ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ; Η ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ;Διαβάστε και εδώ όλα τα σχόλια περί του θέματος:
ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ; Η ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ;

Όποιος-α πιστεύει στον Χριστό είναι σαν να πιστεύει στον Γιαχβέ.
Είναι όμως έτσι; ας το αναλύσουμε:

ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΙ 
Η ΔΕ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΤΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Ο Ιησούς είναι ο αισθητός θεός αν υποθέσουμε από αυτά που είπε, ότι ο πατέρας του ο Γιαχβέ του έδωσε την εξουσία σε γη και ουρανό.
Ο Ιησούς μας διδάσκει να προσκυνούμε το Άγιο πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα της φύσης, τον αισθητό θεό, και όχι τον Αληθινό Θεό.
Ο Ιησούς μας διδάσκει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ισοδύναμο με τον Πατέρα όλων τον Τριαδικό Θεό.

Ποιον Τριαδικό Θεό όμως; 
Τον Πατέρα των αισθητών σωμάτων που είναι το πνεύμα της φύσης, το οποίο πνεύμα που είναι η ανυπαρξία απέκτησε από τον δεύτερο Νου δημιουργό τον πνευματικό Λόγο, τον Νου της Αρμονίας, και πήρε την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση.

Ενώ ο Αληθινός Θεός όλων είναι ο Πανάγαθος Πατέρας Αδιαίρετος με τον Φωτεινό Πανάγαθο Λόγο του, η δε ένωση τους η Ζωή στο Φως.

Είτε ο διάβολος (ο ένας πόλος) που εκπροσωπεί το κακό-σκότος είτε ο Ιησούς (ο δεύτερος πόλος) που εκπροσωπεί το καλό το ίδιο είναι, αφού ο διπολισμός η αντίθεση και η διαμάχη ανήκει στην άλογη φύση, από πυρ και πνεύμα.

Άλογα όντα που προσκυνούν και οδηγούνται από το άλογο πνεύμα που το ονομάζουν και Άγιο, το καλό εναντίον του κακού και το αντίστροφο, την διαμάχη των αντιθέτων πόλων, όπου η ανυπαρξία έγινε θεός το Άγιο πνεύμα,  που πήρε την νοερή ζωή από τον Νου της Αρμονίας, τον δεύτερο Νου δημιουργό και δημιούργησε τα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα.
Ο Νους της Αρμονίας όμως φέρει την Αρμονία στο άλογο δίχως λογική πνεύμα, οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει "Άγιο Πνεύμα" αλλά ο Νους της Αρμονίας.

Η Χριστιανική Ορθόδοξη πίστη και θρησκεία ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ από την ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ, γι'άυτό λοιπόν όποιος Χριστιανός δεν αποδέχεται τον Γιαχβέ ως Πατέρα του Ιησού Χριστού δεν θεωρείται Χριστιανός Ορθόδοξος αλλά ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ


Ταυτόχρονα όμως με το να μην αποδέχεται ένας χριστιανός τον Γιαχβέ ως τον πατέρα του Ιησού απορρίπτειτην ύπαρξη του Ιησού, αλλά και την θρησκεία του χριστιανισμού.
Μας έκαναν να πιστεύουμε ότι Ιησούς και Γιαχβέ πάνε μαζί ως ένα και το αυτό.

“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου.


“Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον, λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.” 


Η αλήθεια πλέον και με αποδείξεις μας αποδεικνύει ότι ο Ιησούς δίδασκε ακριβώς τα ίδια που έχουν ειπωθεί από τους Έλληνες, άρα ο λόγος του Ιησού εκπροσωπεί το Ελλάνιον γένος.
Τα ανθρωποειδή οι εβραίοι (Χαζάροι-εσκεναζί) εκμεταλεύτηκαν τον Ιησού και δημιούργησαν την χριστιανική θρησκεία στα πρότυπα του Γιαχβέ, με αποτέλεσμα την πλήρη διαστρέβλωση του Λόγου του Ιησού.
Ο οποίος αναγνωρίζει μόνον το Ελλάνιον γένος ως Ουράνιο θεϊκό σπέρμα που φέρει τον Λόγο του Φωτός στην ψυχή του.


Ιησούς:
Διότι μόνη η Ελλάς γεννά ανθρώπους φυτόν εκ του ουρανού και του Θεού Βλάστημα εξακριβωμένον απογεννώσα λογικήν σκέψιν, ιδιοποιουμένη την επιστήμην.


morfeas sky


ΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ ΠΟΙΟΝ; ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ( ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ ) ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ( ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ ) ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΘΕΟΥ.

ΜΗΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ; Η ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΘΕΟ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ;


ΕΓΙΝΑΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ;

Κατά Ματθαίο Αγιο Ευαγγέλιο 28,16-20.
Οι έντεκα μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία, στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε.
Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν· μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες.
Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε: «Ο Θεός μού έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη.
Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. 

Κι εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια του κόσμου». Αμήν.


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ


ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον,
οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·


περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, 

παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, 
καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν,
κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·

καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν,
ἀναρρήξας τὸ κύτος,

καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν τοῦ θεοῦ μορφὴν

Η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΦΥΣΗ ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΣΜΙΞΑΝ ΜΑΖΙ 


ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΘΕΪΚΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ

ὃν ἰδοῦσα ἀκόρεστο κάλλος <καὶ> πᾶσαν ἐνέργειαν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντα τῶν διοικητόρων τήν τε μορφὴν τοῦ θεοῦ ἐμειδίασεν ἔρωτι, ὡς ἅτε τῆς καλλίστης μορφῆς τοῦ ᾿Ανθρώπου τὸ εἶδος ἐν τῷ ὕδατι ἰδοῦσα καὶ τὸ σκίασμα ἐπὶ τῆς γῆς.

Ο ΔΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΔΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΦΥΣΗ 
ΤΟ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΣΜΙΞΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΝΩΘΗΚΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ
ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΝΟΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΣΠΕΡΜΑ ΟΥΡΑΝΙΟ ΚΑΙ ΘΕΪΚΟ

ὁ δὲ ἰδὼν τὴν ὁμοίαν αὐτῷ μορφὴν ἐν αὐτῇ οὖσαν ἐν τῷ ὕδατι, ἐφίλησε καὶ ἠβουλήθη αὐτοῦ οἰκεῖν·
ἅμα δὲ τῇ βουλῇ ἐγένετο ἐνέργεια, καὶ ᾤκησε τὴν ἄλογον μορφήν·

ἡ δὲ φύσις λαβοῦσα τὸν ἐρώμενον περιεπλάκη ὅλη καὶ ἐμίγησαν· ἐρώμενοι γὰρ ἦσαν.

morfeas sky

Σχόλια