ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ

Η ψυχή είναι ενεργειακό σώμα που κινείται μέσα στην ενέργεια των Απλανών, και παίρνει οντότητα (νοητή ζωή), από το Νου που εισέρχεται στην ενέργεια του πυρός και γίνεται η ψυχή πνεύμα του πυρός.

Ότι κινείται είναι η ζωή, (ψυχή-ενέργεια του πυρός), ενώ ότι έχει Νου και κινείται η νοητή ζωή, (Νους και ψυχή), ενώ ότι έχει σώμα γήϊνο και κινείται η νοερή μεταβαλλόμενη θνητή ζωή.


morfeas sky

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΙΙΙ
Στοβαιος 1,49, 5
ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ


Κάθε ψυχή είναι αθάνατη και αεικίνητη.
Διότι είπαμε στα "Γενικά" για τις κινήσεις, που άλλες προέρχονται από τις ενέργειες και άλλες από τα σώματα.
Είπαμε ακόμη ότι η ψυχή γεννήθηκε από ύλη ασώματη.
Διότι, κάθε τι που έχει γεννηθεί, πρέπει να έχει γίνει από κάτι.

Ή ψυχή έχει μία ίδια ουσία (Νους) είναι αυτοτελής, πήρε ζωή σύμφωνα με το πεπρωμένο και τράβηξε προς τον εαυτό της το πάθος και την επιθυμία όμοια με της ύλης.

Το πάθος υπάρχει στην ύλη, αλλά αν αυτό αποκτήσει εθισμό προς το νόημα της ψυχής τότε γίνεται ανδρεία και δεν παρασύρεται από την δειλία.

Η επιθυμία τώρα, προσφέρεται κι αυτή και αν αποκτήσει εθισμό προς το λογισμό της ψυχής τότε γίνεται σωφροσύνη και δεν υποκινείται από την ηδονή διότι ο λογισμός αναπληρώνει την έλλειψη της επιθυμίας.

Όταν δε όλα είναι σε αρμονία και έχουν την ίδια τάση και όταν και τα δύο στηρίζονται στο λογισμό της ψυχής, τότε γίνεται δικαιοσύνη.  Διότι ο ισοδύναμος λογισμός αφαιρεί την υπερβολή της επιθυμίας.
Αρχή δε όλων είναι ή διανοητική ουσία, που είναι η μόνη σε επαφή με τον λόγο, ο λόγος είναι σαν σύμβουλος.

Ψυχή λοιπόν είναι ουσία αυτοτελής, είναι η νόηση, ο διανοητικός λόγος της ουσίας, είναι η γνώση των λογισμών που κάνουμε, διαμέσου της ουσίας της ψυχής του λόγου, και παρέχουν στο άλογο μέρος της ψυχής την ηχώ ως φωνή σε εμάς.
Υπάρχει λοιπόν η ουσία και ο λόγος, και η νόηση και η διανόηση, προς την διανόηση μας οδηγεί η εικασία και η αίσθηση.

Ο λόγος οδηγείται προς την ουσία, και δι αυτού άγεται.
Ή νόηση επιπλέκεται με τον λογισμό και όλα μαζί μία μορφή αποκτούν, και αυτή είναι η μορφή της ψυχής.

morfeas sky

Σχόλια