ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ ΚΑΙ Η ΣΠΙΘΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΥΡΟΣ


ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ
Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι όταν ο φιλόσοφος-βασιλιάς κατανοήσει την δυναμική που υπάρχει πίσω από την ελεύθερη βούληση, την ψυχική γενναιότητα, και την ελεύθερη σκέψη, ενεργοποιεί στον εγκέφαλο του την αληθινή του φύση.

Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να βλέπει αμυδρά πίσω από την φωτιά τα πρώτα κομμάτια της αλήθειας του πραγματικού κόσμου και των πραγματικών θεών.

Τότε αποφασίζει να μετουσιώσει ελεύθερα
με βάση την βούληση, την ανδρεία και την σκέψη του το υλικό κομμάτι της προσωπικότητας του.


Με αυτή του την επιλογή
έχει κάνει το πρώτο βήμα για να διαρρήξει το ψευδοσύμπαν ενεργειακά με μία τέτοια συνειδητή απόφαση επιστρέφει στους κατώτερους θεούς την υλική τους παγίδα αποδυναμώνοντάς τους.


Με αυτόν τον τρόπο περνά μέσα από την Φωτιά που αντιλήφθηκε λίγο πριν καθώς είδε την αντανάκλαση.
Ο Πλάτωνας ονομάζει αυτή την φωτιά "Ιερόν Πυρ"
και την τοποθετεί στο υλικό σύμπαν. (Επτά Ουρανοί του κτιστού κόσμου).


Το Ιερόν Πυρ βρίσκεται εν δυνάμει στον πυρήνα της ψυχής του κάθε δεσμώτη που βιώνει το σπήλαιο.

Ο δεσμώτης έχοντας απελευθερωθεί από τα τρία προαναφερθέντα δεσμά, απελευθερώνει το πνεύμα του, (πνεύμα του πυρός), και έτσι συνδέει τον ανώτερο με τον κατώτερο εαυτό του, προσελκύοντας την δόνηση του Ιερού Πυρός από το αρχέτυπο του που του αναλογεί 
από τη μία πλευρά, και από την άλλη, αφυπνίζει την σπίθα του Ιερού Πυρός που βρίσκεται εν δυνάμει στον πυρήνα των ψυχικών του κυττάρων.

( Σπίθα είναι η ενέργεια της Αρμονίας κάθε Ουρανού, είναι το πνεύμα κάθε Ουρανού, είναι το πνεύμα του πυρός κάθε Ουρανού, ενώ το Ιερόν Πυρ είναι οι Επτά Ουρανοί είναι το πνεύμα του Πυρός των Επτά Ουρανών που κατέχει εν Δυνάμει και εξουσιάζει τις Επτά φύσεις-τα επτά ανθρώπινα σώματα, η ανθρώπινη ψυχή ο εν Δυνάμει πυρήνας της ανθρώπινης ψυχής).

Η ένωση αυτή του δίνει την ώθηση να περάσει στο πρώτο επίπεδο από τα επτά επίπεδα του Ιερού Πυρός. 


το Ιερόν Πυρ είναι οι επτά ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών, είναι το εν Δυνάμει πνεύμα του πυρός που ενεργεί στις Επτά φύσεις και τις εξουσιάζει ).

( Η Σπίθα του Ιερού Πυρός είναι η ενέργεια του πνεύματος κάθε Ουρανού ξεχωριστά, που ενεργεί και εξουσιάζει την κάθε φύση από τις Επτά φύσεις).

( Το ανώτερο πνεύμα εξουσιάζει το κατώτερο.
βλέπε Επτά ενέργειες εν Δυνάμει της Αρμονίας των Επτά Ουρανών της ανθρώπινης ψυχής, που ενεργούν στις Επτά φύσεις..βλέπε την έννοια "Επτάψυχοι".)

Το ταξίδι για την επιστροφή προς την Ουράνια Πατρίδα έχει μόλις ξεκινήσει.


morfeas sky


ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
Β. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
΄΄Ως άνω ούτως κάτω, ως κάτω ούτως άνω"


Σε κάθε Ουρανό ξεχωριστά ενυπάρχει το πνεύμα του πυρός το οποίο ενσαρκώνεται την φύση του κάθε Ουρανού. 

Ο Άνθρωπος είναι ο πυρήνας Νους που διαθέτει τις Επτά ενέργειες του πυρός και πνεύματος, οπότε μπορεί να ανέλθει τους Επτά Ουρανούς ακόμη και ενόσω ζει μέσα στο θνητό σώμα της Γης και να εξουσιάζει όλα τα θνητά. Το ανώτερο πνεύμα εξουσιάζει το κατώτερο, και ο Άνθρωπος είναι ανώτερος του κτιστού κόσμου.

Κάθε ενσάρκωση μας σε κάθε φύση από τις Επτά, εξουσιάζεται από την μοίρα και το πεπρωμένο στα θνητά σώματα, και από την Πρόνοια στα θεϊκά σώματα. Αν όμως μας οδηγεί το ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ τότε εξουσιάζουμε τα πάντα.

Οι Νόμοι της Ειμαρμένης, η μοίρα και το πεπρωμένο, επιβάλλονται στα ανθρώπινα θνητά σώματα που γεννιούνται από τις ανθρώπινες ψυχές, από το εκάστοτε πνεύμα του πυρός του δημιουργού αυτού του κτιστού κόσμου, βλέπε ο Εκπεσών δεύτερος Νους δημιουργός.

Τους Νόμους της Ειμαρμένης, την μοίρα και το πεπρωμένο, τους εξουσιάζει μόνον η ελεύθερη επιλογή της ανθρώπινης ψυχής, σε συνδιασμό με την ανδρεία ψυχής, και την ελεύθερη σκέψη. ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ.


Ο φιλόσοφος βασιλιάς που θα κατανοήσει αυτή τη δύναμη θα την προσαρμόσει σε προσωπικό πεδίο στο είδωλο του εδώ στη Γη για να δημιουργήσει το πεπρωμένο και την μοίρα του σύμφωνα με την δική του θέληση.

Όταν ως παρατηρητής που είναι, δει ότι τα τρία προηγούμενα (ΙΕΡΌΝ ΠΥΡ) μπορούν να δημιουργήσουν στην Υλη εξουσιάζοντας τα πάντα, κάνει το πρώτο βήμα επιστρέφοντας στον δημιουργό αυτού του κόσμου όλες τις ενέργειες της μοίρας αλλά και του πεπρωμένου που του επιβάλλει στην ζωή του αλλά και στην ψυχή του.


Ειδάλλως θα αναγκαστούμε ως θνητοί να υπομένουμε την μοίρα αλλά και το πεπρωμένο, να ενσαρκωνόμαστε συνεχώς (πεπρωμένο), τα θνητά σώματα που μας επιβάλλει ο Νους δημιουργός αυτού του κόσμου μέσα από την μοίρα μας την οιποία αυτός καθορίζει.


ο οποίος μας έχει εγκλωβίσει σε θνητά σώματα που φέρουν την Λήθη και την Άγνοια-σκότος στον νοητό λόγο της ανθρώπινης  ψυχής, ξεγελώντας τις ανθρώπινες ψυχές λόγω της Άγνοιας και της Λήθης ενόσω βρίσκονται μέσα στο θνητό σώμα να μην γνωρίσουν άλλο κόσμο πέραν αυτού, σε μια νέα ενσάρκωση πριν ελευθερωθούν από τα δεσμά της Υλης.

morfeas sky

Η Αρχή της ανταπόκρισης, και ο Χρόνος-Εμπειρία.

Η Αρχή της ανταπόκρισης έχει να κάνει με τα τέσσερα ανόμοια στοιχεία, την σύνθετη γήϊνη φύση την οποία ενδυθήκαμε ως σώμα, και εκδηλώνεται με τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις, και η λογική του σώματος είναι ένας εγκέφαλος-υπολογιστής που οδηγείται από τις άλογες αυτές μεταβαλλόμενες αισθήσεις, δημιουργώντας τον χρόνο μέσα από την εμπειρία του σώματος, που την κατανοεί ως παρελθόν, και το παρελθόν τον οδηγεί στο παρόν, αλλά και στο μέλλον το οποίο γεννάται από το παρελθόν.

Έτσι αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως ο Χρόνος, 
παρελθόν-παρόν-μέλλον, είναι το σύνολο της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει με το θνητό σύνθετο γήϊνο σώμα μας μέσα από την θνητή φύση στην οποία κινούμαστε, αισθανόμαστε, και υποτίθεται ότι ζούμε, διότι οι ανάγκες η λύπη και η χαρά από ηδονή, τα πάθη και οι επιθυμίες, δεν είναι η ζωή διότι αυτά δεν φέρουν το πνεύμα, είναι άλογα, και γεννούν την κακία, διότι γινόμαστε ένα με αυτόν τον κόσμο..

Η ψυχή και ο Νους της ψυχής βρίσκονται έξω από το ανθρώπινο γήϊνο σώμα, περικλείουν το ανθρώπινο σώμα, αυτό που βρίσκεται στην καρδιά και αισθανόμαστε είναι όπως ο εγκέφαλος, η μεταβαλλόμενη λογική και οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις του σώματος.

Είναι όπως η ασύρματη τεχνολογία, πομπός και δέκτης. Αν η καρδιά και ο εγκέφαλος έρθουν σε επαφή εκπέμποντας δονήσεις Αρμονίας η ανθρώπινη ψυχή θα απαντήσει στην επικοινωνία.

Η ψυχή και ο Νους της ψυχής είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ο πυρήνας είναι ο ανώτερος εαυτός (Νους) ενώ η ψυχή είναι ο σπινθήρας (πνεύμα του πυρός η ενέργεια που βρίσκεται εγκλεισμένη μέσα σε κάθε Ουρανό).

Αυτό που νιώθεις (συνείδηση) τι νομίζεις ότι είναι; σου μιλά η ψυχή σου, ο θεός μέσα σου.

Τώρα όμως θα πρέπει να κατανοήσεις τι είναι η Αρμονία. (Επτά ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών που ενεργούν στις επτά φύσεις-επτά σώματα).

Ωραία, φέρε το κείμενο που αναφέρεσαι σχετικά με την Αρμονία των 7 Ουρανών κλπ.., να το διαβάσω.


Αν ήταν τόσο απλό δεν θα χρειαζόταν να διαβάζω Ερμητικά κείμενα Επτά χρόνια..σου είπα το Ιερόν Πυρ είναι οι Επτά ενέργειες της Αρμονίας.

morfeas sky
Ο ΘΝΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ

Σε αυτόν τον κόσμο των αντιθέτων, όπου το καθετί έχει το αντίθετο του, αναγκαστικά και από ανάγκη, διότι δεν γίνεται να υπάρξει αλλιώς, ενεργούμε, είτε με δράση, είτε με αντίδραση στην δράση, είτε μένοντας αδρανής, και το ανώτερο πνεύμα εξουσιάζει το κατώτερο!

..βλέπε τις Επτά ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών της ανθρώπινης ψυχής που ενεργούν στις Επτά φύσεις..βλέπε την έννοια "Επτάψυχοι"


Η Αδράνεια είναι η χειρότερη μας επιλογή, διότι απέχοντας να ενεργήσουμε μένοντας στην σιωπή και την αδράνεια, αφήνουμε ελεύθερους όλους τους ανόμοιους πόλους των Τεσσάρων ανόμοιων και άλογων στοιχείων, να ταλαντώνονται ανεξέλεγκτα προς τα άκρα φέροντας την Αταξία. 

Είναι όπως ένα εκκρεμές, όπου τα τέσσερα γήϊνα ανόμοια και άλογα δίχως λογική στοιχεία (ζωώδη ένστικτα) δρουν και αντιδρούν με ισόποσες ενέργειες: δράση-αντίδραση.

morfeas sky

ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩΦΕΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ-ΓΑΙΑΣ

Το πνεύμα της Αρμονίας της γήϊνης φύσης, συνεργάζεται με τα τέσσερα γήϊνα στοιχεία,  και επιφέρει την Αρμονία
επιβάλλοντας τις ισόποσες ενέργειες των αντιθέτων, και αυτό είναι η ισορροπία που επιβάλλει το πιο κατωφερές πνεύμα της Αρμονίας, να αποδεχτούμε δηλαδή και να ζούμε με την ζωή και τον θάνατο, με την κακία, διότι αυτός είναι ο δικός της κόσμος. 

Και συν αυτής όταν δεν οδηγούμαστε από το ανώτερο πνεύμα, οι ανάγκες του σώματος μας επιφέρουν το συναισθηματικό χάος, αλλά και το χάος στην ζωή μας, μέσα από τις συνεχείς μεταβολές, κατεβάζοντας την κορυφή της Αρμονίας ολοένα και πιο βαθιά μέσα στην κακία της Υλης.

morfeas sky

Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

Γι αυτό πρέπει οπωσδήποτε να κυριαρχήσει στον εαυτό μας ο φιλόσοφος βασιλιάς. H Ελεύθερη επιλογή, η ανδρεία ψυχής, που οδηγείται από την ελεύθερη σκέψη, την σοφία του νοητού λόγου  των Επτά ενεργειών της Αρμονίας του πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής.

Τον Αμετάβλητο Νου και Αδιαίρετο Aγιο Λόγο, δηλαδή το θεό που βρίσκεται εν Δυνάμει μέσα μας το εν Δυνάμει Ιερόν Πυρ. 

Και το Ιερόν Πυρ είναι Ουσιωδώς όμοιο με το Άσβεστο Πυρ Ζωή και Φως την Αλήθεια της Ζωής.

morfeas sky
             

                
σχόλια: 

Η ψυχή και ο Νους της ψυχής βρίσκονται έξω από το ανθρώπινο γήϊνο σώμα, περικλείουν το ανθρώπινο σώμα, αυτό που βρίσκεται στην καρδιά και αισθανόμαστε είναι όπως ο εγκέφαλος, η μεταβαλλόμενη λογική και οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις του σώματος.

Είναι όπως η ασύρματη τεχνολογία, πομπός και δέκτης. Αν η καρδιά και ο εγκέφαλος έρθουν σε επαφή εκπέμποντας δονήσεις Αρμονίας η ανθρώπινη ψυχή θα απαντήσει στην επικοινωνία.

Η ψυχή και ο Νους της ψυχής είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ο πυρήνας είναι ο ανώτερος εαυτός (Νους) ενώ η ψυχή είναι ο σπινθήρας (πνεύμα του πυρός).

Αυτό που νιώθεις (συνείδηση) τι νομίζεις ότι είναι; σου μιλά η ψυχή σου, ο θεός μέσα σου.

Τώρα όμως θα πρέπει να κατανοήσεις τι είναι η Αρμονία. (Επτά ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών που ενεργούν στις επτά φύσεις-επτά σώματα).


Ωραία, φέρε το κείμενο που αναφέρεσαι σχετικά με την Αρμονία των 7 Ουρανών κλπ.., να το διαβάσω.


Αν ήταν τόσο απλό δεν θα χρειαζόταν να διαβάζω Ερμητικά κείμενα Επτά χρόνια..σου είπα το Ιερόν Πυρ είναι οι Επτά ενέργειες της Αρμονίας.


morfeas sky


Αν θέλεις να ζεις ως δούλος τότε να παραμένεις στο κέντρο υπομένοντας όλα τα θνητά των αντιθέτων...έστω και στην μικρότερη ταλάντωση τους αφού θα τα υπομένεις όλα τα αντίθετα με την σιωπή σου.......μόνον πρόσεξε μην ΕΚΡΑΓΕΙΣ.

Η ψυχή ενεργεί, είναι αεικίνητη, διότι αυτό που μένει αδρανή είναι το Μη Ον η ανυπαρξία το σκότος.

Τι εννοείς με το Ιερό Πυρ? Ποιο ακριβώς είναι? Για να καταλάβω...

Αύριο για παράδειγμα θα πας να δουλέψεις γιατί δεν έχεις λεφτά.....αυτό είναι ΥΠΟΤΑΓΗ στον Νόμο της ισορροπίας, δηλαδή της Αρμονίας αυτού του θνητού κόσμου που σου επιβάλει ο δημιουργός του, όπου το κέντρο του, η κορυφή του, είναι η ισορροπία των αντιθέτων, είναι η ισόποση ανταπόδωση της ενέργειάς των τεσσάρων ανόμοιων γήϊνων στοιχείων από φωτιά, αέρα, γη, νερό, σαν ένα εκκρεμές.

Και τι προτείνεις να κάνουμε; Να μην πάμε για δουλειά;


Αυτό είναι το Ιερόν Πυρ που ζήτησες να μάθεις. Απλά με ρώτησες και σου απάντησα. Οταν κατανοήσεις τον εαυτό σου τότε θα γελάς με τα καμώματα του θνητού γήϊνου κόσμου.

Είναι μεγάλη αποκάλυψη που σου κάνω:


Ο Νόμος της Αρμονίας του δικού μας θνητού κόσμου (κέντρο-ισορροπία) φέρει πάντα την ισορροπία στα δύο αντίθετα, δηλαδή την ισόποση αντίδραση των ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ !!

Να αποδεχτούμε δηλαδή την ζωή και τον θάνατο, τα δύο αντίθετα, την θνητή μας φύση.

Να προσθέσω κάτι στην ανάλυσή μου. "Η Ένταση Είναι Αυτό Που Νομίζεις, Ότι Πρέπει Να Είσαι... Η Ηρεμία Είναι, Αυτό Που Είσαι..." Η ένταση είναι η φλυαρία του νου μας, που όλο ασχολείται με ότι έχουμε πει σε παρελθοντικό χρόνο, και δεν μας αφήνει σε ησυχία/ηρεμία να ακούσουμε τι έχει να μας πει η εσωτερική φωνή της ψυχής μας. Δηλαδή: H Ένταση είναι η φλυαρία του νου/μυαλού και των ακατάπαυστων σκέψεών μας και Η Ηρεμία είναι Αυτό που πραγματικά Είμαστε, η Εγώ Ειμί Παρουσία/Ψυχή μας......

Θα έλεγα ότι ταιριάζει κάλλιστα, με αυτό που λέει ο Ερμής Τρισμέγιστος: "Η νίκη δε και των δύο δεν λογίζεται όμοια, αφού το ένα ρέπει προς το αγαθό και τα άλλα στο κακό κοντά κατοικούν. Το μεν ποθεί την ελευθερία, τα δε αγαπούν τη δουλεία. Αν τώρα νικηθούν τα δύο, αυτά μένουν μόνα και έρημα από τον άρχοντα τους, ενώ αν νικηθεί το ένα, αυτό άγεται και φέρεται τιμωρούμενο με τον εδώ τρόπο ζωής."
😊


Πως να έχω ηρεμία όταν κατοικώ μέσα σε θνητό σώμα; (δίπολο;)..το γράφει ξεκάθαρα ο Ερμής να νικηθούν. Πως θα νικηθούν λοιπόν τα αντίθετα; αφού ζω μέσα σε θνητό σώμα; 

Να υπομένω μια ζωή τα αντίθετα με την σιωπή; ηρεμία; πως θα έχω ηρεμία από την στιγμή που ζω σ'αυτόν τον κόσμο των αντιθέτων; αφού πάντα ταλαντώνονται τα δύο αντίθετα; αφού ακόμη και στην μικρότερη ταλάντωση υπάρχει η κακία,  άρα ποτέ δεν υπάρχει η ηρεμία παρά μόνον σε στιγμές, ή να κάνω αυτό που λέει ο Πλάτωνας;

Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι όταν ο φιλόσοφος-βασιλιάς κατανοήσει την δυναμική που υπάρχει πίσω από την ελεύθερη βούληση, την ψυχική γενναιότητα, και την ελεύθερη σκέψη, ενεργοποιεί στον εγκέφαλο του την αληθινή του φύση.

Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να βλέπει αμυδρά πίσω από την φωτιά τα πρώτα κομμάτια της αλήθειας του πραγματικού κόσμου και των πραγματικών θεών.

Τότε αποφασίζει να μετουσιώσει ελεύθερα με βάση την βούληση, την ανδρεία και την σκέψη του το υλικό κομμάτι της προσωπικότητας του.

Με αυτή του την επιλογή έχει κάνει το πρώτο βήμα για να "διαρρήξει το ψευδοσύμπαν". Ενεργειακά με μία τέτοια συνειδητή απόφαση επιστρέφει στους κατώτερους θεούς την υλική τους παγίδα αποδυναμώνοντάς τους.

Με αυτόν τον τρόπο περνά μέσα από την Φωτιά που αντιλήφθηκε λίγο πριν καθώς "είδε" την αντανάκλαση.

Ο Πλάτωνας ονομάζει αυτή την φωτιά "Ιερόν Πυρ" και την τοποθετεί στο υλικό σύμπαν.

Λες λοιπόν: "Τότε αποφασίζει να μετουσιώσει ελεύθερα με βάση την βούληση, την ανδρεία και την σκέψη του το υλικό κομμάτι της προσωπικότητας του." Θέλω και τον τρόπο όχι απλά την θεωρία του....που το συσχέτησες με την δουλειά, που αναγκαζόμαστε να κάνουμε για να μπορούμε να ζήσουμε.

Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω λεφτά τι θα κάνω; θα πάω να γίνω δούλος σε μια δουλειά που δεν θέλω; ή θα πιστέψω στον ΕΑΥΤΌ ΜΟΥ; ότι τα λεφτά θα βρεθούν χωρίς να κάνω αυτό που θέλει ο δημιουργός αυτού του κόσμου; ( η μοίρα που μου επέβαλε δίχως την δική μου θέληση και ελεύθερη επιλογή), διότι ο Αμετάβλητος Νους της ανθρώπινης ψυχής είναι το Ιερόν Πυρ και είναι Υπεράνω της μοίρας και του πεπρωμένου, αλλά και Υπεράνω της Πρόνοιας στα θεϊκά σώματα στους ανώτερους Ουρανούς.


Περίφημα, μια χαρά το αποτύπωσες ως παράδειγμα. Κατανοητότατο.


morfeas sky

Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΚΟΣ ΣΠΙΝΘΗΡΑΣ 


ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ MATRIX


Μας λέει οτι ο θεϊκός σπινθήρας ενσαρκώνεται στο υλικό πεδίο άλλοτε ως άντρας και άλλοτε ως γυναίκα ενώ ο ανώτερος Εαυτός μας, το ανώτερο πνευματικό μας τμήμα, μένει διαχωρισμένο σε ανώτερες ενεργειακές διαστάσεις. 


Και ότι μπορούν να ενωθούν με απόλυτο έλεγχο του εγώ.

Νέες έννοιες. Ιερόν Πυρ και θεϊκός σπινθήρας, τα πνευματικά τμήματα του ανθρώπου διαχωρισμένα.


Το ανώτερο πνευματικό μας τμήμα, ο ανώτερος Εαυτός, και ο θεϊκός σπινθήρας που ενσαρκώνεται ως άντρας ή γυναίκα στον δικό μας γήϊνο κόσμο. Με την Αρμονία δεν είπαμε ότι έλκεται ο πυρήνας της ψυχής;

Ποιος είναι ο ανώτερος εαυτός; ο πυρήνας της ψυχής δεν είπαμε; το Ιερόν Πυρ.


Τι είναι η ψυχή; το πνεύμα του πυρός του εκάστοτε Ουρανού εκ των Επτά όπου συμβαίνει το γίγνεσθαι του κτιστού κόσμου.


Ποιος ενώνεται με τα γήϊνα σώματα; η ανθρώπινη ψυχή το πνεύμα του πυρός ο σπινθήρας, εκ των Επτά σπινθήρων, που είναι όμοιος με το πνεύμα αυτής της φύσης, που αποδέχεται την ζωή και τον θάνατο, που αποδέχεται ως τον μόνον αληθινό αυτόν τον θνητό κόσμο, την κακία του, και όχι το Ιερόν Πυρ.

Ο πυρήνας της ψυχής, το Ιερόν Πυρ, είναι το σύνολο των Επτά ενεργειών της Αρμονίας του πνεύματος των Επτά Ουρανών, δεν συμμετέχει πουθενά αν πρώτα δεν έρθουμε σε επαφή εμείς από εδώ μαζί του, αν πρώτα δεν τον αναζητήσουμε,  Αλλά ποιος γνωρίζει ότι ο πυρήνας το Ιερόν Πυρ είναι ο άνθρωπος δεύτερος θεός;

Το παρουσιάζει οτι ο Σπινθήρας ενσαρκώνεται και πρέπει να ενωθεί με τον Εαυτό. Προσπαθώ να το νιώσω. Ποιος είναι ο Σπινθήρας και ποιος ο εαυτός. 


Εγώ σου δείχνω την διαίρεση της ψυχής.
Ότι όντως ισχύει. Διάβασε τι γράφει στο τέλος.

Ο ανώτερος εαυτός είναι ο πυρήνας.
ο σπινθήρας είναι το πνεύμα.
Το σώμα της σάρκας είναι κάτι από πνεύμα αφού ενώθηκε με τα Τέσσερα στοιχεία της Γης που είναι τα πιο κατωφερή και ενωμένα.


Ο σπινθήρας, δηλαδή το πνεύμα της ανθρώπινης ψυχής του εκάστοτε Ουρανού έχει την Αρμονία αυτού του Ουρανού, και αν καταφέρει να γνωρίσει τον Ανώτερο Εαυτό της, τότε θα έρθει σε επαφή με το Ιερόν Πυρ, τον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής, τον Ανώτερο Εαυτό μας, ο οποίος έλκεται μόνον όταν τον αναζητήσουμε με Αγαθή πρόθεση, αφού κατανοήσαμε την δομή αυτού του κόσμου, και τον διαχωρισμένο εαυτό μας.


Μόνον ο Άνθρωπος μπορεί να ζήσει στους Επτά Ουρανούς, ενώ οι κτιστές ψυχές ανήκουν αποκλειστικά στο εκάστοτε πνεύμα του πυρός κάθε Ουρανού και ούτε μπορεί να κατέλθει, ούτε μπορεί να ανέλθει, αυτό το μπορούν μόνον οι ανθρώπινες ψυχές, διότι ήρθαν σαν επισκέπτες στον κτιστό κόσμο και ήρθαμε από το Πανάγαθο Φως.

Σπινθήρας και πυρήνας άλλο πράγμα επομένως.
Πυρήνας ο Άνθρωπος Θεός, ο ανώτερος Εαυτός, και σπινθήρας η ζωή, το πνεύμα που δίνει ζωή στην σάρκα; 


Ναι, αλλά μπερδεύουμε τους όρους.
Δεν είναι όλα πνεύμα!


Το Φως δεν μπορεί να είναι πνεύμα! Γι'αυτό από Φως γίνεται Νους, (Όγδοος Ουρανός), από Νους γίνεται ο δεύτερος Νους δημιουργός, (ο συμπαντικός ζωντανός οργανισμός) και η εικόνα της ζωής με τις ανθρώπινες ψυχές, (μέσα στον συμπαντικό ζωντανό οργανισμό, μέσα στους Επτά Ουρανούς-ψυχές, και στις Επτά φύσεις-σώματα) και όλες οι ανθρώπινες ψυχές οπουδήποτε κι αν βρίσκονται σε όποια φύση και σε ΄'οποιον Ουρανό φέρουν στον πυρήνα τους το Ιερόν Πυρ, δηλαδή τους Επτά σπινθήρες για να ενσαρκωθούν τα σώματα μέσα στις Επτά φύσεις των Επτά Ουρανών. Αλλά και για να μπορούν να ξαναγυρίσουν στο Πανάγαθο Φως και να ξαναγίνουν Δυνάμεις μέσα στο Φως.


Όποια ανθρώπινη ψυχή γίνει ένα με τον πυρήνα το Ιερόν Πυρ, ξαναγυρίζει στο Φως.
Οι υπόλοιπες ανθρώπινες ψυχές παραμένουν μέσα στον κτιστό κόσμο μέσα στο matrix


morfeas sky

Λένε οι αμύητοι: Η φιλοσοφία ευφραίνει την ψυχή...δεν σου βγάζει το λάδι.

Tι;;;;; δεν σου βγάζει το λάδι; όπως κοπιάζεις στην δουλειά με το σώμα σου για να βγάλεις λεφτά και να αποκτήσεις όλα τα θνητά το ίδιο και περισσότερο πρέπει να κοπιάζεις στο Νου δηλαδή στα νοητά και θεϊκά.


morfeas sky


ερώτηση:

η δική μας ψυχή όταν ανέρχεται διαρρηγνύοντας το πλέγμα της Γης, ποια ψυχή είναι? Έχει αριθμό δηλ.? Κι όσο αναβαίνει... αλλάζει?


Εχεις ακουστά τον δεύτερο θάνατο; Ε αυτός είναι της ψυχής αυτού του Ουρανού διότι ο Πυρήνας Νους φεύγει για άλλα!

Έχω διαβάσει ότι... Στον πρώτο θάνατο, χωριζόμαστε από την ύλη, στο δεύτερο από την προσωπικότητά μας, από το εγώ μας. Ο δεύτερος θάνατος είναι η λύτρωση. Δεν λυτρώνονται όλοι οι άνθρωποι!!! Όποιος αντιστέκεται σε αυτόν το δεύτερο θάνατο, διατηρεί την ταυτότητά του, την οντότητά του. Μένει ο ίδιος και γι'αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο. Παραμένει στο μεταξύ βασίλειο, δηλαδή, στο επίπεδο μεταξύ των δύο θανάτων, δηλαδή μεταξύ πνευματικού και γήινου κόσμου κι αν ξαναενσαρκωθεί, θα γυρίσει πάλι εκεί. 


Ποια ύλη χωριζόμαστε βρε, αφού ολόκληρος ο κτιστός κόσμος είναι Υλη. ποια λύτρωση; από την Γη; Εννοείται πως όποιος δεν αφήσει πίσω του το άδειο κουβάρι την ψυχή η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ θα τον ξαναστείλει πίσω στην Γη σε μια νέα ενσάρκωση.

το σώμα μας... δεν είναι υλικό;


ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ ΘΕΙΚΑ ΚΑΙ ΘΝΗΤΑ

Α! Και τα θεικά? Τώρα το κατάλαβα αυτό, είχα την εντύπωση ότι μόνο τα θνητά! Και εξήγησέ μου λίγο τι εννοείς με αυτό που έγραψες..."Εννοείται πως όποιος δεν αφήσει πίσω του το άδειο κουβάρι την ψυχή η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ θα τον ξαναστείλει πίσω στην Γη σε μια νέα ενσάρκωση."

Η ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΘΕ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΕΝΣΑΡΚΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΦΥΣΗΣ

Η ΜΟIΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜEΝΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΘΕ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΕΝΣΑΡΚΩΝONΤΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΦΥΣΗΣ... που αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε σύσταση μετά θάνατον και να πάμε σε έναν από τους άλλους Ουρανούς άνωθεν;;;; Καταδικασμένοι είμαστε να παραμένουμε στον πιο Kατωφερή Ουρανό;

ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΈΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ (ΝΟΥ) ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ.

ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΣΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΣΗ ΤΑ ΘΝΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ....ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΤΙΣΤΕΣ ΨΥΧΕΣ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΣΑΡΚΩΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ.

"ΜΌΝΟΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΈΣ ΠΟΥ ΦEΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΥΡΉΝΑ (ΝΟΥ) ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΈΛΘΟΥΝ."
'Αρα... ο Πυρήνας της Ψυχής (Νους) είναι Ένας, για όσους τον φέρουν... (Ο Παμψυχισμός προέρχεται από τις λέξεις Ψυχή (Συνείδηση) και Παν (Όλον) γεγονός που υποδηλώνει, ότι η Συνείδηση (Νους) υπάρχει Και πάει Παντού)


Τώρα έτσι όπως το θέτεις ναι, αλλά και πάλι ο παμψυχισμός μας μιλά για την παγκόσμια ψυχή κάθε Ουρανού όπου διαχωρίζονται οι ψυχές σε Μονάδες του πνεύματος-συνείδηση.


Είπαμε ότι είμαστε υπεράνω του κτιστού κόσμου είμαστε Φως και Ζωή-Δυνάμεις, που γίναμε Νους και μετά πνεύμα του κάθε Ουρανού και ψυχή-ενέργεια, και μετά σώμα.

Αυτό είχα εκλάβει από αυτή την λέξη. Ωραία...στροβιλίζοντας στον κτιστό από την τσουλήθρα του περιστρεφόμενα, από το πεδίο του Φωτός, κυλήσαμε σε Νου, από εκεί σε ψυχή και καταλήξαμε στο γήινο σώμα. (αυτή κι αν είναι παιδική χαρά).


ΑΚΡΙΒΩΣ! ΑΠΌ ΤΑ ΛΟΥΣΑ ΣΤΑ ΛΑΣΠΟΝΕΡΑ

Από Πρίγκιπες... Υπηρέτες... να σε ρωτήσω... Υπάρχει η πιθανότητα λες, να επιλέξαμε να κατέβουμε την τσουλήθρα, για το καλό της Ανθρωπότητας; Για να παράγουμε έργο αφύπνισης και να υπηρετήσουμε τους Συν-Ανθρώπους μας, με την ανιδιοτελή μας αυτή πρόθεση; 


Μμ..θα πρέπει να είμασταν χαζοί χα χα αλλά μάλλον ναι ισχύει!


Ναι, Ωραία και κατανοητά για όλους... Να μου κάνεις τώρα μία διευκρίνηση που τα ξαναδιάβασα... οι κτιστές ψυχές αλλά και οι ανθρώπινες ψυχές που φέρουν τον πυρήνα (Νου) όλες λοιπόν φέρουν και το πνεύμα του κάθε Ουρανού; Δηλ. η μόνη διαφορά τους, είναι στον αν φέρουν ή όχι τον Πυρήνα/Νου κι από ξεχωρίζουν; Και όταν λες ότι διαχωρίζονται σε Μονάδες του Πνεύματος/Συνείδηση, εννοείς ότι περιέχουν και το Πνεύμα και την Συνείδηση ξεχωριστά ή εννοείς ότι είναι το ίδιο;

Oι κτιστές ψυχές στο ξαναείπα ότι δεν φέρουν τον πυρήνα των Επτά ενεργειών του πυρός και πνεύματος, τις οποίες κατέχει (ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ) μόνον ο Ανθρώπινος Νους. Αφήνουμε τις ενέργειες της ψυχής κάθε Ουρανού, και αυτό ονομάζεται Κάθαρση, και πλέον ως Νους μπορούμε να πάμε οπουδήποτε, είτε στον Όγδοο Ουρανό για να ετοιμαστούμε να ξαναγίνουμε Δυνάμεις μέσα στο Φως, είτε σε όποιον Ουρανό και όποια φύση γουστάρουμε.

Το πνεύμα του πυρός που ενυπάρχει μέσα σε κάθε Ουρανό ξεχωριστά, είναι όμοιο στους Επτά Ουρανούς, αλλά το κάθε πνεύμα του πυρός (παγκόσμια ψυχή και οι μονάδες ψυχές), ανήκουν αποκλειστικά στον εκάστοτε Ουρανό από τους Επτά! Και δεν μπορεί μια κτιστή ψυχή από άλλον Ουρανό να εισέλθει πουθενά αλλού εκτός από το να βρίσκεται στην αιωνιότητα του δικού της Ουρανού-Διοικητή.

Οι Επτά Νους Διοικητές είναι οι Επτά Ουρανοί, είναι ο Αγιος Λόγος που περικλείει εξωτερικά το ενεργειακό πλέγμα κάθε Ουρανού, ενώ εσωτερικά των Επτά Νου Ουρανών Διοικητών, στην ενέργεια της φωτιάς (ελαφριά Ύλη) αφού ενώνεται μαζί της, ο Νους (Aγιος Λόγος) ενώνεται με την ενέργεια της φωτιάς και γίνεται πνεύμα του πυρός.

Και γίνεται-μεταβάλλεται σε παγκόσμια ψυχή του πυρός και πνεύματος, (πανταχού παρών και τα πάντα πληρών), που χωρίζεται σε Μονάδες του πυρός και πνεύματος-ψυχές, που θα ενσαρκωθούν το γένος και το είδος των ειδώλων που μπορούν να υπάρξουν μέσα στην φύση του δικού τους Ουρανού Διοικητή.

Στον δικό μας Ουρανό Διοικητής είναι ο Δίας. Ένα από τα Επτά δημιουργήματα του δεύτερου Νου δημιουργού, ο οποίος είναι η παγκόσμια ψυχή των Επτά Ουρανών Διοικητών.

Και όλες οι κτιστές ψυχές φέρουν αποκλειστικά και μόνον το πνεύμα και την ενέργεια (πνεύμα του πυρός) που ενυπάρχουν εγκλεισμένα μέσα σε κάθε Ουρανό. Άρα σου λέω ότι τα θεϊκά σώματα που ζουν στους ανώτερους Ουρανούς είναι αδύνατον να εισέλθουν στον δικό μας κατώτερο Ουρανό. Και ότι βρίσκεται μέσα στον δικό μας Ουρανό και είναι θεϊκό είναι οι 36 Δέκαρχοι θεοί που τους εξουσιάζει ο Νους Διοικητής κάθε Ουρανού.

Οι 36 Δέκαρχοι είναι αυτοί (φυσικές δυνάμεις) που δημιουργούν το υλικό σύμπαν αλλά και την ζωή στην φύση.

Εμείς όμως ακόμη και από εδώ το σκοτάδι της Γαίας, μπορούμε να έρθουμε σε επαφή όχι μόνον με τον Ανώτερο εαυτό μας, (ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ), αλλά και με όλους τους θεούς και τα πάντα που βρίσκονται εγκλεισμένα μέσα στους Επτά Ουρανούς...με τα πάντα! ακόμη και με τον Όγδοο Ουρανό, (Αρρενόθηλυς Νους ζωή και φως η εικόνα του Θεού Ζωή και Φως ) και είμαστε Ουσιωδώς όμοιοι και με το Αρχέτυπο Πανάγαθο Φως μέσα στο οποίο μπορούμε να εισέλθουμε αφού ετοιμαστούμε στον Όγδοο Ουρανό να ξαναγίνουμε Δυνάμεις μέσα στο Φως, Η Αλήθεια της Ζωής, Φως και Ζωή.morfeas skyΣχόλια