκαστικά και από ανάγκη λόγω της Πρόνοιας του θεού δημιουργού με τα υπόλοιπα άλογα στοιχεία την γη, και το νερό, και το νοερό πνεύμα της φύσης γεννά πάνω στον πλανήτη την φύση από γη-νερό, και την έμψυχη έμβια νοερή ζωή όπου όλα τα άλογα έμβια όντα τα οδηγούν οι άλογες αισθήσεις, που είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των τεσσάρων αυτών ανόμοιων στοιχείων του δοχείου της Ύλης-σκότος, που ενώθηκε μαζί τους το αγαθό νοητό πνεύμα του ήλιου που φέρει την Αρμονία, και τους έδωσε την νοερή ζωή.

Το πνεύμα της φύσης ενεργεί και δημιουργεί την φύση του πλανήτη και την έμβια ζωή με αρμονία και τάξη, σύμφωνα με το πρότυπο του αγαθού φωτός του ήλιου, και όλα πάνω στην φύση  του πλανήτη, μαζί και όλα τα έμψυχα έμβια άλογα είδη, τα οδηγεί το νοερό πνεύμα της φύσης. 

Όλα τα άλογα ζώα πάνω στην γη δεν διαθέτουν λογική, αλλά οδηγούνται από την φύση. Αν διέθεταν λογική θα ήταν σαν τον άνθρωπο, και δεν θα έκαναν όλα μαζί το ίδιο οδηγούμενα από την φύση. (νοερό πνεύμα της φύσης των πλανητών).

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με όλες τις ψυχές, διότι και η ψυχή είναι πνεύμα, απλά διαφέρει ο Νους στους ανθρώπους, (το νοητό πνεύμα της ανθρώπινης ψυχής είναι όμοιο με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό) δηλαδή διαφέρει το πνεύμα, δηλαδή η ανθρώπινη ψυχή, από όλα τα υπόλοιπα άλογα ζώα.

Ο Άνθρωπος είναι νοητό πνεύμα, και όχι νοερό αισθητό σώμα, και το δικό του πνεύμα δεν προέρχεται από το πνεύμα του κτιστού κόσμου των οκτώ Ουρανών, δηλαδή δεν προέρχεται από τον κτιστό Νου δημιουργό.

Ο Άνθρωπος εισήλθε μέσα στην κτιστή δημιουργία από τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός, το Πανάγαθο Αδιαίρετο Αμετάβλητο Πνεύμα, την Ένατη και Δέκατη Αδιαίρετη Μονάδα, δηλαδή την Αλήθεια της Ζωής. (Ζωή και Φως).

Και από αλήθεια της Ζωής που είναι ο Άνθρωπος (Ζωή και Φως), όμοιος με το Τριαδικό Θεό, ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, εισερχόμενος μέσα στον κτιστό κόσμο,  έγινε κι αυτός Άγιο Πνεύμα στον Όγδοο Ουρανό, δηλαδή Άγιος Λόγος.

Εισερχόμενος ο Άνθρωπος δεύτερος θεός ως Άγιος Λόγος (Νους-νοητό πνεύμα) μέσα στον κτιστό κόσμο των επτά Ουρανών, έγινε όμοιος με το πνεύμα των Επτά Διοικητών Ουρανών, τους Επτά Νους Διοικητές, δηλαδή έγινε όμοιος με τον Αιθέρα το νοητό πνεύμα που συνεργάζεται με το δοχείο της Ύλης, αλλά ο Άνθρωπος είναι όμοιος με την Ένατη και Δέκατη Μονάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος Ζωή και Φως, και δεν συνεργάζεται με το δοχείο της Ύλης, και το εξουσιάζει με οδηγό του το Αρχέτυπο πρότυπο, το Πανάγαθο Πνεύμα Ζωή και Φως.
Ενώ το κτιστό πνεύμα των Οκτώ Ουρανών είναι κτιστό, τεχνητό, δηλαδή τεχνητή νοημοσύνη, matrix, που λειτουργεί με τους δικούς του Νόμους της Αρμονίας  ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΩΣ ΜΗΧΑΝΗ. Διότι δεν κατανοεί το Πανάγαθο Αρχέτυπο Πνεύμα την Αλήθεια της Ζωής.

Και ο Άνθρωπος που κατείχε πλέον όλες τις ενέργειες των Επτά Νου Διοικητών, και το Αληθινό Πνεύμα, δημιούργησε με το δικό του νοητό πνεύμα την εικόνα της ζωής, τις δικές του Μονάδες που εμπεριέχουν το δικό του νοητό πνεύμα, τις ανθρώπινες ψυχές.
Όταν οι Ανθρώπινες Μονάδες του Αρχέτυπου Πνεύματος  εισέρχονται μέσα σε κάθε Ουρανό, ενώνονται με το πνεύμα των 36 Δέκαρχων θεών, που πληρεί τα πάντα μέσα σε κάθε ουρανό (γαλαξία).

Και γίνονται οι Ανθρώπινες Μονάδες του Ανθρώπινου πνεύματος, η ανθρώπινη ψυχή, διότι με την ένωση τους με το κτιστό νοητό πνεύμα που εμπεριέχεται μέσα σε κάθε Ουρανό, (πανταχού παρών και τα πάντα πληρών), μεταβάλλεται το Ανθρώπινο νοητό πνεύμα σε ένα άλλο είδος κίνησης, σε κάτι άλλο, σε ψυχή, δηλαδή του νοήματος της δημιουργίας του κάθε Ουρανού Διοικητή δημιουργού, και πλέον ως ανθρώπινες ψυχές κινούνται μέσα στον γαλαξία-Ουρανό, στον καινούριο νοητό τους κόσμο, ο οποίος νοητός κόσμος συνεργάζεται με το δοχείο της Ύλης, μέσα από τους Νόμους της Πρόνοιας και της Δικαιοσύνης, το πεπρωμένο, και την μοίρα, που οδηγούνται από τον κτιστό Νου δημιουργό, και την δική του Δικαιοσύνη..της ΜΗΧΑΝΗΣ. 

Επειδή όμως, το νόημα της δημιουργίας του κάθε Ουρανού Διοικητή είναι το δικό του νοητό πνεύμα να ενωθεί με το άλογο δοχείο της Ύλης, και να δώσει το πνεύμα του την νοερή ζωή στην Ύλη, γεννώντας όλα τα άλογα αισθητά σώματα στον δικό μας πιο κατωφερή Ουρανό, έτσι και όλες οι δικές του ψυχές που φέρουν το δικό του πνεύμα εξαναγκάζονται να ενσαρκώνονται τα αισθητά νοερά σώματα.

Ο Άνθρωπος όμως έχει την ελεύθερη επιλογή. Διότι το δικό του νοητό πνεύμα δεν συνεργάζεται ποτέ με αυτή την άλογη νοερή φύση του κτιστού νοερού πνεύματος των πλανητών (σκίασμα επί της Γης).. οπότε ποτέ δεν θα θελήσει να ενσαρκωθεί ένα άλογο θνητό νοερό σώμα, όπως αυτό της Γης που εγκλώβισε στην Λήθη τον Άνθρωπο Νου που φέρει το Αληθινό Πνεύμα την Ιερή Δεκάδα του Αληθινού Πνεύματος, την Αλήθεια της Ζωής.

Μέσω του Ήλιου, σε κάθε Ουρανό-γαλαξία, ο Άνθρωπος πλέον ως Νους και ψυχή, ενώθηκε με το νοητό πνεύμα του Διοικητή που ενεργεί με σκοπό να δίνει την ζωή στα δικά του άλογα σώματα του δοχείου της Ύλης που εμπεριέχει ο δικός του Ουρανός, και ως ψυχή ενώνεται με την σελήνη, δηλαδή με τα ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΛΟΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΏΝ, για να ενσαρκωθεί το θνητό άλογο αισθητό ανθρώπινο σώμα, και γεννιέται ως ο Άνθρωπος της Γης, το είδωλο, το σκίασμα, που υπακούει στην μοίρα και το πεπρωμένο του κτιστού πνεύματος αυτής της άλογης φύσης. Οπότε αν γίνουμε ένα με αυτή την άλογη φύση του πλανήτη, ο άνθρωπος κινδυνεύει να ενσωματωθεί με το κτιστό πνεύμα αυτής της φύσης και να ζει ενσαρκώμενος ως θνητός για πάντα.

morfeas sky 


Η ανθρώπινη ψυχή λοιπόν είναι νοητό πνεύμα, δηλαδή είναι η εικόνα της ζωής, είναι το ανθρώπινο νοητό πνεύμα του Ιδεατού Ανθρώπου, που ενώθηκε με το νοητό πνεύμα του κάθε Νου Ουρανού Διοικητή μέσα σε κάθε Ουρανό, το οποίο νοητό πνεύμα συνεργάζεται με το δοχείο της Ύλης, και ο πιο κατωφερής Νους Ουρανός Διοικητής συνεργάζεται και με το σκίασμα επί της Γης, επί των πλανητών, και δίνει την νοερή ζωή με το δικό του νοητό πνεύμα, σε ό,τι άλλο μπορεί να γίνει η ζωή, δηλαδή σε ότι άλλο μπορεί να δεχτεί την όποια λογική που μπορεί να αντέξει το σώμα του. 

Και με αυτόν τον τρόπο γεννιέται η νοερή ζωή στο άλογο δοχείο της Ύλης στον πλανήτη Γη που χωρίζεται σε γένη και σε είδη, ανάλογα την ποιότητα των σωμάτων που μπορούν να υποδεχτούν το νοερό πνεύμα. Και μόνον το ανθρώπινο είδωλο-σώμα ο άνθρωπος της Γης, μπορεί να έρθει σε επαφή με το Νοητό πνεύμα, τον Ιδεατό Άνθρωπο θεό.

Η ανθρώπινη ψυχή ενώνεται στην μήτρα με την φωτιά και τον αέρα, και μεταβάλλεται σε ένα άλλο είδος κίνησης, δηλαδή γεννιέται το αστρικό νοερό πνεύμα της φωτιάς και του αέρα. 
Αστρικό ανθρώπινο σώμα λοιπόν είναι ΤΟ ΝΟΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ της φύσης των πλανητών.

Η ψυχή είναι νοητό πνεύμα, που ενώνεται με το δοχείο της Ύλης, το δε αστρικό σώμα που γεννιέται από την ένωση αυτή στη μήτρα, είναι το νοερό πνεύμα που γεννήθηκε, το αστρικό σώμα, το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με την ψυχή. Και το αστρικό σώμα έχει ανάγκη το σώμα από γη και νερό για να μπορέσει να εκδηλωθεί.

Και το νοερό πνεύμα της φύσης των πλανητών είναι η αιτία εκδήλωσης αυτής της φύσης του κόσμου των πλανητών, αλλά και γέννησης της έμβιας νοερής ζωής των θνητών αισθητών σωμάτων. 

Το νοερό πλέον και όχι νοητό πνεύμα της φύσης των πλανητών,  συνεργάζεται με την γη και το νερό από ανάγκη, ειδάλλως δεν μπορεί να εκδηλωθούν οι ενέργειες του, οι δικές του αισθήσεις,  ενώνεται στην μήτρα με την γη και το νερό που είναι το σπέρμα, και γεννιέται η έμβια ζωή, μέσα από το γένος του κάθε έμβιου είδους πάνω στην Γη.

Και όλα τα έμβια γένη και είδη από φωτιά, αέρα, γη, νερό, τα οδηγεί το νοερό πνεύμα της φύσης που ενώθηκε μαζί τους στην μήτρα με Αρμονία, και φέρει την ταυτότητα των αριθμών που γεννούν το γένος και το είδος, όπου το κάθε ένα στοιχείο ξεχωριστά από τα τέσσερα στοιχεια της Ύλης φέρει την ίση ποσότητα με τα υπόλοιπα στοιχεία, και ανάλογα το σπέρμα γεννιέται το ανάλογο γένος και είδος που φέρει το ανάλογο νοερό πνεύμα-λογική.

Αυτή η ένωση στην μήτρα σύμφωνα με τους αριθμούς, γεννά όλα τα άλογα (άψυχα), σχήματα και τις μορφές της ύλης, μαζί και τα έμψυχα άλογα έμβια είδη των σωμάτων από φωτιά-αέρα γη-νερό. 

Το πνεύμα της φύσης, είναι και ψυχή, μονάδα, που εμπεριέχει κάθε ψυχή την ταυτότητα των αριθμών του σχήματος και της μορφής του γένους και του είδους που θα πάρει το κάθε αισθητό σώμα ξεχωριστά που θα γεννηθεί με την ανάλογη ίση ποσότητα του νοερού πνεύματος, άρα και την ανάλογη λογική.

Όταν ενώνεται στην μήτρα η κάθε ψυχή με την φωτιά και τον αέρα, γεννιέται το νοερό πνεύμα, (αστρικό σώμα των πλανητών) και όχι το νοητό. Διότι αυτό το νοερό πνεύμα είναι η φύση του πλανήτη, φωτιά-αέρας, το οποίο συνεργάζεται και έχει ανάγκη το σώμα για να εκδηλωθεί.την γη και το νερό.

Το νόημα της ουσίας του Πνεύματος του κτιστού Νου Δημιουργού δηλαδή το νοητό πνεύμα, είναι να ενωθεί με αυτό δοχείο της Ύλης που εμπεριέχει κάθε Ουρανός, και μέσα από τις δικές του μονάδες τις ψυχές, να δώσει την νοερή ζωή στην Ύλη.

Στον δικό μας και πιο κατωφερή Ουρανό, ενώνεται-εξαναγκάζεται το πνεύμα του κτιστού Νου δημιουργού που διαχωρίστηκε ως μονάδα ψυχή, να ενωθεί στη μήτρα με το νοερό πνεύμα της φύσης των πλανητών, δηλαδή την φωτιά και τον αέρα, και γεννιέται από την ένωση αυτή το αστρικό σώμα, το νοερό πνεύμα, και το αστρικό σώμα των πλανητών με το οποίο συνδέεται και εξουσιάζει ο κτιστός Νους δημιουργός, ενώνεται από ανάγκη και από πρόνοια σύμφωνα με τους Νόμους της δικής του Δικαιοσύνης για να εκδηλωθεί στην μήτρα με το σπέρμα, την γη και το νερό, δηλαδή το σώμα. 

Διότι το αστρικό σώμα στον πιο κατωφερή Ουρανό,  έχει ανάγκη το υλικό σώμα, την γη και το νερό.. για να εκδηλωθούν οι ενέργειες του ως μεταβαλλόμενη λογική μέσα από τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις.

Και μέσα από την ταυτότητα των αριθμών, γεννιέται το γένος και το είδος ξεχωριστά ως έμβιο αισθητό σώμα..τα ζώα επί της γης, σύμφωνα με το πεπρωμένο και την μοίρα που του έχει δοθεί ως λογική και σώμα.

Αρα ψυχή είναι οι μονάδες που εμπεριέχουν το πνεύμα του κτιστού Νου δημιουργού, που συνεργάζεται με το δοχείο της Ύλης σύμφωνα με την Πρόνοια και την δικαιοσύνη του κτιστού Νου δημιουργού..τους δικούς του Νόμους! που λειτουργεί μηχανικά ως Μηχανή.
Και ανθρώπινη ψυχή είναι το νοητό πνεύμα του Ανθρώπου δεύτερου θεού, η Ιερή Δεκάδα, που ενώθηκε με το κτιστό νοητό πνεύμα του κτιστού Νου δημιουργού και έγινε η ανθρώπινη ψυχή, η εικόνα της ζωής. 

Και κάθε έμβιο γένος και είδος που γεννιέται στην μήτρα με τους αριθμούς από την κάθε ψυχή, ανθρώπινη και μη, γεννιέται και αποκτά το σώμα μαζί και την όποια λογική που του δίνεται και αντέχει το σώμα του.

Συγκροτείται το σώμα από την ψυχή, που δίνει την νοερή ζωή στην φωτιά και τον αέρα και γίνεται νοερό πνεύμα, η νοερή ζωή, και η νοερή ζωή δίνει την ανάλογη λογική που αντέχει το σώμα, και κινεί το σώμα δίνοντας του την διανοητική κίνηση.

Και με παρόμοιο τρόπο γεννιούνται με τους αριθμούς στην μήτρα όλα τα άψυχα σχήματα και οι μορφές που μπορεί να πάρει η Ύλη, μαζί και όλα τα έμψυχα αισθητά γένη και είδη των έμβιων σωμάτων.

Το νοητό πνεύμα, το οποίο ενώθηκε με την φωτιά και τον αέρα των πλανητών (ατμόσφαιρα) , έγινε το νοερό πνεύμα αυτής της κατωφερής φύσης των πλανητών.
Το κτιστό νοητό πνεύμα γεννήθηκε μέσα στον γαλαξία από τον Διοικητή Ουρανό, από το νοητό πνεύμα του εκάστοτε Διοικητή Ουρανού στον οποίο Νου Ουρανό Διοικητή ανήκει όλο αυτό το δοχείο της Ύλης, και ενεργεί με το δικό του πνεύμα και τις δικές του ψυχές για να επιφέρει τον κόσμο και την ζωή στο δοχείο της Ύλης.

Το μεν νοητό πνεύμα του Διοικητή είναι καθαρό και άϋλο όταν βρίσκεται έξω από τον Ουρανό-γαλαξία, ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ, (ΑΙΘΕΡΑΣ=ΠΝΕΥΜΑ-ΝΟΥΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ),  και όταν ενώνεται με το δοχείο της Ύλης μέσα στον Ουρανό-γαλαξία γίνεται το νοητό πνεύμα αυτής της φύσης που γεννιέται μέσα στον γαλαξία, (36 Δέκαρχοι), που ενεργεί σύμφωνα με το πνεύμα της Αρμονίας, και με Τάξη, δημιουργώντας τον υλικό κόσμο των πλανητών και την νοερή ζωή.
(Αυτά που εμείς εδώ τα ονομάσαμε θεούς και δαίμονες).

Αυτό το πνεύμα της φύσης που γεννιέται μέσα στον γαλαξία-Ουρανό, είναι οι τριαντα έξι Δέκαρχοι θεοί, οι οποίοι κοσμοποιούν τον κόσμο και την ζωή μέσα στον γαλαξία με τους Αστέρες (Ήλιος-αγαθό φως-πνεύμα), και με την πιο κατωφερή Ύλη δημιουργούν τους πλανήτες, από φωτιά, αέρα, γη, νερό, μαζί και την φύση των πλανητών (το νοερό πνεύμα της φύσης), και την έμβια νοερή ζωή το γένος και το είδος.

Και ο κάθε Ουρανός εκ των Επτά Διοικητών Ουρανών, συνδέεται με τα πάντα μέσα στον δικό του Ουρανό που εξουσιάζει, ταυτόχρονα συνδέεται με την Όγδοη Μονάδα του πνεύματος, τον κτιστό Νου δημιουργό τον Όγδοο Ουρανό, και όλα εξουσιάζονται από αυτόν. Και όλα είναι μόνα τους και ενιαία.

Δηλαδή το νοητό πνεύμα των Επτά Διοικητών Ουρανών λειτουργεί ως πνεύμα-Μηχανή που εξουσιάζει τα δικά του δημιουργήματα με Νόμους.
Ο κτιστός-τεχνητός Νους δημιουργός, δίνει κίνηση σε όλα τα δικά του δημιουργήματα που γεννιούνται από το δοχείο της Ύλης μέσα από τους αριθμούς, διότι και το υλικό σύμπαν κινείται ως μηχανή  μέσα από τους αριθμούς, (όπως το δίκτυο του ίντερνετ με μονάδες τους χρηστες των υπολογιστών, όπου οι υπολογιστές είναι τα σώματα) διότι ο κτιστός Νους δημιουργός "θεός" αεί γεωμετρεί. Μιλάμε για ένα matrix. 

Ένας εικονικός κόσμος όπου όλα στηρίζονται στους αριθμούς και κινούνται μηχανικά χωρίς ελεύθερη βούληση και επιλογή, διότι όλα τα δημιουργήματα του κτιστού Νου ΥΠΑΚΟΥΝ στους δικούς του ΝΟΜΟΥΣ. (διότι δεν έχουν θέληση, ανδρεία ψυχής που διαθέτει μόνον το νοητό πνεύμα του θεανθρώπου), αποφασίζω και διατάσσω, ο ισχυρός επιβάλλεται στο ανίσχυρο, όπως λειτουργεί άλλωστε και ολόκληρο το άλογο ζωϊκό βασίλειο των ζώων.

Όλα είναι κτιστά, και λειτουργούν μηχανικά, χωρίς ελεύθερη επιλογή, σύμφωνα με το πεπρωμένο και την μοίρα, που εξουσιάζει το Κτιστό Πνεύμα του κτιστού Νου δημιουργού, η Όγδοη μονάδα, μέσα από τα επτά δικά του δημιουργήματα, τους Επτά Ουρανούς Διοικητές. Και όλα εξουσιάζονται και οδηγούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, τον κτιστό Νου δημιουργό.

Με την ένωση που επήλθε μετά την είσοδο του Ανθρώπου δεύτερου θεού σε ολόκληρη την κτιστή δημιουργία των Οκτώ Ουρανών, πλέον ο Άνθρωπος δεύτερος θεός συνυπάρχει με το δικό του πνεύμα και τις δικές του Ανθρώπινες Μονάδες-ψυχές, παντού, βρίσκεται πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, κατέχει όλες τις ιδιότητες του κτιστού Νου δημιουργού, αλλά και του πνεύματος των Επτά Διοικητών, που συνδέθηκε ο Άνθρωπος μαζί τους, μαζί και με το πνεύμα της φύσης του κάθε ουρανού, και στον δικό μας ουρανό που ενώθηκε με το πνεύμα που ενυπάρχει μέσα σε κάθε γαλαξία, αλλά και με το πνεύμα της φύσης των πλανητών, που ενώθηκε, και από τότε ο Ανθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως, συνυπάρχει με το δικό του Πνεύμα παντού. Και μένει μόνον να ανακαινίσει τον κτιστό κόσμο σύμφωνα με το δικό του Αρχέτυπο πρότυπο, και να καθαιρέσει τον κτιστό Νου δημιουργό, το κτιστό πνεύμα.


Διότι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός ερωτεύτηκε τα θεϊκά σώματα, δηλαδή την μορφή του ως ενέργεια, και δημιούργησε με το δικό του πνεύμα τις δικές του ψυχές, που ενώθηκαν με αυτή την ενεργειακή θεϊκή αθάνατη φύση του γαλαξία-Ουρανού.  (των Δέκαρχων θεών).

Και το νοητό πνεύμα της φύσης του γαλαξία-Ουρανού, αφού ενώθηκε με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, απέκτησε όλες τις ιδιότητες των φύσεων των Επτά Ουρανών, και δημιούργησε άλλα Επτά ανθρώπινα θεϊκά σώματα, ένα ανθρώπινο σώμα σε κάθε Ουρανό όμοιο με των Επτά Διοικητών Ουρανών, που είναι οι Δέκαρχοι θεοί, ένα ενεργειακό σώμα που δημιουργεί τον κόσμο και την ζωή.

Kαι έχασε όλες τις εξουσίες του ο κάθε Ουρανός Διοικητής, μαζί και ο κτιστός Νους δημιουργός, διότι το πνεύμα της φύσης μέσα στον κάθε Ουρανό, και τα δικά του δημιουργήματα οι 36 Δέκαρχοι, ενώθηκαν με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, από πολύ μεγάλο έρωτα, και ο άνθρωπος δεύτερος έγινε Δημιουργός Νους εξουσιάζοντας τα πάντα μέσα σε κάθε Ουρανό.

Μέχρι το κρυμμένο μυστικό, όπου ο κτιστός Νους δημιουργός, διέλυσε τον σύνδεσμο της Αρμονίας στα πάντα, και εγκλώβισε στον δικό μας ουρανό, τις ανθρώπινες ψυχές στην Λήθη του αστρικού και πλέον διασπασμένου σώματος από φωτιά-αέρα, το οποίο συνεργάζεται με αυτή την άλογη και θνητή φύση των θνητών και αισθητών διασπασμένων πλέον αρσενικοθήλυκων σωμάτων της Γης από γη-νερό σε αρσενικό και θηλυκό.

morfeas sky


Τοῦτό ἐστι τὸ κεκρυμμένον μυστήριον μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας.
ΛΟΓΟΣ Δ Ερμής Τρισμέγιστος


ΤΟ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ...ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ολοι εσείς που όλη μέρα αναφέρεστε στο όνομα του Ιησού Χριστού και μυξοκλαίγεστε για να σας σώσει την κορμάρα σας που ενδύθηκε η ψυχή σας, μάθετε ότι για να έρθετε σε επαφή με τον Ιησού Χριστό τον Υιό του Ανθρώπου, θα πρέπει πρώτα να απαρνηθείτε το σώμα σας, την οικογένεια σας, τα πάντα σ'αυτόν τον κόσμο! διότι αυτός ο κόσμος δεν είναι του Αληθινού Θεού.

Αν γίνουμε μαθητές του Ιησού θα πρέπει να μισούμε την οικογένεια μας αλλά και τον εαυτό μας, γι'αυτό που είναι! σύμφωνα με το θέλημα του, και αυτό συμβαίνει διότι μας παροτρύνουν αυνεχώς να γίνουμε ένα με αυτον τον κόσμο.

"ει τις ερχεται προς με και ου μισει τον πατερα εαυτου και την μητερα και την γυναικα και τα τεκνα και τους αδελφους και τας αδελφας ετι δε και την εαυτου ψυχην ου δυναται μου μαθητης ειναι. Λουκάς 14:26".


Από πότε το σκίασμα επί της Γης ονομάζεται άνθρωπος; ανόητα είδωλα! που θέλετε να ονομάζεστε και Άνθρωποι!!


Οι Άνθρωποι στον πλανήτη που οδηγούνται από το Νου δηλαδή το νοητό πνεύμα, δηλαδή τον ιδεατό άνθρωπο, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα πάνω στην Γη.

Eνώ οι "άνθρωποι" στον πλανήτη που οδηγούνται από τις αισθήσεις, δηλαδή από το αισθητό πνεύμα, δηλαδή το νοερό πνεύμα, είναι όλα τα είδωλα από φωτιά και αέρα που συνεργάζεται με την γη και το νερό και γεννιούνται τα είδωλα, που θέλουν να ονομάζονται και άνθρωποι τρομάρα τους.


morfeas skyΖούμε σε μια φυλακή για το πνεύμα μας
Εξαρτημένοι από το σύστημα σε έναν πλασματικό τρόπο ζωής
Όπου οι κανόνες ζωής οι νόμοι οι θρησκείες είναι φτιαγμένοι ώστε να εμποδίζουν την αφύπνιση
Τι είναι αληθινό πως το προσδιορίζετε;Τι είναι αυτός ο κόσμος; Είναι έλεγχος της ψυχής μας ώστε να μην μπορέσουμε να αφυπνιστούμε ποτέ
Ξυπνήστε!! Wake Up !!..........

Διότι ο Άνθρωπος δεύτερος Θεός, εάν δεν εισερχόταν στον κτιστό κόσμο της ύλης, σίγουρα όλα θα ήταν καλύτερα, δεν θα υπήρχε η πτώση.
Να ξέρεις ότι με βοηθήσες πολύ να το καταλάβω αυτό.

Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Με την είσοδο του ο Άνθρωπος στον κτιστό κόσμο αυτόματα εξέπεσε. 

Τώρα όμως έρχεται η εξής ερώτηση: Γιατί δημιουργήθηκε ο κτιστός κόσμος όπου εμπεριέχει μέσα του εγκλεισμένο το σκότος; (δοχείο της Υλης). Είναι του Θεού; ή ανήκει στο αντίθετο του Θεού;

Γιατί δημιουργήθηκε ο Άνθρωπος όμοιος με τον Πατέρα όλων Τριαδικό Θεό; αμέσως μόλις τελείωσε η κτιστή δημιουργία;
Και για ποιον λόγο εισήλθε ο Άνθρωπος στον κτιστό κόσμο; για να παίξει με τα παιχνίδια του μπαμπά του;


morfeas sky

Η ψυχή είναι πνεύμα. Νους και Αδιαίρετος Λόγος.
Η μεν ανθρώπινη ψυχή της Γης έχει την μεταβαλλόμενη λογική μέσω των μεταβαλλόμενων αισθήσεων.
Η δε θεϊκή ανθρώπινη ψυχή έχει την Αμετάβλητη λογική μέσω των Αμετάβλητων αισθήσεων.
Και η ψυχή δεν είναι το Αληθινό πνεύμα του Ανθρώπου, αλλά η ένωση του Αληθινού πνεύματος με τις επτά κατώτερες βαθμίδες του κτιστού πνεύματος που ενεργεί στην Ύλη, από την οποία Ύλη γεννιούνται οι αισθήσεις, όμορφες αλλά και σιχαμερές, ανάλογα με το ποιος ελέγχει τις αισθήσεις.. η ψυχή, ή το δοχείο της Ύλης (σκότος).

morfeas sky

Σχόλια