ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ


Η Νόηση δεν είναι ένα απλό θέμα, γι'αυτό και οι άνθρωποι δεν έχουν νόηση, αλλά μόνον αισθάνονται και μετά σκέφτονται αυτό που αισθάνονται, και αυτό τους οδηγεί, η μεταβαλλόμενη αίσθηση, και ποτέ η Νόηση.

Ερμής Τρισμέγιστος:Το όμοιο πηγαίνει προς το όμοιο και το όμοιο δεν είναι ποτέ φίλος του ανόμοιου.

Η αγαθή σκέψη φέρει την νόηση (φιλοσοφία) και γίνεται διάνοια μέσω της Ζεύ-ξης του Λόγου που ενυπάρχει στον πυρήνα της ψυχής.

Δεν είναι ζωή αυτό που πιστεύεις ότι ζεις, αλλά αυτό που αισθάνεσαι και σε κάνει να νομίζεις ότι ζεις!

Ερμής Τρισμέγιστος:
Γιατί η γέννηση δεν αποτελεί ζωή, αλλά είναι η αίσθηση. Ούτε ο θάνατος αποτελεί μεταβολή, αλλά η λήθη.


morfeas sky


Πως είναι δυνατόν η καρδιά να ανήκει στα αμετάβλητα όμοια αισθητά, νοητά. αθάνατα, και θεϊκά, από την στιγμή που έχει ανόμοιες μεταβαλλόμενες αισθήσεις, ανόμοια μεταβαλλόμενα συναισθήματα, και έναν ανόμοιο μεταβαλλόμενο εγκέφαλο ως μεταβαλλόμενη λογική που οδηγείται από την μεταβαλλόμενη καρδιά και τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις του μεταβαλλόμενου και φθαρτού σώματος; και ότι είναι ανόμοιο και μεταβάλλεται,  δεν είναι όμοιο ούτε νοητό, ούτε αθάνατο ούτε θεϊκό.

Πως είναι δυνατόν η καρδιά να σκέφτεται;
από την στιγμή που μόνον αισθάνεται τα συναισθήματα που γεννά με τα πέντε αισθητήρια όργανα του το ανθρώπινο σώμα; 

Αυτό που σκέφτεται δεν είναι η καρδιά, αλλά ο επεξεργαστής μηχανικός εγκέφαλος, ο οποίος συνεργάζεται με την καρδιά και το σώμα και αποκωδικοποιεί τις πέντε αισθήσεις από την καρδιά ως μεταβαλλόμενα συναισθήματα, και ως μεταβαλλόμενες αισθήσεις από το υπόλοιπο σώμα.

Τι είναι θεϊκό λοιπόν; οι πέντε αισθήσεις; τα μεταβαλλόμενα συναισθήματα της καρδιάς; που μας οδηγούν ως λογική εδώ στην Γη με οδηγό το θνητό ανθρώπινο σώμα;

Γιατί συνδιάζουμε αποκλειστικά την καρδιά ως πνεύμα του Θεού; τι είναι το πνεύμαοι ιδέες.

Το πνεύμα είναι οι ιδέες
Ιδέες είναι η κορυφή της Αρμονίας του μεταβαλλόμενου σώματος, είναι το πνεύμα που ενεργεί σε κάθε σύνθετη υλική φύση από φωτιά, αέρα, γη, νερό, με την οποία ενώθηκε μαζί της η ψυχή, (Νους και ψυχή - το πνεύμα του πυρός που κατέχει τις επτά ενέργειες της Αρμονίας του πνεύματος που ενεργεί και συνεργάζεται με αυτή την άλογη φύση, και εξουσιάζει την άλογη φύση την Υλη φέροντας την Αρμονία) εξουσιάζει και επιφέρει την Αρμονία στην ταλάντωση των αντιθέτων και ανόμοιων Τεσσάρων στοιχείων της Υλης, που ενεργούν ισόποσα με ισόποσες δυνάμεις.

Το πνεύμα (οι Ιδέες) είναι η εικόνα της ψυχής 

Ερμής Τρισμέγιστος:
Η ψυχή βρίσκεται στο σώμα, ο νους στην ψυχή, ο λόγος στο νου, και ο Θεός είναι ο πατέρας όλων αυτών.
Ο λόγος, λοιπόν, είναι η εικόνα και ο νους του Θεού, και το σώμα είναι η εικόνα της ιδέας και η ιδέα, εικόνα της ψυχής.

Είναι, λοιπόν, το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της ύλης ο αέρας, το πιο λεπτοκαμωμένο του αέρα η ψυχή, το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της ψυχής ο νους, και το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο του νου ο Θεός. Και ο μεν Θεός περιβάλλει τα πάντα και ενυπάρχει στα πάντα, ενώ ο νους περιβάλλει την ψυχή τον αέρα και τέλος την ύλη.

Η ανάγκη, η πρόνοια, και η φύση, αποτελούν όργανα του κόσμου και της τάξης της ύλης.


Η ανθρώπινη ψυχή όμως που φέρει το Νου και Αδιαίρετο Λόγο, την εικόνα του Θεού και είναι Ουσιωδώς όμοια μαζί του εξουσιάζει το εκάστοτε πνεύμα των επτά φύσεων, και δεν συνεργάζεται μαζί τους!! διότι το εκάστοτε πνεύμα των επτά φύσεων συνεργάζεται με αυτή την σύνθεση των άλογων στοιχείων από γη-νερό και γεννά τα θνητά μεταβαλλόμενα αισθητά έμβια όντα.

Αν λοιπόν γίνουμε ένα με την φύση αυτόματα αποδεχόμαστε το θνητό και απορρίπτουμε το θεϊκό. Σαν να απορρίπτουμε το Θεό.

Το όμοιο πηγαίνει προς το όμοιο και το όμοιο δεν είναι ποτέ φίλος του ανόμοιου.

morfeas sky
................

Το πνεύμα της γήϊνης φύσης επιφέρει την Αρμονία στην άλογη φύση ενεργώντας ως Αιτία φέροντας το Αποτέλεσμα με πρότυπο το αμέσως ανώτερο πνεύμα, και το πνεύμα του πυρός έχει ως πρότυπο το Αγαθό. 

Το νοητό και νοερό πνεύμα της φύσης επιφέρει την Αρμονία, στην ταλάντωση των ανόμοιων αυτών και άλογων αισθητών στοιχείων που κάθετι έχει και το αντίθετο του, αφού είναι ανόμοια στοιχεία με διαφορετικές ιδιότητες χωρίς τον λόγο, χωρίς το πνεύμα, διότι σύμφωνα με τον Νόμο της Αρμονίας κάθε ανόμοιο άλογο στοιχείο ενεργεί με ισόποσες δυνάμεις.

Και το ανώτερο πνεύμα που έχει πρότυπο το Αγαθό εξουσιάζει το κατώτερο πνεύμα το οποίο γίνεται ένα με την άλογη φύση, αφού συνεργάζεται μαζί της. Όπως ο άνθρωπος Νους και ψυχή λόγω της Άγνοιας έγινε ένα με την ανθρώπινη άλογη γήϊνη φύση του.


Η ανθρώπινη ψυχή ως Αμετάβλητος Νους ανήκει στα όμοια και αισθητά, είναι αέναη, αεικίνητη, θεϊκή, νοητή ουσία, και ενέργεια, όντας κοντά στον Θεό, αφού είναι Ουσιωδώς όμοια με το Θεό, εξουσιάζει τους Επτά Ουρανούς, εξουσιάζει τα ανόμοια, πάντα ενεργεί ως Αιτία φέροντας το επιθυμητό Αποτέλεσμα με πρότυπο το Αγαθό.

Η Αδράνεια είναι το αντίθετο της κίνησης (Λόγος - ζωή), και το αντίθετο της νοητής ζωής, (Νους - νοητή ζωή), και ό,τι δεν κινείται δεν ενεργεί, αλλά και ό,τι δεν ενεργεί φέροντας την Αρμονία με πρότυπο το Αγαθό, δέχεται όλες τις ανόμοιες ενέργειες των αντιθέτων, διότι βρίσκεται  απέναντι στο εκκρεμές των ανόμοιων Τεσσάρων άλογων στοιχείων της άλογης φύσης που ενεργούν εις βάρος της, ανήκει στην άλογη φύση, και βρίσκεται μακριά από τον Θεό.


Ο Νους και Αδιαίρετος Λόγος της ανθρώπινης ψυχής είναι η εικόνα του Θεού, (ο πυρήνας της ανθρώπινης ψυχής), ενώ το Ιερόν Πυρ είναι η ανθρώπινη ψυχή που κατέχει τις Επτά ενέργειες του πνεύματος της Αρμονίας και ενεργεί στην άλογη σύνθετη φύση των ανόμοιων Τεσσάρων στοιχείων ως Αιτία φέροντας το επιθυμητό Αποτέλεσμα με Πρότυπο το Αγαθό.

Η Αδράνεια μας απέναντι στην κακία της άλογης φύσης, ανήκει στην άλογη φύση και βρίσκεται μακριά από τον Θεό. 

Το ίδιο ισχύει και όταν ενεργούμε με τις άλογες αυτές μεταβαλλόμενες αισθήσεις του σώματος, την καρδιά και τον εγκέφαλο της ανθρώπινης σάρκας.

morfeas sky
.......................

Αυτό λοιπόν που σκέφτεται δεν είναι η καρδιά, αλλά ο εγκέφαλος της καρδιάς του ανθρώπινου γήϊνου σώματος, ο οποίος αποκωδικοποιεί τις πέντε ανόμοιες αισθήσεις του σώματος ως μεταβαλλόμενα συναισθήματα της καρδιάς. 

Ο εγκέφαλος και η καρδιά του ανθρώπινου θνητού σώματος είναι η εικόνα της Ιδέας, του αιθερικού ανθρώπινου γήϊνου σώματος, το πνεύμα από φωτιά και αέρα, η σύνθεση του αποτελείται από την ενέργεια της φωτιάς και του αέρα  της γήϊνης φύσης, και αυτό είναι το αιθερικό πνεύμα της γήϊνης φύσης, το οποίο συνεργάζεται με τα άλογα στοιχεία από γη και νερό, όπου το στοιχείο της γης ονομάζεται αλλιώς και σκότος, και αυτό μας χαρίζει απλόχερα όλες τις δυσάρεστες αισθήσεις και συναισθήματα, τα πάθη και τις επιθυμίες που φέρουν πάντα την κακία.

Οι Ιδέες λοιπόν δηλαδή το πνεύμα της γήϊνης φύσης από φωτιά-αέρα ενώνεται στην μήτρα της ανθρώπινης ψυχής μαζί με το σπέρμα από γη-νερό και γεννιέται το ανθρώπινο θνητό σώμα σύμφωνα με τους αριθμούς που εμπεριέχουν την ταυτότητα του γένους και του είδους.


Είναι τα Τέσσερα ανόμοια γήϊνα στοιχεία τα οποία έχουν ανόμοιες ιδιότητες το καθένα ξεχωριστά, η σύνθεση τους όμως προκαλλεί την ανόμοια σύνθεση του σώματος, γεννά τις μεταβολές, οι οποίες ενεργούν σύμφωνα με τον Νόμο αυτής της γήϊνης φύσης, δηλαδή αυτά τα Τέσσερα στοιχεία ενεργούν με ισόποσες δυνάμεις μέσα στο αισθητό σώμα, δράση-αντίδραση, αιτία-αποτέλεσμα, διότι τα Τέσσερα στοιχεία είναι η αίσθηση, η αμετάβλητη αίσθηση το καθένα ξεχωριστά από μόνο του, αλλά στην σύνθετη μορφή τους γίνονται οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις και η μεταβαλλόμενη λογική στην χειρότερη σύνθετη μορφή τους, από φωτιά, αέρα, γη, νερό. Και αυτό είναι το ανθρώπινο είδωλο που γεννιέται στην μεταβαλλόμενη θνητή φύση της Γης, 

Είναι οι μεταβαλλόμενες ανόμοιες αισθήσεις που κατευθύνουν τον μηχανικό εγκέφαλο ως δική του λογική, διότι αυτό που σκέφτεται δεν είναι η καρδιά, αλλά ο μηχανικός εγκέφαλος, ο οποίος αποκωδικοποιεί τις πέντε ανόμοιες αισθήσεις του σώματος ως μεταβαλλόμενα συναισθήματα από την καρδιά, και ως μεταβαλλόμενες αισθήσεις από το υπόλοιπο σώμα. 


Και με αυτόν τον τρόπο το σύνθετο ανθρώπινο θνητό σώμα από φωτιά, αέρα, γη, νερό, ενεργεί στην θνητή φύση της Γης.


morfeas sky


Γιατί η δεκάδα, παιδί μου, είναι αυτή που γεννά τις ψυχές, η ζωή και το φως ενωμένα, όπου έχειδημιουργηθεί η μονάδα του πνεύματος. 
Η μονάδα, (ψυχή) λοιπόν, κατά την ορθή λογική, περιέχει την δεκάδα, και η δεκάδα την μονάδα.

-Βλέπω τα πάντα και τον εαυτό μου μέσα στο νου, πατέρα.

-Αυτή είναι η αναγέννηση, παιδί μου, το να μην φαντάζεσαι μέσα από το σώμα. Γι'αυτό και εξήγησα τη διδασκαλία της αναγέννησης μόνο σε 'σένα, για να μη βεβηλώσουμε το σύμπαν με το να αποκαλύπτουμε τα μυστικά του σε πολλούς, αλλά μόνο σ'αυτούς, στους οποίους επιθυμεί ο Θεός.

-Πες μου, πατέρα, το σώμα αυτό που συντίθεται από δυνάμεις, (δέκα δυνάμεις), θα διαλυθεί ποτέ;

-Πρόσεξε τα λόγια και μη λες πράγματα αδύνατα, παιδί μου, γιατί θα αμαρτήσεις και θα τυφλωθεί το μάτι του νου σου. 

Το αισθητό σώμα που δημιουργείται από τη φύση βρίσκεται μακριά από την ουσιώδη γέννηση, γιατί το πρώτο είναι διαλυτό, το δεύτερο αδιάλυτο, το πρώτο θνητό, το δεύτεροαθάνατο.
Αγνοείς το γεγονός ότι γεννήθηκες θεός και γιος του Ενός, όπως και 'γω;

-Θα ήθελα να ακούσω την ευλογία, που μοιάζει με ύμνο, πατέρα, αυτή που λες ότι άκουσες από τιςδυνάμεις, όταν βρέθηκες στην όγδοη μονάδα.

-Όπως ο Ποιμάνδρης θέσπισε την όγδοη μονάδα, παιδί μου, σωστά σπεύδεις να διαλύσεις τοσώμα σου, καθώς έχεις υποστεί την κάθαρση.

Ο Ποιμάνδρης λοιπόν, ο νους της απόλυτης αρχής, δεν μου παρέδωσε κάτι παραπάνω από όσα έχουν γραφτεί, επειδή ήξερε ότι από μόνος μου μπορώ να κατανοήσω τα πάντα και ν'ακούσω αυτά που θέλω και να δω τα πάντα και μου ανέθεσε εκείνος να πράξω τα σωστά. Γι'αυτό και σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που βρίσκονται μέσα μου ψάλλουν.

-Θέλω να ακούσω, πατέρα, και να τα κατανοήσω.

-Ησύχασε και άκου τώρα την πρέπουσα ευλογία, παιδί μου, τον ύμνο της αναγέννησης, τον οποίο αποφάσισα να σου φανερώσω όχι και τόσο εύκολα στο τέλος της μύησης σου.
Γι'αυτό, αυτός δεν διδάσκεται, αλλά κρύβεται στη σιωπή.
Ησύχασε τώρα παιδί μου.

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Συνεχίζοντας το δρόμο προς τα πίσω ο Οδυσσέας πέφτει πάνω στους Κύκλωπες. Ο Πολύφημος εγκλωβίζει τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του στη σπηλιά του ασυνείδητου. Ο τρομερός κύκλωπας τρέφεται από τα στοιχεία της ψυχής του Οδυσσέα -τους συντρόφους του. Είναι γιος του Ποσειδώνα, προέρχεται δηλαδή από τον αχανή Ωκεανό των συναισθημάτων μας. Ο Οδυσσέας χρησιμοποιεί το νου για να μπορέσει να σωθεί. Μόνο ένας ισχυρός νους μπορεί να εξισορροπήσει αυτές τις αρχέγονες τάσεις που περικλείουμε μέσα μας. Δεν έχει τη δύναμη να τον σκοτώσει, αλλά τον κάνει ανίκανο να εμποδίσει τη φυγή του, γιατί ουσιαστικά ο Κύκλωπας είναι ένα μέρος του εαυτού του. Στο επίπεδο του ασυνείδητου, μέσα στη σπηλιά, ο ήρωας εκμηδενίζεται, χάνει την ταυτότητά του, κάτι που συμβολίζεται από το όνομα που έδωσε ο Οδυσσέας στον Πολύφημο. Είναι ο Κανένας.

..............

Ο Κύκλωπας συμβολίζει το Τρίτο Μάτι, την Ανθρώπινη Ψυχή.
Το Ασυνείδητο είναι η ενσαρκωμένη ανθρώπινη ψυχή.
Η Συνείδηση είναι ο Λόγος της ψυχής-πνεύμα της Αρμονίας

Το Ασυνείδητο (ενσαρκωμένος άνθρωπος υλιστής) τρέφεται από τα στοιχεία της Υλης και γίνεται κακός (Τρομερός Κύκλωπας).
Οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις του ανθρώπινου γήϊνου σώματος κατασπαράσουν το πνεύμα της ανθρώπινης ψυχής.

Ο Οδυσσέας (ο Νοήμων πνευματικά ενσαρκωμένος άνθρωπος) ξεπερνά τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις εύκολα με τις ενέργειες της Αρμονίας.

Η Ανθρώπινη ψυχή είναι άτρωτη και Αθάνατη.
Αλλά η σάρκα μπορεί να νικήσει την ανθρώπινη ψυχή κάνοντας την ένα με την σάρκα, την Υλη, οπότε η ανθρώπινη ψυχή ενσαρκώνεται συνεχώς στην γήϊνη φύση-σκότος.

Και η ανθρώπινη ψυχή που είναι το θεϊκό ον η εικόνα της ζωής, χάνει την ταυτότητα της (Νόηση-Λόγος) και γίνεται ένα με το σκότος..ο ΚΑΝΕΝΑΣ Διότι στην Γη δεν ζούμε, αλλά αισθανόμαστε.morfeas sky

Σχόλια