ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΪΚΗ ΨΥΧΗ (ΛΟΓΟΣ) - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΕΜΒΙΑ ΖΩΑ, ΠΤΗΝΑΟι ανθρώπινες ψυχές-Μονάδες διασπώνται από την παγκόσμια ψυχή του πυρός και πνεύματος που ενυπάρχει στο καθαρό της φύσης -σύμπαν.

Είναι οι ειδικές ενέργειες του πυρός και του πνεύματος του δεύτερου Νου δημιουργού, που κινούν τον κτιστό κόσμο των Επτά Ουρανών-σύμπαντα, και αυτές οι ενέργειες του πυρός και πνεύματος έλκονται από πολύ μεγάλο έρωτα από αυτή την ανθρώπινη νοητή ουσία που εισέρχεται μέσα στο δικό της σύμπαν-έβδομο ουρανό, (Αγαθός Νους, δυνάμεις, Ουσιωδώς όμοιες με το Πανάγαθο Φως), ενώνονται μαζί της περικλείοντας αυτή την αγαθή νοητή ουσία, και σχηματίζουν το ενεργειακό σώμα της ψυχής, και η ανθρώπινη ψυχή αποκτά ένα άλλο είδος νόησης αφού ο Αγαθός Νους παραμένει κλεισμένος μέσα στον δικό του αγαθό κόσμο, μέσα στον πυρήνα της ψυχής, και δεν εισέρχεται στον πυρήνα καμιά ενέργεια του πυρός και πνεύματος, άρα δεν επηρεάζεται καθόλου, ούτε εξέρχεται καμιά δική της δύναμη, αλλά απλά δίνει την εικόνα της ζωής στις ψυχές, και γίνονται ανθρώπινες ψυχές.

Είναι το Ιερόν Πυρ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ο πυρήνας της ανθρώπινης ψυχής, και η ψυχή αποκτά την εικόνα της ζωής, τις Επτά ειδικές ενέργειες της Αρμονίας των Επτά Ουρανών, αλλά και τις καθολικές ενέργειες των Επτά φύσεων του κτιστού κόσμου όπου συμβαίνει το γίγνεσθαι. των σωμάτων-ειδώλων.

Η ανθρώπινη ψυχή λοιπόν αποκτά τον πνευματικό λόγο, την λογική που είναι ουσιωδώς όμοια με τον πυρήνα το Ιερόν Πυρ, τον εν Δυνάμει Αγαθό Νου του Πανάγαθου Φωτός. 

Και η ανθρώπινη ψυχή του πυρός και πνεύματος κινείται μέσα στο ενεργειακό σύμπαν του πυρός, δηλαδή κινείται μέσα στο καθαρό ενεργειακό πυρ, στο καθαρό από την φύση των πλανητών δημιούργημα, τον έβδομο Ουρανό των Επτά Ουρανών.

Η ανθρώπινη ψυχή είναι η μόνη που μπορεί να εισέλθει μέσα σε κάθε Ουρανό και σε κάθε φύση, αλλά και να εξέλθει μέσα από την κάθαρση της ενέργειας του πυρός και πνεύματος των επτά φύσεων, μένοντας μόνον με το πνεύμα του πυρός, χωρίς τα υπόλοιπα κατωφερή βαρύτερα στοιχεία των πλανητών, για παράδειγμα της γήϊνης φύσης που αποτελείται από μία σύνθεση ανόμοιων τεσσάρων στοιχείων από φωτιά, αέρα, γη, νερό.

Η ανθρώπινη ψυχή είναι αεικίνητη, είναι ενέργεια του πυρός το ελαφρύτερο στοιχείο της Υλης, άρα και το ελαφρύτερο πνεύμα του κτιστού κόσμου, τρέφεται από την ενέργεια του πυρός που ενυπάρχει παντού μέσα στο σύμπαν των Επτά Ουρανών του κτιστού κόσμου, ενώ τα ανθρώπινα σώματα που γεννά η ανθρώπινη ψυχή στην μήτρα της με την ταυτότητα του ανθρώπινου γένους και του είδους σύμφωνα με την μορφή που μπορούν να πάρουν οι αριθμοί στην σύνθετη φύση της Γης, τρέφονται από την γήϊνη φύση από γη, και νερό.

Οι ανθρώπινες ψυχές επειδή ενσαρκώνονται τα πιο κατωφερή και βαριά γήϊνα σώματα πέφτουν σε Αγνοια και Λήθη του Αληθινού τους εαυτού, του Ιερού Πυρός, και γι'αυτό επιθυμούν να ενσαρκώνονται πριν την κάθαρση των κατωφερών ενεργειών συνεχώς στην Γη, οπότε επεμβαίνει η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ, ο Νόμος που επιβάλλει το πεπρωμένο και την μοίρα στο επόμενο ενσαρκώμενο ανθρώπινο σώμα σύμφωνα με τα όσα έδωσε και ενέργησε ενόσω ζούσε στο προηγούμενο ανθρώπινο σώμα της Γης.


Η ανθρώπινη ψυχή λοιπόν, είναι ο αμετάβλητος νοητός λόγος του πυρός και πνεύματος, είναι ο πνευματικός λόγος των Επτά Ουρανών, δίνει με την νοητή της ουσία την νοερή μεταβαλλόμενη αισθητή ζωή στα ανθρώπινα σύνθετα γήϊνα σώματα, μαζί δίνει και την διανοητική κίνηση δηλαδή την λογική που οδηγείται από τις άλογες αυτές αισθήσεις που γεννά το ανθρώπινο γήϊνο σώμα, σχηματίζοντας με τις πέντε αισθήσεις την εμπειρία της γήϊνης φύσης στην μνήμη του εγκεφάλου του ανθρώπινου γήϊνου σώματος, και αυτή η εμπειρία συλλαμβάνεται ως χρόνος, όπου συλλέγει από το παρελθόν (εμπειρία) τις πληροφορίες της γήϊνης φύσης, και αυτές οι παρελθοντικές εμπειρίες τον οδηγούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον που δημιούργησε ενώ δεν υπάρχει ο χρόνος.

morfeas sky 
..........

Ο μεν Άνθρωπος δεύτερος θεός, από Πανάγαθο Φως και Ζωή Μέγιστες Δυνάμεις, έγινε Νους και ψυχή. Εισήλθε στον πιο κατωφερή Ουρανό του ηλιακού συστήματος της Γαίας (Ζωφόρος Ζωδιακός κύκλος) με την Μορφή του Πυρός και Πνεύματος των Επτά Ουρανών.


Το πνεύμα της κατώτερης φύσης περιλούστηκε από έρωτα βλέποντας την μορφή των Επτά Διοικητών, των Επτά Ουρανών στον Άνθρωπο δεύτερο θεό, ενώθηκε με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό από πολύ μεγάλο έρωτα, απόκτησε από την ένωση αυτή όλες τις ενέργειες των Επτά Φύσεων των Επτά Ουρανών, και δημιούργησε Επτά δικές της φύσεις, Επτά πλανήτες, που έχουν την ίδια φύση με τις Επτά φύσεις των Επτά Ουρανών, και Επτά ανθρώπινα σώματα, ώστε να ενσαρκωθούν οι ανθρώπινες ψυχές.
 

Έτσι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, και οι ανθρώπινες ψυχές, ενώθηκαν με το πνεύμα της φύσης και τα δικά της Επτά ανθρώπινα σώματα..και άρχισε η μεγάλη περιπέτεια, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, που θα σας την διηγηθώ μιαν άλλη φορά..

morfeas sky
Και το όνειρο ξεκινά, γίνεται πραγματικότητα, η αρχή της Αλήθειας στον κτιστό κόσμο.
                                                                   

Σχόλια