Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ - "Θέσις και αντίθεσις είναι όροι ταυτόσημοι στη φύση, αλλά διαφορετικοί σε βαθμό"


Μόλις διάβασα κάτι που μου άρεσε και θα προσθέσω αυτή τη φράση..
Παρατηρήστε τώρα, κατά πόσο δε συνεπάγεται, από όλα όσα έχουν ειπωθεί, ότι η ψυχή είναι κατεξοχήν όμοια προς το θεϊκό, το αθάνατο, το λογικό, το μοναδικό, το αδιάρρηκτο, αναλλοίωτο ενώ το σώμα είναι κατεξοχήν όμοιο προς το ανθρώπινο και θνητό, το παραλογο, πολύμορφο, διαιρετό και διαρκώς μεταβαλλόμενο.


Σωστα ..χτυπησες το καμπανακι με τη φραση σου.."μου αρεσε....".....για να παμε παρακατω..

Αναλυσαμε αρκετα την
Α. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και
Β. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Αυτο που περιγραφεις με παραπεμπει στο εξης..

"Θέσις και αντίθεσις είναι όροι ταυτόσημοι στη φύση, αλλά διαφορετικοί σε βαθμό"

(θεϊκο-θνητο,λογικο-παραλογο,αναλλοιωτο-διαρκως μεταβαλλομενο..)

θέσις είναι η νόηση του αμετάβλητου πνεύματος.

αντίθεση είναι οι άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις της σύνθετης φύσης της Υλης των τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων: φωτιά, αέρας, γη, νερό

Ας αναλυσουμε λοιπον τη Δονηση, την Πολωση και το Ρυθμο..σε βαθος ωστε να κατανοησουμε τον τροπο εφαρμογης τους ...στην ..κατασταση που ζουμε..στο δικο μας matrix..

Το ρηγμα στο σκοτεινο πλεγμα...εχει αμεση σχεση με την εφαρμογη αυτων των Αρχων........στη...νοερη ζωη κατ αρχας...


Ωραία, βλέπω πήγες στο Κυμβάλειον, όπου αναλύει την δυαδικότητα του κτιστού κόσμου στον οποίο "ζούμε" και θα προσθέσω ότι η ζωή ενδύθηκε τον θάνατο την ανυπαρξία της ζωής, την γη και το νερό, τα οποία αυτά στοιχεία δεν μπορούν να γίνουν η νοερή ζωή διότι δεν μπορούν να δεχτούν τον Νου της ψυχής. 


Ζωή είναι ο Νους και Αδιαίρετος Λόγος, η ψυχή, που δίνει την ζωή σε ότι μπορεί να γίνει η ζωή, και αυτά είναι η φωτιά και ο αέρας, (νοερό πνεύμα), ενώ θάνατος είναι οι αισθήσεις της σάρκας, γη-νερό που δεν μπορούν να γίνουν η ζωή, διότι δεν μπορούν να δεχτούν τον Λόγο της ψυχής και να οδηγούνται από αυτόν, γι'αυτό και η γη και το νερό παραμένουν άλογα στοιχεία.

Αυτό ως πρώτη επισήμανση. Οτι τα όμοια άρα και Αμετάβλητα είναι η Ζωή, ενώ τα ανόμοια, (δοχείο της Υλης φωτιά, αέρας γη, νερό) είναι αίσθηση, και ότι μεταβάλλεται είναι η σύνθεση των τεσσάρων αυτών στοιχείων, οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις, το αντίθετο της ζωής, που γίνεται η νοερή ζωή όταν ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος (Νους και ψυχή) ενώνεται με τις αισθήσεις. (φωτιά, αέρα, γη, νερό). Και αυτός ο κόσμος, η σύνθεση του, αποτελείται και από τα τέσσερα αυτά ανόμοια στοιχεία της Υλης.


Αρα μιλάμε για την χειρότερη μορφή των ά-λογων αισθήσεων (γη-νερό) από τα οποία γεννιέται το σώμα η σάρκα.
Και η σάρκα είναι γη-νερό, και τρέφεται από τον θάνατο, από γη και νερό.


Ερμής Τρισμέγιστος: ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ 

ΛΟΓΟΣ Α
καὶ ἐπληθύνθη κατὰ γένος τὰ πάντα καὶ ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενος, αἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου. 

῞Οτι προκατάρχεται τοῦ οἰκείου σώματος τὸ στυγνὸν σκότος,
ἐξ οὗ ἡ ὑγρὰ φύσις, ἐξ ἧς τὸ σῶμα συνέστηκεν ἐν τῷ αἰσθητῷ κόσμῳ, ἐξ οὗ θάνατος ἀρδεύεται.


Ενώ λοιπόν η τροφή της ψυχής είναι ο πνευματικός λόγος, απεναντίας η τροφή της σάρκας είναι ο θάνατος, Η ΑΣΧΟΛIΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΤΗΣ ΣΑΡΚΑΣ και τα όμοια της.
  
   
Ζωή είναι η κίνηση, και το σώμα μας είναι τόσο αργό σαν να είναι ακίνητο.. η Γη ως χώρος των σωμάτων κινείται τόσο γρήγορα σαν να είναι ακίνητη, το σώμα μας όμως κινείται πάνω στον χώρο τόσο αργά σαν να είναι ακίνητο, είμαστε ήδη νεκροί και δεν το ξέρουμε.

Αν δεν κινείται ούτε ο Νους τότε η δυστυχία θα μας κυριέψει, διότι αυτό είναι το σκότος η αίσθηση, το αντίθετο της Νόησης, το αντίθετο της νοητής ζωής!


Ζωή είναι η κίνηση, η ψυχή.
Νοητή ζωή είναι ο Νους και ψυχή.
νοερή ζωή είναι το νοερό πνεύμα που γεννιέται, πνεύμα ελαφρύ, ο αισθητός θεός. (φωτιά-αέρας). 

σκότος είναι η ανυπαρξία της ζωής, τα άλογα βαριά κατωφερή στοιχεία της Υλης, η γη και το νερό, ..η σύνθετη σάρκα.. από φωτιά, αέρα, γη, νερό.

Γιατί η γέννηση δεν αποτελεί ζωή, αλλά είναι η αίσθηση. 

Ούτε ο θάνατος αποτελεί μεταβολή, αλλά η λήθη.
(Ερμής Τρισμέγιστος)


"Ούτε ο θάνατος αποτελεί μεταβολή, αλλά η λήθη."
Η λήθη είναι οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις από γη-νερό, (της σάρκας),  διότι ο Αμετάβλητος Νους και Λόγος της ψυχής δεν μεταβάλλεται. Η παύση των μεταβαλλόμενων άλογων αισθήσεων (γη-νερό), σημαίνει ότι ξαναγυρίζουμε στη ζωή αφήνοντας το σύνθετο μεταβαλλόμενο αισθητό νεκρό σώμα από γη-νερό το σκότος, το οποίο αναγεννάται καθημερινά όσο υποτίθεται ότι ζούμε μέχρι κάποια στιγμή να γυρίσει εκεί που ανήκει στην ανυπαρξία. 

Κι εμείς αυτό το ονομάζουμε ως θάνατο, ενώ στην πραγματικότητα ξαναγυρίζουμε πίσω στην ουσία, ξαναγυρίζουμε στην ζωή, ή μάλλον γινόμαστε ξανά ο αισθητός θεός με σώμα μόνον από φωτιά-αέρα, αφήνοντας τις πιο κατωφερής αισθήσεις, την γη και το νερό, το σκότος, που δεν μπορούν να γίνουν η ζωή διότι δεν μπορούν να δεχτούν τον Λόγο. Ενώ ο αέρας και η φωτιά μπορούν.

Το σκίασμα επί της Γης..η φυλακή των ανθρώπινων ψυχών, από το όργανο πνεύμα της μηχανής που μας έκανε να πιστεύουμε ότι ζούμε ενώ είμαστε ήδη νεκροί

morfeas sky


Που βρίσκεται στην συγκεκριμένη εικόνα ο Νους της ψυχής; που ο αισθητός θεός; και που ο θνητός άνθρωπος της Γης;
Όποιος το βρει κερδίζει.


Μεταβάλλονται μόνον οι ά-λογες αισθήσεις, που δεν οδηγούνται από τον Αδιαίρετο Νου και Λόγο η γη και το νερό, διότι δεν μπορούν να δεχτούν την νοητή ζωή, όπως μπορούν να την δεχτούν η φωτιά και ο αέρας, και να γίνουν η νοερή ζωή, και να οδηγούνται από τον Λόγο της ψυχής, γι'αυτό και έπεσαν όλοι οι άνθρωποι στην λήθη των μεταβαλλόμενων αισθήσεων του σώματος από γη-νερό το σκότος..διότι οδηγούνται από τις άλογες ανάγκες και επιθυμίες της σάρκας, το πάθος το ζωώδη ένστικτο.

Αρα οι άνθρωποι στην Γη είναι άλογα όντα, και όχι λογικά, 

διότι τους οδηγούν οι μεταβαλλόμενες άλογες αισθήσεις της σάρκας (γη-νερό), και όχι η λογική.Αν οδηγούσε τους ανθρώπους η λογική τότε όλοι θα είμασταν όμοιοι και ποτέ διαφορετικοί.

Η Δυαδικότητα λοιπόν, δεν οφείλεται στην λογική, αλλά καθαρά οφείλεται στις μεταβαλλόμενες αισθήσεις των επιθυμιών της σάρκας γη-νερό (σκότος), διότι είναι ά-λογες.


Πως να συννενοηθεί ένας πνευματικός άνθρωπος με έναν άνθρωπο που εξαρτάται από τις ανάγκες του σώματος του; ο ένας βλέπει 
το θεϊκό, το αθάνατο, το λογικό, το μοναδικό, το αδιάρρηκτο, ενώ ο άλλος βλέπει με το σώμα του που είναι κατεξοχήν όμοιο προς το θνητό, το παράλογο, το πολύμορφο, το διαιρετό και το διαρκώς μεταβαλλόμενο.

Οπως ένας εγωιστής που ποτέ δεν θα μπορέσει να κάνει διάλογο διά της λογικής.

Ο Εαυτός μου είσαι ΕΣΥ και εσύ είσαι ΕΓΩ δεν διαχωρίζεται ο άνθρωπος σε διαφορετικά όντα, διότι αυτό που διαχωρίζει τους ανθρώπους είναι οι ά-λογες αισθήσεις της σάρκας γη-νερό..

Είμαστε διαχωρισμένοι από την ενότητα, (Νους και Αδιαίρετος Λόγος), βρισκόμαστε έξω από το Θεό χωρίς σύνδεση μαζί του, ενωμένοι με το σκότος (γη-νερό). Και σκότος είναι οι πιο κατωφερείς μεταβαλλόμενες αισθήσεις, πάθη, επιθυμίες, ανάγκες της σάρκας, το ζωώδες ένστικτο, είναι τα ανόμοια ά-λογα στοιχεία γη-νερό, είναι το σκότος που δεν μπορεί να δεχτεί τον Λόγο της ψυχής και να γίνουν η ζωή.


Και ο Θεός βρίσκεται μέσα μας, είναι ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος της ψυχής. (τα όμοια). Αλλά ακόμη και η φωτιά και ο αέρας που μπορούν να δεχτούν τον Λόγο και να οδηγούνται από αυτόν με λογική.....όχι όμως η γη και το νερό η σάρκα το σκότος. 


Και αν το νοερό πνεύμα (φωτιά-αέρας) έχει έρωτα προς το θεϊκό θα έρθει σε επαφή με το Νου της ψυχής το θεϊκό, και θα εξουσιάζει το σώμα (γη-νερό), αν όμως το νοερό πνεύμα έχει έρωτα με το σώμα (γη-νερό), τότε θα οδηγείται από το σκότος.


Και όσο περισσότερο ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με το λογικό τόσο έρχεται κοντύτερα προς το Θεό, ενώ όσο περισσότερο οδηγείται από το σώμα του, τόσο περισσότερο θα απομακρύνεται από το Θεό υποφέροντας από όλα τα αισθητά τα του θανάτου του σώματος, το οποίο είναι το στυγνό σκότος.


morfeas sky
 

Εχθες το βραδυ ..το σχολιο που εγραψες ..με..οδηγησε στο Κυμβαλειον.
Συγκεκριμενα..στην Αρχη της Δυαδικοτητας..ηταν πολυ συγκεκριμενες οι λεξεις..
Η απαντηση μου σου εδωσε το κινητρο να δημιουργησεις μια αναρτηση αφιερωμενη στη συγκεκριμενη Αρχη.

Μεσα μου ολες οι Αρχες ειναι συνδεδεμενες μεταξυ τους, η καθε μια ξεχωριστα και ολες μαζι δινουν την αιτια και το αποτελεσμα αυτης στο εσωτερικο μας γιγνεσθαι.

Ο Λογος δημιουργει Δονηση και η δονηση Αιωρηση...οτιδηποτε αιωρειται ειναι ευκολο να το μεταβαλλεις και να το οδηγησεις ...με αυτον τον τροπο γινεσαι η Αιτια του Αποτελεσματος...

Ειναι το μεσον να ....γνωρισεις το Αγνωστο..

Εν συντομια ...σου περιεγραψα την..ουσια..του Κυμβαλλειου ακριβως οπως το κατανοησα.

Αυτη τη στιγμη βρισκομαστε σε μια εικονικη πραγματικοτητα ..ειμαστε ειδωλα του Εαυτου μας,και ο μονος τροπος ειναι να δρασουμε ...μεσα στο δικο μας matrix πρωτα......τον τροπο μας τον δειχνει το Κυμβαλλειο.Ειναι ο ιδιος με αυτον που χρησιμοποιειται επανω μας...αρκει λοιπον..να τον αντιστρεψουμε...

Αν με ρωτησεις ποιος ειναι ο τελικος στοχος μου..θα σου πω πως...πως για να φτασω ....θα πρεπει πρωτα να ανεβω το πρωτο σκαλοπατι.....και μετα στο δευτερο...


Παρατηρώ ότι πήγες στο Κυμβάλειον και τα πήρες με την σειρά, ώστε συζητώντας να γίνει ακόμη περισσότερο κατανοητός ο τρόπος που λειτουργούν οι νόμοι του σύμπαντος των επτά ουρανών.

Τώρα εισήλθαμε στην Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΝΗΣΗΣ
"Τίποτα δεν μένει ακίνητο, όλα κινούνται, όλα δονούνται".

Όπως τα πάντα κινούνται και γεννιέται η ζωή, με τον ίδιο τρόπο ο Λόγος γεννά την νοητή αλλά και νοερή ζωή στο δοχείο της Υλης. (φωτιά, αέρας, γη, νερό).

Όλα δονούνται μέσα στον κτιστό κόσμο (matrix) από τον Αδιαίρετο Νου και Αγιο Λόγο, που τον δημιούργησε ο Φωτεινός Λόγος Φως και Ζωή Υπάρχων δίνοντας του ως δικό του κόσμο το δοχείο της Υλης.

Από τον Αδιαίρετο Αγιο Λόγο του κτιστού Όγδοου Ουρανού, την εικόνα του Θεού Φως και Ζωή Υπάρχων, δημιουργήθηκε ο δεύτερος Νους δημιουργός, όπου αντέγραψε αυτόν τον Αδρανή δίχως κίνηση και ζωή κόσμο, το δοχείο της Υλης, και με Αγιο Λόγο το περιέκλεισε με το καθαρό πυρ και πνεύμα, δίνοντας κίνηση στον κύκλο ουρανό (έβδομο ουρανό), εξωτερικά και εσωτερικά με τις αντίθετες κινήσεις, δημιουργώντας ένα ενεργειακό πλέγμα.

Από την κίνηση αυτή διασπάστηκε το δοχείο της Υλης, και το ελαφρύτερο στοιχείο κλείστηκε στον ανώτερο ουρανό, ενώ τα πιο βαριά στοιχεία κατακάθησαν στον πιο κατωφερή ουρανό, και δημιουργήθηκαν οι Επτά Ουρανοί, τα Επτά δημιουργήματα του δεύτερου Νου δημιουργού, όπου η περιστροφή αυτών των ουρανών επέφερε την σπειροειδή κατωφερή κίνηση λόγω του ανόμοιου βάρους και πυκνότητας αυτών των ανόμοιων στοιχείων του δοχείου της Υλης.

Το δοχείο της Υλης όπως και να το δει κανείς από τον ανώτερο Ουρανό ως τον πιο κατωφερή είναι Άτακτο, είναι η Αταξία.
Απλά η χειρότερη Αταξία συμβαίνει στον δικό μας κόσμο που είναι ο πιο κατωφερής και θνητός..


Η κίνηση διαφέρει από τον ανώτερο ΕΒΔΟΜΟ ΟΥΡΑΝΟ που περιστρέφεται με ασύλληπτη ταχύτητα λόγω της ελαφρότητας του όπου τα πάντα κινούνται τόσο γρήγορα σαν να είναι ακίνητα, έως τον δικό μας κατωφερή ουρανό της Γης όπου κινείται τόσο αργά σαν να είμαστε ακίνητοι....ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ. Και όσο μεγαλύτερη είναι η κίνηση τόσο περισσότερο όλα δονούνται και γίνονται καθ'ομοίωσην της Αλήθειας της Ζωής.

Εμείς λοιπόν από Φως και Ζωή που είμασταν, εισήλθαμε στον Όγδοο Ουρανό, και μετέπειτα γίναμε η ζωή στον πιο κατωφερή κόσμο, αυτόν της Γης . Σκοπός μας να θυμηθούμε ποιοι είμαστε!! ώστε να γίνουμε καθ'ομοίωσιν με τον Θεό, δηλαδή να ξαναγίνουμε ο εαυτός μας.

Ειδάλλως εκεί που είμασταν θεοί, και εξουσιάζαμε τα πάντα, καταντήσαμε εδώ στον πιο κατωφερή Ουρανό της Γης το απολύτως τίποτα, να ενσωματωθούμε από το σκότος της Γης, του πιο κατωφερή ουρανού του κτιστού κόσμου.


Με όποιον τρόπο και να το δούμε αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον πάτο, στην χειρότερη μορφή του κόσμου, και δεν είμαστε καν η ζωή, διότι μας οδηγούν οι άλογες αισθήσεις γη-νερό που δεν φέρουν τον Λόγο.


Οσο λοιπόν περισσότερο υπάρχει η ενότητα με τον συνάνθρωπο μας, και με όλα τα υπόλοιπα άλογα έμβια όντα, η αρμονία με την φύση γύρω μας, τόσο λιγότερη η Αταξία, και για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα να έρθουμε σε επαφή με τον αμέσως ανώτερο εαυτό μας, τον αισθητό θεό (φωτιά-αέρας).

Δηλαδή να ξεφύγουμε από τις αισθήσεις και τις παρενέργειες του σώματος μας της σάρκας, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. (ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ Η ΑΤΑΞΙΑ!! ΤΟ ΕΓΩ ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ).

Και αφού ξεφύγουμε από τα δίχτυα του έρωτα μας για την σάρκα, τότε θα είμαστε έτοιμοι να ανέλθουμε είτε στον αμέσως ανώτερο Ουρανό, είτε όπως μας λέει ο Ερμής Τρισμέγιστος να ανέλθουμε αμέσως στον Ογδοο Ουρανό για να αρχίσει η μετάβαση μας προς την Αλήθεια της ζωής, να ξαναγίνουμε Δυνάμεις μέσα στο Θεό ..Φως και Ζωή.

Και αυτό διότι μάλλον εξέπεσε ο δεύτερος Νους δημιουργός, ο οποίος έλυσε τον σύνδεσμο της Αρμονίας, διαχωρίζοντας τα αρσενικοθήλυκα σώματα σε αρσενικό και θηλυκό, σε όλους τους Ουρανούς, και με αυτόν τον διαχωρισμό ΧΑΘΗΚΕ Η ΔΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ


Και έπεσε η δόνηση μας αφού πέσαμε σε Λήθη, και φτάσαμε στον πάτο, εκπέσαμε τους Ουρανούς, και μας εγκλώβισε στα πιο χειρότερα σώματα, του πιο κατωφερή Ουρανού, το σκότος, την σάρκα, το σκίασμα επί της γης...οπότε πρέπει άμεσα να Ανακαινιστεί ο κτιστός κόσμος, και πρέπει όλες οι Ανθρώπινες ψυχές να ενωθούν με το Ολον. τον Ανθρωπο δεύτερο θεό στον Ογδοο Ουρανό.


Ζωή είναι η κίνηση , και το σώμα μας είναι τόσο αργό σαν να είναι ακίνητο.. η Γη ως χώρος των σωμάτων κινείται τόσο γρήγορα σαν να είναι ακίνητη, το σώμα μας όμως κινείται πάνω στον χώρο τόσο αργά σαν να είναι ακίνητο, είμαστε ήδη νεκροί και δεν το ξέρουμε.

Αν δεν κινείται ούτε ο Νους τότε η δυστυχία θα μας κυριέψει, διότι αυτό είναι το σκότος η αίσθηση, το αντίθετο της Νόησης, το αντίθετο της νοητής ζωής!

Ζωή είναι η κίνηση, η ψυχή.
Νοητή ζωή είναι ο Νους και ψυχή.
νοερή ζωή είναι το νοερό πνεύμα που γεννιέται, πνεύμα ελαφρύ, ο αισθητός θεός. (φωτιά-αέρας). 

σκότος είναι η ανυπαρξία της ζωής, τα άλογα βαριά κατωφερή στοιχεία της Υλης, η γη και το νερό, ..η σύνθετη σάρκα.. από φωτιά, αέρα, γη, νερό.

morfeas sky

Σχόλια