Ο θεϊκός άνθρωπος ΣΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΎΜΠΑΝ

Ο θεϊκός άνθρωπος ΣΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ
Ο θεϊκός άνθρωπος ΣΤΟ ΚΤΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ

Ο Άνθρωπος έξω από αυτό το σύμπαν γεννήθηκε όμοιος αλλά και κατ'εικόνα με τον Πατέρα Νου Θεό Φως και Ζωή Υπάρχων.

Τι είναι ο Θεός; πρόσωπο; η Όλον;
Όλον είναι και ο αρχικός Άνθρωπος Δημιουργός.


Όταν θέλησε να ζήσει και κατανοήσει ο Άνθρωπος το θνητό δυαδικό ενεργειακό σύμπαν, η σκέψη και επιθυμία του αμέσως πραγματοποιήθηκε, και βρέθηκε μέσα σε αυτό..

Από Φως έγινε Νους, και από Ζωή έγινε ψυχή μέσα στην ενέργεια του πυρός και πνεύματος που ενεργεί στην ύλη.
Στο ενεργειακό σύμπαν όπου εκδηλώνονται όλες οι μορφές και τα σχήματα της Ύλης υπάρχουν οι θετικές και αρνητικές ενέργειες, και κάθε σκέψη έχει και την αντίθετη της πλευρά.

Η ανθρώπινη ψυχή όμως, και το πνεύμα της ο Αμετάβλητος νοηματικός λόγος των ενεργειών των επτά κύκλων της Αρμονίας, όμοιος με των επτά Διοικητών-Ουρανών που εξουσιάζουν τον εκδηλωμένο κτιστό κόσμο του δοχείου της Ύλης, δεν επηρεάζεται από τα αντίθετα.

Η ανθρώπινη ψυχή το πνεύμα της δεν είναι ούτε το καλό ούτε το κακό, αλλά οι ενέργειες της Αρμονίας, διότι αυτά ανήκουν στον εκδηλωμένο κόσμο του δοχείου της Ύλης, τα τέσσερα ανόμοια στοιχεία φωτιά, αέρας, γη, νερό, σε μια σύνθεση ενωμένα σε κάθε Ουρανό.Τα αντίθετα εκδηλώνονται αποκλειστικά στην Ύλη, την δυαδική κτιστή δημιουργία που εξουσιάζονται από τις ενέργειες του νοηματικού λόγου της Αρμονίας..και όχι στο Πανάγαθο Φως.

Όταν η εικόνα της ζωής (ψυχή) ενώνεται (ενσαρκώνεται) με τις σύνθετες ενέργειες της Ύλης, δίνει την νοερή  ζωή στο πνεύμα (φωτιά-αέρας) και την διανοητική κίνηση στα σώματα (γη-νερό) και αν συνεργαστεί με αυτή την φύση που γεννιέται, τότε η ψυχή οδηγείται από τις άλογες ενέργειες-αισθήσεις, και συμπεριφέρεται ως δούλος του άλογου σώματος. Διότι η Ύλη είναι αίσθηση, όπου κάθε ανόμοιο στοιχείο της Ύλης εναντιώνεται με τα υπόλοιπα στοιχεία για να επικρατήσει δίχως λογική. Αν όμως το σύνθετο αυτό σώμα οδηγείται από τον νοηματικό λόγο της ψυχής, τότε επιφέρεται η αρμονία στο σώμα.

Οι άνθρωποι της Γης δεν είναι η ζωή, ούτε η εικόνα της ζωής, αλλά η αίσθηση. Διότι εικόνα της ζωής είναι ο Νους και ο Αδιαίρετος Άγιος Λόγος των ενεργειών της Αρμονίας των επτά κύκλων της φύσης.

Ότι σκέψεις όμορφες, αγαθές, αληθινής αγάπης, προέρχονται από την ψυχή και το πνεύμα της.

Ο άνθρωπος της Γης, αν γίνει ένα με αυτόν τον άλογο κόσμο, θα μείνει για πάντα εγκλωβισμένος στον πλανήτη Γη, στην ύλη.

Η ανθρώπινη ψυχή για να ξεφύγει από την έλξη του βαρυτικού ενεργειακού πεδίου της Γης, πρέπει πρώτα να κατανοήσει την αληθινή της νοηματική ουσία, (Ανάμνηση ψυχής) ώστε να γνωρίζει τι ακριβώς είναι ο Αληθινός Άνθρωπος και τι ακριβώς είναι το είδωλο του ανθρώπου, ότι δεν είμαστε οι άνθρωποι της Γης, αλλά ψυχή και πνεύμα δίχως φύλο, ουσιωδώς όμοιο με το Αρχέτυπο Πανάγαθο πνεύμα Ζωή και Φως.

morfeas sky


Σχόλια