Τι μπορεί να σας κάνει η μηχανή; το πολύ να σας σκοτώσειΑπολλώνιος Τυανέας:
Δεν υπάρχει θάνατος σε τίποτα παρά μόνο στην εμφάνιση.
Αυτό που περνά από την Ουσία στη Φύση μοιάζει να είναι γέννηση, ενώ εκείνο που περνά από τη Φύση στην Ουσία μοιάζει να είναι θάνατος, στην πραγματικότητα τίποτα δεν γεννιέται και τίποτα δεν πεθαίνει, αλλά μόνο εμφανίζεται τη μια στιγμή και την άλλη εξαφανίζεται, εμφανίζεται λόγω της πυκνότητας της ύλης και εξαφανίζεται λόγω της λεπτότητας της ουσίας, αλλά είναι πάντα το ίδιο, διαφέροντας μόνο σε κίνηση και κατάσταση.

Ερμής Τρισέγιστος:
Η Μονάδα, επομένως, αφού αποτελεί αρχή, περιέχει μέσα της όλους τους αριθμούς, χωρίς αυτή να περιέχεται σε κανέναν αριθμό, και γεννά όλους τους αριθμούς, χωρίς αυτή να γεννιέται από κανέναν άλλο αριθμό. Καθένα από τα σύνθετα αισθητά σώματα διαθέτει αριθμό. Γιατί χωρίς την ύπαρξη του αριθμού η σύσταση, η σύνθεση, και η διάλυση των αισθητών σωμάτων, καθίσταται αδύνατη. Γιατί η γέννηση δεν αποτελεί ζωή, αλλά είναι η αίσθηση.
Ούτε ο θάνατος αποτελεί μεταβολή, αλλά η λήθη.

..........

Είδατε εσείς πουθενά να υπάρχει ένας κόσμος όπου τα πάντα (Ύλη φωτιά, αέρας, γη, νερό) είναι γεννημένα από τους αριθμούς, και να μην είναι εικόνα; δηλαδή ένας εικονικός κόσμος νοητός matrix. Ξεχνάτε πολύ εύκολα μου φαίνεται ότι το υλικό μας σύμπαν κινείται σύμφωνα με τους αριθμούς, μηχανικά, με νόμους, ως πνεύμα-μηχανή. κτιστός Νους - κτιστό σύμπαν-πνευμα-μηχανή των αριθμών ο θεός αεί γεωμετρει.


Γιατί λοιπόν φοβάστε τον δημιουργό αυτού του κόσμου; αυτή την κτιστή νοημοσύνη, αυτή τη μηχανή matrix η οποία έχει τόσο μεγάλη κακία για τον Άνθρωπο που θέλει να τον κάνει συνεχώς να υποφέρει με τις αισθήσεις; να τον εξουσιάζει; μέσα από τις ανάγκες και την άγνοια που μας προκάλεσε; που απολαμβάνει να το προσκυνούμε και να το δοξάζουμε;

Τι μπορεί να σας κάνει το τεχνητό κτιστό πνεύμα-μηχανή; το πολύ να σας σκοτώσει, αλλά ούτε αυτό δεν το μπορεί αν πρώτα δεν του δώσετε εσείς την εξουσία. Ο Άνθρωπος είναι Άτρωτος! δεν πεθαίνει ποτέ διότι είναι η Ζωή, εξουσιάζει όλα τα δημιουργήματα. 


Δεν υπάρχει αμαρτία στον άνθρωπο, διότι αυτό που αμαρτάνει είναι η ίδια η αμαρτία αυτού του κόσμου, η άλογη φύση της Ύλης, και όχι ο Άνθρωπος. Μπορείτε να το κατανοήσετε αυτό; 
Είναι μεγίστη η Ύβρις προς την Αλήθεια της Ζωής να εγκλωβιστεί ο Άνθρωπος μέσα στην ανυπαρξία της Ζωής από την μηχανή, διότι η αίσθηση δεν είναι η Ζωή. Διότι η αίσθηση είναι σώμα, και το σώμα η ανυπαρξία της Ζωής, το σκότος.

῞Οτι ἐκ φωτὸς καὶ ζωῆς συνέστηκεν ὁ πατὴρ τῶν ὅλων, ἐξ οὗ γέγονεν ὁ ῎Ανθρωπος. φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ Ανθρωπος. ἐὰν οὖν μάθῃς αὐτὸν ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ὄντα καὶ ὅτι ἐκ τούτων τυγχάνεις, εἰς ζωὴν πάλιν χωρήσεις.
Οτι προκατάρχεται τοῦ οἰκείου σώματος τὸ στυγνὸν σκότος,
ἐξ οὗ ἡ ὑγρὰ φύσις, ἐξ ἧς τὸ σῶμα συνέστηκεν ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ, ἐξ οὗ θάνατος ἀρδεύεται.


https://oneirosky.blogspot.gr/2015/11/blog-post_8.html?spref=gp
Και για το λόγο αυτό ο άνθρωπος είναι διπλός από όλα τα ζώα της γης: θνητός κατά το σώμα και αθάνατος στην ουσία του ανθρώπου. (Νους και ψυχή). Παρόλο που στην ουσία (Νους) είναι αθάνατος και έχει εξουσία σε όλα, πάσχει ως θνητός και υπόκειται στην Ειμαρμένη (Μοίρα).

Παρόλο που είναι υπεράνω της αρμονίας (Αρμονία των Επτά Ουρανών, των Επτά κατώτερων βαθμίδων του πνεύματος), έγινε δούλος της αρμονίας, (αφού ενώθηκε με τα σώματα), και καθώς ήταν αρσενικοθήλυκος αφού προερχόταν από αρσενικοθήλυκο πατέρα δίχως φύλο και άυπνος από άυπνο, έτσι και μένει..

(Και από άϋπνος από άϋπνο Πατέρα και δίχως φύλο που είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, (Νους και Αδιαίρετος Λόγος δίχως φύλο),  με αισθητό αρσενικοθήλυκο σώμα ενσαρκωμένος δίχως φύλο, (φωτιά και αέρας), διασπάστηκε σε αρσενικό και θηλυκό αισθητό και θνητό σώμα, (σκίασμα επί της Γης γη, νερό) χάνοντας με αυτόν τον τρόπο την επαφή με την Ιερή Δεκάδα του πνεύματος της Μονάδας της ψυχής του, την σύνδεση με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, και έτσι μένει με διπλή φύση, μία θεϊκή, και μία θνητή το σκίασμα επί της Γης μέχρι να αφυπνιστεί)


morfeas skyΣχόλια