ΓΝΩΘΙ Σ' ΑΥΤΟΝ "ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ""ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΟΙΔΑ"
Ο Σωκράτης όταν είπε αυτή τη φράση δεν εννοούσε να καθήσετε αδρανείς στην σκέψη απολαμβάνοντας όλα τα υλικά αγαθά περιμένοντας από τον θεό να σας σώσει.
Αλλά είπε ότι ένα είδε, πως με τα μάτια του σώματος είναι αδύνατον να δει κάτι πέραν της θνητής φύσης του σώματος του, γι'αυτό λοιπόν και όλοι εμείς πρέπει να διανοούμαστε  συνεχώς σύμφωνα με το πρότυπο που φέρει η ψυχή μας, τον νοηματικό λόγο, που θα μας φέρει την νόηση, και η νόηση την κατανόηση του νοηματικού λόγου, που ειναι ο ιδιος ο Θεός. 

Διότι αν κάτι είναι αθάνατο και θεϊκό μέσα μας είναι ο Αμετάβλητος και Αδιαίρετος νοηματικός λόγος του Θεού που βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας, και όχι ο νοερός κόσμος των μεταβαλλόμενων αισθήσεων του θνητού σώματος μας που το μόνο που ξέρει είναι να απολαμβάνει και να μισεί την νόηση! τον ίδιο τον Θεό. 

Το θέμα της εισόδου της ψυχής στο υλικό σώμα παρουσιάζεται ως ένα είδος εγκλεισμού μέσα στο σκότος. (λήθη-αμνησία).
Επίσης έχουμε το θέμα της διαφοράς ανάμεσα στη φυσική όραση του σώματος μέσω των ματιών και της νοητικής όρασης. ο Θεός υπάρχει μέσα στο νου, ο νους μέσα στην ψυχή και η ψυχή μέσα στην ύλη.
Η ψυχή είναι μέσα στο σώμα, ο νους μέσα στην ψυχή και ο λόγος μέσα στο νου, ενώ ο Θεός είναι ο πατέρας όλων αυτών.

Η ψυχή είναι η ίδια αίσθηση, αλλά Αμετάβλητη, διότι αποτελείται από καθαρή άϋλη ενέργεια (πυρ), και εισερχόμενη η νοητή ουσία (του θεού) μεταβάλλεται η ψυχή σε ένα άλλο είδος κίνησης, στον δικό της νοητό κόσμο που αποκτά. Επίσης, η ψυχή μπορεί να δώσει ζωή και σε κάτι άλλο που μπορεί να γίνει η ζωή. Όπως ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.


Υπάρχουν δύο ζωές και δύο κινήσεις.
Μία κατά την ουσία, (η ανάλογη βαθμίδα του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας που φέρει μέσα της η ψυχή), και η άλλη ζωή κατά τη φύση του σώματος, (η σύνθετη φύση των άλογων σύνθετων σωμάτων από τα τέσσερα ανόμοια στοιχεία, που ενώθηκαν με Αρμονία μέσα από τους αριθμούς που φέρει η ψυχή μαζί και την ταυτότητα του είδους, αλλά η ψυχή δεν ανήκει στους αριθμούς ούτε στην ταυτότητα). 
Η μεν ψυχή κινείται τόσο γρήγορα που φαίνεται ως ακίνητη, τα δε σύνθετα σώματα είναι τόσο αργά που φαίνονται ως ακίνητα.

Ερμής Τρισμέγιστος:
Tελικά ο θεός (ο Τριαδικός Θεός) έπλασε τον άνθρωπο από δύο φύσεις, τη θνητή και τη θεϊκή, και τον αγαθό άνθρωπο και αυτόν που είναι αθάνατος.

Όποιος-α το βρει τι εννοεί κερδίζει!θνητή φύση είναι το αισθητό σύνθετο άλογο μεταβαλλόμενο σώμα της σάρκας.
θεϊκή φύση είναι το αισθητό Αμετάβλητο σώμα της φωτιάς που αποτελείται από ένα στοιχείο, και όχι από μία σύνθετη φύση των τεσσάρων στοιχείων.

Αγαθός άνθρωπος είναι ο δεύτερος θεός Ζωή και Φως στον Αρχέτυπο κόσμο που φέρει την Αδιαίρετη Ένατη και Δέκατη Μονάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος Ζωή και Φως. Είναι οι ανθρωπινες Μονάδες ως Δυνάμεις που φέρουν τον Αδιαίρετο Φωτεινό Λόγο.
Αθάνατος άνθρωπος είναι ο Άνθρωπος Νους και ψυχή, που φέρει τις Οκτώ κατώτερες Μονάδες του Αρχέτυπου Πνεύματος, αλλά παραμένει Ουσιωδώς όμοιος με το Αρχέτυπο Πανάγαθο πνεύμα Ζωή και Φως.

Νους και ψυχή είναι η εικόνα της ζωής.

morfeas sky
Ποιο είναι το αισθητό ενεργειακό σώμα της φωτιάς, που αποτελεί την θεϊκή μας φύση; 


Είναι το αισθητό Αμετάβλητο σώμα της φύσης της Ύλης, που αποτελείται από ένα μόνο στοιχείο, μόνο από φωτιά, μόνο από αέρα, μόνο από νερό, μόνο από γη, και όχι από μία σύνθετη φύση των τεσσάρων στοιχείων.

Όσο ανεβαίνουμε τους Ουρανούς ενυπάρχουν μόνον τα ελαφρύτερα στοιχεία της Ύλης, ενώ όσο κατεβαίνουμε τους Ουρανούς ενυπάρχει η σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων της Υλης.


Εδώ δηλαδή στο αισθητό σύμπαν ο αέρας και η φωτιά δίνουν λογική και αισθήσεις στο χώμα και το νερό. Η ανάμιξη αυτών των τεσσάρων στοιχείων μας δίνει ένα ζωντανό σώμα. Τα ζώα είναι αυτό όλο κι όλο; Και η ψυχή; Το άυλο καθαρό ενεργειακό πυρ που στους ανθρώπους οδηγείται από τον νου ενώ στα ζώα όχι, είναι κάτι άλλο;

Τα ζώα όπως και ο άνθρωπος, μας δίνουν την μορφή που θα πάρουν από τα Τέσσερα στοιχεία της Ύλης ενωμένα, σε μία ισόποση σύνθεση με Αρμονία μεταξύ τους, τα μεν άλογα ζώα διαθέτουν την βαθμίδα του κατώτερου πνεύματος (πνεύμα της φύσης), που συνεργάζεται και οδηγείται από το άλογο σώμα.

Ο δε άνθρωπος (άνθρωπος με μορφή ζώου) διαθέτει Νου στην ψυχή του ο οποίος κατέχει την Οκτάδα του πνεύματος, δηλαδή τις Οκτώ βαθμίδες του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας Ζωή και Φως, και γι'αυτό η ψυχή του ανθρώπου δεν συμβιβάζεται με την θνητή του φύση, και ποτέ δεν αφήνεται να οδηγείται από το άλογο σώμα.


Επομένως η ψυχή είναι απαραίτητη σε όλα τα έμβια όντα για να αποκτήσουν ζωή. Το χώμα και το νερό για να αποκτήσουν πυκνότητα και στερεότητα. Και ο αέρας και η φωτιά για να έχουν λογική και αισθήσεις. 

Εννοείται! Χωρίς ψυχή είναι αδύνατον να υπάρξει η εικόνα της ζωής, και χωρίς την εικόνα της ζωής είναι αδύνατον να υπάρξει η διανοητική και νοερή ζωή των υλικών αισθητών σωμάτων.

Ο Νους της ψυχής είναι η νοητή αισθητή μεν αλλά Αμετάβλητη ζωή. 
Ο δε Νους των αισθητών υλικών σωμάτων είναι η αισθητή μεταβαλλόμενη ζωή, αλλά και η αμετάβλητη ζωή..

Διότι η ψυχή αποτελείται από το άϋλο Πυρ, και εκδηλώνει μόνον τέλειες αισθήσεις.
Ενώ τα σώματα ακόμη και τα αμετάβλητα θεϊκά εκδηλώνουν τις αισθήσεις της Ύλης.Όταν λες αθάνατος άνθρωπος εννοείς ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος μέσα στο σύμπαν των επτά ουρανών και απλώς υλοποιείται στην γη και αποϋλοποιείται αφού είναι αθάνατη ψυχή που φέρει τον Νου;

Ακριβώς αυτό.
Λύνεται η σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων.
Παραμένει όμως ο Νους και η ψυχή.
Μην ξεχνάς ότι όλα είναι Νους, όλα είναι νοητά.

Και οι ενέργειες της Ύλης, δηλαδή τα τέσσερα στοιχεία, γη, νερό, αέρα, φωτιά, είναι από μόνες τους αθάνατες ενέργειες.
Με την σύνθεση τους όμως σε ένα σώμα, κάθε μία ενέργεια της Ύλης θέλει να ενωθεί με την όμοια της ενέργεια από την οποία προέρχεται, να γυρίσει πίσω.

Και γι'αυτό υπάρχει η αυξομείωση στα πάντα στην ζωή μας, όπου η κάθε μια ενέργεια της Ύλης προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της στοιχείο ενόσω βρίσκεται σε σύνθετο σώμα, οπότε όλα τα τέσσερα στοιχεία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ισόποσα μέσα από μία αέναη διαμάχη των αντιθέτων ενεργειών.

Η γη και το νερό, δηλαδή το σώμα της σάρκας, έχει την τάση να βλασταίνει, μέσα από την αύξηση (γέννηση) και την μείωση (θάνατο). Η φωτιά και ο αέρας γίνονται το πνεύμα του άλογου σώματος.

Όλες οι ενέργειες της Ύλης, στον δικό μας κόσμο, γη, νερό, αέρας, φωτιά, από μόνες τους, είναι αθάνατες ενέργειες θνητών σωμάτων. Δηλαδή δίνουν σχήμα και μορφή όταν ενώνονται τα Τέσσερα αυτά στοιχεία (ανάλογα με τους αριθμούς-ταυτότητα του σχήματος-έμβιο είδος που θα πάρουν από την ψυχή).


1. Το DNA είναι ο κώδικας, η ταυτότητα, η πληροφορία, δηλαδή ο αριθμός που καθορίζει το σχήμα και την μορφή του κάθε έμβιου όντος; 


2. Ποιον Νου φέρουμε; Τον Νου του δημιουργού; Κι αν έχουμε τον Νου του Δημιουργού, τι άλλο έχουμε/είμαστε που μαρτυρά την καταγωγή μας από τον Πατέρα; 

Ναι το DNA είναι η δική μας ταυτότητα που έδωσε η ψυχή μας σ'αυτόν τον κόσμο για να γεννηθούμε. Έδωσε το Ο.Κ.

Το μόνο που έχουμε από τον δεύτερο Νου δημιουργό είναι τα Τέσσερα στοιχεία (γη, νερό, αέρας, φωτιά).

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός φέρει την Οκτάδα του πνεύματος που είναι Ουσιωδώς όμοια με το Αρχέτυπο Πρότυπο της Αλήθειας της ζωής, την Ενατη και Δέκατη Αδιαίρετη Μονάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος Ζωή και Φως..το ίδιο ακριβώς είναι και όλες οι ανθρώπινες ψυχές, όμοιες με τον άνθρωπο δεύτερο θεό, διότι φέρουν την δική του νοητή ουσία.


Αν σου αρέσει αυτός ο κόσμος έχεις γίνει ένα με τα Τέσσερα στοιχεία του δεύτερου Νου δημιουργού.
Αν πιστεύεις ότι είσαι τα πάντα, με οδηγό το Αγαθό, τότε είσαι κι εσύ ουσία που προέρχεται από το Φως.
Αρκεί να κατανοήσεις τι είναι το Αγαθό.


morfeas sky

Κινούμενη φωτογραφία


Σχόλια