Εν το Παν

Έγινε κατανοητό οτι οι 36 δέκαρχοι είναι οι φυσικοί νόμοι/δυνάμεις, δηλαδή οι θεοί στους οποίους υπακούουν οι δαίμονες (ενέργειες) και εξουσιάζονται από αυτούς.

Έχουμε δηλαδή τις δυνάμεις (θεούς) που εξουσιάζουν τους δαίμονες (ενέργειες), και οι δαίμονες-ενέργειες, ενεργούν σύμφωνα με τις επιθυμίες των θεών.

Να ξαναπούμε μια ακόμη φορά τι είναι οι Διοικητές;


Οι Επτά Διοικητές είναι τα Επτά δημιουργήματα του δεύτερου Νου δημιουργού.
Είναι Νοητική ουσία, δηλαδή Νους και Λόγος Αδιαίρετος, και ονομάζονται δυνάμεις. Βρίσκονται παντού, έξω αλλά και εσωτερικά των κύκλων.

Οι δαίμονες είναι όλες οι ενέργειες που εμπεριέχονται εσωτερικά των κύκλων που ονομάζουμε γαλαξία στον δικό μας υλικό κόσμο. και ονομάζουμε "πνεύμα της φύσης" που περικλείει τα πάντα μέσα στους κύκλους και είναι "πανταχού παρών και τα πάντα πληρών".

Το πνεύμα όμως που είναι όλες οι ενέργειες που εμπεριέχονται μέσα στον γαλαξία, αν πρώτα δεν ενωθεί με τις δυνάμεις που βρίσκονται έξω και εισέρχονται κι αυτές εσωτερικά του γαλαξία, δεν υπάρχει, διότι ό, τι δεν έχει νου και λόγο δεν υπάρχει.

Όταν ενώνονται λοιπόν οι δυνάμεις (Νους και Λόγος Αδιαίρετος), με τις άλογες ενέργειες (πνεύμα), τότε οι ενέργειες οδηγούνται από τις δυνάμεις (Νοητική ουσία των δυνάμεων της Αρμονίας) με λογική.

Η δε Αδιαίρετη ένωση αυτή των δυνάμεων της Αρμονίας μέσα στον γαλαξία με όλες τις ενέργειες (πνεύμα), γεννά το πνεύμα της φύσης.

Διοικητές λοιπόν είναι οι δυνάμεις που ονομάζονται αλλιώς και Αιθέρας, και βρίσκονται έξω από τους κύκλους-γαλαξίες.
Όταν αυτές οι δυνάμεις-Αιθέρας εισέρχονται μέσα στον κύκλο-γαλαξία, μεταβάλλονται και γίνονται το "πνεύμα της φύσης".


Γράφεις:
"Περιέκλεισε ο δεύτερος Νους δημιουργός αυτή τη φύση σε επτά κύκλους του αισθητού κόσμου, όπου σε κάθε κύκλο υπάρχουν και διαφορετικοί φυσικοί νόμοι, ανάλογα με τα στοιχεία που εμπεριέχουν μέσα τους, τους οποίους νόμους ονομάζει ως Διοικητές του αισθητού κόσμου των επτά κύκλων, όσοι και οι Διοικητές (Ουσιάρχες).

Με λίγα λόγια ο δεύτερος Νους δημιουργός δημιούργησε άλλους ΕΠΤΑ ΝΟΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ όπου κάθε Νους δημιουργός και ένας κύκλος όπου επιφέρει την ζωή.
Και όλοι οι Διοικητές εξουσιάζονται από τον Δεύτερο Νου δημιουργό.

Και κάθε Διοικητής έχει τα δικά του δημιουργήματα (δυνάμεις-θεούς) ώστε να τον βοηθούν στο έργο του να επιφέρει την ζωή και την Αρμονία στην δική του δημιουργία.

Σύμφωνα με τον Ερμή Τρισμέγιστο στα Ερμητικά κείμενα αναφέρει ότι ο Δίας Ζευς είναι ο Διοικητής και Ουσιάρχης στον δικό μας κατωφερή κύκλο. είναι αυτός που δημιουργεί την ζωή στον δικό μας κύκλο."

Κάθε κύκλος έχει τον δικό του Διοικητή, δηλαδή τους δικούς του Νόμους.
Αλλά είδαμε και οτι οι 36 δέκαρχοι είναι οι φυσικοί νόμοι/δυνάμεις, δηλαδή οι θεοί στους οποίους υπακούουν οι δαίμονες (ενέργειες).
Νόμοι οι Διοικητές, Νόμοι και οι Δέκαρχοι, εδώ δυσκολεύομαι. 


Τι διαφορά έχουν οι Διοικητές από τους Δέκαρχους;
Διοικητές είναι οι κύκλοι/σφαίρες και Δέκαρχοι είναι οι δυνάμεις - θεοί που με τις ενέργειες επιφέρουν την αρμονία στον κάθε κύκλο;Οι μεν Επτά Διοικητές βρίσκονται στο καθαρό της φύσης δημιούργημα και έξω από τους κύκλους, οι δε Δέκαρχοι βρίσκονται εσωτερικά των κύκλων ενωμένοι με τις ενέργειες.
Η "σκοτεινή ύλη" λοιπόν που βρίσκεται ανάμεσα στους γαλαξίες και είναι αόρατη σε εμάς να υποθέσουμε ότι είναι ο Διοικητής.

Δεν είναι εύκολο το σημείο. Θα κοιτάω αυτά που έγραψες μέχρι να μου έρθει η φώτιση.

Ρωτάς:
Διοικητές είναι οι κύκλοι/σφαίρες και Δέκαρχοι είναι οι δυνάμεις - θεοί που με τις ενέργειες επιφέρουν την αρμονία στον κάθε κύκλο;

Διοικητής είναι ένας από τους Επτά Νους δημιουργούς.
Νους, είναι το κρανίο-Κρόνος (Κρόνος ο δεύτερος Νους δημιουργός), που εμπεριέχει μέσα του τον κόσμο το καθαρό της φύσης, και μέσα στους κύκλους είναι ο Λόγος, ο οποίος κινεί και δίνει την ζωή στους Ζωφόρους ζωδιακούς κύκλους.


Αν ο Δίας Ζευς είναι ο Διοικητής και Ουσιάρχης στον δικό μας κατωφερή κύκλο, τότε τι είναι οι δυνάμεις/θεοί, δηλαδή οι Δέκαρχοι; αν ήταν δέκαρχος ο Δίας, θα έλεγα όλα καλά. 
Οτι Δέκαρχοι είναι οι γνωστοί μας θεοί. 
Αλλά έτσι ο Δίας είναι Διοικητής. Και θεοί ποιοι είναι;

Έχουμε δηλαδή τον Κρόνο δεύτερο Νου Δημιουργό, και Διοικητή του δικού μας κύκλου τον Δία; Οι Διοικητές των άλλων κύκλων ποιοι είναι; Και οι θεοί που ξέρουμε, Αθηνά κλπ, τι εκπροσωπούν;


Ο Δίας Διοικητής Ουσιάρχης είναι ο Άγιος Λόγος, και οι θεοί-δυνάμεις που ενεργούν μέσα στους γαλαξίες όπου εμπεριέχονται όλες οι ενέργειες από τα Τέσσερα στοιχεία είναι ο πνευματικός του Λόγος.


http://oneirosky.blogspot.gr/2016/09/blog-post_2.html
(Ορφικά Αποσπάσματα 28), οπότε, και σύμφωνα με την όλη Ορφική Θεολογία, μία εκ των ιδιοτήτων του Αιθέρος είναι η γέννηση. «Και νους αδιάψευστος, βασιλιάς,είναι ο άφθαρτος Αιθέρας, γιατί μ’ αυτό λέει τα πάντα και ακούει και δεν υπάρχει φωνή, ούτε κραυγή, ούτε κτύπος, ούτε και φήμη, που να ξεφεύγει από τα αυτιά του πανίσχυρου Κρονίωνα. 
Έτσι, λοιπόν, είναι ο νους και η κεφαλή του Διός»
(Ορφικά Αποσπάσματα 6, 19-23).

ο νους και η κεφαλή του Διός ..ο νους και η κεφαλή είναι ο Άγιος Λόγος που περιέχει μέσα του το Αγέννητο προϋπάρχων δοχείο της Ύλης, γη, νερό, αέρας, φωτιά, το δοχείο της Ύλης που εμπεριέχει μέσα του ο νους Δίας, τα Τέσσερα στοιχεία και εκδηλώνονται με τον πνευματικό του λόγο των δυνάμεων της Αρμονίας μέσα στο υλικό αισθητό σύμπαν από πυρ και πνεύμα. 

O Δίας, είναι ο Κρόνος, ένα από τα Επτά δημιουργήματα του Κρόνου, ο Δίας είναι ο Διοικητής,
 ο Ουσιάρχης, ο Δέκαρχος, 
ο πνευματικός λόγος, ο αισθητός θεός, όπου ενυπάρχει μέσα του ο υλικός αισθητός κόσμος των αισθητών σωμάτων, και με τον πνευματικό του Λόγο δημιουργεί τον κόσμο και τον εξουσιάζει, επιφέροντας την Αρμονία.


Οι υπόλοιποι θεοί όπως η θεά Αθηνά εκπροσωπεί τις δυνάμεις μέσα στον γαλαξία που ενώθηκαν με τις ενέργειες-Τέσσερα στοιχεία, και εκπροσωπούνται από την φωτιά στον δικό μας κόσμο.

Το γένος και τα είδη των θεών είναι η φωτιά που εξουσιάζει τα πάντα.
Και η φωτιά είναι και συμβολίζει τον πνευματικό Λόγο, τον Νου και Λόγο των δυνάμεων της Αρμονίας Αδιαίρετο.

Οι Διοικητές των άλλων κύκλων όσον αφορά το τι κόσμο περιέχουν θα μάθουμε όταν ανέλθουμε διάσταση και κύκλο.
Εμείς εδώ το μόνο που μπορούμε να αντιληφθούμε είναι ο υλικός κόσμος των αισθητών σωμάτων...διότι έχουμε αισθητό σώμα που δεν μας αφήνει να δούμε με την θεϊκή μας ψυχή.


Kαι αν προχωρήσουμε την σκέψη μας τότε θα δούμε το εξής:

Το μεν σώμα αντιλαμβάνεται τον χώρο πάνω στον πλανήτη Γη.

Το δε αισθητό μέρος του σώματος αντιλαμβάνεται τον χώρο που εμπεριέχει τους πλανήτες.

Η δε ψυχή όταν απελευθερώνεται από το σώμα αντιλαμβάνεται τον χώρο του γαλαξία κινούμενη μέσα σ'αυτόν.

Ο δε Φωτεινός Λόγος του πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής αντιλαμβάνεται τα πάντα έξω από τους κύκλους των γαλαξιών και πέρα από αυτούς.Και το μεν σώμα δεν μπορεί να ζήσει εκτός του χώρου ενός πλανήτη.

Η ψυχή (πνευματικός λόγος-εικόνα της ζωής) ζει στον ασώματο κόσμο μέσα στον πεπερασμένο χώρο του γαλαξία εκτός των πλανητών και όλα τα άλλα σώματα.

Ο Φωτεινός Λόγος (Ζωή και Φως) ζει τον ασώματο κόσμο στο απεριόριστο Φως όπου δεν υπάρχει χώρος ούτε οι Οκτώ ουρανοί.

Και όποιος έπιασεν έπιασεν


Και τι κάνει εκεί στο απεριόριστο Φως όπου δεν υπάρχει χώρος, μπαμπά; Όταν θα πάμε κι εμείς στον ασώματο κόσμο του απεριόριστου φωτός, αφού απελευθερωθούμε από το σώμα και την ψυχή, τι θα κάνουμε;

Αστειεύομαι. Είμαι ακόμα στους διοικητές. Τα διαβάζω με προσοχή.Καταρχήν δεν υπάρχει άντρας-γυναίκα, ούτε τίποτα από αυτά που γνωρίζεις με σώμα, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα πάντα γεννιούνται με μια σου Πανάγαθη σκέψη..διότι είσαι Φως και Ζωή δηλαδή ο Φωτεινός Λόγος που γεννά την..Ζωή!! το Παν!! 
Εν το Παν

morfeas sky

Οι ανθρώπινες ψυχές έχουν την "ελεύθερη επιλογή" και αυτό σημαίνει ότι όλες οι άλογες ενέργειες (Τέσσερα στοιχεία - πυρ και πνεύμα) δεν εξουσιάζονται και οδηγούνται από τον πνευματικό λόγο όπως όλα τα υπόλοιπα άλογα ζώα, (όλα τα άλογα ζώα οδηγούνται από τον πνευματικό λόγο-πνεύμα της φύσης και δεν έχουν ελεύθερη επιλογή) αλλά πρέπει εμείς εδώ από μόνοι μας μέσω της ουσίας του Λόγου της ψυχής να εξουσιάσουμε τα άλογα Τέσσερα στοιχεία-πυρ και πνεύμα, ειδάλλως θα μας εξουσιάζει και θα μας οδηγεί η δίχως λογική άλογη φύση.

morfeas skyΣχόλια