Η Ύλη και έγινε και προϋπήρχε- Η Γένεση του κτιστού κόσμουΓνώρισε τον εαυτό σου! Και θα κατανοήσεις έναν άλλο κόσμο!  Αυτόν του ιδεατού σου εαυτού! 
Εκεί που όλα είναι ενέργεια, και εσύ την μορφοποιείς, της δίνεις σχήμα (πυρ), και μορφή (πνεύμα) και γίνεσαι μικρός δημιουργός!

«Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». (Πρώτη Αρχή)


"Διότι η ύλη είναι το δοχείο της γένεσης",(τέσσερα στοιχεία - πυρ και πνεύμα), "και η γένεση τρόπος ενέργειας" (Λόγος) "του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού" (Νους)".


ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ
ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤOΣ


Η ύλη και έγινε και προϋπήρχε. Διότι η ύλη είναι το δοχείο της γένεσης, και η γένεση τρόπος ενέργειας του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού. Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα της γένεσης γεννήθηκε και έγινε μεταβλητή και είχε πρότυπα για τη μορφοποίηση της. Διότι, την επηρέασε, καθώς μεταβαλλόταν η δύναμη που κατασκευάζει τα πρότυπα της μετατροπής. Λοιπόν, η μη γέννηση της ύλης ήταν έλλειψη μορφής, ενώ η γέννηση είναι ενέργεια.(Ερμής Τρισμέγιστος). 

"Η ύλη προϋπήρχε."
Η ύλη Προϋπήρχε μέσα στον Νου Πατέρα Όλων Θεό, Φως και Ζωή Υπάρχων.

"Η ύλη και έγινε και προϋπήρχε".
Ο Νους Πατέρας όλων Θεός γέννησε με τον Φωτεινό του Λόγο, άλλον Νου δημιουργό που εμπεριέχει μέσα στον Νου το προϋπάρχων δοχείο (ύλη) της γένεσης.
"Διότι η ύλη είναι το δοχείο της γένεσης"

"και η γένεση τρόπος ενέργειας του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού."
Ο δεύτερος Νους δημιουργός είναι Νους και πνευματικός Λόγος (Αρμονία).
Λόγος είναι ο τρόπος ενέργειας κοσμοποίησης και γέννησης του αγέννητου και προϋπάρχων κόσμου του Νου.
Νους και Λόγος αδιαίρετοι, η δε ένωση τους η γένεση η ζωή, σύμφωνα με το δοχείο που εμπεριέχει μέσα του ο Νους.

"Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα της γένεσης γεννήθηκε και έγινε μεταβλητή και είχε πρότυπα για τη μορφοποίηση της". 
Ο πνευματικός λόγος γέννησε την ζωή δίνοντας κίνηση στην Ύλη, διασπάζοντας την σε τέσσερα στοιχεία γη, νερό, αέρας, φωτιά. 


Από το υγρό-ξηρό βάζοντας το στην μήτρα δημιούργησε το σπέρμα. 
Από το θερμό-ψυχρό δημιούργησε το πνεύμα.

"Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα της γένεσης γεννήθηκε και έγινε μεταβλητή και είχε πρότυπα για τη μορφοποίηση της". 
Ένωσε στη μήτρα το σπέρμα και το πνεύμα.
Από την ένωση αυτή γεννήθηκε το σπέρμα και η μορφή του πνεύματος.
Η μορφή του πνεύματος όμως αυξομείωνε άναρχα-δυσαρμονία δίχως τάξη το σπέρμα συνεχώς.
Για τον λόγο αυτόν για να υπάρξει η τάξη-Αρμονία, η μορφή του πνεύματος είχε πρότυπα για την τελική μορφοποίηση της.

"Διότι, την επηρέασε, καθώς μεταβαλλόταν η δύναμη που κατασκευάζει τα πρότυπα της μετατροπής".
Διότι την επηρέασε ο Πνευματικός Λόγος ο Νους της Αρμονίας, 
ο οποίος ενώθηκε στην μήτρα με το πνεύμα με αποτέλεσμα να επιφέρει την γέννηση του σπέρματος και του πνεύματος μέσα στην τάξη και Αρμονία.

Ο Νους λοιπόν, ο πνευματικός Λόγος, είναι αυτός που επιφέρει την Αρμονία και την τάξη στο σώμα και στις μορφές του πνεύματος (αισθήσεις, συναισθήματα, πάθη, επιθυμίες).

 "Λοιπόν, η μη γέννηση της ύλης ήταν έλλειψη μορφής, ενώ η γέννηση είναι ενέργεια."
Η μη γέννηση της ύλης σε σπέρμα και πνεύμα, ήταν έλλειψη μορφής, διότι προϋπήρχε μόνον ως Ύλη στον αγέννητο κόσμο του Νου.
Ενώ η γέννηση είναι ενέργεια και η ενέργεια είναι ο τρόπος που γεννά την Ζωή ο πνευματικός Λόγος.
....

Ο Φωτεινός Νους και Λόγος ενεργεί γεννώντας την Ζωή Πανάγαθη, διότι Νους και Λόγος είναι Φως η Ζωή..

Ο Πνευματικός Νους και Λόγος ενεργεί γεννώντας την ζωή φέροντας την Αρμονία των αντιθέτων πόλων από πυρ και πνεύμα, που βρίσκονται σε αντίθεση εναντιότητα και διαμάχη μεταξύ τους.

morfeas sky

Σχόλια