ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΥΣ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ


Ιδέες είναι η κορυφή της Αρμονίας είναι το πνεύμα της γήϊνης φύσης από φωτιά και αέρα το ψυχρό-θερμό, ( νους και συναισθήματα) που ενεργεί σε κάθε σύνθετη υλική φύση με τα άλογα κατωφερή στοιχεία από γη και νερό, με τα οποία συνεργάζεται μαζί τους δημιουργώντας θνητά έμβια όντα, τα γένη και τα είδη.

............

Το πνεύμα της γήϊνης φύσης επιφέρει την Αρμονία στην άλογη φύση ενεργώντας ως Αιτία φέροντας το Αποτέλεσμα με πρότυπο το Αγαθό. 

Το πνεύμα της φύσης επιφέρει την Αρμονία, στην ταλάντωση των ανόμοιων αυτών στοιχείων που κάθετι έχει και το αντίθετο του, με πρότυπο το Αγαθό, διότι σύμφωνα με τον Νόμο της Αρμονίας κάθε ανόμοιο άλογο στοιχείο ενεργεί με ισόποσες δυνάμεις.

Και το ανώτερο πνεύμα που έχει πρότυπο το Αγαθό εξουσιάζει το κατώτερο πνεύμα, το οποίο γίνεται ένα με την άλογη φύση.


Η ανθρώπινη ψυχή ως όμοια αέναη αεικίνητη θεϊκή νοητή ουσία και ενέργεια που είναι, όντας κοντά στον Θεό, αφού είναι Ουσιωδώς όμοια με το Θεό, όταν εξουσιάζει τα ανόμοια, πάντα ενεργεί ως Αιτία φέροντας το επιθυμητό Αποτέλεσμα με πρότυπο το Αγαθό.

Η Αδράνεια είναι το αντίθετο της κίνησης και το αντίθετο της ζωής, και ό,τι δεν κινείται δεν ενεργεί, αλλά και ό,τι δεν ενεργεί φέροντας την Αρμονία με πρότυπο το Αγαθό, απέναντι στο εκκρεμές των ανόμοιων Τεσσάρων άλογων στοιχείων της άλογης φύσης, ανήκει στην άλογη φύση και βρίσκεται μακριά από τον Θεό.Ο Νους και Αδιαίρετος Λόγος της ανθρώπινης ψυχής είναι η εικόνα του Θεού, ο πυρήνας της ανθρώπινης ψυχής, ενώ το Ιερόν Πυρ είναι η ανθρώπινη ψυχή που κατέχει τις Επτά ενέργειες του πνεύματος της Αρμονίας, και ενεργεί στην άλογη σύνθετη φύση των ανόμοιων Τεσσάρων στοιχείων ως Αιτία φέροντας το επιθυμητό Αποτέλεσμα με Πρότυπο τον Αγαθό.

Η ανθρώπινη ψυχή ενεργεί στην άλογη φύση ως Αιτία φέροντας το επιθυμητό Αποτέλεσμα με Πρότυπο τον Αγαθό.

Η Αδράνεια μας απέναντι στην κακία της άλογης φύσης, ανήκει στην άλογη φύση και βρίσκεται μακριά από τον Θεό.

..............


Οι Επτά φύσεις της σύνθετης Ύλης, περικλείονται από ένα ενεργειακό πλέγμα του πυρός και πνεύματος, τον έβδομο Ουρανό των Απλανών.

Το πνεύμα κάθε φύσης, είναι κατώτερο ή ανώτερο πνεύμα, ανάλογα με τα σύνθετα σώματα που δημιουργεί, και είναι ανάλογο με την σύνθετη φύση της Υλης, με την οποία ενώνεται ο Νους όταν εισέρχεται στην φύση, και γεννιέται το πνεύμα, φωτιά-αέρας, ψυχρό-θερμό, νους και συναισθήματα, το οποίο συνεργάζεται στην δική μας γήϊνη φύση με τα άλογα κατωφερή στοιχεία από γη-νερό, και γεννά το πνεύμα της φύσης τα γένη και τα είδη των έμβιων όντων με τα οποία συνεργάζεται μαζί τους.

Η ανθρώπινη ψυχή όμως που φέρει το Νου και Αδιαίρετο Λόγο, την εικόνα του Θεού και είναι Ουσιωδώς όμοια μαζί του εξουσιάζει το πνεύμα των επτά φύσεων, και δεν συνεργάζεται μαζί τους!! διότι το πνεύμα των επτά φύσεων συνεργάζεται με τα άλογα στοιχεία από γη-νερό και γεννά τα θνητά έμβια όντα, τον δικό της κόσμο.


Αν λοιπόν γίνουμε ένα με την φύση αυτόματα αποδεχόμαστε την θνητή μας φύση,  και απορρίπτουμε το θεϊκό όμοιο και νοητό..σαν να απορρίπτουμε το Θεό.

Το όμοιο πηγαίνει προς το όμοιο και το όμοιο δεν είναι ποτέ φίλος του ανόμοιου.

Η αγαθή σκέψη φέρει την νόηση (φιλοσοφία) και γίνεται διάνοια μέσω της Ζεύ-ξης του Λόγου που ενυπάρχει στον πυρήνα της ψυχής.


Δεν είναι ζωή αυτό που πιστεύεις ότι ζεις, αλλά αυτό που αισθάνεσαι και σε κάνει να νομίζεις ότι ζεις!

morfeas sky


διαβάστε και εδώ:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Το πνεύμα της γήϊνης φύσης είναι το κατώτερο πνεύμα, εκ των Επτά ενεργειών του πνεύματος της Αρμονίας, που επιφέρει την Αρμονία στην άλογη φύση της Γης, και αυτός είναι ο μοναδικός δικός της κόσμος, ο θνητός, η γήϊνη φύση, γι'αυτό τα πάντα μέσα στο σύμπαν όλα τα βλέπουμε με το γήϊνο μάτι δηλαδή με τις γήϊνες αισθήσεις και την γήϊνη μηχανική σκέψη που αντιγράφει τις αισθήσεις.

Η Αμετάβλητη Νοητή λογική της ανθρώπινης ψυχής, κατέχει και τις Επτά ενέργειες της Αρμονίας του πνεύματος κάθε φύσης, από το ανώτερο πνεύμα του Έβδομου Ουρανού, ως το κατώτερο γήϊνο πνεύμα του κατώτερου Ουρανού της Γης, (Ιερόν Πυρ), και ενεργεί με τις ενέργειες της Αρμονίας έχοντας ως Πρότυπο το Αγαθό, και δεν κάθεται αδρανής, αλλά ενεργεί ως Αιτία για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αιτία-αποτέλεσμα, η Αρμονία που έχει ως Πρότυπο το Αγαθό.


............

Ο Αμετάβλητος νοητός λόγος της ανθρώπινης ψυχής, είναι οι επτά ενέργειες της Αρμονίας του πνεύματος, που ενεργεί στις επτά φύσεις, είναι το Ιερόν Πυρ, είναι η εικόνα του Θεού. (Όγδοος Ουρανός).

O Αμετάβλητος Αγιος Λόγος είναι Αδιαίρετος με τον Αγαθό Νου Θεό, ενυπάρχει στον πυρήνα της ψυχής μας, και μας φέρει σε επαφή μαζί του μέσω του Ιερού Πυρός της ανθρώπινης ψυχής, για να Νοήσουμε το Θεό, τον Ογδοο Ουρανό, την εικόνα του Πανάγαθου Θεού Πατέρα όλων των δημιουργημάτων Φως και Ζωή.


Ο Αρρενόθηλυς Αγαθός Νους Θεός ζωή και φως υπάρχων, ο Όγδοος Ουρανός, που φέρει το αδρανή αγέννητο και προϋπάρχων δοχείο της Υλης, (σκότος), είναι η εικόνα του Πανάγαθου Πατέρα Θεού όλων των δημιουργημάτων, ο Πανάγαθος Νους Θεός Φως και Ζωή, από εκεί προέρχεται και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Φως και Ζωή, αλλά και οι ανθρώπινες ψυχές που είναι οι Δυνάμεις μέσα στο Θεό Φως και Ζωή.


...............

 Αλλά και σε κάθε Ουρανό ξεχωριστά ο Αγιος Λόγος δίνει το πνεύμα της Αρμονίας στην εκάστοτε φύση από τις επτά, και ενεργεί σε κάθε φύση μέσω του πνεύματος φέροντας την Αρμονία των σφαιρών.

Στην κατώτερη φύση της Γαίας βρίσκεται το κατώτερο πνεύμα, (κατώτερο πνεύμα είναι η γήϊνη φύση φωτιά-αέρας), συνεργάζεται με τα υπόλοιπα άλογα στοιχεία γη-νερό, και γεννά τα γένη και τα είδη όλων των έμβιων όντων, και οι ανθρώπινες ψυχές παίρνουν το ανθρώπινο σώμα που δημιουργεί το πνεύμα αυτής της γήϊνης φύσης, όμως δεν συνεργάζονται με το σώμα, ειδάλλως θα γίνουν ένα με την άλογη φύση της Γης.


morfeas sky
..........
....................

Ναι μετά από εγωϊστή θα με πείτε και τρελό μα και αναρχικό.


Διογένης ο Κυνικός ένας αρχαίος αναρχικός!
…Ο Πλάτων τον ονόμασε «μαινόμενο Σωκράτη»!

– «Ο Διογένης, άναψε μες στο καταμεσήμερο ένα λυχνάρι και είπε: “Ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο”», (Διογένης Λαέρτιος, αυτόθι VI 41).


morfeas sky

Η εγκεφαλική παρατήρηση δεν είναι νόηση διότι εμπεριέχει σκέψη. (Αριστοτέλης 18-1-2010) Τα αποτελέσματα αυτής της παρατήρησης ερμηνεύονται από τη σκέψη και δημιουργούν νέες θεωρίες, οι οποίες θεωρούνται ξανά από εκεί και πέρα ως δεδομένες. Ο προσηλυτισμός της σκέψης οδηγεί στην ασθένεια της παγίωσης.


Έτσι η σκέψη θεωρεί ότι νοεί χωρίς να γνωρίζει ότι όποιος προσπάθησε με τη σκέψη να βρει τη νόηση, έγινε ανόητος.(Απόστολος Παύλος 9-1-2010) και ότι όταν τον άνθρωπο τον οδηγεί η σκέψη δεν έχει νόηση. (Αριστοτέλης 18-1-2010).


Παραδείγματος χάριν, σήμερα λέγεται ότι: η ψυχή είναι ενέργεια, το πνεύμα είναι ενέργεια, ο νους είναι ενέργεια. 

Με αυτή τη λογική: ψυχή = πνεύμα = νους, χωρίς να αναρωτιέται κανείς τι είδους ενέργεια είναι το καθένα και σε τι χρησιμεύει. Απλοποιώντας τη γνώση οι σκεπτόμενοι άνθρωποι έφτασαν στην ανοησία. (Ιπποκράτης 12-1-2010)

Ο νους νοεί από μόνος του, ενώ η σκέψη χρειάζεται τον εγκέφαλο για να σκεφτεί. (Αριστοτέλης 18-1-2010)
Η σκέψη έχει ανάγκη τον εγκέφαλο κι ο εγκέφαλος το σώμα. 

Ο νους έχει ανάγκη την ψυχή και η ψυχή το πνεύμα.(Αριστοτέλης 18-1-2010)


morfeas sky

..........
.........................

Η σάρκα κάνει τις αμαρτίες, το αισθητό άλογο σώμα.
Εμείς είμαστε Νους και ψυχή-Μονάδα.

Αλλά όποιος δεν κατανοήσει τον εαυτό του που θα πάει; 
Πίσω στην Γη θα γυρίσει αφού πρώτα κριθεί για όσα έπραξε με ένα προηγούμενο σώμα για να πάρει την ανάλογη μοίρα διότι υπάρχουν Νόμοι.

Ποιος δεν σε αφήνει; Ποιος εξουσιάζει τον Λόγο; (Νους και ψυχή) Κανείς.

Όποιος σε εξουσιάζει τον φοβάσαι. (άλογες αισθήσεις).

Όποιος είναι Αγαθός απλά δεν τον φοβάσαι διότι σε αφήνει ελεύθερο να επιλέξεις ότι θέλεις εσύ.

Δεν έχουν ξαναειπωθεί αυτά, Μορφέα. Τα ακούσαμε από σένα. Όποιος τα άκουσε τα αφομοίωσε αμέσως. 

Πες μου, ποιος άλλος τα έχει πει; και τι μας δείχνει αυτό; ότι δεν μπορεί ο καθένας να κατεβάζει δεδομένα, κι όποιος το κάνει καλό είναι να τα μοιράζεται με τους άλλους. 


Ας το δουν όσοι διαβάζουν αυτό που λες.


Ερμής Τρισμέγιστος
Ο ουρανός, λοιπόν, ο αισθητός θεός, είναι αυτός, που κυβερνάει όλα τα σώματα, των οποίων η αύξηση και η διάλυση έχουν ανατεθεί στον ήλιο και την σελήνη.

Αυτός που κυβερνάει, όμως, τον ουρανό, την ψυχή και όλα όσα βρίσκονται μέσα στον κόσμο είναι ο ίδιος ο θεός, ο οποίος είναι και ο δημιουργός τους.

Όλα τα προαναφερθέντα, όλων των οποίων κυβερνήτης είναι ο θεός, επηρεάζουν από ψηλά την φύση όλων των πραγμάτων μέσω του κόσμου και της ψυχής κάθε είδους και κάθε γένους.

Ούτως ή άλλως, η ύλη έχει δημιουργηθεί από τον θεό για να υποδεχτεί την μορφή όλων των ειδών, και η φύση διαμορφώνοντας τον κόσμο μέσω των διαφορετικών ειδών και γενών και μέσω των τεσσάρων στοιχείων απλώνει τα πάντα μέχρι τον ουρανό, ώστε να είναι ικανοποιημένος ο θεός.


Η ψυχή βρίσκεται στο σώμα, ο νους στην ψυχή, ο λόγος στο νου, και ο Θεός είναι ο πατέρας όλων αυτών.
Ο λόγος, λοιπόν, είναι η εικόνα και ο νους του Θεού, και το σώμα είναι η εικόνα της ιδέας και η ιδέα, εικόνα της ψυχής.

Είναι , λοιπόν, το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της ύλης ο αέρας, το πιο λεπτοκαμωμένο του αέρα η ψυχή, το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της ψυχής ο νους, και το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο του νου ο Θεός. Και ο μεν Θεός περιβάλλει τα πάντα και ενυπάρχει στα πάντα, ενώ ο νους περιβάλλει την ψυχή τον αέρα και τέλος την ύλη.

Η ανάγκη, η πρόνοια, και η φύση, αποτελούν όργανα του κόσμου και της τάξης της ύλης. 


Το σώμα είναι η εικόνα της ιδέας και η ιδέα είναι η εικόνα της ψυχής.


Επομένως οι ιδέες που είναι η εικόνα της ψυχής προέρχονται από την ψυχή και ο κόσμος των Ιδεών του Πλάτωνα δεν είναι ο Αρχετυπικός κόσμος αλλά εικόνα του. Ο Ερμής ξέρει περισσότερα από τον Πλάτωνα. 

Όπως κατάλαβες όλοι αντιγράφουν τον Ερμή Τρισμέγιστο.

Γι' αυτό όλοι μιλούν για πνεύμα και πνευματικό κόσμο. Διότι μέχρι εκεί γνωρίζουν.

morfeas sky
............
.............................

Εχω φάει κόλλημα. 
Δεν μπορώ να ξεχωρίσω την ψυχή από τα ενεργειακά σώματα. Ενέργεια η ψυχή, ενέργεια και τα σώματα. 
Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά στον δικό μας τρισδιάστατο κόσμο το ενεργειακό σώμα γίνεται τόσο πυκνή ύλη. 

Ναι ενέργεια είναι, matrix, σαν να ζεις μέσα σε ένα βίντεο παιχνίδι τεχνητής νοημοσύνης όπου σου δόθηκαν οι "βαριές" αισθήσεις που γεννούν τα άλογα συναισθήματα αυτού του σώματος που ενδύθηκε η συνείδηση σου ο Νους,  απλά διαφέρει η ποιότητα από την λεπτότητα της ενέργειας ή την πυκνότητα της.

Εσύ βλέπεις την πυκνή ενέργεια διότι από αυτή αποτελείσαι..όπως όλοι μας, το ανθρώπινο λογικό ζώο που ενδυθήκαμε.

Ότι εκδηλώνεται σε πυκνή ενέργεια είναι υλικό άψυχο σώμα που παίρνει την νοερή ζωή από την συνείδηση σου που ενώνεται μαζί του, και εμείς δεν πρέπει να γίνουμε ένα με το σώμα, ούτε ένα με αυτόν τον κόσμο, αλλά να μας οδηγεί η λογική το πνεύμα των Επτά της Αρμονίας.


Στην πυρηνική έκρηξη απελευθερώνεται ενέργεια ίση με την μάζα επί την ταχύτητα του φωτός εις το τετράγωνο. Η εξίσωση του Αινστάιν. e=mc2

Ωραία, και τι σημαίνει αυτό που είπε ο Αϊνστάϊν;  

απλά μας λέει τι συμβαίνει μετά την ένωση των στοιχείων της ενέργειας που γεννήθηκε από το..τίποτα!!

Αυτό το τίποτα τι είναι;

Η μάζα ενός ατόμου απελευθερώνει τεράστια ενέργεια. 
Αιθέρας. Ενέργεια που πυκνώνει. 


πες το καθαρά! είναι πληροφορία; ΝΑΙ; Η ΟΧΙ;

Χαχαχαα Μπράβο παιδάκι!!! Σαμπάνιες.

Ήταν το αιθερικό-ενεργειακό πλέγμα το οποίο βουλιάζει. 

Και όλα όσα ενυπάρχουν μέσα και εσωτερικά από το αιθερικό ενεργειακό πλέγμα της Γης είναι εικόνα, είναι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Είναι ολόγραμμα.

Άρα ενέργεια και αιθέρα ορίζουμε την πληροφορία (Λόγος) που κινεί ο Νους!!


Εμείς εδώ είμαστε πυκνή πληροφορία, ενώ Νους και Λόγος ο Αιθέρας, η ζωή, ενώ η δική του Μονάδα η ψυχή είναι η εικόνα της ζωής, η νοητή ζωή, και το σώμα η νοερή ζωή, οι άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις, το σκότος.

Μια σαμπάνια για την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ


Να και το αιθερικό-ενεργειακό πλέγμα της Γης


Διέρρηξε την αρμονία των σφαιρών και μπήκε. 
Εμείς μπήκαμε στο ολόγραμμα της Γαίας, και δεν μπορούμε να βγούμε.
Είναι ας πούμε όπως όταν μπαίνεις και παρακολουθείς survival, μετά να μην μπορείς να βγείς. 


ΝΑΙ..ΚΟΛΛΗΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ

Σχόλια