Ο ΙΔΕΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - Ο ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ ΛΟΓΟΣ ΙΒ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ


Ο Αγαθός Νους αποτελείται από την ίδια ουσία του Θεού αν βέβαια ο Θεός αποτελείται από κάποια ουσία, και τι είδους είναι αυτή η ουσία μόνον ο ίδιος γνωρίζει ακριβώς τον εαυτό του.Ο Νους λοιπόν (ανθρώπινη ψυχή) δεν είναι αποκομμένος από την ουσία του Θεού, (παγκόσμια ψυχή), αλλά (είναι) σαν απλωμένος από το φως του ήλιου. (Μονάδες της παγκόσμιας ψυχής).

Αυτός λοιπόν ο Νους όταν είναι μέσα στους ανθρώπους, είναι θεός, γι'αυτό και κάποιοι από τους ανθρώπους είναι θεοί, και η ανθρώπινη τους φύση βρίσκεται κοντά στο θείο, 

(όταν μας οδηγεί η λογική, η δι(α)ίσθηση, η δια-νόηση, η νόηση, το νοητό, ο λόγος της ψυχής, ο Νους, και όχι οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις που οδηγούν την λογική του σώματος).

γιατί και ο Αγαθοδαίμων 
ο Αγαθός Δαίμονας, είναι το αγαθό πνεύμα, το φωτισμένο πνεύμα, το πνεύμα του πυρός, ο Νους και ψυχή, ο Νους που ενώθηκε με την φωτιά, και έδωσε την νοητή ζωή στην ψυχή, απόκτησε Νου και Αδιαίρετο Λόγο η ψυχή-φωτιά, ένα άλλο είδος κίνησης (Λόγο), τον νοητό κόσμο της ψυχής-φωτιάς, η οποία κινείται μέσα στον έβδομο Ουρανό.

Νους και Αδιαίρετος Λόγος της φωτιάς είναι το πνεύμα, του πυρός και πνεύματος, ο Αγαθοδαίμων, το φωτισμένο πνεύμα. 

Το φωτισμένο πνεύμα είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός, η παγκόσμια ψυχή, ενώ ο Αγαθοδαίμων είναι ο Νους και ψυχή.

γιατί και ο Αγαθοδαίμων τους μεν θεούς χαρακτήρισε αθάνατους ανθρώπους, 
(Νους και ανθρώπινη ψυχή του πυρός και πνεύματος των Α-πλανών)

τους δε ανθρώπους (των πλάνη-των) θνητούς θεούς, 
(γινόμαστε θεοί όταν μας οδηγεί ο νοητός λόγος της ψυχής, όταν μας οδηγεί το πνεύμα του πυρός, ο Αγαθοδαίμων) 

και όταν ο Νους είναι μέσα στα ζώα, που δεν έχουν λογική, τότε αποκαλλείται φύση.
(τα ζώα όπως και ο άνθρωπος της Γης, όταν δεν οδηγείται από τον νοητό λόγο της ψυχής του-το θεό, οδηγείται από τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις, τα ζωώδη ένστικτα----έχουμε διπλή φύση μία θεϊκή και μία ως ανθρώπινο ά-λογο ζώο).

Όπου λοιπόν, υπάρχει ψυχή, εκεί υπάρχει και ο Νους, όπως ακριβώς όπου υπάρχει ζωή, εκεί υπάρχει και ψυχή, 


Ψυχή είναι ο Λόγος της ψυχής, η κίνηση του αγαθού κόσμου όπου εμπεριέχει ο δικός της Νους, είναι ο Αδιαίρετος Λόγος της ψυχής, η εικόνα της ζωής, Νους και ψυχή-Λόγος της φωτιάς.

Ο Αγιος Λόγος (Νους και Αδιαίρετος Άγιος Λόγος) που ενώθηκε με την φωτιά και γεννήθηκε η εικόνα της ζωής, ένας άλλος κόσμος αυτός της φωτιάς, ένα άλλο είδος κίνησης, αυτή η κίνηση της φωτιάς, ο Νους και ψυχή ο Αγαθοδαίμων.

Και με τον ίδιο παρόμοιο τρόπο δημιουργήθηκε η παγκόσμια ψυχή, ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος, με τα δικά του γένη και είδη των ψυχών.

Αλλά και με τον ίδιο τρόπο ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως εισήλθε στον κτιστό κόσμο, και από Φως και Ζωή έγινε Νους και Άγιος Λόγος, μετέπειτα ενώθηκε με τη φωτιά και έγινε όμοιος με τον δεύτερο Νου δημιουργό (φωτισμένο πνεύμα), και δημιούργησε την δική του εικόνα της ζωής τον Ιδεατό άνθρωπο Νου και ψυχή.

στα ζώα, όμως, τα οποία δεν έχουν λογική, η ψυχή είναι ζωή χωρίς Νου. Γιατί ο Νους είναι ευεργέτης της ψυχής των ανθρώπων, γιατί την οδηγεί προς το αγαθό. 
(ο Αγαθός Αμετάβλητος και Αδιαίρετος Νους και Λόγος της ανθρώπινης ψυχής).


Και στα μεν ζώα, τα οποία δεν έχουν λογική, συνεργάζεται (ο Νους) με την φύση του καθενός. 
Το κτιστό πνεύμα της παγκόσμιας ψυχής του δεύτερου Νου δημιουργού, συνεργάζεται με τις Επτά φύσεις των Επτά Ουρανών, δηλαδή με την σύνθεση των Τεσσάρων στοιχείων του δοχείου της Υλης που εμπεριέχεται μέσα σε κάθε φύση-ουρανό: των Α-πλανών και των πλανητών, και με αυτή την ένωση γεννιέται το κατώτερο πνεύμα της φύσης των πλανητών, το οποίο με την σειρά του δημιουργεί τις δικές του κτιστές ψυχές που η μοίρα τους είναι να δίνουν την ζωή στα άλογα έμβια γένη και είδη των ζώων που γεννιούνται στην μήτρα της ψυχής με τους αριθμούς.

Και οι μεν κτιστές ψυχές της Γης, μπορούν να φτάσουν να γίνουν μέχρι τον Άνθρωπο της Γης.

Οι μεν Ανθρώπινες ψυχές κατέχουν όλες τις ενέργειες της Αρμονίας των Επτά φύσεων-ουρανών: των Α-πλανών και των πλανητών. Και είναι Ουσιωδώς όμοιες με τον Άγιο Λόγο, αλλά και Ουσιωδώς όμοιες με το Υπερούσιο: Ζωή και Φως, την Αλήθεια της Ζωής, τις Δυνάμεις πέραν του Ογδοου Ουρανού μέσα στο Τριαδικό Θεό: Φως και Ζωή.

Στην ανθρώπινη φύση ο Αγαθός Νους αντιτίθεται. 
Γιατί όλες οι (ανθρώπινες) ψυχές από την στιγμή που θα βρεθούν σε σώμα, αμέσως θα διαφθαρούν από την λύπη και την ηδονή.

Γιατί η λύπη και η ηδονή
βράζουν σαν χυμοί ενός σύνθετου σώματος.
 
(η σύνθεση των τεσσάρων ΑΝΟΜΟΙΩΝ στοιχείων της κατώτερης και βαρύτερης πυκνότερης φύσης του πλανήτη Γη).


Σ'αυτές, τις ενέργειες λοιπόν, εισέρχεται η (ανθρώπινη) ψυχή, και βαπτίζεται.
(ενώνεται η ανθρώπινη ψυχή με την κτιστή ψυχή του κατώτερου πνεύματος της φύσης των πλάνη-των).


Όσες λοιπόν ψυχές, εξουσιάσει ο Νους, σ'αυτές θα αποκαλύψει το Φως του, αντιτιθέμενος στην προηγούμενη (άλογη) φύση τους.


Όπως ακριβώς ο καλός γιατρός πειράζει το σώμα που προηγουμένως έχει προσβληθεί από κάποια αρρώστια, με το να την καυτηριάζει και να το εγχειρίζει. 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ο Νους πειράζει την ψυχή με το να απομακρύνει ο Νους την ψυχή από την ηδονή της σάρκας, εξαιτίας της οποίας προκαλλείται κάθε αρρώστια της ψυχής.


Και μεγάλη αρρώστια της ψυχής είναι η αθεϊα 
(δεν πιστεύει στο Λόγο της ψυχής, στη λογική ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ στον λόγο της ψυχής, και ΟΔΗΓΕΊΤΑΙ από τις άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις και τις ηδονές των αισθήσεων του σώματος νομίζοντας ότι γι'αυτό δημιουργήθηκε, για να απολαμβάνει τις ηδονές του σώματος).

Όσες, όμως, ανθρώπινες ψυχές δεν τις κυβέρνησε ο Νους, παθαίνουν τα ίδια με αυτά που παθαίνουν οι ψυχές των ζώων που δεν διαθέτουν λογική.

Διότι, συνεργάζεται μαζί τους, (η ανθρώπινη ψυχή), και αφήνει ελεύθερες τις επιθυμίες τους, (του σώματος), οι οποίες τείνουν προς το παράλογο, παρασύρονται από τον πόθο τους, (πάθη), όπως ακριβώς τα ζώα που στερούνται λογικής.


Και δε σταματούν να αισθάνονται παράλογα πάθη και να επιθυμούν παράλογα πράγματα, ούτε χορταίνουν τα κακά, γιατί, τόσο τα πάθη όσο και οι παράλογες επιθυμίες, είναι υπερβολικές κακίες, και γι'αυτό ο Θεός θέσπισε το Νόμο ως τιμωρό και έλεγχο. 


ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΕΣ ΟΙ ΚΤΙΣΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑΜΙΣΗ ΔΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΓΗ;


ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΚΤΙΣΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΩΝ Α-ΠΛΑΝΩΝ ??ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·
ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν, οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις, ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους.


morfeas sky


ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Γιατί τα βρέφη γίνονται όμοια με τους γονείς ή αυτό αποδίδεται στους συγγενείς;


Θα εκθέσω τους λόγους. Όταν το θρεπτικό αίμα γίνεται αφρός και η γέννηση αποθηκεύει σπέρμα, συμβαίνει να εκπνέει κάπως, από τα μέλη όλου του σώματος, μια ουσία με θεϊκή ενέργεια σα να γεννιέται ο ίδιος ο άνθρωπος που γεννά.

Το ίδιο φαίνεται να γίνεται και στην περίπτωση της γυναίκας.

Όταν λοιπόν υπερτερήσει ό,τι εκρέει από τον άνδρα και μείνει άθικτο θα αποδειχτεί το βρέφος όμοιο προς τον πατέρα, όπως και αντίθετα, με τον ίδιο τρόπο προς τη μητέρα.

Αν δε, δημιουργηθεί υπερτέρηση κάποιου μέλους τότε γίνεται εξομοίωση με εκείνο το μέλος. 


Συμβαίνει ακόμη κάποιες φορές, το βρέφος να μοιάζει με τη μορφή αυτού που το γέννησε γιατί εκείνος είχε το ρόλο του Δέκαρχου την ώρα που η γυναίκα τεκνοποιούσε.


..........

μια ουσία με θεϊκή ενέργεια σα να γεννιέται ο ίδιος ο άνθρωπος που γεννά. 

Το ίδιο φαίνεται να γίνεται και στην περίπτωση της γυναίκας.

Όταν λοιπόν υπερτερήσει ό,τι εκρέει από τον άνδρα και μείνει άθικτο θα αποδειχτεί το βρέφος όμοιο προς τον πατέρα, όπως και αντίθετα, με τον ίδιο τρόπο προς τη μητέρα.

Συμβαίνει ακόμη κάποιες φορές, το βρέφος να μοιάζει με τη μορφή αυτού που το γέννησε γιατί εκείνος είχε το ρόλο του Δέκαρχου την ώρα που η γυναίκα τεκνοποιούσε.


Δέκαρχος είναι ο αρρενόθηλυς αισθητός θεός των Α-πλανών, ο Άνθρωπος Νους και ψυχή,

Και ο άνθρωπος που γεννιέται με την μορφή του Δέκαρχου αποκτά τις Επτά ενέργειες της Αρμονίας των Επτά φύσεων της ψυχής. Και γίνεται Νους και ψυχή.

Ο Ιδεατός άνθρωπος Νους και ψυχή είναι η Μονάδα του πνεύματος που φέρει την ιερή Δεκάδα του πνεύματος Ζωή και Φως.


morfeas skyΠροσέξτε το σχήμα του συμπαντικού οργανισμού, έχει όμοιο σχήμα με την ανθρώπινη ψυχή που περικλείει το ανθρώπινο σώμα.


ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΟΣΗ ΓΝΩΣΗ; 
ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ....ΟΙ ΚΤΙΣΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΑΠΕΧΘΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

Ρωτά ο άλλος "τι είναι η αγάπη;"
Γιατί ρωτάς; μήπως ζήτησες να μάθεις τι είναι η Αγάπη;morfeas sky
Γιατί η γέννηση δεν αποτελεί ζωή, αλλά είναι η αίσθηση. Ερμής Τρισμέγιστος


Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΡΡΕΝΟΘΗΛΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΛΩ ΖΩΑ; ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΟΔΑΡΙΑ..ΤΟ ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΙ..ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ!!

Ο Πανάγαθος Νους και ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος δημιούργησε την εικόνα του, τον Ένα, συμπαντικό οργανισμό, τον αρρενόθηλυ Νου και Αδιαίρετο Άγιο Λόγο, ο Ογδοος Ουρανός, όπου ο δικός του κόσμος είναι το αδρανή και αγέννητο δοχείο της Υλης, δηλαδή είναι Ένας συμπαντικός Ζωντανός οργανισμός, αδρανής στο σώμα χωρίς κίνηση (σώμα-το αδρανή δοχείο της Υλης).

Οπου ο Νους και ο Αδιαίρετος Αγιος Λόγος, ο Ογδοος Ουρανός, ο Ένας, είναι η εικόνα του Τριαδικού Θεού Ζωή και Φως.

Και οι Επτά Ουρανοί είναι η κίνηση αυτού του Συμπαντικού Οργανισμού, οι Επτά κατωφερείς φύσεις είναι οι Επτά συμπαντικοί οργανισμοί (τα Επτά όργανα του σώματος) της εικόνας του Άγιου Λόγου που είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος.

Οι Επτά συμπαντικοί οργανισμοί, οι επτά φύσεις τα Επτά όργανα, (οι επτά Διοικητές Νους) θα έλεγα ότι είναι ότι ακριβώς και το ανθρώπινο σώμα μας, όπου ο Έβδομος Ουρανός είναι ο Νους το κεφάλι, το πνεύμα είναι η καρδιά, και το σκότος το υπόλοιπο σώμα και τα πόδια.


Και κάθε φύση είναι από μόνη της, είναι ένας συμπαντικός οργανισμός. Από την ανώτερη φύση, (Νους), ως την κατώτερη φύση της Γαίας. Το χειρότερο σώμα δηλαδή......κάπου στα αποχετευτικά όργανα του σώματος ζούμε! χα χα της ανακύκλωσης των κοπράνων-σωμάτων!


morfeas sky


Δείτε καλά την φωτογραφία, και προσέξτε αυτά που θα σας πω.

Ο ήλιος, οι ακτίνες του, είναι ο αγαθός νους της ψυχής μας, το νοητό αγαθό φως, που εισέρχεται ως πληροφορία στο δικό μας κεφάλι και οδηγείται η λογική μας από την αγαθή θέληση μας για τα πάντα.

Η ατμόσφαιρα του πλανήτη είναι ο αέρας, είναι τα όμορφα συναισθήματα της καρδιάς μας, που όταν καθοδηγούνται από τον αγαθό Νου την αγαθή θέληση μας επιφέρουμε την φρόνηση στο σώμα μας, στην ψυχή μας.

Η θάλασσα είναι το υγρό στοιχείο της σύνθετης φύσης μας, είναι τα κύματα, η εναλλαγή των συναισθημάτων μας, αλλά και η ήρεμη θάλασσα μας επιφέρει την ομορφιά της καρδιάς του αγαθού μας Νου.

Η ξηρά τώρα, είναι το στοιχείο της γης, το σκότος, είναι όλα τα άσχημα συναισθήματα της καρδιάς μας, η ηδονή της λύπης, η κακία, τα άλογα μας πάθη δίχως λογική, δίχως την αγαθή θέληση μας, και αυτό διότι όλη αυτή η κακία προέρχεται από το ψεύτικο φως του πυρήνα της Γης (Τάρταρα - σκίασμα επί της γης, η σκιά που λέει και ο λιακόπουλος), όπου αυτή η φωτιά καίει ολοκληρωτικά το σώμα μας, όπου με το νερό σβήνει η κακία των άλογων αισθήσεων όταν οδηγούνται από τον αέρα της καρδιάς και την αγαθή θέληση του Αγαθού νοητού φωτός του ήλιου.

morfeas sky

Σχόλια