Ο θεϊκός άνθρωπος ΣΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΎΜΠΑΝ
Ο θεϊκός άνθρωπος ΣΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ

Ο Άνθρωπος έξω από αυτό το σύμπαν γεννήθηκε όμοιος αλλά και κατ'εικόνα με τον Πατέρα όλων Πανάγαθο Νου Θεό Φως και Ζωή.

Τι είναι ο Θεός; πρόσωπο; η Όλον;
Όλον είναι και ο αρχικός Άνθρωπος δεύτερος θεός Φως και Ζωή.


Όταν θέλησε να ζήσει και κατανοήσει ο Άνθρωπος το θνητό δυαδικό ενεργειακό σύμπαν, των Οκτώ Ουρανών που εμπεριέχουν μέσα τους την Υλη, η σκέψη και επιθυμία του αμέσως πραγματοποιήθηκε, και βρέθηκε μέσα σε αυτό..

Από Φως έγινε Νους, ο Όγδοος Ουρανός, που εμπεριέχει μαζί με το Νου το αισθητό αδρανή σώμα της Ύλης, (δοχείο της Ύλης), και από Ζωή έγινε ψυχή η εικόνα της ζωής μέσα στην ενέργεια του πυρός και πνεύματος που ενεργεί στην ύλη. (και ενώθηκαν οι ανθρώπινες ψυχές με τον ζωντανό συμπαντικό οργανισμό μέσα στους Επτά Ουρανούς, τα Επτά Όργανα - φύσεις του ζωντανού συμπαντικού οργανισμού).


Στο ενεργειακό σύμπαν όπου εκδηλώνονται όλες οι μορφές και τα σχήματα της Ύλης υπάρχουν οι θετικές και αρνητικές ενέργειες, και κάθε σκέψη έχει και την αντίθετη της πλευρά.

Η ανθρώπινη ψυχή είναι ο Αμετάβλητος Νους και Αδιαίρετος Λόγος που κατέχει όλες τις ενέργειες της Αρμονίας του πνεύματος που ενεργεί στις επτά φύσεις της Ύλης, είναι ο Νους του Ανθρώπου δεύτερου θεού, που ενώθηκε με τις ενέργειες του πνεύματος  που εμπεριέχονται μέσα στις Επτά φύσεις και ενεργούν στα όργανα του συμπαντικού οργανισμού του δεύτερου Νου δημιουργού. Είναι οι ανθρώπινες ψυχές που ενώθηκαν με τα στοιχεία της Ύλης, που ενώθηκαν με το πνεύμα της κάθε φύσης που δημιουργεί την ζωή στην φύση με τα στοιχεία της Ύλης με τα οποία ενώνεται μαζί τους, τα συγκροτεί τα κινεί και τα δίνει την ανάλογη λογική.


Η ανθρώπινη ψυχή, δίνει την ζωή
 στα ανθρώπινα σώματα μέσα σε κάθε Ουρανό και κάθε φύση από τις Επτά.

Τα αντίθετα εκδηλώνονται αποκλειστικά στην Ύλη, διότι τα Τέσσερα στοιχεία της Ύλης είναι ανόμοια με ισοδύναμες ενέργειες, και η σύνθεση τους αυτή φέρει την αυξομείωση, την δυαδική κτιστή δημιουργία, όπου κάθετί μας φαίνεται ότι έχει το αντίθετο του, ανάλογα την σύνθεση της Ύλης, (φωτιά, αέρας, γη, νερό), με το αν είναι απλή, ή πολύπλοκη, σε κάθε φύση.

Όταν η εικόνα της ζωής η ανθρώπινη ψυχή που είναι ενωμένη με την ενέργεια των Α-πλανών την φωτιά,  ενώνεται-ενσαρκώνεται στην Γη το πιο κατωφερή όργανο-φύση της Ύλης-συμπαντικού οργανισμού, τότε αφήνει πίσω της το Νου και ψυχή, και στέλνει την αντανάκλαση της στον ανθρώπινο ζωντανό οργανισμό που γεννιέται, και αποκτά το Νου και την καρδιά, μαζί δίνει την κίνηση στο άλογο σώμα από γη-νερό.

Και αν συνεργαστεί το ανθρώπινο σώμα που γεννιέται με αυτή υην άλογη φύση του σώματος, τότε η ψυχή οδηγείται από τις άλογες ενέργειες-αισθήσεις του σώματος, και συμπεριφέρεται ως δούλος του άλογου σώματος, ενώ αν ο άνθρωπος οδηγείται από την καρδιά και το Νου, τότε έλκεται ο Νους της ψυχής από την Αρμονία, την φρόνηση, την αρετή, την ανδρεία που πηγάζει από τον ορθό λόγο της ψυχής.

Οι άνθρωποι της Γης δεν είναι η ζωή, ούτε η εικόνα της ζωής, αλλά η αίσθηση. Διότι εικόνα της ζωής είναι ο Νους και ο Αδιαίρετος Άγιος Λόγος των ενεργειών της Αρμονίας των επτά κύκλων της φύσης.

Ο άνθρωπος της Γης, αν γίνει ένα με αυτόν τον ά-λογο κόσμο, θα μείνει για πάντα εγκλωβισμένος στον πλανήτη Γη, στην ύλη με κίνδυνο να αφομοιωθεί από την άλογη φύση-όργανο.

Η ανθρώπινη ψυχή για να ξεφύγει από το ενεργειακό πλέγμα-Ουρανό της Γης, και να ενωθεί με το Νου και ψυχή πρέπει πρώτα να κατανοήσει την αληθινή της νοητή ουσία, να αποκτήσει το Νου, τον νοητό λόγο της ψυχής, (Ανάμνηση ψυχής) ώστε να γνωρίζει τι ακριβώς είναι ο Αληθινός Άνθρωπος και τι ακριβώς είναι το είδωλο του ανθρώπου που ενδύθηκε στην Γη, ότι δεν είμαστε οι άνθρωποι της Γης, αλλά Νους και ψυχή το ελαφρύ πνεύμα της φωτιάς, του πυρός και πνεύματος, ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος που δεν έχει φύλο,  ούτε είναι σώμα, ούτε είναι πνεύμα, αλλά είναι Νους Ουσιωδώς όμοιος με το Υπερούσιο, τον Πανάγαθο Νου και τον Αδιαίρετο Φωτεινό Λόγο, Φως και Ζωή.

morfeas sky


Σχόλια