Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΛΙΚΟΣ - ΣΚΟΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ


Aυτό που αντιλαμβανόμαστε ως αληθινό  και πραγματικό δεν είναι το σώμα, αλλά το αισθητό σώμα που είναι οι αισθήσεις και τα συναισθήματα, μαζί με την  όποια νοητική ουσία (λογική) διαθέτουμε.


Το σώμα είναι η αίσθηση, είναι ενέργεια και όχι ύλη, και δίχως την νοητική ουσία (Νου) είναι αδύνατον να αντιληφθεί ότι υπάρχει, ότι ζει την νοερή ζωή. Χωρίς το Νου είναι αδύνατον να Υπάρχει ένα ον! και απλά δεν υπάρχει! διότι για να υπάρξει η ζωή πρέπει να Υπάρχει ο Νους! διότι χωρίς το Νου υπάρχει μόνον η υλοενέργεια των αισθήσεων, χωρίς το Νου το σώμα δεν αντιλαμβάνεται τις αισθήσεις, αρνητικές ή θετικές, ευχάριστες ή δυσάρεστες την ζωή και τον θάνατο, είναι η ανυπαρξία της νοερής ζωής.

Το σώμα είναι αδύνατον να υπάρχει διότι κατά 99,9% δεν αποτελείται από ύλη αλλά από το ασώματο που δεν είναι ύλη, και το ασώματο είναι Νους.
Πως είναι δυνατόν να υπάρχει το σώμα όταν αυτό ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.


Αυτό που υπάρχει, υπάρχει για πάντα, και αυτό που υπάρχει για πάντα είναι ο Νους, το νοητό, το ασώματο, η νοητή ζωή ο Λόγος, η λογική, και μπορεί να δώσει την ζωή σε ότι άλλο μπορεί να γίνει η ζωή, στην φωτιά και τον αέρα, και να γίνουν πνεύμα νοερό.

Ενώ η φωτιά και ο αέρας από μόνα τους χωρίς το Νου είναι απλά ενέργειες της ανυπαρξίας, και η ανυπαρξία είναι Άτακτη, η Αταξία, διότι δεν υπάρχει ο Νους για να την οργανώσει με τάξη δίνοντας της Λογική.

Και η λογική, γίνεται φωτιά και αέρας το νοερό πνεύμα, και το πνεύμα αυτό έχει ανάγκη τα σώματα από γη και νερό, τις πιο κατωφερείς ενέργειες της Υλης, και η Υλη είναι η ανυπαρξία το σκότος.

Το σώμα λοιπόν είναι η Υλη, η Ανυπαρξία, η Αταξία, είναι οι άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις που δεν φέρουν το Νου, και αν υπάρχει το σώμα σήμερα, οφείλεται στο Νου στο Νοητό, που δίνει την νοερή ζωή στις αισθήσεις, την φωτιά και τον αέρα και γεννιέταΙ ΤΟ ΝΟΕΡΟ ΠΝΕΥΜΑ, και οι αισθήσεις είναι ενέργεια, και η ενέργεια δεν είναι Υλη, αλλά εικόνα μεταβλητή που γεννά το μεταβαλλόμενο αισθητό σώμα, όπως στα όνειρα μας που όλα όσα αντιλαμβανόμαστε είναι νοητά μέσα στο Νου αλλά τα ζούμε τόσο νοερά σαν αληθινά. 

Και αυτό το νοερό σώμα από φωτιά και αέρα έχει ανάγκη τα σώματα από γη, νερό, ενώνεται μαζί τους και γεννά το σώμα από φωτιά αέρα γη νερό το πιο κατωφερή σκοτάδι που ενεργεί συνεχώς μέσα στην Αταξία όταν δεν οδηγείται από το Νου, αλλά ο Νους οδηγείται από την Αταξία.

ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΕΝΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΑΡΧΩΝ Ο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ Η ΖΩΗ.

Οι αισθήσεις και τα συναισθήματα είναι το Αγέννητο και Προϋπάρχων δοχείο της Υλης, είναι η Ανυπαρξία της ζωής, είναι η Αταξία, είναι η κακία, και στο δοχείο της Υλης έδωσε κίνηση-ζωή, και νοερή ζωή ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος, ο οποίος όταν ενώνεται μαζί του μεταβάλλεται σε κάτι άλλο, σε πνεύμα του πυρός και πνεύματος, της φωτιάς και του αέρα, δίνοντας ζωή στο πιο κατωφερή σκότος την γη και το νερό, τα μεταβαλλόμενα αισθητά σώματα της Γης, όπως ο άνθρωπος το ανθρώπινο μεταβαλλόμενο ζώο στην Γη.

Ότι διαθέτει την όποια νοητική αντίληψη μαζί με τις αισθήσεις και τα συναισθήματα είναι η νοερή ζωή, και ότι είναι αίσθηση δεν είναι η Ζωή, αλλά το σκότος που πήρε την νοερή ζωή από την Αλήθεια της Ζωής.

ΟΛΑ ΖΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΑ

Το νοερό πνεύμα του πυρός εκδηλώνεται ως ο αισθητός θεός, ως τα αισθητά όντα, (φωτιά αέρας), ως τα αισθητά μεταβαλλόμενα ζώα (φωτιά αέρας γη νερό), όπως ο άνθρωπος της Γης που γεννιέται, το λογικό ζώο της Γης, στον οποίο δόθηκε ο όμοιος Νους με το Θεό για να ΕΞΕΛΙΧΘΕΊ ΚΑΘ'ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ και να μην παραμείνει για πάντα το άλογο ζώον στην Γη. Διόιτι όταν οι αισθήσεις οδηγούν το Νου τότε ο άνθρωπος παραμένει για πάντα ένα θνητό άλογο ζώον πάνω στην Γη. Και οι αισθήσεις στο ανθρώπινο ζώο όταν δεν φέρουν την τάξη από το Νου δεν απέχουν ποτέ από καμιά κακία στη ζωή τους, είτε ανήκουν στον ένα πόλο των αντιθέσεων είτε στον αντίθετο του, είτε ανήκουν στο καλό, είτε στο κακό, διότι αυτό που ονομάζεις εσύ καλό, είναι κακό για κάποιον άλλο, και αυτό που ονομάζεις εσύ κακό είναι καλό για κάποιον άλλον, και η διαφορετικότητα φέρει πάντα την Αταξία, ενώ το όμοιο που είναι ο Νους φέρει πάντα την Τάξη στην Αταξία της διαφορετικότητας.

Η ανθρώπινη ψυχή (Νους και ψυχή) όταν ενώνεται μαζί με το σκότος, (δοχείο της Υλης)  ο άνθρωπος της Γης δεν αντιλαμβάνεται το Νου, αλλά αντιλαμβάνεται τις αισθήσεις, την νοερή ζωή που απόκτησε, και την διανοητική κίνηση λογική που οδηγείται από τις μεταβαλλόμενες και διαφορετικές αισθήσεις..την Αταξία.

Ο Νους της ψυχής φέρει όλες τις ενέργειες της Αρμονίας, για να εξουσιάζει το δοχείο της Υλης μέσα στους Επτά Ουρανούς όπου υπάρχει το γίγνεσθε του δοχείου της Υλης, είναι ο Νους η Ζωή της Αρμονίας, που ενώθηκε με τον Αντινού το σκότος, που του έδωσε ύπαρξη και ζωή από Ανυπαρξία που ήταν και ζουν μαζί.

Πρώτα είναι ο Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων με  τον δικό του Φωτεινό Νου και Φωτεινό Λόγο.

Δεύτερος είναι η εικόνα του Θεού ο δεύτερος Νους δημιουργός που ενεργεί πάνω στο δοχείο της Υλης ως ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος.

Ο Ανθρωπος είναι όμοιος με το Θεό Φως και Ζωή, και θέλησε να γίνει η εικόνα της ζωής μέσα στο σκότος του δοχείου της Υλης, δίνοντας του την ζωή γεννώντας τα ανθρώπινα σώματα στους Επτά Ουρανούς, για να ζήσει και κατανοήσει το αντίθετο της Ζωής, για να ζήσει και κατανοήσει την Ανυπαρξία που της έδωσε ζωή, για να ζήσει και κατανοήσει το σκότος, γι'αυτό και κατέβηκε εδώ στην Γη, στην χειρότερη μορφή του σκότους, για να ανέλθει εξελίσσοντας το Νου μέχρι να γίνει ξανά καθ'Ομοίωσιν με το Θεό Φως και Ζωή, και με αυτόν τον τρόπο ο Άνθρωπος πλέον θα έχει φέρει εις πέρας τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, να εξουσιάσει για πάντα το σκότος, όχι με την κακία, αλλά με το να κατανοήσει τον Αληθινό του εαυτό!! 

ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣ
ΓΝΩΘΙ Σ ΑΥΤΟΝ

Ο Ιδεατός Ανθρωπος Νους και ψυχή βέβαια δεν πεθαίνει ποτέ, αλλά αν δεν κατανοήσουμε τον εαυτό μας θα ζούμε για πάντα εγκλωβισμένοι στο Νου από το σκότος, τον κόσμο της ανυπαρξίας της Γης.

morfeas sky

Nα έχετε πάντα στη ζωή σας αγαθή πρόθεση, και πάντα να ζητάτε από τον θεϊκό σας ΕΑΥΤΟ το Νου να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες σας στον εδώ "κάτω" κόσμο, διότι εμείς εδώ "κάτω" είμαστε θνητοί και τίποτα απολύτως δεν εξουσιάζουμε όταν οδηγούμαστε από το σκότος των αισθήσεων με τα δικά του πάθη και επιθυμίες, αλλά απεναντίας τα πάντα μας εξουσιάζουν όταν γινόμαστε ένα με αυτόν τον κόσμο.

morfeas sky

ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ - ΝΟΕΡΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΝΕΥΜΑ

ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
Σχόλια