Εν αρχή ην το Φως και Φως ην ο Νους ο δε Νους ο Λόγος και ο Λόγος η Ζωή..οι ψυχές στο Φως - Φως ήν το ένα και το ένα ήν το παν και το παν ήν το Όλον Φως.Εν αρχή ην το Φως και Φως ην ο Νους ο δε  Νους ο Λόγος και ο Λόγος η Ζωή που είναι τα γεννήματα οι ψυχές στο Φως.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ - Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ - Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ - Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ -1. Ο Πατέρας όλων είναι το Όλον Φως.
Όλον Φως ήν το ένα και το ένα ήν το παν το δε παν το Όλον Φως.
Όλα είναι ενωμένα αλλά και μόνα τους. 

2. Το Όλον Φως είναι Αδιαίρετο με το Νου, η δε ένωση τους ο
ο Προϋπάρχων και Αγέννητος κόσμος του Πανάγαθου Νου.

Πανάγαθος Νους είναι ο Αγέννητος και Προϋπάρχων κόσμος του Όλον Φωτός..το δοχείο που έχει μέσα του το Όλον Φως. 

3. Η δε κίνηση του Προϋπάρχων και Αγέννητου κόσμου του Πανάγαθου Νου από τον Φωτεινό του Λόγο, είναι η κοσμοποίηση-γέννηση αυτού του κόσμου ως Υπάρχων, και η Ζωή Υπάρχων είναι αποτέλεσμα αυτής της Αδιαίρετης ένωσης από την οποία γεννήθηκε η παγκόσμια Ψυχή του Φωτός, από την οποία με την βουλή του Πατέρα όλων, γεννήθηκαν και όλες οι Ψυχές του Αρχέτυπου κόσμου από Φως.

4. Πανάγαθος Νους είναι ο Προϋπάρχων Αγέννητος κόσμος του Όλον Φωτός.

5. Φωτεινός Λόγος του Πανάγαθου Νου, είναι ο Προϋπάρχων και Αγέννητος κόσμος που είδε, και έχοντας τον ως πρότυπο κοσμοποίησε αυτόν τον κόσμο ως Υπάρχων γεννώντας την Ζωή με τα γεννήματα του τις Ψυχές. 
Δηλαδή ο Φωτεινός Λόγος (Νους και Λόγος Αδιαίρετος), γέννησε έναν άλλο κόσμο, έχοντας ως πρότυπο τον Προϋπάρχων και Αγέννητο Πανάγαθο Νου του Όλον Φωτός, δίνοντας κίνηση στον κόσμο που κοσμοποίησε και γεννώντας ταυτόχρονα την Ζωή στο Φως.

Μην ξεχνάμε ποτέ ότι εδώ όλα ζουν μόνα τους και όλα είναι ενωμένα.

6. Ψυχές στον Αρχέτυπο Υπάρχων Γεννημένο κόσμο του Φωτός είναι ο Φωτεινός Λόγος, αποτέλεσμα της Αδιαίρετης ένωσης του με τον Πανάγαθο Νου.

Η δε Αδιαίρετη ένωση τους αφού ο Φωτεινός Λόγος είναι η κίνηση της νοητής ουσίας του Πανάγαθου Νου που φέρει ως δοχείο το Όλον Φως και είχε ως πρότυπο, επέφερε την κοσμοποίηση αυτού του κόσμου ως Υπάρχων. και την Γέννηση της Ζωής, την Παγκόσμια Ψυχή του Αρχέτυπου γεννημένου κόσμου, όπου γέννησε με την σειρά της η παγκόσμια Ψυχή όλες τις ψυχές που διασπώνται από την παγκόσμια ψυχή και είναι ελεύθερες αυτόνομες συνειδητότητες, ζουν την δική τους Αλήθεια της Ζωής μόνες τους, αλλά και οτιδήποτε κι αν χρειαστούν το ζητούν από όλες τις άλλες ψυχές, διότι το ένα είναι η μία ψυχή, και όλες οι ψυχές μαζί η ολότητα της μιας ψυχής, δηλαδή της ολότητας του ενός.
Όπως το Φως ήν το ένα, και το ένα ήν το παν και παν ήν το Φως και όλα Αδιαίρετα και ενωμένα μεταξύ τους.

....................


Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ


Ο δε Φωτεινός Λόγος Αδιαίρετος με τον Πανάγαθο Νου,  γέννησε έξω από τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός άλλο δεύτερο Νου δημιουργό με Άγιο Λόγο, από πυρ και πνεύμα, όπου Άγιος Λόγος είναι η κίνηση του δεύτερου Νου που έχει ως δικό του δοχείο την Ύλη, τον δικό του Αγέννητο και Προϋπάρχων κόσμο την Ύλη.

Η Αγέννητη και Προϋπάρχων Ύλη είναι το δοχείο που εμπεριέχει μέσα στο Νου ο δεύτερος Νους, είναι ο Άγιος κόσμος του Νου, διότι η Ύλη είναι ο κόσμος όπου το καθετί έχει και το αντίθετο του, και με τον Άγιο Νου επιφέρει την απόλυτη ισορροπία, δηλαδή την απόλυτη αδράνεια κίνησης της Ύλης. Ύλη είναι το σκότος.

Ο δε Αδιαίρετος Άγιος Λόγος του δεύτερου Νου, δίνοντας κίνηση στην Ύλη την διέσπασε σε Τέσσερα στοιχεία, γη, νερό, αέρας, φωτιά, και κοσμοποίησε αυτά τα στοιχεία ως Υπάρχων κόσμο, μαζί με τα δικά του γεννήματα τις ψυχές που είναι η εικόνα της ζωής.

Διαχώρισε αυτή την φύση από τα Τέσσερα στοιχεία, σε επτά κόσμους, ανάλογα με το βάρος και την πυκνότητα τους, όπου τα πιο βαριά κατωφερή στοιχεία κατακάθησαν στον κατώτερο κόσμο, ενώ τα πιο ελαφριά στον ανώτερο έβδομο κόσμο.  

Και σε κάθε κόσμο γέννησε επτά παγκόσμιες ψυχές όσοι και οι κόσμοι.
Τα επτά σύμπαντα της κτιστής δημιουργίας από πυρ και πνεύμα, όπου κάθε σύμπαν έχει και μία παγκόσμια ψυχή, όπου διασπώνται οι ψυχές από την παγκόσμια ψυχή για να δώσουν ζωή σε όλα τα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα, τα γένη, και τα είδη της ζωής.
Το γένος κάθε είδους κατοικεί στον έβδομο κόσμο, και τα είδη στους κατώτερους κόσμους.

Η παγκόσμια ψυχή του κάθε σύμπαντος από τα επτά, είναι και ένας διαφορετικός κόσμος, ένας διαφορετικός Νους δημιουργός, όπου επιφέρει με τις δυνάμεις της Αρμονίας την ισορροπία στον κόσμο του, αλλά και σε όλα τα δημιουργήματα του, την ζωή που γεννιέται από πυρ και πνεύμα..όπου πυρ τα σώματα, και πνεύμα τα αισθητά σώματα, ο δε Άγιος Λόγος έγινε ο πνευματικός Λόγος της Αρμονίας η παγκόσμια ψυχή από πυρ και πνεύμα, το πνεύμα της φύσης, και οι ψυχές αφού ενωθούν με το πνεύμα, δίνουν την νοερή ζωή στο πνεύμα που καθετί έχει και το αντίθετο του, και το πνεύμα εκδηλώνεται στο σώμα, συγκροτεί το σώμα και δίνοντας του  την διανοητική κίνηση κινεί και εξουσιάζει το σώμα, μέσα από την διττή διπολική σκέψη του σώματος, τις διττές αισθήσεις, τα διττά συναισθήματα πάθη κι επιθυμίες, μαζί και την λογική του κόσμου στον οποίο ζει το αισθητό σώμα, και η ψυχή γίνεται κάτι άλλο, αφού ενώθηκε με το πυρ και πνεύμα για να του δώσει ζωή και να εκδηλωθεί.


 Και αφού δημιουργήθηκε πλέον ο κτιστός κόσμος από πυρ και πνεύμα από τον δεύτερο Νου δημιουργό..


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ 

Ο δε Πατέρας όλων ο Νους Θεός Φως και Ζωή Υπάρχων, γέννησε τον Άνθρωπο όμοιο με τον εαυτό του, ηράσθη (εκστασιάστηκε) από την ομορφιά του έχοντας ο Άνθρωπος την ίδια όμοια μορφή με τον Πατέρα όλων, αλλά και την ίδια εικόνα αφού μπορούσε να πάρει την μορφή της εικόνας σε όλους τους γεννημένους κόσμους, και του έδωσε την εξουσία όλων των δημιουργημάτων του.

Ο δε Άνθρωπος Φως και Ζωή (δεύτερος θεός) θέλησε κι αυτός να γίνει δημιουργός σαν τον Πατέρα του, και αφού μπήκε στη σφαίρα της δημιουργίας κι έγινε κι αυτός δημιουργός σαν τον Πατέρα του, θέλησε να εισέλθει σε όλα όσα εξουσιάζει για να τα ζήσει και κατανοήσει.

Και από Φως που ήταν ενώθηκε με τον δεύτερο Νου κι ο Άνθρωπος έγινε κι αυτός Άγιος Νους και Άγιος Λόγος που παραμένει όμως Ουσιωδώς όμοιος με το Φως.
Και από Ζωή που ήταν ο Άνθρωπος, ενδύθηκε την εικόνα της ζωής που είναι οι ανθρώπινες ψυχές, οι οποίες  ενώνονται με την παγκόσμια ψυχή του κάθε σύμπαντος, και μετέπειτα με το πυρ και πνεύμα των ανθρώπινων αισθητών σωμάτων.

Και το πνεύμα της φύσης, δημιούργησε τα αισθητά ανθρώπινα σώματα, το ανθρώπινο γένος, και τα είδη του ανθρώπινου γένους, που θα ενωθούν με τις ανθρώπινες ψυχές.

Και από τότε άρχισε η μεγάλη περιπέτεια..και όποιος άνθρωπος αναγνωρίσει την αληθινή του ουσία ότι είναι Φως και Ζωή θα ξαναγυρίσει στο Φως, ειδάλλως αν γίνει ένα με το πυρ και πνεύμα θα υπομένει όλα τα θνητά του έρωτα για το αισθητό σώμα το οποίο ενδύθηκε, τα καλά, αλλά και όλα τα άσχημα συναισθήματα πάθη επιθυμίες και αισθήσεις του αισθητού σώματος.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ  - Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ - Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΥ

Ο νοητός κόσμος είναι ο διασπασμένος κόσμος των ονείρων που ζούμε τώρα, και ο νόμος της έλξης είναι η πραγματικότητα την οποία αποδέχτηκε ως αληθινή η λογική μας.

Η δε αλληλεπίδραση όλων των ανθρώπων μεταξύ τους, δηλαδή το σύνολο της νοητικής δύναμης όλων των ανθρώπινων ψυχών, σε συνδιασμό με την θνητή άλογη λογική της διττότητας των ανθρώπων που επικρατεί στον δικό μας διασπασμένο νοητό κόσμο μέσα από την εναντίωση και διαμάχη της διττότητας, έλκει την πραγματικότητα που επικρατεί στην παγκόσμια ανθρώπινη συνείδηση, σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε ένα κράτος, σε μία πόλη, σε ένα χωριό, σε μία οικογένεια, σε έναν άνθρωπο.


morfeas sky

Διαβάστε κι εδώ:

Σχόλια