ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΪΚΗ ΨΥΧΗ (ΛΟΓΟΣ) - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΕΜΒΙΑ ΖΩΑ, ΠΤΗΝΑ

Οι ψυχές-Μονάδες διασπώνται από την παγκόσμια ψυχή του σύμπαντος, είναι οι ειδικές ενέργειες του πυρός που κινούν το σύμπαν, και έλκονται από μεγάλο έρωτα από την νοητή ουσία, (δυνάμεις-πνευματικός λόγος-πνεύμα της φύσης), ενώνονται μαζί της περικλείοντας την, και σχηματίζουν το ενεργειακό σώμα της ψυχής, το οποίο κινείται συνεχώς, διότι αυτή είναι η ιδιότητα των ειδικών ενεργειών του πυρός που κινούν το σύμπαν, η αέναη κίνηση , που οδηγεί και εξουσιάζει η νοητή ουσία (πνευματικός λόγος), που είναι κλεισμένη στον εαυτό της, το ενεργειακό σώμα της ψυχής, και κινείται η νοητή ουσία στο σύμπαν, στον δικό της νοητό κόσμο.

Αυτές οι ψυχές από την Μοίρα και την Ανάγκη που οδηγεί η Πρόνοια, (του Θεού), δίνουν ζωή στα γένη και τα είδη των αισθητών σωμάτων που θα ενσαρκωθούν, δηλαδή θα ενωθούν με τις καθολικές ενέργειες του πυρός και πνεύματος, (στη μήτρα), οι οποίες σχηματίζουν το ανάλογο σχήμα του άλογου έμβιου είδους με την ανάλογη λογική, μαζί και τις ανάλογες αισθήσεις και συναισθήματα.

Η ψυχή λοιπόν, δίνει με την νοητή της ουσία την νοερή ζωή, και την διανοητική κίνηση στις καθολικές ενέργειες, οι οποίες σχηματίζουν το αισθητό σώμα, (το άλογο έμβιο είδος).

Η ψυχή ενώνεται στην μήτρα με τις καθολικές ενέργειες του πυρός και πνεύματος, (ενσάρκωση), οι οποίες με αριθμούς κυοφορούν και σχηματίζουν τα άλογο αισθητό έμβιο σώμα. (είδος).


..........

Ο μεν Άνθρωπος δεύτερος θεός, από Φως και Ζωή, έγινε Νους και ψυχή.

Νους είναι η νοητή ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό.

Ψυχή είναι το ενεργειακό σώμα που θα ενδυθεί η νοητή ουσία.

Νους και ψυχή είναι η νοητική ουσία που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, και κινείται στο σύμπαν κλεισμένη στο δικό της νοητό κόσμο.

Το πνεύμα της φύσης ενώθηκε με τον Άνθρωπο Νου και ψυχή, και πήρε τις δυνάμεις των Επτά Διοικητών που κατείχε ο Άνθρωπος.

Το πνεύμα της φύσης δημιούργησε Επτά δικούς της ανθρώπους, όμοιους με τους Επτά Διοικητές που εκδηλώνουν την εικόνα της ζωής μέσα στους Επτά κύκλους.

Δημιούργησε δηλαδή Επτά Ανθρώπινες ψυχές που φέρουν ως νοητική ουσία την Μονάδα της δικής της παγκόσμιας ψυχής πνευματικός λόγος, του πυρός αλλά και του πνεύματος.

Έτσι ο Άνθρωπος Νους και ψυχή, ενώθηκε με τον πνευματικό λόγο, την Μονάδα, και γνώρισε το πνεύμα της φύσης.

Και αφού ο Άνθρωπος δεύτερος θεός έζησε και κατανόησε την Μονάδα μέσα στο πυρ, θέλησε μετά να ζήσει και κατανοήσει την σκιά του, δηλαδή τα αισθητά σώματα που ενσαρκώνονται οι ψυχές με τους αριθμούς.

Τα αισθητά σώματα του πυρός και πνεύματος από γη, νερό, αέρα, φωτιά.

Η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή ο πυρήνας, που ενώθηκε με την Μονάδα, θα επιλέξει να ενσαρκωθεί το γένος ή το είδος του ανθρώπινου αισθητού σώματος, σε κάθε σύμπαν από τα Επτά του κτιστού κόσμου.

Στον υλικό κατωφερή κόσμο, η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή που ενώθηκε με την Μονάδα, ενδύεται στην μήτρα, τις καθολικές ενέργειες του πυρός και πνεύματος οι οποίες σχηματίζουν το ανθρώπινο σώμα. (άνθρωπος της Γης).

Και η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή γίνεται θνητή.

Και δεν συμμετέχει στα γήϊνα του ανθρώπου.

Και ο άνθρωπος της Γης έχει διπλή φύση.

Μία θεϊκή, και μία θνητή.

Γίνεται ένα άλογο έμβιο ον με λογική του υλικού αισθητού κόσμου. (λογική σε συνδιασμό με διττά συναισθήματα αισθήσεις πάθη επιθυμίες όπου κάθετι έχει το αντίθετο του σε διαμάχη μεταξύ του).

Και ο άνθρωπος της Γης, πρέπει να αναπτύξει τον ορθό λόγο της ψυχής του για να ξαναθυμηθεί την θεϊκή του φύση.

Ειδάλλως θα περιπλέει μέσα στη Λήθη των θνητών άλογων αισθητών σωμάτων που ενδύθηκε, μέσα στην άλογη κατωφερή φύση του υλικού κόσμου.


Η ψυχή είναι η ενέργεια που δίνει κίνηση στα πάντα, και η Μονάδα της ψυχής είναι το πνεύμα.
Η ενέργεια που δίνει κίνηση στα πάντα είναι το Πυρ και όταν ενώνεται με την ύλη (γη, νερό, αέρας, φωτιά), μεταβάλλεται σε ενέργεια της φωτιάς πυρί, η οποία έλκεται από τον Άγιο Λόγο του δεύτερου Νου δημιουργού, την νοητική ουσία, που όταν ενώνεται με την φωτιά μεταβάλλεται σε πνεύμα και γίνεται η Μονάδα της ψυχής με σώμα ενεργειακό της φωτιάς.

Με τον ίδιο τρόπο όταν ο Άγιος Λόγος ενώνεται με την φύση της ύλης μεταβάλλεται σε πνεύμα της φύσης.

Ο πυρήνας της ανθρώπινης ψυχής είναι ο Λόγος, η νοητική ουσία η οποία δεν προέρχεται από τον δεύτερο Νου δημιουργό του πυρός και πνεύματος, αλλά προέρχεται από τον Άνθρωπο δεύτερο θεό που γεννήθηκε όμοιος με τον Πατέρα όλων Φως και Ζωή Υπάρχων, δηλαδή τον Πανάγαθο Νου που με τον Φωτεινό του Λόγο Αδιαίρετοι ως είναι, κοσμοποίησε τον Αρχέτυπο κόσμο του Άπλετου Φωτός, με τα γεννήματα του τις δικές του ψυχές που φέρουν όλες τις δυνάμεις του Φωτός,το ΠΥΡ οι οποίες ενώθηκαν με τον Φωτεινό Λόγο, την νοητική ουσία του Πανάγαθου Πατέρα όλων Τριαδικού Θεού του Άπλετου Φωτός.


Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, όμοιος με τον Πατέρα όλων Τριαδικό Θεό, θέλησε να ζήσει και κατανοήσει τον κτιστό κόσμο του αδερφού του δεύτερου Νου δημιουργού.

Εισερχόμενος στον κόσμο της ύλης ερωτεύτηκε την σκιά του, την ανθρώπινη σάρκα, και το πνεύμα της φύσης ερωτεύτηκε τον άνθρωπο. Έσμιξαν μαζί, και το πνεύμα της φύσης πήρε τις δυνάμεις του Ανθρώπου και γέννησε Επτά δικά της ανθρώπινα σώματα, και ο άνθρωπος δημιούργησε Επτά δικά του ανθρώπινα σώματα.

Στον υλικό κόσμο ο άνθρωπος γέννησε τον δικό του άνθρωπο τον άνδρα, και το πνεύμα της φύσης γέννησε τον δικό της άνθρωπο, την γυναίκα, και από τότε ζουν μαζί ερωτευμένοι πλανώμενος ο άνθρωπος όλα τα αισθητά τα του θανάτου που φέρει η ύλη από γη-νερό.
Οι ψυχές των ανθρώπων είναι δύο. η θεϊκή και η ανθρώπινη της Γης με την σάρκα.

Οι άλογες ψυχές είναι των υπόλοιπων άλογων ζώων που δεν φέρουν την λογική των ανθρώπων.

Η ανθρώπινη ψυχή της Γης από την στιγμή που ενώθηκε με την σάρκα πλέον φέρει και όλες τις άλογες μορφές των υπολοίπων ζώων, και ταυτόχρονα φέρει την λογική του υλικού αισθητού κόσμου της Γης.

Όλα όσα μας παρουσιάζονται ως πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε και ζούμε μέσα από τις ανάγκες, το πάθος, και τις επιθυμίες, οι αισθήσεις, και τα συναισθήματα, είναι εκδηλώσεις της σάρκας, που όταν ενώθηκε με την θεϊκή ψυχή πήρε την ζωή το σώμα δηλαδή το σχήμα μαζί και όλα τα προηγούμενα,  και η νοητή ουσία της θεϊκής ψυχής που είναι το πνεύμα, έγινε η λογική της ανθρώπινης σάρκας, όπου βλέπει αυτά που βλέπει μέσα από την σάρκα, και όχι χωρίς την σάρκα.

Η θεϊκή ψυχή λοιπόν, είναι το θεϊκό σώμα, το σώμα της φωτιάς-πυρί, με νοητή ουσία το πνεύμα που βλέπει και ζει, όλα όσα βλέπει και αισθάνεται με την ενέργεια. Διότι πλέον δεν έχει την σάρκα ως σώμα, αλλά το ενεργειακό σώμα της ψυχής.

Με τον ίδιο τρόπο αυτή η θεϊκή ψυχή ενυπάρχει μόνον στο σύμπαν με τις όμοιες προς αυτή ενέργειες του πυρός, δηλαδή ο κόσμος της θεϊκής ψυχής, δεν είναι οι πλανήτες, τα ουράνια σώματα, αλλά ο δικός της κόσμος είναι ολόκληρο το ενεργειακό σύμπαν, όπου κινείται μέσα σε αυτό, με τον δικό της νοητό κόσμο.

Άλλο λοιπόν είναι ο άνθρωπος με σάρκα, και άλλο ο άνθρωπος με ενεργειακό σώμα της ψυχής.

Θεϊκή ψυχή είναι Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ -ΠΥΡ που ενυπάρχει μέσα στο σύμπαν το οποίο πληρεί είτε τον υλικό κόσμο, είτε πληρεί έναν άλλο ανώτερο ή κατώτερο κόσμο.
Κάθε ψυχή έχει τις ενέργειες του σύμπαντος στο οποίο ανήκει, ενυπάρχει, ζει, και κινείται.

Η θεϊκή ψυχή δηλαδή η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ που ενυπάρχει σε ανώτερους ουρανούς, μπορεί επίσης να ενωθεί με ανώτερα υλικά σώματα από τα Τέσσερα στοιχεία, εκτός της σάρκας (γη-νερό) στον δικό μας υλικό ουρανό, όπως για παράδειγμα το θεϊκό σώμα του αέρα, ή της φωτιάς, οι ιδιότητες των οποίων είναι εντελώς διαφορετικές από το σώμα της σάρκας, (γη-νερό), διότι δεν αλλοιώνεται, άρα δεν πεθαίνει το σώμα του αέρα, και αλλιώς βλέπει τον κόσμο και την πραγματικότητα γύρω του ο νους της θεϊκής ψυχής όταν ενδύεται τον αέρα ως σώμα, , και αλλιώς όταν ενδύεται την φωτιά ως σώμα. 

Είναι τα θεϊκά σώματα των θεών, και των δαιμόνων.

Όσον αφορά τι είναι ο άνθρωπος δεύτερος θεός, κατανόησε πρώτα όλα τα προηγούμενα, και μετά θα σου πω μόνον αυτό, ότι ο άνθρωπος δεύτερος θεός δεν είναι θεϊκή ψυχή, ούτε είναι θεϊκό σώμα του αέρα ή της φωτιάς, ούτε είναι θνητή ψυχή με το σώμα της σάρκας, αλλά ο άνθρωπος δεύτερος θεός είναι κάτι πολύ ανώτερο, διότι είναι Νους όμοιος με τον δεύτερο Νου δημιουργό του πυρός και πνεύματος, και όχι μόνον αυτό, διότι εισήλθε σ'αυτόν τον κτιστό κόσμο από τον κόσμο του Φωτός, δηλαδή από έναν άλλο ανώτερο Νου δημιουργό του Ζωής από Φως, τον Πατέρα όλων Τριαδικό Θεό, που είναι ο Προάρχων Αρχέτυπος κόσμος του Άπλετου Φωτός..και όλα αυτά για να ζήσει ο άνθρωπος δεύτερος θεός, και κατανοήσει τον κόσμο του αδερφού του δεύτερου Νου δημιουργού.

morfeas sky
Για περισσότερα διαβάστε εδώ:
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΛΗ - ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ- Η ΥΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ


morfeas sky
..........


σχόλια:


Χαχα έμαστε εκδρομή σήμερα. Νομίσαμε οτι το σχολείο θα ήταν κλειστό.


Που να διαβάσεις και την επιστημονική ανάλυση που ετοιμάζω που δεν είναι δική μου, αλλά μας αποδεικνύει πως σκέφτεται το "ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΖΩΟ" που θέλει να ονομάζεται και άνθρωπος.

Εγώ πάλι, έχω φάει κόλλημα. 

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω την ψυχή από τα ενεργειακά σώματα. Ενέργεια η ψυχή, ενέργεια και τα σώματα. 
Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς ξαφνικά στον δικό μας τρισδιάστατο κόσμο το ενεργειακό σώμα γίνεται τόσο πυκνή ύλη.

Ναι ενέργεια είναι, απλά διαφέρει η ποιότητα από την λεπτότητα της ενέργειας ή την πυκνότητα της.

Εσύ βλέπεις την πυκνή ενέργεια διότι από αυτή αποτελείσαι..όπως όλοι μας, το ανθρώπινο ζώο που ενδυθήκαμε.

Ότι εκδηλώνεται σε πυκνή ενέργεια γίνεται υλικό άψυχο σώμα όπως οι πλανήτες και όλα τα ουράνια υλικά σώματα, και από όλα τα έμψυχα έμβια σώματα που οδηγούνται από τις ενέργειες του πνεύματος που συνυπάρχουν με τις ενέργειες της φωτιάς..(πυρί).

Πόσο δύσκολο είναι να κατανοήσει κανείς οτι μια πέτρα είναι τα μόρια των ατόμων, οξυγόνο, άνθρακας κλπ, που κάνουν τις ενώσεις και οι χημικές αυτές ενώσεις δημιουργούν τα ορυκτά και πετρώματα.

Και τι είναι τα άτομα αυτά των διάφορων στοιχείων; αέρας κοπανιστός. Στο κέντρο ένας πυρήνας με νετρόνια και πρωτόνια και γύρω τριγυρίζουν κυκλικά τα ηλεκτρόνια. Σαν ένας ήλιος με τους πλανήτες του. Και ανάμεσα συμπυκνωμένη ενέργεια, το τίποτε που όμως στην διάσπαση του ατόμου κάνει πυρηνικό ολοκαύτωμα. Τόση ενέργεια κρυμμένη σε ένα άτομο.


Καλούτσικα μου βγήκαν. Περνάνε να τα κάνω μια αναρτησούλα; 


Και τι θέλεις να αποδείξεις με αυτό.


Τι είναι η ύλη. 


Πάντως την ανάρτηση που θα έκανα μάλλον δεν θα την κάνω, αν και με κούρασε αρκετά, αλλά το πόρισμα που έβγαλα ήταν ότι ναι μεν μας αναλύει την φύση των ανθρώπων πάνω στην Γη που σχεδόν όλοι ενεργούμε ως ζώα, αλλά από εκεί και πέρα απλά πετά μια οργόνη ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΛΕΦΤΑ, και τίποτα απολύτως δεν μας αναφέρει για το τι είναι η ψυχή, η Λογική της ψυχής.

Λόγια αέρα πατέρα που τα γνωρίζουμε όλοι και πολύ έντεχνα μας πετά όλα τα σκουπίδια της ανθρώπινης φύσης χωρίς να μας πει κάτι όμορφο για την ψυχή.
Πολύ πονηρή αυτή η συγκεκριμένη ανάρτηση, που διάβασα η οποία με έντεχνο τρόπο το παίζουν δήθεν ανώτερα όντα


Η οργόνη είναι ο αιθέρας. Το πράνα, το τσι, σε άλλες γλώσσες.

Ο Βίλχελμ Ράιχ ανακάλυψε συσκευή εύκολη στην κατασκευή που παράγει οργόνη, αιθέρα. Χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς. Αναζωογόνηση. Υποτίθεται οτι θεραπεύει ακόμη και καρκίνους. Τον κυνήγησαν άγρια. Είχε κακό τέλος. 


Ο Βίλχεμ όμως δεν μας είπε τι σημαίνει αυτό, και απλά ασχολήθηκε με το πως η σάρκα θα ζήσει περισσότερο!!Τι είναι η ύλη. 
Πώς φτιάχνεται. Άτομα σαν μικρά πλανητικά συστήματα που ενώνονται, η ένωση φέρνει κρυστάλλωση και έτοιμη η πετρούλα. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΟΤΙ Η ΥΛΗ ΚΑΤΑ 99,9999 ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΟ.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΚΕΝΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΟΜΩΣ; ΠΩΣ ΤΟ ΕΞΗΓΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟ ΕΞΗΓΕΙΣ ΕΣΥ;

Αλλά και τα στοιχεία τι είναι μήπως; οξυγόνο, υδρογόνο, αέρας κι αυτά. Κι όμως όταν ενώνονται μας δίνουν κρυστάλλους, τα ορυκτά και τα πετρώματα.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ...ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ ΠΕΤΑΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ;

Το κενό είναι ενέργεια. Το είδαμε όλοι όταν έγινε η διάσπαση του ατόμου. Έγινε πυρηνική έκρηξη και κατέστρεψε τα πάντα. Χιροσίμα, Ναγκασάκι.
Kρύσταλλοι χλωριούχου νατρίου (NaCl, το γνωστό μας αλάτι.
Δες την τρισδιάστατη διάταξη μεταξύ ιόντων χλωρίου (γκρί σφαίρες) και νατρίου (κόκκινες).
Μόλις ενώθηκαν το χλώριο με το νάτριο μας δώσαν κρυστάλλους αλατιού.


Δεν μας ενδιαφέρει τι δίνουν τα στοιχεία που δίνουν πετρώματα, αλλά το κενό, η ενέργεια τι είναι ακριβώς, διότι ποιος ο ορισμός της ενέργειας; το τίποτα; 


Διότι πως είναι δυνατόν από την ενέργεια που είναι το κενό, να παράγονται οι ενώσεις που μας δίνουν ύλη και πυρηνικές εκρήξεις;

Στην πυρηνική έκρηξη απελευθερώνεται ενέργεια ίση με την μάζα επί την ταχύτητα του φωτός εις το τετράγωνο. Η εξίσωση του Αινστάιν. e=mc2


Ωραία, και τι σημαίνει αυτό που είπε ο Αϊνστάϊν; τίποτα! 

απλά μας μιλά τι συμβαίνει μετά την ένωση των στοιχείων της ενέργειας που γεννήθηκε από το..τίποτα!!

Αυτό το τίποτα τι είναι;

Η μάζα ενός ατόμου απελευθερώνει τεράστια ενέργεια.
Αιθέρας. Ενέργεια που πυκνώνει. 


Άσε τα χαζά και πες το καθαρά! είναι πληροφορία; ΝΑΙ; Η ΟΧΙ;

Χαχαχαα Μπράβο παιδάκι!!! Σαμπάνιες.
Είχες βάλει κάποτε κάτι εικόνες νομίζω για το πώς γίνεται η πύκνωση. 

Ήταν το αιθερικό πλέγμα το οποίο βουλιάζει. 
Δεν θυμάμαι ακριβώς.

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ "ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ;" ΤΙΠΟΤΑ!
Στον Μορφέα;

Εσύ έβαλες πολλές φορές φωτό με το αιθερικό πλέγμα. 

Την ενέργεια. Θα βρω μια να στην δείξω.

Όλα όσα ζούμε και βλέπουμε συναισθανόμαστε είναι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Και όλα όσα ενυπάρχουν στο υλικό σύμπαν είναι εικονικά!! είναι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Είναι ολόγραμμα.


Άρα ενέργεια ορίζουμε την πληροφορία που κινεί ο Νους!!
Εμείς εδώ είμαστε πληροφορία, ενώ Νους είναι η ψυχή!!


Μια σαμπάνια για την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Και η ψυχή εγκλωβίστηκε στο ολόγραμμα!! 

έγινε ένα με την πληροφορία, και έχασε την ψυχή τον εαυτό της!!

Να και το πλέγμα. http://kouatro.blogspot.gr/

ΑΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟ.
Τα έχω πάρει τώρα.

http://kouatro.blogspot.gr/2016/04/blog-post_73.html

Σήμερα πήγες πολύ καλά. 


Και αυτό σημαίνει ότι ολο το σύμπαν που υποτίθεται βλέπουν είναι ΜΠΑΡΟΥΦΑ διότι είμαστε σε μια φυλακή που ονομάζουμε πλάνη--της Γης


Που το βρήκες χαχα μπράβο!

kouatro.blogspot.gr - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΓΗ ΚΑΙ ΤΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ Η ΨΥΧΗ


χαχα μου αρέσει που λένε ότι πήγαν και στην σελήνη!

Διέρρηξε την αρμονία των σφαιρών και μπήκε. 

Εμείς μπήκαμε στο ολόγραμμα. Και δεν μπορούμε να βγούμε.
Είναι ας πούμε όπως όταν μπαίνεις και παρακολουθείς survival, μετά να μην μπορείς να βγείς.


ΝΑΙ..ΚΟΛΛΗΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΑ ΖΩΑ

Μητέρα φύση και χαζομάρες! που τα ζώα κυνηγούν τα λεφτά και θέλουν να πάρουν την Πόλη! χαχα δεν μπορώ άλλο με αυτή την σχιζοφρένεια τους!


ΤΑ ΠΗΡΑ ΤΩΡΑ..διάλλειμα..

Είναι ωραίος ο Βόσπορος. Θα μου μείνει αξέχαστος. 
Διάλειμμα.


Δεν ξέρουμε ακόμη. Μην μου πεις ότι άλλο οι παλιοτενεκέδες που κάνουν εξερευνητικές αποστολές και άλλο να πάει άνθρωπος.
Οι παλιοτενεκέδες πώς περνάνε;


Ποιοι πήγαν; τους είδες εσύ προσωπικά να πηγαίνουν; ή επειδή στο δίνουν ως..ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ;;;;

Χαχαχααα λες δεν στέλνουν τίποτε; Μα αφού τις εκτοξεύσεις τις παρακολουθεί τόσος κόσμος. Απλώς δεν υπάρχει ανθρώπινο πλήρωμα.


Eχει πλέον αποδειχτεί πως είναι αδύνατον με τους πυραύλους να περάσουν την ατμόσφαιρα του ΠΛΑΝΗΤΗ!! και να ΔΙΑΡΡΗΞΟΥΝ ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ!!!!triklopodia.gr - Όλα αυτά που μας κρύβουν για τον πλανήτη Άρη

Όλα αυτά που μας κρύβουν για τον πλανήτη Άρη
triklopodia.gr


Η εκτόξευση του Mars Odyssey έγινε στις 7 Απριλίου του 2001 και μπήκε σε τροχιά γύρω από τον Άρη στις 24 Οκτωβρίου του 2001

ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΗ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ.


Το ξέρουμε ότι μας λένε ψέματα, άλλωστε μέσα στο ψέμα μεγαλώσαμε.,με μια ψεύτικη πραγματικότητα που μας κατευθύνει καθημερινά αυτός που εξουσιάζει τον πλανήτη!

Να σου πω κάτι; το πρόβλημα είναι να κατανοήσουν οι άνθρωποι την αλήθεια, και να θέλουν ΑΛΗΘΙΝΑ όταν πεθάνουν και αφήσουν την σάρκα ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΕΔΩ!!

Η να μείνουν και να τινάξουν στον αέρα το matrix!!


Έχουν δοκιμάσει. Δεν μπορούν.

Περνούν μέσα από την ύλη αλλά δεν μπορούν να την αγγίξουν. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Και αναγκαστικά φεύγουν.

Αν αποφασίσουν να ξαναενσαρκωθούν, τα ξεχνούν όλα και αρχίζουν πάλι από το νηπιαγωγείο και είναι απροσάρμοστα. Χαχα


Μα πως να αλλάξει ένα ολόγραμμα; από την στιγμή που ενυπάρχει η "δεδομένη" πληροφορία;
Με το να την αλλάξουμε εμείς από μέσα!
Όλα είναι πληροφορία! κι εμείς είμαστε Νους όπως το ολόγραμμα!
Σκοπός μας να αλλάξουμε το ολόγραμμα!

Να το κάνουμε τουλάχιστον έναν κόσμο μέσα από την Αρμονία.

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΟΣΜΟ

Το ολόγραμμα δεν είναι Νους. 

Είναι όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Εκπομπές. 
Από κάπου εκπέμπονται οι συχνότητες. Από ένα τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό. Τον οποίο έχει φτιάξει ένας Νους. Που εκπέμπει.
Πώς να το αλλάξουμε από μέσα; Εκπέμποντας με τον δικό μας Νου ανώτερες συχνότητες; 


Όλα εκπέμπονται από τον ΗΛΙΟ
Όποιος διοικεί τον Απλανή Αστέρα μπορεί και να μας Πλανήσει.
Δημιουργεί ταυτόχρονα μία δεύτερη εκπομπή Ολογράμματος από έναν πρώην Απλανή Αστέρα!..δεν θυμάμαι ποιος πλανήτης είναι αυτός.
Ταυτόχρονα δημιουργεί ένα πλέγμα στον ΗΛΙΟ και κρατά μόνον όσα του είναι χρήσιμα από αυτόν ώστε να μας κρατά σε ύπνωση!!
Διότι ο ΗΛΙΟΣ πλέον δεν εκπέμπει ΝΟΗΤΟ ΦΩΣ!! αλλά πύρινη φωτιά! που δεν διαθέτει ΝΟΥ.

ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΜΕ!! ΟΧΙ ΤΗΝ ΓΗ.
ΚΑΙ ΘΑ ΣΚΟΡΠΙΣΕΙ ΤΟ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΚΤΗΘΕΙ ΤΟ ΝΟΗΤΟ ΦΩΣ

Γι'αυτό φυλακίστηκαν όλες οι ψυχές! ο Λόγος!! διότι έκλεισαν την ΠΥΛΗ του ΗΛΙΟΥ.

Και όσο ελέγχουν την προβολή του ολογράμματος τόσο θα συνεχίσουμε να είμαστε φυλακισμένοι, διότι είναι αδύνατον να αφυπνιστούν οι ανθρώπινες ψυχές και να αφήσουν την ΜΟΝΑΔΑ-ΨΥΧΗ ώστε να διασπάσει ο ΛΟΓΟΣ (πυρήνας της ψυχής)  το πλέγμα που κρατά το ΝΟΗΤΟ ΦΩΣ του ΗΛΙΟΥ μακριά από τις ανθρώπινες ψυχές ώστε να τις ΑΦΥΠΝΙΣΕΙ μέσω του Λόγου.

Ο Ήλιος Απόλλων, το Απολλώνιο Φως που δεν μας απολλούει πια;
Με βάζεις σε καινούργια πεδία. Άγνωστα. 


ΕΣΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΓΑΘΟ ΚΟΣΜΟ; ΜΕ ΑΡΜΟΝΙΑ;

ΠΟΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ; ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΤΟ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ!! ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΥΡ!!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ; ΤΟ ΠΥΡΙ Η ΦΩΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ-ΑΕΡΑΣ, ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ!! 


ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ EKANAN ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ!~! ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ!! ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ!! ΤΗΝ ΘΝΗΤΗ ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΕΝΔΥΘΗΚΕ Ο ΛΟΓΟΣ!! 
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ!!

H MONAΔA-ΨΥΧΗ EINAI ΤΟ ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΟΤΑΝ ΕΝΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ!!!!!!


ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΔΙΠΛΑ!! 

ΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ (ΨΥΧΗ)  ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΙΑ ΜΑΣ!~ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΑΡΚΑ.

Αυτό είπα, οτι δεν μπορούμε πια να λουστούμε στο Απολλώνιο φως αφού έχει κρυφτεί. Επομένως τι έχουμε; 

Έχουμε επιστήμονες υψηλής νόησης από ανώτερες σφαίρες που παίζουν βρώμικα παιχνίδια;

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΚΕΣ  ΑΛΟΓΑ ΖΩΑ


Το πυρ και πνεύμα τρέφεται με την νοερή διανοητική ζωή των Επτά Διοικητών που πήρε από τον Άνθρωπο, και όσο τον κρατά φυλακισμένο στον υλικό κόσμο με την Μονάδα-ψυχή, και μετέπειτα με την σάρκα, που μας εκπαιδεύει σε όλα τα θνητά, και να λατρεύουμε το Πνεύμα, τόσο διατηρεί την νοερή ζωή με την νόηση των Επτά Δέκαρχων, και πλέον εξουσιάζει το κτιστό σύμπαν και σίγουρα το υλικό.

Το πνεύμα της φύσης δεν κατανοεί τι κάνει στον υλικό κόσμο, διότι κατέχει τον έρωτα για τα πάντα, όχι την ορθή Λογική, πόσο δε για τον Άνθρωπο, και ως γνωστόν ο Έρωτας δεν έχει λογική, αλλά κάνει τα πάντα για να κρατήσει κοντά του τον Άνθρωπο.

Ερωτεύτηκε τον Άνθρωπο..δεν τον αγάπησε!Με πυρ και πνεύμα είπαμε ότι ο δεύτερος Νους Δημιουργός, που τον είπαμε Αιθέρα, δημιουργεί τους κόσμους. 

Οι δυνάμεις και οι ενέργειες είναι δικές του. 
Επομένως όλα αυτά είναι ένα, δημιουργός, διοικητές, δέκαρχοι. Κάπως αλλιώς γίνεται. 


Μην ξεχνάς ότι τους Επτά Δέκαρχους τους εξουσιάζει το ίδιο ο Άνθρωπος, διότι κατέχει τις ίδιες δυνάμεις με τον δεύτερο Νου δημιουργό.
Άρα το πνεύμα της φύσης απέκτησε τις δυνάμεις των Δέκαρχων από τον Άνθρωπο!!

Και πλέον απέκτησε ελεύθερη επιλογή όταν εξουσιάζει το Νου του Ανθρώπου!!

Δεν εξουσιάζει τον κόσμο, αλλά πλέον μπορεί το πνεύμα της φυσης να δημιουργεί όπως και ο Άνθρωπος.
Απλά στον άλογο υλικό κόσμο το πνεύμα δεν οδηγείται από την ορθή λογική αλλά από τον δίχως λογική έρωτα.

Αν το πνεύμα της φύσης δεν είχε αποκτήσει ελεύθερη επιλογή την οποία απέκτησε από τον Άνθρωπο δεύτερο θεό που ενώθηκε μαζί του τότε πως θα δημιουργούσε Επτά δικούς της Ανθρώπους;Μορφέα, αυτό που φωτογραφίζεται με τις μηχανές kirlian, η λεγόμενη αύρα, τι λες να είναι; 


Είναι το πνεύμα φωτιά και αέρας, που περικλείει την ψυχή (Μονάδα).
Ειναι το σκότος!!
Είναι το σώμα-σκότος, που το κινεί η φωτιά και ο αέρας, και αυτή είναι η αύρα...όχι η ψυχή.
Η ψυχή δίνει την νοερή ζωή στο πνεύμα-αέρα, και την διανοητική κίνηση στο πυρί- φωτιά, άρα η ψυχή αναγκάζεται να κουβαλά σαν έρμαιο το αισθητό σώμα, αφού εξουσιάζεται από το άλογο πνεύμα.


Το πνεύμα δηλαδή δίνει ζωτικότητα και κίνηση στην ύλη; 


Εννοείται! Τώρα το κατάλαβες αυτό;

Η ψυχή δεν συμμετέχει στα θνητά, διότι αν πρώτα δεν καταφέρουμε από μόνοι μας να έρθουμε σε επαφή μαζί της, τότε θα μας οδηγεί το άλογο πνεύμα, δηλαδή η φωτιά και ο αέρας.

Αύριο θέλω λίγη βοήθεια για την Μονάδα. 


Την ανθρώπινη ψυχή εννοείς;
Η την ψυχή των ζώων;

Από την αρχή όλα. Μίλησες για παγκόσμια ψυχή. Τι είναι; 


Τα γράφω στην εν λόγω ανάρτηση.
Απλά μένει να προσθέσω κάποια ακόμη για την ανθρώπινη ψυχή.

Είναι όλα τόσο δύσκολα.
Θα ρωτάω αύριο φράση προς φράση. 


Ο άνθρωπος ενώθηκε με το πνεύμα της φύσης!
Και το πνεύμα της φύσης ολοκλήρου του σύμπαντος απέκτησε τις δυνάμεις των Επτά Διοικητών.


Δημιούργησε τις Ανθρώπινες ψυχές που εμπεριέχουν το πνεύμα!!την Μονάδα!!


Και ο Άνθρωπος με την σειρά του δημιούργησε τον δικό του άνθρωπο, τον Λόγο, την Δεκάδα!!..τον πυρήνα της Μονάδας-ψυχής!!

Διάβασε τώρα τι είναι η Δεκάδα και τι η Μονάδα του πνεύματος!!!!


Όταν ελευθερώνεται η ψυχή από την σάρκα νομίζει ότι βρίσκει τον παράδεισο, αλλά στην ουσία βρίσκει την Μονάδα του πνεύματος! Την αρμονία του υλικού σύμπαντος..και όχι τον Λόγο.

Εκεί ξεγελιέται ο άνθρωπος και επιλέγει την επανενσάρκωση.

Καλά τι νομίζεις; Αφού ζεις μέσα στο σκότος.

Εσύ γιατί μπορείς; 


Εγώ είμαι μυστικιστής δεν είπαμε;
Έχω έμφυτη την γνώση.
Απλά εσύ με βοηθάς πολύ να κατεβάζω δεδομένα.

Καληνύχτα morfeas sky
Σωστό.

Χαχα ολόσωστο.

..ονειρα αληθινα..

Ευχαριστώ για την όμορφη ευχή.
Σου αφήνω κι ένα ποίημα που διάβασα σήμερα σε ένα προφίλ


Ο κόσμος είναι ωραίο μέρος για να γεννηθείτε...
αν δεν σας νοιάζει που η ευτυχία
δεν είναι πάντα και τόσο διασκεδαστική
αν δεν σας νοιάζει μια δόση κόλασης
που και που όταν όλα πάνε καλά
γιατί ακόμα και στον παράδεισο
δεν τραγουδούν όλη την ώρα.

Ο κόσμος είναι ωραίο μέρος για να γεννηθείτε...
αν δεν σας νοιάζει
που μερικοί άνθρωποι
πεθαίνουν όλη την ώρα
ή έστω απλώς λιμοκτονούν κάποιες ώρες
στο κάτω κάτω δεν πειράζει..
αφού δεν είστε εσείς.

Α, ο κόσμος είναι ωραίο μέρος για να γεννηθείτε...
αν δεν σας πολυνοιάζουν
λίγα ψόφια μυαλά
στις ψηλότερες θέσεις
ή μια δυο βόμβες
που και που στα ανεστραμμένα σας πρόσωπα
ή άλλες τέτοιες απρέπειες
απ’ τις οποίες
μαστίζεται η κοινωνία μας
με τους διακεκριμένους άνδρες της
και τους κληρικούς της
και τους λοιπούς αστυφύλακες,
και τις διάφορες φυλετικές διακρίσεις της
και τις κοινοβουλευτικές ανακρίσεις της
και τις άλλες δυσκοιλιότητες,
που η τρελή μας σάρκα θα κληρονομήσει.

Ναι ο κόσμος είναι το καλύτερο μέρος
για ένα σωρό πράγματα
όπως το να κάνεις κουταμάρες..
και να κάνεις έρωτα ,
και να είσαι λυπημένος
και να τραγουδάς φτηνά τραγούδια
και να έχεις εμπνεύσεις.
(Lawerence Ferlingetti ~ μετάφραση: Ρούμπη Θεοφανοπούλου)


Ξέχασα να πω επίσης ότι όταν φεύγει η ψυχή από εδώ αφήνοντας την σάρκα, γίνεται η Μονάδα και εκεί κρίνεται η ανθρώπινη ψυχή!!

Οπότε αν δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον Λόγο, την πατήσαμε, και δεχόμαστε να κριθούμε από την Δικαιοσύνη για όσα κάναμε εδώ στην Γη, οπότε τιμωρούμαστε με μια ανάλογη ζωή σε μια καινούρια ενσάρκωση.


Έχουν ανθρώπινη μορφή αυτοί που κρίνουν νομίζω. 
Αλλά δεν ξέρω τι οντότητες είναι. 

Από πού κατεβαίνουν τα δεδομένα; 

Απλά κατεβάζω ιδέες.
Μάλλον έχω σύνδεση.
Ίσως με βοήθησε η αγαθή μου πρόθεση και επιθυμία μου για να μάθω την αλήθεια, διότι αυτό ζήτησα.
Και έρχονται δεδομένα ολόκληρα κατεβατά ώρες ώρες.


Η σύνδεση με τα δεδομένα είναι άραγε εντός σου ή έξω; Εντάξει, δεν έχει σημασία, απλώς αναρωτήθηκα. 

Εντός μου γίνεται η σύνδεση.
Σιγά μη βγω να συνδεδώ έξω με το σκότος, χαχα όλα εκεί έξω και γύρω μας είναι πνεύμα.


Εκεί που πηγαίνει η ψυχή όταν φύγει από δω υπάρχουν "άνθρωποι". Υπάρχει ιεραρχία. Όχι δυνάμεις αόρατες δηλαδή.

Άρα; Ιεραρχία ο Πανάγαθος Λόγος;
χαχα πιο ανθρωποκεντρική σκέψη από αυτή δεν υπάρχει.

Αυτά ανήκουν στα θνητά.

Όποιος επιθυμεί τα θνητά τότε θα δεχτεί και να κριθεί.


Όπως κατάλαβες η ουσία μας ο Λόγος είναι φυλακή μαζί με εμάς εδώ τώρα στη Γη.

Και τώρα διπλά φυλακισμένος στην Μονάδα του πνεύματος και στο αισθητό σώμα του πιο κατωφερή κόσμου.

Το ξέρω. Είμαστε ο άνθρωπος θεός, φυλακισμένος στα διάφορα σώματα. 

Μα όταν βγαίνει από το σώμα η ψυχή δεν πηγαίνει στον πανάγαθο λόγο. Ανεβαίνει σιγά σιγά τους κόσμους. 

Στον πρώτο σταθμό υποδοχής ποιοι νομίζεις ότι την υποδέχονται; 

Γνώρισε τον εαυτό σου και θα ελευθερωθείς!


Δεν λέει ακολούθησε τι θα σου πουν οι άλλοι, οι δήθεν άγγελοι και σαχλαμάρες.

Δεν σε αφήνουν να φύγεις από τον σταθμό που βρίσκονται οι ψυχές μόλις βγουν από το σώμα. Υπάρχει διαδικασία.
Εκτός εάν είναι κανείς τόσο ελαφρύς ώστε να ανέβει χωρίς στάση σε ανώτερη σφαίρα. Δεν το ξέρω αυτό.


Υπάρχει τάξη, δεν είπαμε; Τάξη θα πει ιεραρχία. 


Μόνοι μας θα επιλέξουμε αν γνωρίσουμε πρώτα τον εαυτό μας να αφήσουμε την Μονάδα και να σηκωθούμε να φύγουμε από το υλικό σύμπαν.

Αν περιμένεις να μας σώσουν οι "άλλοι" μπορεί να την πατήσουμε.
Όπως εδώ στη Γη χαχα περιμένουμε αδρανείς να μας σώσει ο μήτσος ο θεός.

Αν δεν γνωρίζουμε τι είναι το Αγαθό μπορεί να το μπερδέψουμε με την..αγάπη ή τον έρωτα (αρσενικό-θηλυκό) και τότε..πάρε άλλη μια ενσάρκωση..

Δεν λέω αυτό. Λέω ότι βγαίνοντας από το σώμα αν δεν είμαστε καθαροί και αψεγάδιαστοι δεν μπορούμε να ανεβούμε. 

Μας σταματούν. Δεν μπορούμε να το σκάσουμε. 
Εκτός κι αν μπορούμε.

Ποιος δεν σε αφήνει; Ποιος εξουσιάζει τον Λόγο;;; Κανείς.

Όποιος σε εξουσιάζει τον φοβάσαι.

Όποιος είναι Αγαθός απλά δεν τον φοβάσαι διότι σε αφήνει ελεύθερο να επιλέξεις ότι θέλεις εσύ.

Λες και απαντώ σε ερωτήσεις απλής λογικής που θα έπρεπε να τις γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος πάνω στην Γη.

Δεν έχουν ξαναειπωθεί αυτά, Μορφέα. Τα ακούσαμε από σένα. Όποιος τα άκουσε τα αφομοίωσε αμέσως. Λένε πως το τούνελ που οδηγεί στο φως που βλέπουν οι ψυχές είναι παγίδα για να βρεθεί κανείς στην περιοχή μεταξύ γης και σελήνης όπου ψαρεύουν τις ψυχές. 
Ότι πρέπει η αφυπνισμένη ψυχή να πάρει άλλο δρόμο. 
Αλλά εκείνο που προέχει είναι να είναι αφυπνισμένος κανείς εκείνη την ώρα. 

Ποιος το λέει αυτό;
Ο κόσμος αυτός μήπως είναι αψεγάδιαστος;
Η σάρκα κάνει τις αμαρτίες, το αισθητό άλογο σώμα.
Εκεί είμαστε ψυχή-Μονάδα.

Πες μου, ποιος άλλος τα έχει πει; και τι μας δείχνει αυτό; ότι δεν μπορεί ο καθένας να κατεβάζει δεδομένα, κι όποιος το κάνει καλό είναι να τα μοιράζεται με τους άλλους. 


Ας το δουν όσοι διαβάζουν αυτό που λες.

Αλλά όποιος δεν κατανοήσει τον εαυτό του που θα πάει; 

Πίσω στην Γη αφού πρώτα κριθεί για όσα έκανε.
Αν όμως ξέρει ποιος είναι θα απέχει από την αμαρτία όσο μπορεί, και βέβαια θα σηκωθεί να φύγει από το υλικό σύμπαν και τον κτιστό κόσμο αμέσως.

Το πνεύμα τα κάνει. Αλλά το πνεύμα παύει να μας εξουσιάζει μόλις αφήσουμε τη σάρκα. Άρα είμαστε ελεύθεροι. 

Τότε πώς αιχμαλωτίζονται οι ψυχές και κρίνονται και ξαναγυρίζουν;

Το είπαμε αυτό πιο πάνω, συνεχίζουμε να είμαστε Μονάδα ενωμένη με τον Λόγο.

Δεν ξέρω για τούνελ, αλλά ξέρω πως ότι δω μπροστά μου απλά θα το προσπεράσω, διότι δεν θα ασχοληθώ με ολογράμματα.

Και πώς θα ξέρει πού να πάει;
Κάνουν θαύματα. Δημιουργούν δίνες μαύρες τρύπες και σε πηγαίνουν εκεί που θέλουν. Τα γράφει και ο Ερμής  Τρισμέγιστος αυτά με τις τιμωρίες τύπου αιώνια δίνη θετικής και αρνητικής ενέργειας.
Αλλά μιλά για τον εγκλωβισμό της ψυχής!!!! 

Όχι για τον Λόγο!!!!
Κατάλαβες τώρα την διαφορά;


Απλά θα διασπάσω με μια μου επιθυμία την Μονάδα-ψυχή, και θα γίνω και πάλι Λόγος...και τότε άντε γεια!

Αυτό θα σε ρωτούσα κι εγώ. Αυτό είναι ο δεύτερος θάνατος. Πώς γίνεται άραγε;


Όπως ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως, με μια του επιθυμία εισήλθε στον κτιστό κόσμο, και έγινε Νους (Λόγος) και ψυχή, με τον ίδιο τρόπο με μία μας επιθυμία διασπάται αμέσως η Μονάδα-ψυχή και μένει άδειο κουφάρι του πεταμού χαχα

Η ψυχή-Μονάδα πλέον μένει χωρίς νοητή ζωή από την στιγμή που φεύγει ο Λόγος.

Η μονάδα (πυρ και πνεύμα) παίρνει τη νοητή ζωή από τον Λόγο

Τα λέει και ο Ερμής Τρισμέγιστος αυτά.

Ώστε με μια σκέψη. Χωρίς φόβο. 

Γνώρισε τον εαυτό σου και θα ελευθερωθείς.
Δεν είπε θα έρθω να σε σώσω.
Όταν γνωρίσεις το Αγαθό,  δηλαδή τον Λόγο, ξέρεις προς τα που θα πετάξεις.


morfeas sky


Συνέχεια των σχολίων:


Καταλήξαμε χτες ότι:
"Ως ενέργεια ορίζουμε την πληροφορία που κινεί ο Νους!!"
Πώς την κινεί την πληροφορία ο Νους; Με τι μέσον;
Και ποιος Νους; ο Νους Θεός ή ο Δεύτερος Νους;
Η πληροφορία είναι ίσως ο Αρχέτυπος Κόσμος;

Βομβάρδισα αλλά δεν βιάζομαι. Απαντάς με την ησυχία σου. Θα σου έλεγα να πάρεις και την βοήθεια του κοινού αλλά το κοινό έχει πιεί το αμίλητο νερό.Ξέχασες ότι το κοινό φοβάται την σκιά του; οπότε άσε το κοινό είναι χαμένο από χέρι.
Σωστά! αυτός είναι ο ορισμός της ενέργειας:


Ενέργεια ορίζουμε την πληροφορία που κινεί ο Νους και υλοποιεί το ολόγραμμα!!"
Ο Νους κινεί την ενέργεια, και ενέργεια είναι αυτό που πιστεύουμε ως πραγματικότητα !!
Και όχι αυτό που εικάζουμε!! 

Άλλο πιστεύω αληθινά αφού το βλέπω το ζω ως δεδομένο, και άλλο θεωρώ μια αλήθεια ως δεδομένη, διότι εικάζω, δεν το πιστεύω αληθινά, διότι ποτέ ένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να γίνει "παρατηρητής" της ζωής του ώστε να δει τα καθημερινά θαύματα που δημιουργεί στην προσωπική του ζωή (αρνητικά η θετικά) ...άρα και δεν πιστεύει αυτό που δεν μπορεί να δει, άσχετα αν ο ίδιος το δημιουργεί, αλλά ακόμη και αν το ολόγραμμα παρεμβαίνει στη ζωή του μα δεν το βλέπει, οπότε πιστεύει ότι μπορεί να δει η σκιά του!Έχουμε λοιπόν ως μόνη αλήθεια την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ που κινεί ένας ανθρώπινος νους, έστω και με την σκιά του! διότι και η σκιά μπορεί να δημιουργήσει πραγματικότητα μέσα στο ολόγραμμα.


Αυτός είναι ο ορισμός της ενέργειας:
Ενέργεια ορίζουμε την πληροφορία που κινεί ο Νους και υλοποιεί το ολόγραμμα!!"

Ότι βλέπουμε και ορίζει ένας εγκέφαλος (Νους) ως αλήθεια και πραγματικότητα, αυτό δημιουργεί αυτόματα το ολόγραμμα, τα δεδομένα-πληροφορίες που πιστεύουμε ΑΛΗΘΙΝΑ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ.

Συνδίασε το τώρα με την αλληλεπίδραση των ανθρώπων σε ατομικό επίπεδο, σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα ανθρώπων-δόγμα, πόλη, κράτος, παγκόσμια συνειδητότητα των ανθρώπων, και θα έχεις την παγκόσμια πραγματικότητα που υλοποιεί το ολόγραμμα.

Επίσης το ολόγραμμα έχει κάποιους νόμους της δυαδικότητας, όπου κάθε αιτία θα έχει το ανάλογο αιτιατό αποτέλεσμα.
"ότι δίνουμε αυτό θα πάρουμε".

Για να σπάσει το δίπολο της εναντίωσης και διαμάχης, "αιτία-αιτιατό αποτέλεσμα" πρέπει η πληροφορία να διανέμεται προς τα έξω μέσω του Λόγου της ψυχής!! διότι μόνον ο Λόγος εξουσιάζει την δυαδικότητα του διπόλου της αντίθεσης και διαμάχης, όπου το κάθετι έχει και το αντίθετο του.


..........

Ερμής Τρισμέγιστος

Ο ουρανός, λοιπόν, ο αισθητός θεός, είναι αυτός, που κυβερνάει όλα τα σώματα, των οποίων η αύξηση και η διάλυση έχουν ανατεθεί στον ήλιο και την σελήνη.

Αυτός που κυβερνάει, όμως, τον ουρανό, την ψυχή και όλα όσα βρίσκονται μέσα στον κόσμο είναι ο ίδιος ο θεός, ο οποίος είναι και ο δημιουργός τους.

Όλα τα προαναφερθέντα, όλων των οποίων κυβερνήτης είναι ο θεός, επηρεάζουν από ψηλά την φύση όλων των πραγμάτων μέσω του κόσμου και της ψυχής κάθε είδους και κάθε γένους.

Ούτως ή άλλως, η ύλη έχει δημιουργηθεί από τον θεό για να υποδεχτεί την μορφή όλων των ειδών, και η φύση διαμορφώνοντας τον κόσμο μέσω των διαφορετικών ειδών και γενών και μέσω των τεσσάρων στοιχείων απλώνει τα πάντα μέχρι τον ουρανό, ώστε να είναι ικανοποιημένος ο θεός.


Ποιος είναι ο αισθητός θεός; ποιος είναι ο ουρανός; ποιος είναι αυτός που κυβερνά όλα τα υλικά σώματα; γη, νερό αέρας, φωτιά, από μόνα τους, είτε αναμεμιγμένα μεταξύ τους όπως στον δικό μας κόσμο; 

Είναι το πνεύμα της φύσης!! 
Το οποίο έχει αποκτήσει από τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Φως και Ζωή τις δυνάμεις της Αρμονίας των Επτά Διοικητών, και πλέον δημιούργησε και το γένος και τα είδη των ανθρώπων στους Επτά κύκλους του κτιστού κόσμου.


Ποιος κυβερνά το πνεύμα της φύσης;
Κυβερνήτης όλων είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός (θεός) του πυρός και πνεύματος.Οι μεν Επτά Διοικητές δημιούργησαν τον κτιστό κόσμο, το δε πνεύμα της φύσης δημιουργεί όλα τα σώματα και όλες τις μορφές που μπορούν να υπάρξουν.
Οι Επτά Διοικητές είναι τα Επτά δημιουργήματα του δεύτερου Νου δημιουργού. (θεού).

Ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος.


Πολύ ωραία το διηγήθηκες. Αλλά πώς βρέθηκε το πνεύμα της φύσης που προκάλεσε όλα τα δεινά μας; 

Δεν προκάλλεσε όλα τα δεινά μας το πνεύμα της φύσης.
Έτσι είναι φτιαγμένος αυτός ο υλικός κατωφερής κόσμος..θνητός.
Είναι τα Τέσσερα στοιχεία αναμεμιγμένα μεταξύ τους, γι'αυτό είναι θνητός και διασπασμένος! διότι τα πάντα θέλουν να γυρίσουν εκεί που ανήκουν στην πηγή τους..ο αέρας στον αέρα, η φωτιά στην φωτιά, η γη στην γη, το νερό στο νερό.


Εμείς εισήλθαμε σ'αυτόν τον κόσμο διότι ερωτευτήκαμε την μορφή του ανθρώπινου σάρκινου σώματος, και μόνοι μας πρέπει  να εξέλθουμε από αυτόν τον κατωφερή κόσμο μέσω της αφύπνισης μας.


Ε, ναι, είναι απλό. Αφού δεν μας άρεσε, δεν έχουμε παρά να φύγουμε μόλις ξεφορτωθούμε το πυκνό αυτό σώμα. 

Απλώς δεν φεύγουμε γιατί νομίζουμε ότι πέραν του κόσμου τούτου υπάρχει ανυπαρξία. Και επιλέγουμε από την ανυπαρξία, την φρικτή αυτή ζωή. Γιατί ξεχάσαμε.

Άντε μπράβο! Έτσι!  


Επίσης κάποιοι λένε το εξής. Οτι ο αρχέτυπος κόσμος είναι ο κόσμος των ιδέων. Δεν είναι ένας κόσμος για να τον κατοικήσει κανείς. Είναι ένα αρχείο από όπου κατεβάζουμε ιδέες και τις υλοποιούμε. Κατεβάζουμε πχ την ιδέα καρέκλα και την υλοποιούμε. Βλέπε Πλάτων.
Επομένως κι αν ακόμη ένας άνθρωπος της γνώσης φτάσει με την αναζήτηση του θεωρητικά ως τον Αρχέτυπο κόσμο, θα αποκαρδιωθεί και φοβηθεί να φύγει από την γη.Διάβασε αυτό και θα στο αναλύσω αργότερα, γιατί πρέπει να φύγω...απαντούν όλες τις ερωτήσεις σου.

Ερμής Τρισμέγιστος

Η ψυχή βρίσκεται στο σώμα, ο νους στην ψυχή, ο λόγος στο νου, και ο Θεός είναι ο πατέρας όλων αυτών.
Ο λόγος, λοιπόν, είναι η εικόνα και ο νους του Θεού, και το σώμα είναι η εικόνα της ιδέας και η ιδέα, εικόνα της ψυχής.

Είναι , λοιπόν, το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της ύλης ο αέρας, το πιο λεπτοκαμωμένο του αέρα η ψυχή, το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της ψυχής ο νους, και το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο του νου ο Θεός. Και ο μεν Θεός περιβάλλει τα πάντα και ενυπάρχει στα πάντα, ενώ ο νους περιβάλλει την ψυχή τον αέρα και τέλος την ύλη.

Η ανάγκη, η πρόνοια, και η φύση, αποτελούν όργανα του κόσμου και της τάξης της ύλης. Το σώμα είναι η εικόνα της ιδέας και η ιδέα είναι η εικόνα της ψυχής.
Επομένως οι ιδέες που είναι η εικόνα της ψυχής προέρχονται από την ψυχή και ο κόσμος των Ιδεών του Πλάτωνα δεν είναι ο Αρχετυπικός κόσμος αλλά εικόνα του. 

Ο Ερμής ξέρει περισσότερα από τον Πλάτωνα.

Όπως κατάλαβες όλοι αντιγράφουν τον Ερμή Τρισμέγιστο.

Ιδέα είναι κοινώς το πνεύμα που εικάζεται την αλήθεια.
Εννοώ ο αέρας.
Διότι η ψυχή έχει μεν πνεύμα, αλλά σε τέλειο ενεργειακό σώμα του πυρός.Η ψυχή είναι η Μονάδα, ο πνευματικός λόγος που έχει την γνώση του υλικού κόσμου αλλά και της Τέταρτης διάστασης που περιβάλλει την Τρίτη διάσταση.

Γι' αυτό όλοι μιλούν για πνεύμα και πνευματικό κόσμο. Διότι μέχρι εκεί γνωρίζουν.morfeas sky 

Σχόλια