ΛΟΓΟΣ Θ" ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣΛΟΓΟΣ Θ" 
ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ
(ΟΤΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΓΑΘΟ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ)

Αν νομίζετε ότι ο δημιουργός της ζωής στον πλανήτη Γη είναι ο Αληθινός Θεός είσαστε πολύ γελασμένοι.

Ερμής Τρισμέγιστος: Χθες, Ασκληπιέ, σου παρουσίασα τον πλήρη λόγο.Τώρα όμως πιστεύω πως είναι αναγκαίο να αναλύσω και το λόγο τον σχετικό με την αίσθηση σε συνέχεια εκείνου.

Διότι η αίσθηση κι η νόηση φαίνεται πως έχουν διαφορές, καθόσον η μία έχει σχέση με την ύλη κι η άλλη με την ουσία.
Εγώ όμως έχω την εντύπωση πως και οι δυο είναι ενωμένες και δεν χωρίζονται, στους ανθρώπους εννοώ.

Διότι στα υπόλοιπα ζωντανά όντα η αίσθηση είναι ενωμένη με την φύση, 
(το πνεύμα της φύσης της Γαίας, ο αέρας, η ατμόσφαιρα, συνεργάζεται με το άλογο δοχείο της Υλης: γη, νερό).

(ο Νους της ανθρώπινης ψυχής, είναι η νόηση στους ανθρώπους, ο νοητός αμετάβλητος κόσμος, και όχι ο αισθητός μεταβαλλόμενος κόσμος που μας οδηγεί συνήθως, και γινόμαστε όμοιοι με τα άλογα ζώα, ενώ είμαστε λογικά ζώα, τα  ανθρώπινα λογικά ζώα, τον ανθρώπινο ζωντανό οργανισμό που ενδύθηκαν οι ανθρώπινες ψυχές..Νους και ψυχή).

Ο νους διαφέρει τόσο από την νόηση, όσο ο Θεός από την θεϊκότητα, καθόσον η θεϊκότητα γεννιέται απ'το Θεό, η δε νόηση απ'το νου, και είναι αδελφή του λόγου, και το ένα αποτελεί όργανο του άλλου. Διότι ούτε λόγος εκφέρεται χωρίς τη νόηση, ούτε η νόηση φανερώνεται χωρίς το λόγο.

Και οι δύο, επομένως, και η αίσθηση και η νόηση, συρρέουν στον άνθρωπο σαν να έχουν πλεχτεί μεταξύ τους. Διότι ούτε χωρίς την αίσθηση είναι δυνατόν κάποιος να κατανοήσει, ούτε χωρίς τη νόηση να αισθανθεί.

Ασκληπιός: Είναι όμως δυνατόν η νόηση να κατανοήσει χωρίς την αίσθηση, όπως συμβαίνει με τα οράματα, που παρουσιάζονται με τα όνειρα;

Εχω την εντύπωση πως στα οράματα των ονείρων παρουσιάζονται και οι δύο ενέργειες. Διότι, όταν κάποιος είναι ξύπνιος, η αίσθηση είναι μοιρασμένη και στο σώμα και στην ψυχή, κι όταν τα δύο αυτά μέρη της αίσθησης συμφωνήσουν μεταξύ τους, τότε η νόηση εκφέρεται με το λόγο, αφού έχει δημιουργηθεί από το νου.

(τότε αφού συμφωνήσουν μεταξύ τους η αίσθηση με τη νόηση, τότε η νόηση οδηγεί τον άνθρωπο, ειδάλλως θα τον οδηγούν οι άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις).

Ερμής Τρισμέγιστος:
Διότι ο νους γεννά όλα τα νοήματα, τα οποία είναι μεν αγαθά, όταν πάρει τα σπέρματα απ'το θεό, (από τον Αγαθό Νου της ψυχής),
αλλά και αντίθετα είναι κακία, όταν τα πάρει από κάποιο δαίμονα, (δαίμονες είναι η σύνθεση των πιο κατωφερή στοιχείων της Υλης των πλανητών: φωτιά, αέρας, γη, νερό) καθόσον κανένα μέρος του κόσμου δεν είναι άδειο από δαίμονες, κυρίως από τον δαίμονα, τον φωτισμένο απ'το Θεό,

(ο Αγαθοδαίμων είναι ο Αγαθός Νους (θεός) της ψυχής, αλλά και η παγκόσμια ψυχή (δημιουργός θεός) του πυρός και πνεύματος, είναι ο Νους που ενώθηκε με το ελαφρύτερο στοιχείο της Υλης την φωτιά ο Ιδεατός Ανθρωπος Νους και ψυχή ως μονάδα, αλλά και ο φωτισμένος δαίμονας είναι ο εκπεσών δεύτερος Νους δημιουργός που ενεργεί στο δοχείο της Υλης ως δημιουργός θεός του πυρός και πνεύματος σε όλες τις κατωφερείς φύσεις των πλανητών)

ο οποίος μπαίνοντας κρυφά έσπειρε το σπέρμα της δικής του ενέργειας, και τότε ο νους γέννησε το σπαρμένο,

(ο οποίος δεν υπάκουσε τους Νόμους του Πατέρα του Ογδοου Ουρανού, (Νους και Αγιος Λόγος) και αφού ενώθηκε με τα πιο κατωφερή στοιχεία της Υλης τον αέρα, γη, νερό, εξέπεσε, και διέλυσε τον σύνδεσμο της Αρμονίας όλων των μέχρι τότε αρσενικοθήλυκων σωμάτων για να πέσουν σε Λήθη όλες οι ανθρώπινες ενσαρκώμενες ψυχές) και τότε ο νους γέννησε το σπαρμένο 

(δηλαδή γέννησε τα θνητά, τα σύνθετα διαχωρισμένα σώματα, αρσενικό και θηλυκό που είναι γεμάτα από ανάγκες ,αυτό που γεννιέται για να πεθάνει από την φθορά και είναι γεμάτο από πάθη επιθυμίες και δεν απέχει ποτέ από καμιά κακία) δηλαδή μοιχείες, φόνους, άσχημη μεταχείρηση των γονέων, ιεροσυλίες, ασέβειες, αυτοκτονίες με αγχόνες, καταγκρεμίσματα και όλα τα υπόλοιπα, που αποτελούν έργα των δαιμόνων.

Ερμής Τρισμέγιστος: Διότι τα σπέρματα του Θεού είναι λίγα, (Νους και πνεύμα του πυρός) όμως σπουδαία, ωραία, και καλά, η αρετή κι η σωφροσύνη κι η ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι η γνώση του Θεού, κι εκείνος που τον γνώρισε, έχει γεμίσει απ'όλα τα αγαθά, και διαθέτει νόηση θεϊκή, κι όχι όμοια με τη νόηση των πολλών.

Για το λόγο αυτό όσοι διαθέτουν γνώση δεν είναι αρεστοί στους πολλούς, ούτε κι οι πολλοί σ'αυτούς.

Δίνουν δε την εντύπωση πως έχουν τρελλαθεί και προκαλλούν το γέλιο, καθώς είναι μισητοί και περιφρονημένοι κι ίσως και να σκοτώνονται. 

Διότι ισχυρίστηκα πως η κακία πρέπει να κατοικεί εδώ κάτω, αφού είναι ο φυσικός της χώρος. Φυσικός της χώρος είναι η γη, (αέρας, γη, νερό, η κατωφερή φύση των πλάνη-των όπου κατοικούν και ενεργούν οι δαίμονες το σκότος, οι μεταβαλλόμενες κατωφερείς ενέργειες (δαίμονες) που δημιουργούν τις ανάγκες του σώματος), και όχι ο ουράνιος κόσμος, όπως κάποιοι θα ισχυριστούν κάποτε βλασφημώντας..

Ο θεοσεβής όμως θα τ'αντέξει όλα, αφού αισθάνθηκε τη γνώση, καθόσον όλα είναι αγαθά για έναν τέτοιο άνθρωπο, ακόμα κι αν για τους άλλους είναι κακά. Ακόμα κι αν τον επιβουλεύονται, αναφέρεται πάντα στην γνώση, κι από μόνος του μετατρέπει τα κακά σε αγαθά.Ερμής Τρισμέγιστος: 

Eπανέρχομαι πάλι στο λόγο τον σχετικό με την αίσθηση.

Αποτελεί, λοιπόν, ανθρώπινο χαρακτηριστικό το να συμμετέχει η αίσθηση στη νόηση. Και δεν απολαμβάνει, όπως προανέφερα κάθε άνθρωπος τη νόηση, αλλά άλλος αφοσιώνεται στα υλικά, και άλλος στα ουσιώδη.

(Ουσιώδη είναι ο Αγαθός Νους της ψυχής, η νόηση στους ανθρώπους, τα αμετάβλητα και νοητά).

Διότι, όπως ανέφερα, αυτός που αφοσιώνεται στα υλικά μαζί με την κακία, αυτός κατέχει τον σπόρο της νόησης από τους δαίμονες, ενώ αυτοί που αφοσιώνονται στα ουσιώδη, (νοητά), μαζί με το αγαθό σώζονται από το Θεό.

Διότι ο Θεός, ο των πάντων δημιουργός, καθώς δημιουργεί τα πάντα, τα κάνει όμοια με τον εαυτό του κι αυτά, αφού γεννηθούν αγαθά, καθίστανται στην συνέχεια διαφορετικά, ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποίησης της ενέργειας τους.

Διότι η κοσμική κίνηση της τριβής (σύνθεση των τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων της Υλης) δημιουργεί διάφορα είδη γενέσεων, άλλα ρυπαίνοντας τα με την κακία κι άλλα καθαρίζοντας τα με το αγαθό.

σχόλιο: έτσι εξέπεσε ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος, ενώ γεννήθηκε Αγαθός Νους και πνεύμα του πυρός, στην συνέχεια χρησιμοποίησε την ενέργεια που του δόθηκε δηλαδή τα κατωφερή στοιχεία της Υλης: αέρας, γη, νερό, η οποία τριβή της σύνθεσης τους φέρει την κακία, κι έγινε ένα με την άλογη φύση του δοχείου της Υλης των πλάνητων. (πλανήτης Γη).

Ερμής Τρισμέγιστος:
Διότι ο κόσμος, (κόσμος είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος) Ασκληπιέ, διαθέτει δική του αίσθηση και νόηση, όχι όμοια με την ανθρώπινη, ούτε τόσο πολυποίκιλη, αλλά διαφορετική κι απλούστερη. Διότι η αίσθηση κι η νόηση του κόσμου είναι μία, το να δημιουργεί δηλαδή τα πάντα, και να τα αποσυνθέτει, πάλι στον εαυτό της, όργανο της βούλησης του Θεού.

σχόλιο: όργανο της βούλησης του Θεού είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος, που ενεργεί στους Επτά Ουρανούς που είναι τα δικά του όργανα.Ερμής Τρισμέγιστος: Πράγματι, (ο κόσμος- ο δεύτερος Νους δημιουργός) έχει γίνει σαν ένα όργανο, ώστε διατηρώντας μέσα του όλα τα σπέρματα, που πήρε από το Θεό, (Νους και παγκόσμια ψυχή-δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος) να δημιουργεί τα πάντα, (ο δεύτερος Νους δημιουργός ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος είναι το όργανο του Θεού), με τρόπο δραστήριο και διαλύοντας τα πάντα να τα ανανεώνει. 

Κι έτσι διαλυμένα, σαν αγαθός καλλιεργητής της ζωής, να τους παρέχει ανανέωση μέσω της μεταβολής και της κίνησης. Τίποτα δεν υπάρχει που να μην το αναζωογονεί και καθώς κινείται, σε όλα δίνει ζωή κι αποτελεί ταυτόχρονα χώρο και δημιουργό της ζωής. (ο δεύτερος Νους δημιουργός).

Ερμής Τρισμέγιστος: Tα σώματα, φτιαγμένα από ύλη, διαφέρουν μεταξύ τους, διότι άλλα αποτελούνται από χώμα, άλλα από νερό, άλλα από αέρα, άλλα από φωτιά. Και όλα είναι σύνθετα, άλλα περισσότερο κι άλλα απλούστερα.

Περισσότερο σύνθετα είναι τα βαρύτερα, λιγότερο δε τα ελαφρότερα. Η δε ταχύτητα της τροχιάς του κόσμου (των επτά φύσεων των πλανητών και των Α-πλανών κόσμων, ) προκαλλεί την διαφορετικότητα των διαφόρων ειδών γενέσεων, προκαλλεί τα διάφορα είδη στα σώματα μαζί μ'ένα συμπλήρωμα, αυτό της ζωής. (Νους και ψυχή).

Πατέρας, λοιπόν, του κόσμου είναι ο Θεός, ο δε κόσμος (ο δεύτερος Νους δημιουργός) είναι ο πατέρας των εγκοσμίων, κι ο κόσμος είναι γιος του Θεού, τα δε εγκόσμια ανήκουν στον κόσμο.

(όλα τα διαχωρισμένα σώματα αρσενικό-θηλυκό τα δημιούργησε ο δεύτερος Νους δημιουργός είναι δικά του τα ανθρώπινα σώματα, τα οποία ελέγχει μέσω των μεταβαλλόμενων αισθήσεων δηλαδή μας ελέγχει με τις ανάγκες που έχουν τα σώματα μας, τους δαίμονες, με τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις.

Ερμής Τρισμέγιστος: Κι εύγλογα έχει αποκληθεί "κόσμος", διότι στολίζει τα πάντα με την ποικιλομορφία της γένεσης και με τη συνέχιση της ζωής και με την ακούραστη ενέργεια και με τη σύσταση των στοιχείων και με την τάξη των γεννημένων, Αυτός επομένως ας αποκαλλείται "κόσμος" κι αναγκαστικά και όπως αρμόζει.Όλων, λοιπόν, των ζωντανών οργανισμών η αίσθηση κι η νόηση απ'έξω προέρχεται, (ο Ογδοος Ουρανός είναι Ζωντανός Οργανισμός, είναι η εικόνα του Θεού, ο Νους και Αγιος Λόγος, που εμπεριέχει όμως ως δικό του κόσμο το δοχείο της Υλης δηλαδή το σώμα, η αίσθηση, αλλά αγέννητο ακόμη, σε Αδράνεια), παίρνοντας πνοή απ'τον κόσμο που την περιβάλλει, ο δε κόσμος, (ο δεύτερος Νους δημιουργός) έχοντας πάρει την πνοή του μια φορά κατά τη δημιουργία του, τη διατηρεί, αφού την πήρε από το Θεό. 

(ο δεύτερος Νους δημιουργός γεννήθηκε εσωτερικά του Ογδοου Ουρανού που τον περιβάλλει-περικλείει εξωτερικά, είναι οι Επτά Ουρανοί, και αφού πήρε το πνεύμα, δηλαδή το Νου που ενώθηκε με το ελαφρύτερο στοιχείο της Υλης την φωτιά στον Έβδομο Ουρανό, το ελαφρύτερο στοιχείο της Υλης που διαχωρίστηκε λόγω της κίνησης που δόθηκε στο δοχείο της Υλης από τον Αγιο Λόγο, σε Τέσσερα στοιχεία, φωτιά, αέρας, γη, νερό.

Ερμής Τρισμέγιστος: Κι ο Θεός (η εικόνα του Θεού Φως και Ζωή ο Ογδοος Ουρανός), δεν στερείται από αίσθηση και νόηση, όπως κάποιοι θα νομίσουν βλασφημώντας από θεοφοβία.
( δεν πρέπει να φοβόμαστε το Θεό).Διότι όλα όσα υπάρχουν, Ασκληπιέ, αυτά υπάρχουν στο Θεό, και γίνονται από το Θεό, κι από κει εξαρτώνται, άλλα μεν ενεργώντας μέσω των σωμάτων, άλλα δε κινώντας μέσω της ουσίας της ψυχής, άλλα δίνοντας ζωή μέσω του πνεύματος, (πνεύμα είναι ο αέρας που παίρνει τη νοερή ζωή από τον δεύτερο Νου δημιουργό που ενώθηκε με την φωτιά, και η φωτιά δίνει το πνεύμα στο στοιχείο του αέρα) κι άλλα υποδεχόμενα τα πεθαμένα, όπως είναι εύλογο. 
(τα πεθαμένα είναι  τα άλογα κατωφερή στοιχεία η σάρκα από γη, νερό, που υποδέχονται το πνεύμα συγκροτούνται από την φωτιά, και παίρνουν την διανοητική κίνηση, και την νοερή ζωή, δηλαδή γεννιέται το ανθρώπινο σώμα).

Ερμής Τρισμέγιστος: Μάλλον όμως ισχυρίζομαι πως δεν τα έχει αυτός όλα, αλλά φανερώνω την ακόλουθη αλήθεια:

αυτός είναι τα πάντα, (ο Ογδοος Ουρανός ο Ενας), αποκτώντας τα όχι απ'έξω, αλλά προσφέροντας τα έξω.

Κι αυτό αποτελεί την αίσθηση και τη νόηση του Θεού, δηλαδή να κινεί πάντοτε τα πάντα. Και δεν θα υπάρξει χρόνος ποτέ που θα χαθεί κάποιο από τα δημιουργήματα.

Κι όταν λέω "από τα δημιουργήματα" εννοώ του Θεού.
(Νους και ψυχή είναι τα αθάνατα δημιουργήματα του Θεού).

Διότι τα δημιουργήματα τα κρατά ο Θεός κι ούτε κανένα βρίσκεται έξω από αυτόν, ούτε κι αυτός έξω από κάποιο.
(Ο Θεός είναι ο Αγαθός Νους της ψυχής μας).

Αυτά Ασκληπιέ, θα σου φανούν αληθινά αν τα κατανοήσεις, κι απίστευτα αν έχεις άγνοια.

Διότι η νόηση είναι η πίστη, (γνωρίζω, το κατέχω άρα πιστεύω συνειδητά στο Θεό).

Ενώ η απιστία είναι η απουσία της νόησης.
(δεν έχω νόηση, άρα δεν γνωρίζω το Θεό, άρα δεν μπορώ να κατανοήσω το Θεό)

Διότι η λογική δεν φτάνει μέχρι την αλήθεια, 

(η λογική η νόηση που οδηγείται από τις άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις του ΣΥΝΘΕΤΟΥ σώματος από αέρα, γη, νερό δεν μπορεί να φτάσει στην αλήθεια).

Ενώ ο Νους είναι μεγάλος και μπορεί να φτάσει μέχρι την αλήθεια, αν οδηγηθεί μέχρι ενός σημείου από την λογική.
(Οταν η λογική οδηγείται από τον νοητό αμετάβλητο λόγο της νοητής Αγαθής Ουσίας της ψυχής..Νους και ψυχή).

Κι αφού αντιληφθεί τα πάντα και τα βρει σύμφωνα με τις ερμηνείες της λογικής, τότε πιστεύει κι επαναπαύεται στην καλή του πίστη.

(Αυτό λοιπόν σημαίνει πίστη! πιστεύω! με το να αντιληφθώ τον Θεό μέσω της ερμηνείας της λογικής μου που πηγάζει από τον Αγαθό Νου, την Αγαθή μου θέληση, η οποία θα με βρει σύμφωνο με τα όσα αντιλήφθηκα συνειδητά με την νόηση, άρα επαναπαύομαι πλέον στην καλή μου πίστη).

Τα προαναφερθέντα λοιπόν, τα οποία προέρχονται από το Θεό, είναι πιστευτά σε αυτούς που τα συλλογίστηκαν με το νου τους, κι απίστευτα σε αυτούς που δεν τα συλλογίστηκαν.

Αυτά τα τόσα ας έχουν λεχθεί σχετικά με τη νόηση και την αίσθηση.

morfeas sky


       

O Aληθινός Θεός είναι Πανάγαθος Νους, σκεφτείτε Νοητά ταξιδέψτε με το Νου σας! πηγαίνετε στην άκρη του σύμπαντος, βγείτε έξω από αυτό!! διότι ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ μια σκέψη μας ολόκληρος ο κτιστός κόσμος! και φυλακιστήκαμε σε ένα ανθρωπόμορφο ά-λογο ζώο! που σέρνεται πάνω στο σκότος της Γης, γεμάτο από ανάγκες άρα και από κακία..επτάμισυ δις ψυχές που έγιναν ανθρώπινα άλογα ζώα!

morfeas sky

Σχόλια