“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου.“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.” 
Πλέον όλα αρχίζουν και ξεδιαλύνουν, ξεκαθαρίζοντας όσον αφορά το τι είναι η ανθρωπότητα εδώ στη Γη.
Έίναι αλήθεια τα όσα γράφει η Ελληνική Γραμματεία, από τα όσα λίγα μπορέσαμε να ανακαλύψουμε, διότι για τον λόγο αυτόν κατέκαψαν όλη αυτή την γνώση η την απέκρυψαν, για να ξεχάσει το θεϊκό γένος των ανθρώπων την αληθινή καταγωγή του, και να αφομοιωθεί με τα ανθρωποειδή εδώ στην Γη και να γίνει ένα με την κακία που φέρει η άλογη λογική τους.


Πλέον και με αποδείξεις τις οποίες θα αναφέρω στον ΠΟΙΜΑΝΔΡΗ που αναλύω, υπάρχει το Ουράνιο γένος των ανθρώπων που φέρει στην ψυχή του τον Λόγο μα ταυτόχρονα υπάρχουν και τα ανθρωποειδή με ψυχή που δεν φέρουν τον Λόγο.

Τα ανθρωποειδή είναι όντα άλογα (δίχως τον Λόγο) και το μόνο που μπορούν να κατανοήσουν είναι η υλική τους υπόσταση γι'αυτό και έχουν γίνει ένα με αυτόν τον κόσμο της ύλης, και απέχουν από την αλήθεια του πνευματικού Λόγου (Αρμονία).

Τα ανθρωποειδή φέρουν μόνον την λογική του αισθητού κόσμου και τους είναι αδύνατον να κατανοήσουν τον πνευματικό Λόγο αλλά μόνον το πνεύμα της φύσης, το οποίο πνεύμα έχει διττή φύση διπολική μέσα από την αντίθεση, εναντιότητα, και διαμάχη, μέσα από την εγωπάθεια, την εξουσία, την υποδούλωση όσων περισσότερων ανθρώπων μπορεί να επιφέρει, την υποταγή των ανθρώπων στο εγώ τους, και γι'αυτό βλέπουμε το σύνολο της ανθρωπότητας να λειτουργεί μέσα από το Εγώ, και όχι μέσα από το Εμείς.

Το Ελλάνιον γένος είναι το μόνο Ουράνιο θεϊκό γένος των ανθρώπων που είναι Ουσιωδώς όμοιο με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, και για τον λόγο αυτόν είναι το μόνο ανθρώπινο γένος που εκπολίτισε πνευματικά και πολιτισμικά τα υπόλοιπα ανθρωποειδή του πλανήτη.

Τα λόγια του Ιησού Χριστού όταν αναφέρθηκε στους Έλληνες είναι Αληθινά όταν είπε συναντώντας τους Έλληνες ότι είμαστε το μόνο Ουράνιο θεϊκό γένος των ανθρώπων..κάτι που τα ανθρωποειδή απέκρυψαν, δημιουργώντας μια θρησκεία στα δικά τους πρότυπα δαιμονοποιώντας τα πάντα για να ελέγχουν καλύτερα την ανθρωπότητα, και έμπλεξαν τον Ιησού Χριστό στην σκοτεινή θρησκεία τους.


Η αλήθεια πλέον και με αποδείξεις μας αποδεικνύει ότι ο Ιησούς δίδασκε ακριβώς τα ίδια που είχαν ειπωθεί ήδη από τους Έλληνες εκατοντάδες χρόνια πριν, μαζί με ότι συνεπάγεται αυτό.. άρα ο λόγος του Ιησού εκπροσωπεί το Ελλάνιον γένος.


Η γύμνια των ανθρωποειδών (εβραιόδουλων) μπροστά στην αλήθεια, αφορίζει κάθε είδος απάνθρωπης συμπεριφοράς τους προς το ανθρώπινο είδος πάνω στην Γη.

Επιτέλους ήρθε ο καιρός να ξεβρωμίσει ο τόπος και ο πλανήτης από όλες τις θρησκείες και να επανέλθει στην ανθρωπότητα η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ανθρώπινου είδους μέσα από την Ελεύθερη σκέψη και στοχασμό της ουσίας του Λόγου της ψυχής.

Τα ανθρωποειδή οι εβραίοι (Χαζάροι-εσκεναζί) εκμεταλεύτηκαν τον "Ιησού" και δημιούργησαν την χριστιανική θρησκεία στα πρότυπα του Γιαχβέ, με αποτέλεσμα την πλήρη διαστρέβλωση του Λόγου του Ιησού.

Ο οποίος Ιησούς αναγνωρίζει μόνον το Ελλάνιον γένος ως Ουράνιο θεϊκό σπέρμα που φέρει τον Λόγο του Φωτός στην ψυχή του.

Ιησούς Χριστός
“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”


Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.

morfeas sky

Ο Ιησούς και οι ΈλληνεςΕις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην κεφ. 12 § 20-23 διαβάζουμε:Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τω από Βηθσαϊδά της Γαλιλλαίας και ηρώτων αυτόν λέγοντες: κύριε θέλομεν τον Ιησούν ιδείν.

Έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού, ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: “ Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του Ανθρώπου”.


Η φράση αυτή του Ιησού είναι ημιτελής, διότι
δεν δίδεται εξήγηση πώς θα δοξασθή ο “Υιός του Ανθρώπου”.
Όπως αναφέρει ο Μενέλαος Παγουλάτος εις το βιβλίον του “Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας”, το έτος 1974 ο καθηγητής Ελευθ. Πρόκος –επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων- συμμετέχων σε επιστημονική επιτροπή της UNESCO, ανεκάλυψε σε μία βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο του ΕΥΣΕΒΙΟΥ του ΠΑΜΦΙΛΟΥ, επισκόπου Καισαρείας, 265 μ.Χ., το οποίον περιέχει την συνέχεια της ως άνω φράσεως ως εξής:


“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.” 

Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.


Πιστεύω ότι αυτή η περικοπή θα έπρεπε να λέγεται και να αναλύεται εις τους ιερούς ναούς ιδιαίτερα, αφού μάλιστα απευθύνεται σε Έλληνες ορθοδόξους. Αυτό τουλάχιστον απαιτεί και το δίπτυχον Ελληνο-Ορθοδοξία.


Αλλά γιατί ο Ιησούς ομιλεί έτσι και εναποθέτει την δόξαν Του εις τους Έλληνας και πλέκει εγκώμιον δια την Ελλάδα και δεν πιστεύει ότι θα δοξασθή από τον “περιούσιον λαόν” του Θεού δηλ. τους Εβραίους;
Πιστεύω ότι η εξήγησις είναι απλή: Όλη η διδασκαλία του Ιησού ταυτίζεται απόλυτα με την αρχαίαν Ελληνικήν φιλοσοφίαν και σκέψιν και ως προς αυτό υπάρχει σωρεία παραδειγμάτων.


Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής: 
Ιησούς: “ Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.

”Χείλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ.): “Τα μεν υψηλά ταπεινούν (ο Θεός), τα δε ταπεινά υψούν.


”Ιησούς: “ Αγαπάτε τους εχθρούς υμών” Ματθ.κεφ.5 §44
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.):“ Τον δε εχθρόν φίλον ποιείν.”

Ιησούς: “ Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν” Ματθ.κεφ.5 §
44.Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν ευεργετείν”.

Ιησούς: “ Ουκ επιορκήσεις” Ματθ.κεφ.5 §33.
Πυθαγόρας: (580 π. Χ.) “Σέβου όρκον.

Ιησούς: “ Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην.
Πλάτων (427 π.Χ.): “Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν.”Και ο χρυσός κανών

Ιησούς: “Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σείς τα ίδια σ΄αυτούς.”Ματθ.κεφ.7 §12
Ισοκράτης (430 π.Χ.):“Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία εσείς θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας.”


Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο το ηθικόν δίδαγμα του Ιησού είναι ταυτισμένο με το αρχαίον Ελληνικόν πνεύμα. 
Και εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στους ιερούς Ελληνορθόδοξους Ναούς για το ποίοι πρωτοείπαν τα μεγάλα αυτά ηθικά διδάγματα.

Βλέποντας λοιπόν ο Ιησούς τους Έλληνες να έρχονται προς Αυτόν, διαβλέπει ότι μόνον δια μέσου του Ελληνισμού θα ηδύνατο να διαδοθεί η διδασκαλία Του –πράγμα το οποίον ακριβώς έτσι συνέβη- και είναι όντως μία τεράστια αναγνώριση του Ελληνικού πνεύματος από Αυτόν τον ίδιον τον Υιόν του Ανθρώπου.

Τι μεγαλείο αλήθεια και τι αρετή στο πρόσωπο του Θεανθρώπου!
Όταν λοιπόν ο ιδρυτής της θρησκείας της αγάπης ομιλεί έτσι για την Ελλάδα και τους Έλληνες, εμείς τι άλλο μπορούμε να πούμε περισσότερον;

Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα μετά Χριστόν τα λόγια του Ιησού περισσότερον από κάθε άλλη φορά πρέπει να γίνουν ο Φάρος που θα μας οδηγήσει δια της αρετής και της δικαιοσύνης εις την αναζήτησιν του Θείου, ώστε να εκπληρώσουμε την αποστολήν μας δια της τελειοποιήσεως ως πνευματικών ανθρώπων επί της Γης.

Σχόλια

 1. Το άρθρο μας λέει το τι είπε ο Ιησούς. Εμείς πρέπει να εξετάσουμε αν υπήρξε πρώτα σαν ιστορικό πρόσωπο και μετά το αν είπε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Ιησούς σάν Ιστορικό πρόσωπο υπήρξε καί σάν γεγονός τετελεσμένο....Ήτο Έλληνας και μηλούσε διαφωρες Ελληνικές διαλέκτους όπως Αραμαϊκή, Αραβική, Λατινική, δεν σταυρώθηκε, παρ'όλο πού τού είχαν περάση τη θυλιά στο λαιμό να τον κρεμάσουν, εγεινε ο μεγάλος σχσμός και τήν γλύτωσε....από εδώ, το "Σήμερον κρεμάται επί ξύλου," τα υπόλοιπα για τον σησμό τα διηγείται ο Ιώσηπος "το καταπέτασμα τού Ναού έσχίσθει καί τά μνημία τών αγίων ηνεώχθησαν"
   Δύο αγάλματα τού Ιησού υπάρχουν ακόμα το ένα στην Κωνσταντινούπολη και το αλο στην σημερινή Ιταλία Γένοβα δείχνουν καθαρά το σημάδι στο φρύδι από τήν ανάκριση το βράδυ της πέμτης που τον χτύπησαν με ξύλο

   https://www.youtube.com/watch?v=rm1R0prSh0I&feature=related

   Διαγραφή
  2. Ο Ιησούς πέθανε σε βαθιά γεράματα στα Άδανα... εκεί και η σαρκοφάγος του σήμερα....

   Διαγραφή
 2. Να αποκαλυφθει η Ελληνικη Γραμματεια που εξαφανισαν.
  Μονο ετσι θα γνωρισουμε την ιστορια της ανθρωποτητας.
  Καποιοι μας θελουν στο σκοταδι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. “Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”

  Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα ποιοι όντως είναι Έλληνες και τί η Λέξη Ελλην εννωει,
  Ελληνες = Φωτεινοί νώες
  Εμείς είμαστε οι "Γραικοί" από όλους τους Έλληνες
  Γραικός από το Δωρικό Great = Κατεός Κραταιοί εν Πολέμω....!
  Άλλοι που μένουν γύρω από το όρος Λιβανο ονομαζωνται Λιβανέζοι αυτοί που μένουν στην Ιωνία λέγωνται Ίωνες και αυτοί που μένουν στην γη του Περσέως λeγώταν Πέρσες Κ,Ο,Κ,Ε.... Όλοι Έλληνες, Όλοι Φωτεινοί νώες όμως, Eμεις είμασταν οι Κραταιοί....!
  Όλοι οι οι νώες "έλληνες" εχοuμαι Κρίση και επιδη μπωρούμαι να κρινoμαι, έχουμε κοινό όνομα πού έιναι "ΚΡΗΤΑΙ" και ο πλανήτης που ζούμαι, ονομάζεται και ΚΡΗΤΗ εξ' ου' και η νήσος Κρήτη (ο Τάλος λέει, προστατεύει την κρήτη)
  Τάλος = ο μεγαλύτερος πλανήτης στο πλανητικό μας σύστημα που είναι ο Δίας = έλκει τα ουράνια αδέσποτα ώστε, να μην έρθουν κατά'δω.....

  Από εδώ και το Κρήται αει ψέυσται

  Όχι οι κρητικοί αλλά γενικά ο άνθρωπος που διαθέτη Κρίση ψεύδεται πολλές φωρές ανάλογα τi λέει και πως τον συμφέρει να το πει,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο κύριος Σαρτζετάκης πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κάποτε είχε πει το περιβόητο, "Οι Έλληνες είμασταί ανάδελφοι" ότι δηλαδή, δεν 'εχωμαι αδελφό εδώ στη Γή, παρόλο που σωστά είπε, δεν είξερε τη ακριβώς έλεγε.....

   Διαγραφή
 4. Παντελή μου αρέσει ο τρόπος που αναδεικνύεις την έννοια της ονομασίας του Έλληνα που σημαίνει οι φέροντες το Νοητό Φως, οι Φωτεινοί Νόες, που αργότερα ονομάστηκαν "Γραικοί", από το Δωρικό Great = Κατεός Κραταιοί εν Πολέμω....! Του Νοητού πολέμου, Eμείς είμασταν οι Κραταιοί....! Εμείς, όλοι οι νώες "Έλληνες" εχοuμε Κρίση, την ελεύθερη σκέψη διά του Νοητού Λόγου, όπου ο Λόγος πηγάζει από το Αγαθό Φως, το Αγαθό Νοητό Φως, η Αλήθεια της Ζωής, η αγαθή μας Αμετάβλητη θέληση από την οποία γεννιούνται όλες μας οι επιλογές στην ζωή μας, εμείς είμαστε οι Κραταιοί οι "Κρητές" και ο πλανήτης μας η Κρήτη, εξ' ου' και η νήσος Κρήτη (ο Τάλος λέει, προστατεύει την κρήτη).

  Τάλος = ο μεγαλύτερος πλανήτης στο πλανητικό μας σύστημα που είναι ο Δίας = έλκει τα ουράνια αδέσποτα ώστε, να μην έρθουν κατά'δω.....Από εδώ πηγάζει ο όρος για όλους τους θνητούς ανθρώπους, οι οποίοι γίνονται ένα με την άλογη φύση της Γης, "και το Κρήται αει ψέυσται"
  Όχι οι Κρητικοί αλλά γενικά ο θνητός άνθρωπος που διαθέτει άλογη Κρίση που τον οδηγούν τα συναισθήματα, οι άλογες αισθήσεις, και όχι ο Νοητός Αγαθός Λόγος, γι'αυτό και έχει την τάση να ψεύδεται πολλές φωρές ανάλογα τi λέει και πως τον συμφέρει να το πει.

  Ο κύριος Σαρτζετάκης πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κάποτε είχε πει το περιβόητο,
  "Οι Έλληνες είμαστε ανάδελφοι" ότι δηλαδή, δεν έχουμε αδελφό εδώ στη Γή, παρόλο που πολύ σωστά το είπε, δεν ήξερε τη ακριβώς έλεγε.....Και πολύ σωστά, διότι αδέλφια είμαστε όταν μας οδηγεί στην ζωή ο Νοητός Αγαθός Λόγος, τα όμοια! και όχι τα ανόμοια! τα γήϊνα σωματικά αισθητά και θνητά.

  Σε ευχαριστώ πολύ για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μου έδωσες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιτέλους ήρθε ο καιρός να ξεβρωμίσει ο τόπος και ο πλανήτης από όλες τις θρησκείες και να επανέλθει στην ανθρωπότητα η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ανθρώπινου είδους μέσα από την Ελεύθερη σκέψη και στοχασμό της ουσίας του Λόγου της ψυχής.


   Όμως και εδώ χρειάζεται μιά μικρή επέμβαση,
   Όπως όλες γλώσσες στον πλανήτη έχουν ρίζα την μιά και μοναδική που είνε η μητέρα όλων τών γλωσσών η Ελληνική έτσι και οι θρησκείες του κόσμου έχουν ρίζα την Μια και μοναδική την αρχέα Ελληνική, που είναι τi άλλο? πάλι ο ΝΟΥΣ δηλαδή πάλι το φως, (δεν λέμε με το νου βρέθηκε η θεότης?)
   ΔΙΑΣ = Φως...Αρχέo ΔΙΦ = ουράνιο φως από εδώ οι Εγλέζοι έχουνε ΙΦ (φαντάσου/φωτήσου) και εμείς από το ΔΙΦ, το διαφανές, και αντιστρόφως το Φίδι από εδώ και οι Εγλέζοι το OFFICE
   και από το ΙΦ η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ...

   Στην Κρήτη (λέει) γενήθηκε ο (Δίας= ο νούς, το φως, η γνώσης, τα γράμματα ) στο όρος Iδη, εκεί Υπάρχει μια σπηλιά που ως σήμερα λένε οι ντόπιοι κάτοικοι του νησιού ότι σε αυτή τη σπηλιά γενήθηκε ο Δίας

   Iδαίον άνδροn ονομάζετε η σπηλιά

   Όμως, το όρος 'Iδη ονομάζετε και ΙΔΑ η’ ΒΙΔΑ οι εντόπιοι το ονομάζουν απλώς Ψηλορίτη

   Aπό το Βίδα σήμερα, όλοι λέμε: «του λυπεί η βίδα» (γνώση) ο δε Ζευς λέγεται και Ιδαίος η’ Βιδαίος η’ απλώς Βύδας.
   Tο Βύδας με ύψηλον επιδή δηλώνει συσώρευση δυνάμεως, επωμενος εδώ προκειτε περί θεϊκής δυνάμεως συσωρεύμενης
   'Av παρoμe το πρωσωνύμιο Βύδας όπως είνε εδώ γραμένο και το παρουσιάσωμε σε καπιον που μηλαει μόνο Ιωνική διάλεκτο θα το διάβαση όπως ακριβώς είνε γραμένο εδώ,
   Eάν το δείξωμε σε καπιον που μόνo Δωρική διάλεκτο καταλαβενει, θα το διάβαση (Βούδας) σας θυμίζει κάτι αυτό? εάν στο Ζευ προσθέσωμε τη λέξη Βιδαίος έχουμε Ζεu-βεδαίος…Ζεβεδαίος (Τα παιδιά του ζεβεδαίου πιον είχανε πατέρα?)

   Μήπως (λέω) μήπως….

   Οι Ιδαίοι(λάτρεις του Ιδαίου Διός) = Ιουδαίοι?
   δεν είνε τυχαίο ξέρετε ,ότι η πρώτη συναγωγή του σημπαντος κόσμου εύρίσκετε (ως Μουσίο) τώρα πια που? στα Χανιά…!

   Άλλο..,
   Στα πανάρχαια χρόνια στη πατριδάμας την Ελλάδα τα παιδιά που μαθεναν Γράμματα ο διδάσκαλος χάραζε μα κιμωλία μια γραμμή στον πίνακα ορυζόντια η οποία την αποκαλούσαν «Ευθύνη γραμμή» το παιδάκι έπρεπε να γράφει κάτω από την ευθύνη γραμή τα γράμματα σαν Νυχτερίδες κρεμασμένες από αυτήν, εάν τα κατάφερνε ονομαζωταν Υπεύθυνο παιδί εάν Όχι, Ανεύθυνο (υπό και άνω της γραμής)
   Δείτε σας παρακαλώ εδώ την Ινδική Γραφή εκεί όπου λατρεύουν οι Άνθρωποι τον Βύδα/Βούδα Και της αγελάδες του Απόλλωνος μέχρι σήμερα όχι σαν εμάς που της τρώμαι....!

   http://www.krassanakis.gr/hindi.files/image158.jpg

   Απο το Ζευς "Βεδαίος" έχουμε της Βέδες = ιεροί ύμνοι και τελετουργικοί στίχοι στην Ινδία όμως,
   Βέδεσσα = η Έδεσσα ...
   Από την πληθώρα των υδάτων της Βεδέσσης,
   Tο νερό ονομάζεται Βέδυ,
   Bεδυ λαβών εις χείρας καταχέου (Ησύχιος)
   Ό έχων πηγάδι στην έρημο για εξηπυρετηση των οδυπόρων, λέγεται Βεδουίνος
   Eπίσης πρέπει να πούμε ότι, το όνομα Απόλλων, (Ήλιος) στα Αραβικά γείνετε ΑΠΑΛΛAΧ και τελικά ΑΛΛAΧ, Από το ΑΠΑΛΛAΧ το Απαλλάχθηκα, και από το Αλλάχ ο αλλαλαγμός...
   Είναι σωστό να πούμε, ότι, εάν θέλουμε να απαλλαγούμε να ξεβρωμίσουμε από της θρησκίες του κόσμου, η αρχή είναι η αρχαία Ελληνική, πράγμα που δεν θα αφήση το ίδιο πνεύμα του δημιουργού να γείνη

   Διαγραφή
  2. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ΑΙ ΑΓΕΛAΔAI του Απόλλωνος δεν είναι αγελάδες όπως της ξέρουμε με ουρά και κέρατα αλλά,
   Άπό το Αγέλη η αγελάδα δηλαδή το φως Του Απόλλωνος το ηλιακό, μας ερχετε σε αγέλες που η κάθε αγέλη αποτελείτε από επτά αγελάδες = επτά φάσματατα και( όχι φαντάσματα) φωτός "ουράνιο τόξο" τα επτά φάσματα
   Σεπτά = επτά εξ ου,' και τα Σεπτά (Επτά) μυστήρια της εκκλησίας μας,

   Διαγραφή
 5. Άλλη φωρα θα πούμε που ακριβώς είχαν οριοθετηθεί τα τα πρωτότυπα σύνορα της πανάρχαίς Ελλάδος,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η γύμνια των ανθρωποειδών (εβραιόδουλων)

  Ξέρετε... η λέξη εβραίος δεν χρησιμοπιούταν πρίν την έξοδο του μωυσέως από την Αίγυπτο...
  Από Δεύρο, ο Δευραίος, εβραίος, = Εξωδήτης (δεύρο έξω)

  Τα ανθρωποειδή οι εβραίοι (Χαζάροι-ασκεναζι) εκμεταλλεύτηκαν τον "Ιησού"


  Οι εβραίοι δεν ειθελαν αλλά ούτε και θέλουν τον Ιησού, οι Βυζαντινοί τους τόν χάρησαν...
  Ο Ιησούς ήταν ΈΛΛΗΝΑΣ ψυχή τη και σώματι....οι Βυζαντινοί ειθελαν να καταστρέψουν ότι ΕΛΛΗΝΙΚΟ επωμένως για να το πετύχουν, έπλασαν ένα παραμύθι και μας το πούλησαν...

  Ο Ιησούς διαπληκτήζεω με τους Αρχιεροiς εις τον Ιερό Ναό των Σολήμων επειδή εκμεταλλευόμενοι τη θρησκεία χειραγωγούσαν τους πιστούς κατά το δοκούν, ποτέ σε συναγωγές......

  Από το Ιερό των Σολήμων Η Ιερουσαλήμ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καταγωγή των Σολήμων από τήν Κρήτη αργωτερα μετανάστευσαν στη Μικρά Ασία όπου και εύρίσκωνται ακόμα εκεί σαν ΣΟΥΛΕΗΜAΝ τώρα πιά ....

   Διαγραφή
 7. Γιαχβέ,

  Eίναι παραφθορά προσωνυμίου του θεού με τέσσερα γράμματα (το αρχαίο τετραγράμματο) που ακόμα ψάχνουν οι εβραίοι και δεν βρήσκουν αλλά ξέρουν όti υπάρχει,
  Οι αρχαίο μας πρόγωνοι δια μαθηματικής ακρίβιας απέδηξαν έναν και μοναδικό θεό
  Πήραν τη Μονάδα, I, και πρόσθεσαν το ΕΥ και την κατάληξη Σ και ονόμασαν τον ένα και μοναδικό θεό ΙΕYΣ

  Ιεύς
  Ιευός
  Ιευή
  Ίευάν
  Ιεύ
  Από το Ίευάν το Ιεχωβάν Ιεχωβάς και Χαβιέ, Όλα Ελληνικά.......!

  εδώ Ιεύς

  http://2.bp.blogspot.com/_CngnRsigUHE/TRg9Aj8P6bI/AAAAAAAAAo0/xWZ2dQeL4wQ/s1600/Zeus_Typhon_Staatliche_Antikensammlungen_596.jpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαβασα όλα τα σχόλια σου, μου άρεσαν, απλά θέλω να διευκρινίσω ότι ο Ένας, ειναι η εικονα του Αληθινού Πανάγαθου Θεού.
   Δεν ξέρω αν το κατανοείς αυτό.
   Επίσης ο Άνθρωπος είναι όμοιος με τον Αληθινό Παναγαθο Θεό, που θέλησε να εισέλθει στην δημιουργία του Ενός ώστε να ζήσει και κατανοήσει όλα τα δημιουργηματα του Πατέρα του τα οποία του δόθηκαν από τον Πατέρα.

   Διαγραφή
  2. Ο Ένας είναι ο Αρρενοθηλυς αγαθος Νους, ο Παντομορφος θεός της Ύλης. (φωτιά, αέρας, γη, νερο).

   Διαγραφή
  3. Τά πάντα έξ ενός έκγονα ήν, Θεός δεν υπάρχει, ή δύναμη που τα ρυθμίζει όλα είναι Αι Ερινύες δυνάμεις...
   Eν αρχή ην ό λόγος καί ο λόγος ήν πρός το θεό (άνθρωπο) και θεός είναι ο λόγος, πώς όμως είναι θεός ο λόγος?
   διότι ο λόγος (η λέξη η ίδια,) σου φέρνει σε θέαση το νόημα της λέξης,
   Το όνομα του πράγματος είναι ο νόμος του πράγματος και ο νόμος είναι το νόημα εκάστου αντικειμένου,
   Οταν ξέρουμαι το όνομα από ένα αντικείμενο, ξέρουμε το σύνολο των ιδιωτητων του.....

   Ο δημιουργός θεός δεν υπάρχει, εμείς υπάρχωμαι ο δημιουργός είναι η αρχή και ΑΡΧΕΙ, είναι άγνωστη σε μας, εξ' ού, και "Τω αγνώστο θεό των Αθηναίων"

   Εάν Τά πάντα έξ ενός έκγονα ήν, είναι γεγονός.....,
   Τότε μας παραπέμπει στο άτομο του Υδρογόνου (έτσι για να τα λέμε Γήηνα) Ο δημιουργός, πρειπει να είναι αυτός που δημιούργησε τό πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο.... έ, αυτός παραμένει άγνωστος, δεν θεάται, είναι δημιουργός, και είναι Αρχή, δεν υπάρχει, και δεν είναι θεός....!

   Διαγραφή
 8. Ότι υπάρχει γεννιέται.

  Ο Αγεννητος και Προϋπάρχων Πανάγαθος Νους όμως και ο Αδιαίρετος Πανάγαθος Φωτεινός του Λόγος είναι ο δημιουργός της Ζωής, αλλά και όλων των δημιουργημάτων του.

  Οι Δυνάμεις είναι τα μη όντα διότι ειναι όμοια με τον Αγέννητο και Προϋπάρχων Πανάγαθο Νου (Θεό), ενώ τα όντα γεννιούνται από το Σκότος και γίνονται υπάρχων, είναι τα Τέσσερα στοιχεία της Ύλης, που είναι η αίσθηση.

  Ο Ένας είναι Νους αγαθός και ο Αδιαίρετος Άγιος Λογος του η εικόνα της ζωής, ειναι η εικόνα του Αληθινού Θεού Ζωή και Φως.

  Ο Ένας, ενώθηκε με το Σκότος το δοχείο της Ύλης, και Έγινε Υπάρχων Αρρενοθηλυς αγαθός Νους και Άγιος Λόγος.

  Ενώ η δική του εικόνα είναι το εκπεσων φωτισμένο πνεύμα, ο Ζωντανός συμπαντικός οργανισμός σε κίνηση, οι Επτά Ουρανοί.

  Ο Άνθρωπος είναι όμοιος με τον Αληθινό Πανάγαθο Θεό Ζωή και Φως, που θέλησε να εισέλθει στην δημιουργία του Ενός ώστε να ζήσει και κατανοήσει όλα όσα εξουσιάζει, τα δημιουργήματα του Πατέρα του τα οποία του δόθηκαν από τον Πατέρα όλων.

  Ο Ένας είναι ο Αρρενοθηλυς αγαθός Νους, ο Παντομορφος θεός της Ύλης. (φωτιά, αέρας, γη, νερο).

  morfeas sky

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "
  Οι Δυνάμεις είναι τα μη όντα διότι ειναι όμοια με τον Αγέννητο και Προϋπάρχων Πανάγαθο Νου (Θεό), ενώ τα όντα είναι τα δημιουργήματα του, τα οποία γεννιούνται από το Σκότος και γίνονται υπάρχων, είναι τα Τέσσερα στοιχεία της Ύλης, που είναι η αίσθηση."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ποιος άνθρωπος θα τα κατανοήσει όλα αυτά;

  ......

  Eρμής Τρισμέγιστος - Ερμητικά Κείμενα:

  Κι ο Θεός τι είναι;

  Αυτός, που δεν είναι ούτε ένα από αυτά, αλλά είναι ο αίτιος της ύπαρξης αυτών και όλων και του καθενός χωριστά απ'όλα τα δημιουργήματα, γιατί δεν άφησε ούτε τα παραπάνω για το μη ον, αλλά υπάρχουν όλα όσα γίνονται απ'τα όντα κι όχι απ'τα μη όντα. Διότι τα μη όντα δεν διαθέτουν τέτοια φύση, ώστε να μπορούν να γίνουν κάτι, αλλά για να μην μπορούν να γίνουν κάτι. Δεν διαθέτουν τέτοια φύση, ώστε να μην υπάρξουν ποτέ.

  - Τι εννοείς με το να μην υπάρξουν ποτέ;

  Ο Θεός, επομένως δεν είναι Νους, αλλά υπαίτιος της ύπαρξης του Νου, (ο Αρρενόθηλυς Νους θεός ζωή και φως υπάρχων η εικόνα του Θεού ο κτιστός κόσμος ο Όγδοος Ουρανός), ούτε πνεύμα, αλλά υπαίτιος της ύπαρξης του πνεύματος.

  morfeas sky

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ότι υπάρχει γεννιέται.
  https://oneirosky.blogspot.com/2018/12/blog-post_10.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο Ιησούς και οι Έλληνες......μά, Ο Ιησούς ήταν Έλληνας, ποτέ δεν δίδαξε σε συναγωγή και πάντα τά έβεζε με τούς αρχιεροίς του Ιερατείου του Ναού των Σολύμων επειδή είχαν μετατρέψει το Ναό σε Τράπεζα με βιβλιάρια και κατέθεσεις.....!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και τι σημαίνει να είσαι Έλληνας; Ιδέα, το Ανθρώπινο Νοητά Πνεύμα.

   Διαγραφή
  2. Όλοι λένε ότι ο Ιησούς ήταν Εβραίος τί σημαίνει αυτό?
   Τί σημαίνη Εβραίος?

   Ελλην = Φωτησμενος νούς

   Διαγραφή
  3. Βάρβαρος, αυτός που δεν φέρει τον Φωτισμένο Νου.

   Διαγραφή
  4. Ακριβως, από το βάρβαρος εχουμε το barbed wire (αγκαθωτό σύρμα) Barbas (μπάρμπας) Barbouni (Μπαρμπούνι) Barber (κουρέας) και Βού....ούρ.......

   Διαγραφή
 13. Η γύμνια των ανθρωποειδών (εβραιόδουλων).......

  Δεν φταίνε οι Ιεροίς εδώ αλλά, οι Βασιλείς που θέλησαν να φτιάξουν έναν κόσμο ομόθρησκο με τη βία καί κατέφυγαν στην εφέυρεση τού "Εν τούτο Νίκα" = το πουγγί των τότε Χριστιανών 300 χρόνων αποταμιέυσεις......από τίς διακωνίες και Ύφ' αρπάξεις περιουσιών άκληρων οικογενειών......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Όταν λοιπόν ο ιδρυτής της θρησκείας της αγάπης ομιλεί έτσι για την Ελλάδα και τους Έλληνες,

  Ο Ιησούς δεν ήθελε να ιδρύσει καινούργια θρησκεία απλώς να εγκαινιάση καινούργια εποχή, την εποχή της μάθησης και της πληροφορίας που βασίζετε στην επιστήμη άφησε τή δισυδαιμονία πίσω του....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου