“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου.“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.” 
Πλέον όλα αρχίζουν και ξεδιαλύνουν, ξεκαθαρίζοντας όσον αφορά το τι είναι η ανθρωπότητα εδώ στη Γη.
Έίναι αλήθεια τα όσα γράφει η Ελληνική Γραμματεία, από τα όσα λίγα μπορέσαμε να ανακαλύψουμε, διότι για τον λόγο αυτόν κατέκαψαν όλη αυτή την γνώση η την απέκρυψαν, για να ξεχάσει το θεϊκό γένος των ανθρώπων την αληθινή καταγωγή του, και να αφομοιωθεί με τα ανθρωποειδή εδώ στην Γη και να γίνει ένα με την κακία που φέρει η άλογη λογική τους.


Πλέον και με αποδείξεις τις οποίες θα αναφέρω στον ΠΟΙΜΑΝΔΡΗ που αναλύω, υπάρχει το Ουράνιο γένος των ανθρώπων που φέρει στην ψυχή του τον Λόγο μα ταυτόχρονα υπάρχουν και τα ανθρωποειδή με ψυχή που δεν φέρουν τον Λόγο.

Τα ανθρωποειδή είναι όντα άλογα (δίχως τον Λόγο) και το μόνο που μπορούν να κατανοήσουν είναι η υλική τους υπόσταση γι'αυτό και έχουν γίνει ένα με αυτόν τον κόσμο της ύλης, και απέχουν από την αλήθεια του πνευματικού Λόγου (Αρμονία).

Τα ανθρωποειδή φέρουν μόνον την λογική του αισθητού κόσμου και τους είναι αδύνατον να κατανοήσουν τον πνευματικό Λόγο αλλά μόνον το πνεύμα της φύσης, το οποίο πνεύμα έχει διττή φύση διπολική μέσα από την αντίθεση, εναντιότητα, και διαμάχη, μέσα από την εγωπάθεια, την εξουσία, την υποδούλωση όσων περισσότερων ανθρώπων μπορεί να επιφέρει, την υποταγή των ανθρώπων στο εγώ τους, και γι'αυτό βλέπουμε το σύνολο της ανθρωπότητας να λειτουργεί μέσα από το Εγώ, και όχι μέσα από το Εμείς.

Το Ελλάνιον γένος είναι το μόνο Ουράνιο θεϊκό γένος των ανθρώπων που είναι Ουσιωδώς όμοιο με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, και για τον λόγο αυτόν είναι το μόνο ανθρώπινο γένος που εκπολίτισε πνευματικά και πολιτισμικά τα υπόλοιπα ανθρωποειδή του πλανήτη.

Τα λόγια του Ιησού Χριστού όταν αναφέρθηκε στους Έλληνες είναι Αληθινά όταν είπε συναντώντας τους Έλληνες ότι είμαστε το μόνο Ουράνιο θεϊκό γένος των ανθρώπων..κάτι που τα ανθρωποειδή απέκρυψαν, δημιουργώντας μια θρησκεία στα δικά τους πρότυπα δαιμονοποιώντας τα πάντα για να ελέγχουν καλύτερα την ανθρωπότητα, και έμπλεξαν τον Ιησού Χριστό στην σκοτεινή θρησκεία τους.


Η αλήθεια πλέον και με αποδείξεις μας αποδεικνύει ότι ο Ιησούς δίδασκε ακριβώς τα ίδια που είχαν ειπωθεί ήδη από τους Έλληνες εκατοντάδες χρόνια πριν, μαζί με ότι συνεπάγεται αυτό.. άρα ο λόγος του Ιησού εκπροσωπεί το Ελλάνιον γένος.


Η γύμνια των ανθρωποειδών (εβραιόδουλων) μπροστά στην αλήθεια, αφορίζει κάθε είδος απάνθρωπης συμπεριφοράς τους προς το ανθρώπινο είδος πάνω στην Γη.

Επιτέλους ήρθε ο καιρός να ξεβρωμίσει ο τόπος και ο πλανήτης από όλες τις θρησκείες και να επανέλθει στην ανθρωπότητα η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ανθρώπινου είδους μέσα από την Ελεύθερη σκέψη και στοχασμό της ουσίας του Λόγου της ψυχής.

Τα ανθρωποειδή οι εβραίοι (Χαζάροι-εσκεναζί) εκμεταλεύτηκαν τον "Ιησού" και δημιούργησαν την χριστιανική θρησκεία στα πρότυπα του Γιαχβέ, με αποτέλεσμα την πλήρη διαστρέβλωση του Λόγου του Ιησού.

Ο οποίος Ιησούς αναγνωρίζει μόνον το Ελλάνιον γένος ως Ουράνιο θεϊκό σπέρμα που φέρει τον Λόγο του Φωτός στην ψυχή του.

Ιησούς Χριστός
“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”


Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.

morfeas sky

Ο Ιησούς και οι ΈλληνεςΕις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην κεφ. 12 § 20-23 διαβάζουμε:Ήσαν δε τινες Έλληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτοι ούν προσήλθον Φιλίππω τω από Βηθσαϊδά της Γαλιλλαίας και ηρώτων αυτόν λέγοντες: κύριε θέλομεν τον Ιησούν ιδείν.

Έρχεται Φίλιππος και λέγει τω Ανδρέα και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσι τω Ιησού, ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: “ Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του Ανθρώπου”.


Η φράση αυτή του Ιησού είναι ημιτελής, διότι
δεν δίδεται εξήγηση πώς θα δοξασθή ο “Υιός του Ανθρώπου”.
Όπως αναφέρει ο Μενέλαος Παγουλάτος εις το βιβλίον του “Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας”, το έτος 1974 ο καθηγητής Ελευθ. Πρόκος –επίτιμος καθηγητής ξένων πανεπιστημίων- συμμετέχων σε επιστημονική επιτροπή της UNESCO, ανεκάλυψε σε μία βιβλιοθήκη του Βατικανού, χειρόγραφο του ΕΥΣΕΒΙΟΥ του ΠΑΜΦΙΛΟΥ, επισκόπου Καισαρείας, 265 μ.Χ., το οποίον περιέχει την συνέχεια της ως άνω φράσεως ως εξής:


“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.” 

Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.


Πιστεύω ότι αυτή η περικοπή θα έπρεπε να λέγεται και να αναλύεται εις τους ιερούς ναούς ιδιαίτερα, αφού μάλιστα απευθύνεται σε Έλληνες ορθοδόξους. Αυτό τουλάχιστον απαιτεί και το δίπτυχον Ελληνο-Ορθοδοξία.


Αλλά γιατί ο Ιησούς ομιλεί έτσι και εναποθέτει την δόξαν Του εις τους Έλληνας και πλέκει εγκώμιον δια την Ελλάδα και δεν πιστεύει ότι θα δοξασθή από τον “περιούσιον λαόν” του Θεού δηλ. τους Εβραίους;
Πιστεύω ότι η εξήγησις είναι απλή: Όλη η διδασκαλία του Ιησού ταυτίζεται απόλυτα με την αρχαίαν Ελληνικήν φιλοσοφίαν και σκέψιν και ως προς αυτό υπάρχει σωρεία παραδειγμάτων.


Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής: 
Ιησούς: “ Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται και ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.

”Χείλων ο Λακεδαιμόνιος (600 π.Χ.): “Τα μεν υψηλά ταπεινούν (ο Θεός), τα δε ταπεινά υψούν.


”Ιησούς: “ Αγαπάτε τους εχθρούς υμών” Ματθ.κεφ.5 §44
Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.):“ Τον δε εχθρόν φίλον ποιείν.”

Ιησούς: “ Ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν” Ματθ.κεφ.5 §
44.Κλεόβουλος ο Ρόδιος (500 π.Χ.): “ Τον δε εχθρόν ευεργετείν”.

Ιησούς: “ Ουκ επιορκήσεις” Ματθ.κεφ.5 §33.
Πυθαγόρας: (580 π. Χ.) “Σέβου όρκον.

Ιησούς: “ Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην.
Πλάτων (427 π.Χ.): “Η δικαιοσύνη είναι το μεγαλύτερον αγαθόν για την ίδια την ψυχήν.”Και ο χρυσός κανών

Ιησούς: “Όλα όσα θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, κάνετε και σείς τα ίδια σ΄αυτούς.”Ματθ.κεφ.7 §12
Ισοκράτης (430 π.Χ.):“Μην κάνετε στους άλλους εκείνα για τα οποία εσείς θυμώνετε όταν τα κάνουν οι άλλοι σε σας.”


Βλέπουμε λοιπόν ότι όλο το ηθικόν δίδαγμα του Ιησού είναι ταυτισμένο με το αρχαίον Ελληνικόν πνεύμα. 
Και εδώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνεται αναφορά στους ιερούς Ελληνορθόδοξους Ναούς για το ποίοι πρωτοείπαν τα μεγάλα αυτά ηθικά διδάγματα.

Βλέποντας λοιπόν ο Ιησούς τους Έλληνες να έρχονται προς Αυτόν, διαβλέπει ότι μόνον δια μέσου του Ελληνισμού θα ηδύνατο να διαδοθεί η διδασκαλία Του –πράγμα το οποίον ακριβώς έτσι συνέβη- και είναι όντως μία τεράστια αναγνώριση του Ελληνικού πνεύματος από Αυτόν τον ίδιον τον Υιόν του Ανθρώπου.

Τι μεγαλείο αλήθεια και τι αρετή στο πρόσωπο του Θεανθρώπου!
Όταν λοιπόν ο ιδρυτής της θρησκείας της αγάπης ομιλεί έτσι για την Ελλάδα και τους Έλληνες, εμείς τι άλλο μπορούμε να πούμε περισσότερον;

Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα μετά Χριστόν τα λόγια του Ιησού περισσότερον από κάθε άλλη φορά πρέπει να γίνουν ο Φάρος που θα μας οδηγήσει δια της αρετής και της δικαιοσύνης εις την αναζήτησιν του Θείου, ώστε να εκπληρώσουμε την αποστολήν μας δια της τελειοποιήσεως ως πνευματικών ανθρώπων επί της Γης.

Σχόλια

  1. Το άρθρο μας λέει το τι είπε ο Ιησούς. Εμείς πρέπει να εξετάσουμε αν υπήρξε πρώτα σαν ιστορικό πρόσωπο και μετά το αν είπε....

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Να αποκαλυφθει η Ελληνικη Γραμματεια που εξαφανισαν.
    Μονο ετσι θα γνωρισουμε την ιστορια της ανθρωποτητας.
    Καποιοι μας θελουν στο σκοταδι.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου