ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ ΚΑΙ Η ΣΠΙΘΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ

Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι όταν ο φιλόσοφος-βασιλιάς κατανοήσει την δυναμική που υπάρχει πίσω από την ελεύθερη βούληση, την ψυχική γενναιότητα, και την ελεύθερη σκέψη, ενεργοποιεί στον εγκέφαλο του την αληθινή του φύση.

Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να βλέπει αμυδρά πίσω από την φωτιά τα πρώτα κομμάτια της αλήθειας του πραγματικού κόσμου και των πραγματικών θεών.

Τότε αποφασίζει να μετουσιώσει ελεύθερα με βάση την βούληση, την ανδρεία και την σκέψη του το υλικό κομμάτι της προσωπικότητας του.

Με αυτή του την επιλογή έχει κάνει το πρώτο βήμα για να "διαρρήξει το ψευδοσύμπαν". Ενεργειακά με μία τέτοια συνειδητή απόφαση επιστρέφει στους κατώτερους θεούς την υλική τους παγίδα αποδυναμώνοντάς τους.

Με αυτόν τον τρόπο περνά μέσα από την Φωτιά που αντιλήφθηκε λίγο πριν καθώς "είδε" την αντανάκλαση.
Ο Πλάτωνας ονομάζει αυτή την φωτιά "Ιερόν Πυρ" και την τοποθετεί στο υλικό σύμπαν.

Το Ιερόν Πυρ αυτό βρίσκεται εν δυνάμει στον πυρήνα της ψυχής του κάθε δεσμώτη που βιώνει το σπήλαιο.

Ο δεσμώτης έχοντας απελευθερωθεί από τα τρία προαναφερθέντα δεσμά, απελευθερώνει το πνεύμα του, και έτσι συνδέει τον ανώτερο με τον κατώτερο εαυτό του, προσελκύοντας την δόνηση του Ιερού Πυρός από το αρχέτυπο του που του αναλογεί από τη μία πλευρά και από την άλλη αφυπνίζει την σπίθα του Ιερού Πυρός που βρίσκεται εν δυνάμει στον πυρήνα των ψυχικών του κυττάρων.

Η ένωση αυτή του δίνει την ώθηση να περάσει στο πρώτο επίπεδο από τα επτά επίπεδα του Ιερού Πυρός.
Το ταξίδι για την επιστροφή προς την Ουράνια Πατρίδα έχει μόλις ξεκινήσει.

morfeas skyΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
Β. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
΄΄Ως άνω ούτως κάτω, ως κάτω ούτως άνω, όλα ανεστραμένα"


Κάθε ενσάρκωση μας εξουσιάζεται από την μοίρα και το πεπρωμένο, τους Νόμους της Ειμαρμένης που επιβάλλει στα ανθρώπινα σώματα που γεννιούνται ο δημιουργός αυτού του κτιστού κόσμου, ο Εκπεσών δεύτερος Νους δημιουργός.

Τους Νόμους αυτούς της Ειμαρμένης τους εξουσιάζει μόνον η ελεύθερη επιλογή-βούληση της ψυχής, σε συνδιασμό με την ανδρεία ψυχής, και την ελεύθερη σκέψη. Ο φιλόσοφος βασιλιάς που θα κατανοήσει αυτή τη δύναμη θα την προσαρμόσει σε προσωπικό πεδίο εδώ στη Γη για να δημιουργήσει το πεπρωμένο του σύμφωνα με την δική του θέληση.

Όταν ως παρατηρητής που είναι δει ότι τα τρία προηγούμενα μπορούν να δημιουργήσουν στην Υλη, κάνει το πρώτο βήμα επιστρέφοντας στον δημιουργό αυτού του κόσμου όλες τις ενέργειες της μοίρας που του επιβάλλει στην ζωή του.

Ειδάλλως θα αναγκαστούμε ως θνητοί να υπομένουμε την μοίρα που μας επιβάλλει ο δημιουργός αυτού του κόσμου ο οποίος μας έχει εγκλωβίσει σε θνητά σώματα, ξεγελώντας τις ανθρώπινες ψυχές σε μια νέα ενσάρκωση πριν ελευθερωθούν από τα δεσμά της Υλης.

Η Αρχή της ανταπόκρισης λοιπόν έχει να κάνει με τα τέσσερα ανόμοια στοιχεία, την σύνθετη φύση την οποία ενδυθήκαμε ως σώμα που εκδηλώνεται με τις αισθήσεις, και η λογική του σώματος ο εγκέφαλος-υπολογιστής που οδηγείται από τις άλογες αυτές μεταβαλλόμενες αισθήσεις.

Σε αυτόν τον κόσμο όπου το καθετί έχει το αντίθετο του, αναγκαστικά και από ανάγκη διότι δεν γίνεται αλλιώς, ενεργούμε, είτε με δράση, είτε ως αντίδραση στην δράση, είτε μένοντας αδρανής.

Η Αδράνεια είναι το χειρότερο όλων, διότι απέχοντας αφήνει ελεύθερους όλους τους ανόμοιους πόλους των Τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων να ταλαντώνονται ανεξέλεγκτα προς τα άκρα.

Για να επέλθει η κορυφή της Αρμονίας που επιθυμούμε στο δίπολο, δηλαδή στα ανόμοια τέσσερα άλογα στοιχεία, τα οποία ενεργούν με ισόποσες δυνάμεις, επιφέροντας το συναισθηματικό χάος, αλλά και το χάος στην ζωή μας, μέσα από τις συνεχείς μεταβολές, κατεβάζοντας την κορυφή της Αρμονίας ολοένα και πιο βαθιά μέσα στην κακία της Υλης, πρέπει οπωσδήποτε να κυριαρχήσει στον εαυτό μας ο φιλόσοφος βασιλιάς. H Ελεύθερη επιλογή η ανδρεία ψυχής, που οδηγείται από την ελεύθερη σκέψη της ψυχής.
Τον Αμετάβλητο Νου και Αδιαίρετο Λόγο, δηλαδή τον θεό που βρίσκεται μέσα μας.

morfeas sky

Σχόλια