Η Ζωή και το σκότος (δοχείο της Ύλης)


Το σκότος είναι η ανυπαρξία της ζωής, είναι η πλήρης αδράνεια η ακινησία. Δεν γεννά το σκότος την ζωή, μα εμφανίζεται το αγέννητο και προϋπάρχων δοχείο της γένεσης η Ύλη, με τα δικά του Τέσσερα στοιχεία ενωμένα σε πλήρη αδράνεια, διότι η ύλη από μόνη της είναι η αίσθηση, η έλξη, δηλαδή ο έρωτας που δεν οδηγείται από τον Νοητό Λόγο, άρα δεν έχει κίνηση, ούτε μορφή, η αταξία σε πλήρη αδράνεια ενωμένη ως ένα, αλλά στο γίγνεσθαι του δικού μας υλικού κόσμου, διαχωρίστηκαν λόγω της κίνησης που δόθηκε στο δοχείο της Ύλης σε Τέσσερα στοιχεία: σε φωτιά, αέρα, γη, νερό, και αν οδηγούμαστε από αυτή την άλογη δίχως λογική φύση, τότε η Αταξία της Ύλης (κακία)  φτάνει στην μέγιστη μορφή της. 

Η γη και το νερό είναι τα πιο κατωφερή στοιχεία της Ύλης τα οποία δεν μπορούν να δεχτούν τον νοητό λόγο, οπότε οδηγούνται από την Αταξία. Άλογα συναισθήματα, πόνος, λύπη, θάνατος, άσχημες αισθήσεις συναισθήματα, άλογα πάθη, άλογες επιθυμίες, κτλ. τα οποία οξύνονται αν δεν οδηγούνται από την λογική από την φωτιά, αλλά και από τον αέρα που φουντώνει την φωτιά στους τέσσερις ορίζοντες.


Ενώ ο Αγέννητος και Προϋπάρχων Πατέρας της Ζωής ο Πανάγαθος Νους και ο Αδιαίρετος Φωτεινός Λόγος (Φως και Ζωή) είναι η Αλήθεια της Ζωής, όπου ο δικός του νοητός κόσμος δεν εμπεριέχει τα σχήματα και τις μορφές της Ύλης, άρα δεν είναι σώμα, διότι το σκότος είναι σώμα και το σώμα είναι η αίσθηση, και η αίσθηση έρωτας, έλξη, που αν οδηγούνται από τον νοητό λόγο της ψυχής τότε έχουμε πολύ μεγάλο έρωτα για το Αγαθό, ενώ αν οδηγούμαστε από τα άλογα και θνητά στοιχεία του σώματος, τότε έχουμε μεγάλη ροπή προς την κακία.Η αληθινή ουσία μας είναι ενωμένη από κατώτερα συστατικά τα οποία δεν αποτελούνται από την μία και μοναδική νοηματική  ουσία της Ζωής, γι'αυτό και γίναμε κάτι άλλο, ένα θνητό και κτιστό είδος-γένος ζωής από κτιστό πνεύμα το οποίο συνεργάζεται με το σύνθετο σώμα μας αποδεχόμενο την θνητή μας φύση μέσω της αρμονίας.

Διότι μόνον η ίδια νοηματική ουσία (Νους και Λόγος) είναι η ζωή (ανθρώπινες ψυχές) και μπορεί να επιφέρει την ζωή στα σύνθετα ανθρώπινα υλικά σώματα των πλανητών.

Η ανθρώπινη ψυχή (Νους και Λόγος), είναι αθάνατη νοητική ουσία, αεικίνητη αφού ο Λόγος δίνει κίνηση στον νοητό δικό της αγαθό κόσμο όταν ζει από μόνη της, είναι άτρωτη για πάντα, εξουσιάζει τα πάντα, αλλά όταν ενώνεται με το ανθρώπινο σώμα, έχει επιπλέον προσμίξεις των τεσσάρων στοιχείων της Ύλης  που δεν έχουν μέσα τους την νοητική ουσία της ζωής, αλλά το πνεύμα που συνεργάζεται με αυτά τα σώματα, και μόνον αν έρθουμε σε επαφή και τον νοητικό λόγο τον ορθό λόγο της ψυχής μας, θα εξουσιάζουμε το σώμα φέροντας την Αρμονία στην άλογη φύση που ενδυθήκαμε.

Μόνον με τις δυνάμεις της Αρμονίας μπορούμε να επιφέρουμε τον αργό θάνατο στο σώμα μας, να αποτρέψουμε τις βίαιες εναλλαγές των άκρων όπου κάθε τι έχει το αντίθετο του, να ζήσουμε μία ήρεμη συναισθηματική και νοητή ζωή που θα μας επιφέρει και την επάνοδο μας προς την αθανασία και την θεϊκότητα του ανθρώπου, να ξαναγίνουμε αυτό που είμαστε.

Διότι πάντα θα φθείρονται όλα τα κτιστά δημιουργήματα και θα πεθαίνουν όλες οι επιμείξεις και συστατικά του κάθε διαφορετικού σύνθετου δοχείου της γένεσης, μα θα παραμένει ως αθάνατο ότι είναι αθάνατο και ότι είναι αθάνατο θα ξαναδίνει την ζωή στα θνητά αυτά σώματα, ή στα αθάνατα..Επιλογή!

ο Λόγος-διανοητική ουσία, κατοικώντας στον πυρήνα της ψυχής, ταυτόχρονα είναι κλεισμένος στον δικό του εαυτό, και εμείς τον ακούμε να μας μιλά ως ηχώ, μέσα από το ένστικτο, την αγαθή πρόθεση που μας προτείνει ως σύμβουλος την δική της αλήθεια 

Και οι ανθρώπινες ψυχές οι οποίες έχουν διπλή φύση, 
στον πυρήνα τους έχουν τον Λόγο.
Ταυτόχρονα όμως ενώνονται οι ψυχές τους όταν ενσαρκώνονται το κτιστό πνεύμα της φύσης το οποίο όπως είπαμε συνεργάζεται με αυτά τα σώματα και την φύση των πλανητών.

Για να επέλθει η κάθαρση της ανθρώπινης θεϊκής ψυχής από το θνητό πνεύμα, πρέπει να κατανοήσει ο άνθρωπος την αληθινή του φύση και ουσία τον Νοηματικό Λόγο, και μέσω της Αρμονίας που επιφέρει, θα επέλθει η άνοδος των ανθρώπινων ψυχών.

Ειδάλλως αν δεν γνωρίσει ο άνθρωπος τον αληθινό εαυτό του ότι είναι Φως και Ζωή,  θα γίνει δούλος του κτιστού πνεύματος.

Μόνον η μία ουσία είναι η αλήθεια της Ζωής, ο Νοητός Λόγος ο οποίος δίνει την νοερή ζωή στο πνεύμα, την φωτιά και τον αέρα,   και την διανοητική κίνηση στο άλογο σώμα από γη και νερό.

Γνώρισε τον εαυτό σου και θα ελευθερωθείς

morfeas sky

Διαβάστε:
ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ

Σχόλια