Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤRIΧ (Ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ)Η ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΜΑΤRIΧ 
Ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
O KOΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ

Ποιος σας είπε ότι αυτός ο κόσμος είναι ωραίος; όπου το καθετί ζει μέσα στο σκοτάδι της Ύλης; η παραίσθηση του όμορφου και ωραίου είναι απλά μια στιγμιαία ευχαρίστηση, αλλά η λύπη και ο πόνος είναι μια συνεχή κακή παραίσθηση που σας κάνει την ζωή σας κόλαση καθημερινά.

Για να ζήσεις μια όμορφη ζωή μέσα στο σκοτάδι χρειάζεται να είσαι πρώτα θεός, και όχι το σώμα που κουβαλάς, μαζί με όλα τα σκοτάδια πάνω του, διότι η σάρκα είναι το σκότος, και όποιος δεν μπορεί να το δει θα υπομένει για πάντα την μετενσάρκωση της σάρκας και τίποτα καλύτερο, αλλά και πάντα θα έχει αν δεν αφυπνισθεί μια προοπτική προς το χειρότερο σώμα αλλά και την χειρότερη μοίρα.

Όποιος άνθρωπος αγαπά αυτόν τον κόσμο και το σώμα του είναι σαν να αγαπά την ίδια την κόλαση.

Η φαινομενική ομορφιά προέρχεται από την ζωή που ΕΣΥ του δίνεις με την νοητή σου αλήθεια της ψυχής σου. Την ζωή που είναι ο Νους και ψυχή, ο Άνθρωπος Φως και Ζωή που έγινε Νους και ψυχή για να ζήσει την εικόνα της Ύλης.

Το σώμα που ενδύθηκες παίρνει την νοητή ουσία της ψυχής σου, γίνεται πνεύμα, με ζωή την σάρκα, το σώμα που φοράς! και σε κάνει να κουβαλάς μαζί με την όποια ομορφιά της ψυχής σου, και όλα τα σκοτάδια αυτού του κόσμου.
Τελικά τι αγαπάς; την αλήθεια της ζωής; ή το σκοτάδι που είναι το σώμα σου; 

Τα φίδια ζώνουν καθημερινά τον αισθητό σου κόσμο, διότι κακία είναι και η λύπη, ο πόνος, οι ανάγκες, αλλά και η χαρά είναι πάντα στιγμιαία, και αν έχεις και έπαρση πάντα θα σου βγαίνει σε κακό. Διότι τα πάντα που επιθυμείς τα επιζητά το σώμα, και όχι εσύ ο Νους. 

Αυτό το σκότος ενδύθηκες, και ερωτεύτηκες, την φύση που λατρεύεις, και το σώμα της φύσης, τον ίδιο τον θάνατο.

Ενώθηκες με τον θάνατο, του έδωσες ζωή και τον λατρεύεις, τον έκανες θεό σου, και προσκυνάς την μιζέρια που σου χαρίζει απλόχερα καθημερινά το σώμα που ενδύθηκες. 

Διότι αυτός ο κόσμος δημιουργήθηκε με πρώτο στοιχείο την ανυπαρξία της ζωής που είναι τα στοιχεία της Ύλης, και ΥΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ, ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.

Αν λοιπόν μετά από όλα αυτά θέλεις να ζεις σ'αυτόν τον κόσμο, και να λατρεύεις τον δημιουργό του, τότε είσαι άξιος της μοίρας σου, να ζεις για πάντα μέσα στο σκότος της Ύλης. 

Δηλαδή τον αισθητό κόσμο των αισθητών σωμάτων από γη, νερό, αέρα, φωτιά, να τρέφεσαι καθημερινά από  τον θάνατο γη-νερό, και την κόλαση των αισθήσεων σου, από αέρα και φωτιά.

Κατανόησε τι είσαι, γνώρισε τον εαυτό σου, και σταμάτα να λατρεύεις τον ίδιο τον θάνατο που ενδύθηκες και του έδωσες ζωή αφήνοντας τον να σε εξουσιάζει.

Δεν είσαι εσύ το σώμα, αλλά το σώμα είναι η φυλακή του αληθινού σου εαυτού, όπου από Νους  δίχως φύλο που ήσουν  και αθάνατος, ενσαρκώμενος μόνον σε αθάνατα δίχως φύλο σώματα, ο εκπεσών δεύτερος Νους δημιουργός αυτού του κόσμου, σε φυλάκισε για πάντα μέσα στο ΣΚΟΤΟΣ, διότι  διέσπασε τον σύνδεσμο της ΑΡΜΟΝΙΑΣ στα πάντα, και πλέον το σώμα δίχως φύλο που ενσαρκώθηκες διασπάστηκε κι αυτό σε αρσενικό και θηλυκό χάνοντας για πάντα την επαφή και την ΔΟΝΗΣΗ  με τον ΑΛΗΘΙΝΟ σου ΕΑΥΤΟ και από τότε εγκλωβίστηκες και δίνεις ζωή στο ΣΚΟΤΟΣ υπομένοντας ταυτόχρονα όλα τα θνητά.

Είσαι ο Άνθρωπος Ζωή και Φως, εισήλθες στον κτιστό κόσμο και έγινες Νους και ψυχή, ενσαρκώθηκες τα δίχως φύλο αισθητά μεν αλλά αθάνατα σώματα της Αρμονίας, και ο δεύτερος Νους δημιουργός για να σε κρατήσει για πάντα κοντά του ως δούλο του διέσπασε τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ και έπεσες σε ΛΗΘΗ και ΑΦΟΥ ΞΈΧΑΣΕΣ ΤΙ ΕΙΣΑΙ  ΕΓΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ δούλος ενός πολύ κατώτερου ψευτοθεού, που αν ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙΣ ΤΙ ΕΙΣΑΙ μπορείς να τον στείλεις ΣΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ!!


ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΘΕΟ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

"Λοιπόν Ερμή, το φως εκείνο που είδες είμαι εγώ, ο Θεός σου, ο προϋπάρχων της εμφανισθείσης από το σκότος (το δοχείο της Ύλης) υγράς εκείνης φύσης"

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων,
ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.

*Για να δούμε τι γράφει η Γένεσις:

Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την γήν.
Η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος.
Και είπεν ο Θεός. Γεννηθήτω φως. Και εγένετο φως. Και ειδεν ο Θεός το φως, ότι καλόν. Και διεχώρισε ο Θεός ανά μέσον του φωτός και ανά μέσον του σκότους.
Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος εκαλεσε νύκτα. Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα μία.
ΓΕΝΕΣΙΣ : 1: 1-5.

Τόσο απλά, αλλα και ακατάλυπτα για τους λογικούς.
Αμέ! τόσο σκοτάδι που τους δώσατε πως να ξυπνήσουν.

ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ - ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ
καὶ ὁρῶ θέαν ἀόριστον, φῶς δὲ πάντα γεγενημένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν, καὶ ἠράσθην ἰδών.

καὶ μετ'ὀλίγον σκότος κατωφερὲς ἦν, ἐν μέρει γεγενημένον,
φοβερόν τε καὶ στυγνόν, σκολιῶς ἐσπειραμένον, ὡς <ὄφει>
εἰκάσαι με·

εἶτα μεταβαλλόμενον τὸ σκότος εἰς ὑγρᾶν τινα φύσιν,
ἀφάτως τεταραγμένην καὶ καπνὸν ἀποδιδοῦσαν, ὡς ἀπὸ πυρός,
καί τινα ἦχον ἀποτελοῦσαν ἀνεκλάλητον γοώδη·
εἶτα βοὴ ἐξ αὐτῆς ἀσυνάρθρως ἐξεπέμπετο, ὡς εἰκάσαι φωνῇ πυρός

Λοιπόν Ερμή, το φως εκείνο που είδες είμαι εγώ, ο Θεός σου, ο προϋπάρχων της εμφανισθείσης από το σκότος (το δοχείο της Ύλης) υγράς εκείνης φύσης

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων,
*ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.


ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ = ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ
καὶ ὁρῶ θέαν ἀόριστον, φῶς δὲ πάντα γεγενημένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν, καὶ ἠράσθην ἰδών.


καὶ μετ'ὀλίγον σκότος κατωφερὲς ἦν, ἐν μέρει γεγενημένον, φοβερόν τε καὶ στυγνόν, σκολιῶς ἐσπειραμένον, ὡς <ὄφει>εἰκάσαι με·

εἶτα μεταβαλλόμενον τὸ σκότος εἰς ὑγρᾶν τινα φύσιν, ἀφάτως τεταραγμένην καὶ καπνὸν ἀποδιδοῦσαν, ὡς ἀπὸ πυρός, καί τινα ἦχον ἀποτελοῦσαν ἀνεκλάλητον γοώδη·
εἶτα βοὴ ἐξ αὐτῆς ἀσυνάρθρως ἐξεπέμπετο, ὡς εἰκάσαι φωνῇ πυρός.

καὶ ὁ ἀὴρ ἐλαφρὸς ὢν ἠκολούθησε τῷ πνεύματι, ἀναβαίνοντος αὐτοῦ μέχρι τοῦ πυρὸς ἀπὸ γῆς καὶ ὕδατος, ὡς δοκεῖν κρέμασθαι αὐτὸν ἀπ' αὐτοῦ·

γῆ δὲ καὶ ὕδωρ ἔμενε καθ' ἑαυτὰ συμμεμιγμένα, ὡς μὴ θεωρεῖσθαι <τὴν γῆν> ἀπὸ τοῦ ὕδατος·
κινούμενα δὲ ἦν διὰ τὸν ἐπιφερόμενον πνευματικὸν λόγον εἰς ἀκοήν.


Λοιπόν Ερμή, το φως εκείνο που είδες είμαι εγώ, ο Θεός σου, ο προϋπάρχων της εμφανισθείσης από το σκότος (το δοχείο της Ύλης) υγράς εκείνης φύσης

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων,
 ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.

ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳ, (ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος) ὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος·
ἄρχεται γάρ, οὗ λήγει·

ἡ δὲ τούτων περιφορά, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς,
ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων ζῷα ἤνεγκεν ἄλογα (οὐ γὰρ ἐπεῖχε τὸν Λόγον), ἀὴρ δὲ πετεινὰ ἤνεγκε, καὶ τὸ ὕδωρ νηκτά·

διακεχώρισται δὲ ἀπ' ἀλλήλων ἥ τε γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, καὶ <ἡ γῆ> ἐξήνεγκεν ἀπ' αὐτῆς ἃ εἶχε ζῷα τετράποδα <καὶ> ἑρπετά, θηρία ἄγρια καὶ ἥμερα.

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός· 


γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, (κατανόησε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός τα επτά δημιουργήματα του αδερφού του που τον εξουσιάζει δεύτερου Νου δημιουργού τους επτά ουρανούς τους επτά Διοικητές) οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως· 


καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

morfeas skyΣχόλια

 1. Αγαπητέ morfeas sky..Διαβάζω τις αναρτήσεις σου (συγνώμη για τον ενικο) με δίψα.. Κατανοησα το νόημα :πως είμαι άνθρωπος ζωή κ φως, πως για κάποιο λόγο ξέχασα κ σερνομαι σε λυπες οδυνες κ πόνο.. Μεγάλωσα ομωςμέσα στο σκοτάδι -κ τώρα κυνηγαω τις αλήθειες αυτές που μοιάζουν με πυγολαμπιδες στο σκοτάδι μου..Θέλω να γίνουν ηλιοι.. Η ερώτηση μου είναι :Πώς θα κατανόησω τι είμαι; Πώς θα δουλέψω; Χωρίς έναν διδασκαλο, χωρίς κάποια γραμμή ή πορεία.. Σε ευχαριστώ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα σου πω με λίγα λόγια την δική μου πορεία όσον αφορά την αναζήτηση της αλήθειας η οποία ανέκαθεν από πολύ μικρή ηλικία με ωθούσε να την αναζητήσω με οδηγό την Αγαθή μου πρόθεση, όπου πάντα το ένδτικτο μου διέκρινε την αρνητική ενέργεια σε ότι έπεφτε στα χέρια μου, αλλά και το Αγαθό Φως όταν ένιωθα τόσο όμορφα ότι κάτι πολύ σημαντικό κρύβεται πίσω από τα εν λόγω Ερμητικά κείμενα του Ερμή Τρισμέγιστου όταν για πρώτη φορά πριν επτά χρόνια βρέθηκαν στα χέρια μου από ένα βιβλίο που είχα αγοράσει τοοποίο όμως είχε μια εντελώς διαστρεβλωμένη ανάλυση που μόνον τυχαία δεν έγινε.

   Εδώ και επτά χρόνια προσπαθώ να σπάσω και να αποκωδικοποιήσω τα Ερμητικά κείμενα του Ερμή Τρισμέγιστου, και πλέον μπορώ να πω ότι πλέον τον κατανόησα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάθε λέξη και χίλιες έννοιες...ποιος άλλος θα καθήσει επτά ολόκληρα χρόνια να αναλύσει τα Ερμητικάκείμενα; και για ποιον λόγο να τα πει και στους άλλους; για να γίνει το απολωλό πρόβατο που θα του σύρουν χίλιες κακίες όλοι οι πιστοί στις θρησκείες;

   Κάποιος όμως έπρεπε κάποτε να αποκωδικοποιήσει αυτά τα κείμενα του Ερμή, άλλωστε πάντα με οδηγεί αυτή η αγαθή θέληση που νιώθω μέσα μου για την Αλήθεια της Ζωής.
   Αυτά σε γενικές γραμμές.

   Για να κατανοήσεις λοιπόν τον εαυτό σου χρειάζεται υπομονή και επιμονή, και η ψυχή σου θα σε οδηγήσει στην Αλήθεια που χρειάζεσαι, για να σε ωθήσει ακόμη περισσότερο στην πορεία της εδώ ζωής σου ώστε να απελευθερωθείς αν το θελήσεις από αυτόν τον πιο κατωφερή και σκοτεινό κόσμο της Ύλης που είναι γεννημένος από μία σύνθεση των Τεσσάρψν στοιχείων της Ύλης, όπου πήραν από το Νου-Αιθέρα το πνεύμα, ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ Ο ΑΙΣΘΗΤΌΣ ΚΌΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΏΝ ΣΩΜΆΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ, ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΣΠΑΣΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ..

   Διότι είναι αδύνατον να βρίσκεσαι μέσα στην Ύλη και να είσαι Άγιος Νους, όπως και είναι αδύνατον να είσαι Φως και Ζωή, και ταυτόχρονα Αγιος Νους και Νους της Αρμονίας πόσο δε να είσαι το πνεύμα της σάρκας. Άλλο το ένα και καμία σχέση το άλλο. Κάθε κόσμος και διαφορετικός.

   Άφησε την Αγαθή σου πρόθεση το Αγαθό σου ένστικτο να σε οδηγεί, και πάντα αφού πρώτα το κατανοήσεις με την λογική και μετά να το πιστέψεις, διότι πίστη χωρίς τον λόγο της ψυχής είναι αδύνατον να δει την αλήθεια.

   Και λόγος της ψυχής είναι η λογική πάνω απ'όλα, που θα σου φέρει μετέπειτα και την πίστη, διότι ο Λόγος είναι αυτός που δίνει την ζωή στα πάντα, και μεταβάλλεται σε κάτι άλλο, όπως εμείς εδώ γίναμε κάτι άλλο και ξεχάσαμε τον αληθινό μας εαυτό.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ από καρδιάς.. Καλό βράδυ να έχεις..

   Διαγραφή
 2. Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ - Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ - ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ - ΥΜΝΩΔΙΑ ΑΠΟΚΡΥΦΗ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
  https://oneirosky.blogspot.gr/2016/08/blog-post_18.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου