ΛΟΓΟΣ Θ" ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣΛΟΓΟΣ Θ" ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ
(ΟΤΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΓΑΘΟ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ)

Ερμής Τρισμέγιστος: Χθες, Ασκληπιέ, σου παρουσίασα τον πλήρη λόγο.Τώρα όμως πιστεύω πως είναι αναγκαίο να αναλύσω και το λόγο τον σχετικό με την αίσθηση σε συνέχεια εκείνου. 

Διότι η αίσθηση κι η νόηση φαίνεται πως έχουν διαφορές, καθόσον η μία έχει σχέση με την ύλη κι η άλλη με την ουσία.

σχόλιο: το μεν ανθρώπινο σώμα από γη-νερό χρειάζεται το αισθητό πνεύμα φωτιά-αέρα,(αισθητό θεό), ο μεν αισθητός θεός (φωτιά-αέρας) για να υπάρχει χρειάζεται τον Αδιαίρετο Νου και Λόγο της ανθρώπινης ψυχής.(Νους και ψυχή).

Ερμής Τρισμέγιστος: Εγώ όμως έχω την εντύπωση πως και οι δυο είναι ενωμένες και δεν χωρίζονται, στους ανθρώπους εννοώ. 
Διότι στα υπόλοιπα ζωντανά όντα η αίσθηση είναι ενωμένη με την φύση, (με το πνεύμα της φύσης τον αέρα που είναι αίσθηση), αλλά στους ανθρώπους υπάρχει κι η νόηση.

σχόλιο: τα άλογα ζώα δεν έχουν νόηση αλλά μόνον αίσθηση, και η αίσθηση είναι ο αέρας, αυτό που ονομάζουμε φύση, και το πνεύμα της φύσης (φωτιά-αέρας) οδηγεί συλλογικά όλα τα άλογα ζώα.
Οι άνθρωποι όμως εκτός από αισθήσεις έχουν και νόηση, γι'αυτό έχουν την ελεύθερη επιλογή, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα έμβια ζώα..

Ερμής Τρισμέγιστος: Ο νους διαφέρει τόσο από την νόηση, όσο ο Θεός από την θεϊκότητα, καθόσον η θεϊκότητα γεννιέται απ'το Θεό, η δε νόηση απ'το νου, και είναι αδελφή του λόγου, και το ένα αποτελεί όργανο του άλλου. Διότι ούτε λόγος εκφέρεται χωρίς τη νόηση, ούτε η νόηση φανερώνεται χωρίς το λόγο.

σχόλιο: ο Νους Θεός γεννά την θεϊκότητα με τις ψυχές, (Νους και ψυχή), η δε θεϊκότητα ο Νους της ψυχής γεννά τον Αδιαίρετο λόγο, ο δε Αδιαίτερος Νους και Λόγος της ψυχής γεννά την αδελφή του Λόγου τον αισθητό Νου θεό, από φωτιά και αέρα, και η φωτιά-αέρας ο αισθητός θεός ενώνεται με το σώμα από γη νερό. Και όλα συνδέονται όπου το κατώτερο αποτελεί όργανο του ανώτερου.

Ερμής Τρισμέγιστος: Και οι δύο, επομένως, και η αίσθηση και η νόηση, συρρέουν στον άνθρωπο σαν να έχουν πλεχτεί μεταξύ τους. Διότι ούτε χωρίς την αίσθηση είναι δυνατόν κάποιος να κατανοήσει, ούτε χωρίς τη νόηση να αισθανθεί.

σχόλιο: η αίσθηση και η νόηση ο αισθητός θεός φωτιά-αέρας, πλέκονται μεταξύ τους και ενώνονται με το σώμα από γη, νερό.

Ασκληπιός: Είναι όμως δυνατόν η νόηση να κατανοήσει χωρίς την αίσθηση, όπως συμβαίνει με τα οράματα, που παρουσιάζονται με τα όνειρα;

Ερμής Τρισμέγιστος: Εχω την εντύπωση πως στα οράματα των ονείρων παρουσιάζονται και οι δύο ενέργειες. Διότι, όταν κάποιος είναι ξύπνιος, η αίσθηση είναι μοιρασμένη και στο σώμα και στην ψυχή, κι όταν τα δύο αυτά μέρη της αίσθησης συμφωνήσουν μεταξύ τους, τότε η νόηση εκφέρεται με το λόγο, αφού έχει δημιουργηθεί από το νου.

σχόλιο: η νόηση και η αίσθηση φωτιά-αέρας, είναι ενέργειες.
Και ενέργεια είναι η κίνηση που μεταφέρει την πληροφορία,
και η πληροφορία είναι είτε νόηση (φωτιά), είτε αίσθηση (αέρας).
Και όλες αυτές οι ενέργειες είναι οι ενέργειες του δοχείου της Υλης, οι μεν αγαθοδαίμονες είναι η φωτιά και ο αέρας ο αισθητός θεός. Και οι δαίμονες της κακίας είναι οι ενέργειες από τα στοιχεία της πιο κατωφερής Υλης που δεν μπορούν να δεχτούν τον Νου και Λόγο και είναι η γη και το νερό.

Ερμής Τρισμέγιστος: Διότι ο νους γεννά όλα τα νοήματα, τα οποία είναι μεν αγαθά, όταν πάρει τα σπέρματα απ'το θεό, (Νους της ψυχής), αλλά και αντίθετα είναι κακία, όταν τα πάρει από κάποιο δαίμονα, καθόσον κανένα μέρος του κόσμου δεν είναι άδειο από δαίμονες, κυρίως από τον δαίμονα, τον φωτισμένο απ'το Θεό, ο οποίος μπαίνοντας κρυφά έσπειρε το το σπέρμα της δικής του ενέργειας, και τότε ο νους γέννησε το σπαρμένο, δηλαδή μοιχείες, φόνους, άσχημη μεταχείρηση των γονέων, ιεροσυλίες, ασέβειες, αυτοκτονίες με αγχόνες, καταγκρεμίσματα και όλα τα υπόλοιπα, που αποτελούν έργα των δαιμόνων.

σχόλιο: Ποιος είναι ο Φωτισμένος δαίμονας από το Θεό; ο δεύτερος Νους δημιουργός, ο οποίος έλυσε τον σύνδεσμο της Αρμονίας στα σώματα διαχωρίζοντας τα από αρσενικοθήλυκα που ήταν σε αρσενικά και θηλυκά, βάζοντας μέσα στο νου των ανθρώπων της Γης το δικό του σπέρμα την κακία του για τον Ανθρωπο δεύτερο θεό και τις ανθρώπινες ψυχές, εγκλωβίζοντας τες μ'αυτόν τον τρόπο στην ΛΗΘΗ της ΑΓΝΟΙΑΣ των διαχωρισμένων σωμάτων από γη-νερό. Τα διαχωρισμένα σώματα που δημιούργησε ο εκπεσών φωτισμένος δαίμονας ο δεύτερος Νους δημιουργός.

σχόλιο: δαίμονες είναι η ενέργεια, η ενέργεια-πληροφορία, του πυρός και πνεύματος του δεύτερου Νου δημιουργού, που εγκλώβισε όλες τις ανθρώπινες ψυχές στο στυγνό σκότος των διαχωρισμένων σωμάτων της σάρκας από γη-νερό, χάνοντας όλες οι ανθρώπινες ψυχές την επαφή με τα διαχωρισμένα σώματα (Αδάμ που έγινε Αδάμ κι Εύα), με αποτέλεσμα οι ανθρώπινες ψυχές να εγκλωβιστούν και φυλακιστούν σ'αυτά, μαζί με την πληροφορία της κακίας που έσπειρε μέσα στην λογική και τις αισθήσεις των ανθρώπων στην Γη ο εκπεσών εωσφόρος, ο δεύτερος Νους δημιουργός.

Ερμής Τρισμέγιστος: Διότι τα σπέρματα του Θεού είναι λίγα, όμως σπουδαία, ωραία, και καλά, η αρετή κι η σωφροσύνη κι η ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι η γνώση του Θεού, κι εκείνος που τον γνώρισε, έχει γεμίσει απ'όλα τα αγαθά, και διαθέτει νόηση θεϊκή, κι όχι όμοια με τη νόηση των πολλών.

Για το λόγο αυτό όσοι διαθέτουν γνώση δεν είναι αρεστοί στους πολλούς, ούτε κι οι πολλοί σ'αυτούς.

Δίνουν δε την εντύπωση πως έχουν τρελλαθεί και προκαλλούν το γέλιο, καθώς είναι μισητοί και περιφρονημένοι κι ίσως και να σκοτώνονται. Διότι ισχυρίστηκα πως η κακία πρέπει να κατοικεί εδώ κάτω, αφού είναι ο φυσικός της χώρος. Φυσικός της χώρος είναι η γη, (γη-νερό=σκότος), και όχι ο ουράνιος κόσμος, όπως κάποιοι θα ισχυριστούν κάποτε βλασφημώντας.

σχόλιο: Τα στοιχεία της Υλης η γη και το νερό είναι το στυγνόν σκότος.

Ο θεοσεβής όμως θα τ'αντέξει όλα, αφού αισθάνθηκε τη γνώση, καθόσον όλα είναι αγαθά για έναν τέτοιο άνθρωπο, ακόμα κι αν για τους άλλους είναι κακά. Ακόμα κι αν τον επιβουλεύονται, αναφέρεται πάντα στην γνώση, κι από μόνος του μετατρέπει τα κακά σε αγαθά.


morfeas sky
Ερμής Τρισμέγιστος: Eπανέρχομαι πάλι στο λόγο τον σχετικό με την αίσθηση.

Αποτελεί, λοιπόν, ανθρώπινο χαρακτηριστικό το να συμμετέχει η αίσθηση στη νόηση. Και δεν απολαμβάνει, όπως προανέφερα κάθε άνθρωπος τη νόηση, αλλά άλλος αφοσιώνεται στα υλικά, και άλλος στα ουσιώδη. (Ουσιώδη ο Νους της ψυχής).

Διότι, όπως ανέφερα, αυτός που αφοσιώνεται στα υλικά μαζί με την κακία, (γη-νερό), αυτός κατέχει τον σπόρο της νόησης από τους δαίμονες, ενώ αυτοί που αφοσιώνονται στα ουσιώδη, μαζί με το αγαθό (αγαθό είναι ο Νους της ψυχής ο Ιδεατός Ανθρωπος), σώζονται από το Θεό. 

Διότι ο Θεός, ο των πάντων δημιουργός, καθώς δημιουργεί τα πάντα, τα κάνει όμοια με τον εαυτό του κι αυτά, αφού γεννηθούν αγαθά, (η φωτιά-αέρας ο αισθητός θεός γεννιέται αγαθός),  καθίστανται στην συνέχεια διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποίησης της ενέργειας τους. 
Διότι η κοσμική κίνηση της τριβής δημιουργεί διάφορα είδη γενέσεων, άλλα ρυπαίνοντας τα με την κακία κι άλλα καθαρίζοντας τα με το αγαθό.

σχόλιο: έτσι εξέπεσε ο δεύτερος Νους δημιουργός, ενώ γεννήθηκε αγαθός, στην συνέχεια χρησιμοποίησε την ενέργεια που του δόθηκε με την κακία.

Ερμής Τρισμέγιστος:  Διότι ο κόσμος, (κόσμος, ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος ο δημιουργός του δικού μας ουρανού υλικού κόσμου με σύνθεση από φωτιά, αέρα, γη, νερό) Ασκληπιέ, διαθέτει δική του αίσθηση και νόηση, όχι όμοια με την ανθρώπινη, ούτε τόσο πολυποίκιλη, αλλά διαφορετική κι απλούστερη. Διότι η αίσθηση κι η νόηση του κόσμου (αισθητού θεού-πνεύμα της φύσης) είναι μία, το να δημιουργεί δηλαδή τα πάντα, και να τα αποσυνθέτει, πάλι στον εαυτό της, όργανο της βούλησης του Θεού.

σχόλιο: όργανο της βούλησης του Θεού είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος της φωτιάς και του αέρα,  που ενεργεί μέσα και εσωτερικά σε κάθε ουρανό με τα δικά του όργανα.

σχόλιο: ο Θεός όπως είπαμε βρίσκεται έξω από κάθε Ουρανό από τους Επτά, και δίνει το δικό του Νου μέσα σε κάθε Ουρανό όπου συμβαίνει το γίγνεσθε πάνω στο δοχείο της Υλης, και γεννιέται ο αισθητός Νους δημιουργός, από φωτιά και αέρα, του πυρός και πνεύματος, ο δεύτερος Νους δημιουργός, και αυτός με την σειρά του δημιουργεί τα πάντα δηλαδή τον κόσμο και το πνεύμα της φύσης που γεννά την ζωή με τα άλογα ζώα.

Σχόλιο: δεν ισχύει όμως το ίδιο με τον Ιδεατό άνθρωπο Νου και ψυχή, ο οποίος γεννήθηκε από τον Ανθρωπο δεύτερο θεό Φως και Ζωή που έγινε κι αυτός Νους Θεός και βρίσκεται έξω από κάθε Ουρανό, αλλά και μέσα σε κάθε Ουρανό, μαζί με τα δικά του δημιουργήματα τις Ανθρώπινες ψυχές που εμπεριέχουν το δικό του Αγαθό Νου.

σχόλιο: Αν λοιπόν εμείς ως Νους και ψυχή που είμαστε ο Ιδεατός Ανθρωπος που δεν χάνεται ποτέ αφού είναι ο ίδιος ο θεός, ενωθούμε με το ανθρώπινο σώμα της Γης, και οδηγούμαστε από την κακία του, τότε θα χαθούμε μέσα στην ανυπαρξία της κακίας της Υλης, διότι ο Νους της ψυχής θα μας αφήσει μόνους με την ψυχή και θα μας οδηγούν μόνον οι άλογες αισθήσεις, χωρίς το Νου όπου πλέον οι αισθήσεις-δαίμονες θα μας έχουν κάνει υποχείριο τους, και θα χαθούμε μέσα στην κόλαση της δυστυχίας και του πόνου υπομένοντας συνεχώς όλα τα θνητά στην χειρότερη μορφή τους ολοένα και πιο πολύ, αφού θα μας έχει εγκαταλείψει ο Νους της ψυχής...ο Ιδεατός Ανθρωπος, και πλέον δεν θα είμαστε άνθρωποι, αλλά άλογα ζώα.

Ερμής Τρισμέγιστος: Πράγματι, έχει γίνει σαν ένα όργανο, ώστε διατηρώντας μέσα του όλα τα σπέρματα, που πήρε από το Θεό, να δημιουργεί τα πάντα, (ο δεύτερος Νους δημιουργός ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος), με τρόπο δραστήριο και διαλύοντας τα πάντα να τα ανανεώνει. Κι έτσι διαλυμένα, σαν αγαθός καλλιεργητής της ζωής, να τους παρέχει ανανέωση μέσω της μεταβολής και της κίνησης. Τίποτα δεν υπάρχει που να μην το αναζωογονεί και καθώς κινείται, σε όλα δίνει ζωή κι αποτελεί ταυτόχρονα χώρο και δημιουργό της ζωής. (ο δεύτερος Νους δημιουργός).

Ερμής Τρισμέγιστος: Tα σώματα, φτιαγμένα από ύλη, διαφέρουν μεταξύ τους, διότι άλλα αποτελούνται από χώμα, άλλα από νερό, άλλα από αέρα;, άλλα από φωτιά. Και όλα είναι σύνθετα, άλλα περισσότερο κι άλλα απλούστερα. Περισσότερο σύνθετα είναι τα βαρύτερα, λιγότερο δε τα ελαφρότερα. Η δε ταχύτητα της τροχιάς του κόσμου προκαλλεί την διαφορετικότητα των διαφόρων ειδών γενέσεων, προκαλλεί τα διάφορα είδη στα σώματα μαζί μ'ένα συμπλήρωμα, αυτό της ζωής.

Πατέρας, λοιπόν, του κόσμου είναι ο Θεός, ο δε κόσμος είναι ο πατέρας των εγκοσμίων, κι ο κόσμος είναι γιος του Θεού, τα δε εγκόσμια ανήκουν στον κόσμο.

Κι εύγλογα έχει αποκληθεί "κόσμος", διότι στολίζει τα πάντα με την ποικιλομορφία της γένεσης και με τη συνέχιση της ζωής και με την ακούραστη ενέργεια και με τη σύσταση των στοιχείων  και με την τάξη των γεννημένων, Αυτός επομένως ας αποκαλλείται "κόσμος" κι αναγκαστικά και όπως αρμόζει.

Όλων, λοιπόν, των ζωντανών οργανισμών η αίσθηση κι η νόηση απ'έξω προέρχεται παίρνοντας πνοή απ'τον κόσμο που την περιβάλλει, ο δε κόσμος, έχοντας πάρει την πνοή του μια φορά κατά τη δημιουργία του, τη διατηρεί, αφού την πήρε από το Θεό.

σχόλιο: Θεός είναι ο Ογδοος Ουρανός, (κτιστός κόσμος), ο Αγιος Νους και Αδιαίρετος Λόγος, που φέρει το Αγέννητο και Προϋπάρχων δοχείο της Υλης, και βρίσκεται έξω από τους Επτά Ουρανούς, και μέσα στον Ογδοο Ουρανό, όπου δεν υπάρχει το γίγνεσθε του κόσμου και της εικόνας της ζωής. 
Ο Ογδοος Ουρανός είναι η εικόνα του Θεού Φως και Ζωή Υπάρχων που γεννήθηκε από τον Φωτεινό Λόγο.

Ο Νους με τον Αγιο Λόγο του είναι η εικόνα του Θεού, και δημιούργησε τους Επτά Ουρανούς, και εσωτερικά των επτά Ουρανών δημιούργησε τον κόσμο, δηλαδή τον δεύτερο Νου δημιουργό, τον αισθητό θεό που πήρε την πνοή από το Θεό δηλαδή το Νου και την ενέργεια της κίνησης, (ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΎΜΑ), και ο δεύτερος Νους δημιουργός έδωσε κίνηση στο δοχείο της Υλης και αφού διασπάστηκε σε Τέσσερα στοιχεία ενώθηκε με την φωτιά και τον αέρα και έγινε ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος, της φωτιάς και του αέρα..αυτό που ονομάζουμε ως κόσμο.

ο  δεύτερος Νους δημιουργός, ο αισθητός θεός είναι ο κόσμος.

Κόσμος λοιπόν είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός, ο Νους και ο Αδιαίρετος λόγος του πυρός και πνεύματος, της φωτιάς και του αέρα, ο οποίος ενώνεται με τα στοιχεία της φωτιάς και του αέρα και γίνεται ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος.

Ερμής Τρισμέγιστος: Κι ο Θεός (η εικόνα του Θεού Φως και Ζωή), δεν στερείται από αίσθηση και νόηση, όπως κάποιοι θα νομίσουν βλασφημώντας από θεοφοβία. 
σχόλιο: δεν πρέπει να φοβόμαστε το Θεό.


Διότι όλα όσα υπάρχουν, Ασκληπιέ, αυτά υπάρχουν στο Θεό, (η εικόνα του Θεού Φως και Ζωή έχει ως δικό του κόσμο το Αγέννητο και Προϋπάρχων δοχείο της Υλης), και γίνονται από το Θεό, (διότι χάρην σ'αυτόν υπάρχει ο δεύτερος Νους δημιουργός), κι από κει εξαρτώνται, άλλα μεν ενεργώντας μέσω των σωμάτων, άλλα δε κινώντας μέσω της ουσίας της ψυχής, (η ψυχή είναι η ενέργεια της κίνησης),  άλλα δίνοντας ζωή μέσω του πνεύματος, (Νους και ψυχή, η νοητή ζωή), κι άλλα υποδεχόμενα τα πεθαμένα, όπως είναι εύλογο.

σχόλιο: τα πεθαμένα είναι η γη και το νερό, τα πιο κατωφερή στοιχεία της Υλης τα οποία δεν μπορούν να γίνουν η ζωή αλλά απλά συνθέτονται και συγκροτούνται από την φωτιά και τον αέρα, τον αισθητό θεό, που έγινε η νοερή ζωή από το Νου και ψυχή. Και θάνατος των έμβιων σωμάτων είναι η διάλυση αυτής της σύνθεσης των άλογων στοιχείων της Υλης από γη-νερό.

Ερμής Τρισμέγιστος: Μάλλον όμως ισχυρίζομαι πως δεν τα έχει αυτός όλα, αλλά φανερώνω την ακόλουθη αλήθεια:
αυτός είναι τα πάντα, αποκτώντας τα όχι απ'έξω, αλλά προσφέροντας τα έξω. 
Κι αυτό αποτελεί την αίσθηση και τη νόηση του Θεού, δηλαδή να κινεί πάντοτε τα πάντα. Και δεν θα υπάρξει χρόνος ποτέ που θα χαθεί κάποιο από τα δημιουργήματα. Κι όταν λέω "από τα δημιουργήματα" εννοώ του Θεού. Διότι τα δημιουργήματα τα κρατά ο Θεός κι ούτε κανένα βρίσκεται έξω από αυτόν, ούτε κι αυτός έξω από κάποιο.

Αυτά Ασκληπιέ, θα σου φανούν αληθινά αν τα κατανοήσεις, κι απίστευτα αν έχεις άγνοια. Διότι η νόηση είναι η πίστη, ενώ η απιστία είναι η απουσία της νόησης. Διότι η λογική δεν φτάνει μέχρι την αλήθεια, ενώ ο Νους είναι μεγάλος και μπορεί να φτάσει μέχρι την αλήθεια, αν οδηγηθεί μέχρι ενός σημείου από την λογική. Κι αφού αντιληφθεί τα πάντα και τα βρει σύμφωνα με τις ερμηνείες της λογικής, τότε πιστεύει κι επαναπαύεται στην καλή του πίστη.

Τα προαναφερθέντα λοιπόν, τα οποία προέρχονται από το Θεό, είναι πιστευτά σε αυτούς που τα συλλογίστηκαν με το νου τους, κι απίστευτα σε αυτούς που δεν τα συλλογίστηκαν.

Αυτά τα τόσα ας έχουν λεχθεί σχετικά με τη νόηση και την αίσθηση.

σχόλιο: η εικόνα του Θεού Φως και Ζωή, είναι ο Ογδοος Ουρανός είναι ο Νους που δημιουργήθηκε και ο Αδιαίρετος Αγιος Λόγος, από τον Φωτεινό Λόγο. 

Η εικόνα του Θεού, φέρει ως δικό του κόσμο το Αγέννητο και Προϋπάρχων δοχείο της Υλης, δηλαδή στον Όγδοο Ουρανό δεν διαχωρίστηκε η Υλη σε Τέσσερα στοιχεία ώστε να δοθεί η ζωή μέσω της κίνησης, αλλά αυτό έγινε μέσα στους Επτά Ουρανούς.

Ο Νους Θεός, που έχει Νόηση είναι η εικόνα του Θεού, αλλά επειδή εμπεριέχει μέσα στο δικό του Νου το Αγέννητο και Προϋπάρχων δοχείο της Υλης είναι ταυτόχρονα και η αίσθηση, διότι αυτό είναι η Υλη, η αίσθηση.

Γι'αυτό η Νόηση, μαζί και η αίσθηση, είναι η πνοή που προέρχεται από έξω, από την εικόνα του Θεού, τον Ογδοο Ουρανό, και περικλείει τους Επτά Ουρανούς, όπου εσωτερικά σε κάθε Ουρανό βρίσκεται ο δεύτερος Νους δημιουργός, ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος, ο οποίος δημιουργήθηκε αφού του δόθηκε από τον Θεό η πνοή, η Νόηση και η αίσθηση. Και αυτός πήρε το δοχείο της Υλης και δημιούργησε τον κόσμο και την ζωή με τις ψυχές.

Ο Αγιος Λόγος έδωσε πνοή μέσα στους Επτά Ουρανούς, έδωσε πνοή στον δεύτερο Νου δημιουργό,  είναι ο Φωτισμένος δαίμονας από το Θεό, ο δεύτερος Νους δημιουργός ο οποίος εξέπεσε με την είσοδο του Ανθρώπου δεύτερου Θεού Φως και Ζωή στον δικό του κόσμο.

morfeas sky

Σχόλια