Τι είναι το δοχείο της Υλης; Ο Κτιστός κόσμος είναι Νοητός, είναι ένα matrix
Τι είναι το δοχείο της Υλης;

Ερμής Τρισμέγιστος - Ερμητικά κείμενα

Η ύλη και έγινε και προϋπήρχε. Διότι η ύλη είναι το δοχείο της γένεσης, και η γένεση τρόπος ενέργειας του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού. Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα της γένεσης γεννήθηκε και έγινε μεταβλητή και είχε πρότυπα για τη μορφοποίηση της. Διότι, την επηρέασε, καθώς μεταβαλλόταν, η δύναμη που κατασκευάζει τα πρότυπα της μετατροπής. Λοιπόν, η μη γέννηση της ύλης ήταν έλλειψη μορφής, ενώ η γέννηση είναι ενέργεια.Στοιχεία:
ΕΡΜΗΣ απολογούμενος:
Με το που το είπε αυτό, μεταμορφώθηκε, κι αμέσως εν ριπή οφθαλμού ανοίχτηκαν τα πάντα μπροστά μου. Και βλέπω ένα όραμα, που δεν μπορούσε να προσδιοριστεί, όλα να έχουν γεμίσει φως, ένα φως λαμπερό και χαρούμενο και με τη θέα του μ'εντυπωσίασε.


Aυθεντικό κείμενο:
τοῦτο εἰπὼν ἠλλάγη τῇ ἰδέᾳ, καὶ εὐθέως πάντα μοι
ἤνοικτο ῥοπῇ, καὶ ὁρῶ θέαν ἀόριστον, φῶς δὲ πάντα γεγενημένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν, καὶ ἠράσθην ἰδών.Και μετά από λίγο ένα σκοτάδι επικράτησε προς τα κάτω, κατωφερή, γεννημένο (δημιουργημένο στη μήτρα) σε μέρη, (διαχωρισμένες μορφές από την ολότητα του Φωτός)  φοβερό και στυγνό, κουλουριασμένο σε σπείρα θυμίζοντας μου φίδι.
............


Το Φως είναι Αγέννητο και Προϋπάρχων, λαμπερό και χαρούμενο, είναι το Πανάγαθο Φως, και όλα όσα υπάρχουν, και όλα όσα είναι γεννημένα και υπάρχουν, παίρνουν τη ζωή από το Φως.

"του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού." 
"φῶς δὲ πάντα γεγενημένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν"

Το Αγέννητο και Προϋπάρχων είναι καθ'ολοκληρίαν Νους, το Ον, διότι αυτό που είναι Αγέννητο Προϋπάρχει ως Καθ'όλοκληρίαν Νους χωρίς τον Λόγο..διότι Λόγος είναι η κίνηση του Νου, και ότι κινείται γίνεται Υπάρχων, η Ζωή.

"του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού." 


Φως και Φωτεινός Λόγος, η δε Αδιαίρετη ένωση τους είναι η Ζωή Υπάρχων.

"φῶς δὲ πάντα γεγενημένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν"

Το Αγέννητο και Προϋπάρχων (Φως) είναι καθ'ολοκληρίαν Νους, και Υπάρχων είναι ο Πανάγαθος Νους και ο Αδιαίρετος Φωτεινός του Λόγος, η Ζωή Υπάρχων, Φως και Ζωή Υπάρχων.

....................

Σκότος είναι το δοχείο της Υλης, είναι μόνον Προϋπάρχων, και ούτε μπορεί να γίνει από μόνο του Υπάρχων.
Διότι αυτό που μόνον Προϋπάρχει, δεν είναι Καθ'ολοκληρίαν Νους, άρα ούτε μπορεί να υπάρξει ο Αδιαίρετος Λόγος, άρα δεν μπορεί να υπάρξει η Ζωή. 
Σκότος λοιπόν, είναι το αντίθετο της Ζωής το Μη Ον.

"Η ύλη και έγινε και προϋπήρχε".


"Η ύλη και έγινε και προϋπήρχε. Διότι η ύλη είναι το δοχείο της γένεσης, και η γένεση τρόπος ενέργειας του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού."

Το δοχείο της Υλης (σκότος) περικλείεται λοιπόν από τον Αδιαίρετο Φωτεινό Λόγο, και δίνοντας κίνηση στο δοχείο της Υλης (σκότος), μεταβάλλεται ο Φωτεινός Λόγος σε ένα άλλο είδος κίνησης, αυτή που κινεί το βαρύ δοχείο της Υλης, και γίνεται εξωτερικά Άγιος Λόγος, (ο Ογδοος Ουρανός) και εσωτερικά νοερό πνεύμα, διότι ενώνεται με την φωτιά, και τον αέρα, που μπορούν να γίνουν η νοερή ζωή, και γεννιέται το νοερό πνεύμα, διότι το δοχείο της Υλης είναι η αίσθηση. Και όχι ο Νοητός κόσμος.

Το δε δοχείο της Υλης διασπάται από την κίνηση αυτή σε Τέσσερα στοιχεία, φωτιά, αέρας, γη, νερό. τα οποία περικλείονται ξανά από τον Αγιο Λόγο σε άλλους Επτά Ουρανούς όπου το ελαφρύτερο στοιχείο της Υλης είναι η φωτιά, ακολουθεί ο αέρας, και μένουν μόνα τους τα πιο κατωφερή στοιχεία η γη και το νερό.

Και κάθε Ουρανός από τους Επτά εμπεριέχει μέσα του την ανάλογη σύνθεση αυτού του δοχείου της Ύλης, το οποίο χωρίστηκε σε επτά μέρη, σε επτά κύκλους σε Επτά φύσεις!.

Και κάθε Ουρανός έχει την δική του κίνηση, ανάλογα με το βάρος των στοιχείων της Υλης που εμπεριέχει μέσα του.

Οπότε ο Άγιος Λόγος μεταβάλλεται εσωτερικά μέσα σε κάθε Ουρανό σε πνευματικό Λόγο, ανάλογο, με την κίνηση της κάθε φύσης των Επτά Ουρανών, διότι ενώνεται με την σύνθεση αυτών των στοιχείων της Υλης που εμπεριέχει η κάθε φύση-ουρανός, και γίνεται πλέον ο Αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος από φωτιά-αέρα.

Πνεύμα του πυρός είναι ο Αισθητός θεός, του κάθε Ουρανού, διότι ενώνεται με την φωτιά και τον αέρα, που είναι οι αισθήσεις, διότι το δοχείο της Υλης (σκότος) είναι η αίσθηση.

Στον δικό μας ουρανό η φύση του πλανήτη (Γη), αποτελείται από μία σύνθεση των Τεσσάρων αυτών ανόμοιων στοιχείων, είναι ο πιο αργός, βαρύς, κατωφερής ουρανός, 

"Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα της γένεσης γεννήθηκε και έγινε μεταβλητή και είχε πρότυπα για τη μορφοποίηση της. Διότι, την επηρέασε, καθώς μεταβαλλόταν, η δύναμη που κατασκευάζει τα πρότυπα της μετατροπής."

Παίρνοντας λοιπόν ο Αισθητός θεός την γη και το νερό στη μήτρα, γεννήθηκε το σπέρμα, και έγινε μεταβλητό, μέσα από την αύξηση και την μείωση, διότι το σπέρμα είναι βλαστικό.
Ένωσε το σπέρμα με το πνεύμα (ψυχές), και γεννήθηκαν οι μορφές, τα σώματα, το γένος και το είδος των μορφών, από φωτιά, αέρα, γη, νερό, όπου μαζί με τον Λόγο (Αιθέρα), το πέμπτο στοιχείο, δίνει την νοερή ζωή στα σώματα-μορφές, τα οποία αποκτούν ένα άλλο είδος κίνησης, αυτή, της μορφής τους που γεννιέται στη μήτρα σύμφωνα με τους αριθμούς που εμπεριέχει η ψυχή.  

Διότι τα πάντα κινούνται σύμφωνα με τους αριθμούς, και ότι κινείται με τους αριθμούς, σημαίνει ότι ο αισθητός θεός αεί γεωμετρεί, και δημιουργεί όλα τα σχήματα, και όλες τις μορφές που μπορούν να γίνουν η νοερή ζωή, από φωτιά, αέρα, μέσα από τους αριθμούς.

Και ότι κινείται από την ψυχή, μέσα από τους αριθμούς το κυοφορεί, και είναι η μορφή του σώματος που γεννιέται, νοητό, και νοερό, που μεταβάλλεται συνεχώς το σπέρμα από γη, νερό, και γεννά τις μεταβλητές αισθήσεις του σώματος, που οδηγούν το νοητό, την λογική.

Και όλες οι μορφές που γεννιούνται είναι τα είδωλα, τα οποία είχαν ως πρότυπο την Ιδέα της ψυχής, τον Αιθέρα, που γέννησε το σπέρμα σύμφωνα με τους αριθμούς, την εικόνα της Ιδέας από γη, νερό, και όλα είναι νοητά, και νοερά, που κινούνται με τους αριθμούς μέσα στην εικόνα, matrix.

"Λοιπόν, η μη γέννηση της ύλης ήταν έλλειψη μορφής, ενώ η γέννηση είναι ενέργεια". 
(ενέργεια του Αγέννητου και Προϋπάρχοντα Θεού).

morfeas sky ΕΡΜΗΣ απολογούμενος:
Με το που το είπε αυτό, μεταμορφώθηκε, κι αμέσως εν ριπή οφθαλμού ανοίχτηκαν τα πάντα μπροστά μου. Και βλέπω ένα όραμα, που δεν μπορούσε να προσδιοριστεί, όλα να έχουν γεμίσει φως, ένα φως λαμπερό και χαρούμενο και με τη θέα του μ'εντυπωσίασε.

Και μετά από λίγο ένα σκοτάδι επικράτησε προς τα κάτω, κατωφερή, γεννημένο σε μέρη, φοβερό και στυγνό, κουλουριασμένο σε σπείρα θυμίζοντας μου φίδι.


Στη συνέχεια το σκοτάδι άρχισε να μεταβάλλεται σε μια υγρή φύση, απερίγραπτα ταραγμένη, αναδίδοντας καπνό σαν από φωτιά και βγάζοντας έναν απερίγραπτο γοερό ήχο. Έπειτα μια βουή ασυνάρτητη έβγαινε απ'αυτήν που έδινε την εντύπωση ήχου φωτιάς.


Αυθεντικό κείμενο:


2. τοῦτο εἰπὼν ἠλλάγη τῇ ἰδέᾳ, καὶ εὐθέως πάντα μοι
ἤνοικτο ῥοπῇ, καὶ ὁρῶ θέαν ἀόριστον, φῶς δὲ πάντα γεγενημένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν, καὶ ἠράσθην ἰδών. καὶ μετ'ὀλίγον σκότος κατωφερὲς ἦν, ἐν μέρει γεγενημένον, 
φοβερόν τε καὶ στυγνόν, σκολιῶς ἐσπειραμένον, ὡς <ὄφει>
εἰκάσαι με· 


σχόλιο: ο Ερμής βλέπει τον τρόπο που ενεργεί ο δεύτερος Νους δημιουργός με Άγιο Λόγο πάνω στο ά-λογο δοχείο της Υλης (σκότος), το οποίο δεν φέρει το Νου ούτε τον Αδιαίρετο Λόγο, δημιουργώντας την ζωή στο δοχείο της Υλης δίνοντας του κίνηση, διότι η κίνηση είναι η ζωή, και νοητός κόσμος η νοητή ζωή (ψυχές), και νοερός  κόσμος είναι η νοερή ζωή (είδωλα της Υλης) στον κτιστό κόσμο των Οκτώ Ουρανών.

Ο δεύτερος Νους δημιουργός με τον Αδιαίρετο Αγιο Λόγο του δημιούργησε τις δικές του ψυχές την εικόνα της ζωής δίνοντας τες τον δικό του πνευματικό λόγο, και οι ψυχές (ενέργειες της κίνησης του πυρός) απέκτησαν ένα άλλο είδος κίνησης του πυρός και πνεύματος όπου τις οδηγεί το πνεύμα του δημιουργού, χωρίς να έχουν ελεύθερη επιλογή, αλλά η μοίρα και το πεπρωμένο τους είναι να δίνουν πάντα την ζωή στα είδωλα της Υλης.

Και σε κάθε Ουρανό ξεχωριστά από τους Επτά Ουρανούς, ανήκουν όλες οι ψυχές του πυρός και πνεύματος, οι οποίες κινούνται με την ενέργεια του πυρός που ενυπάρχει μέσα σε κάθε Ουρανό.

Και κάθε Ουρανός από τους Επτά  είναι και ένας Νους Διοικητής δημιουργός, ο αισθητός θεός του δικού του σύμπαντος-Ουρανού, που περικλείει εξωτερικά και εσωτερικά στο καθαρό της φύσης δημιούργημα με την δική του καθαρή ενέργεια (ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ) το δοχείο της Υλης, μέσα στο οποίο δοχείο της Υλης που εμπεριέχει ο δικός του Ουρανός περικλείεται ο Ζωδιακός κύκλος (γαλαξίας-ηλιακό σύστημα-πλανήτες) του "γίγνεσθαι" από τα είδωλα της Υλης.

Και όλα μέσα σε κάθε Ουρανό λειτουργούν ως πνεύμα Μηχανή (matrix). Και όλα συνδέονται με τον δεύτερο Νου δημιουργό και εξουσιάζονται από αυτόν.

H κίνηση της ενέργειας (πυρός) που κινεί κάθε ουρανό-σύμπαν εσωτερικά μέσα στους Επτά Ουρανούς, είναι η ενέργεια της κάθε ψυχής, είναι η ενέργεια του πυρός που ενυπάρχει μέσα σε κάθε Ουρανό, η οποία ενέργεια του πυρός όταν εισέρχεται μέσα σε κάθε Ουρανό ο Νους ενώνεται μαζί του από πολύ μεγάλο έρωτα, και ο Νους αποκτά ένα άλλο είδος κίνησης αυτή την κίνηση της ψυχής, και κινείται μέσα στο σύμπαν του Ουρανού ως Νους και ψυχή, (Ανθρώπινες ψυχές), ή αλλιώς ως ψυχές του πυρός και πνεύματος του κτιστού δημιουργού Ουρανού. (κτιστές ψυχές)..

Και η μοίρα όλων των κτιστών ψυχών, του πυρός και πνεύματος, αλλά και το πεπρωμένο τους, αλλά και από ανάγκη, είναι να δίνουν την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση σε όλα τα είδωλα της Υλης τα οποία γεννιούνται από τις ψυχές με όλες τις  μορφές που μπορούν να γίνουν η νοερή ζωή.

Υπάρχουν λοιπόν δύο κόσμοι, ο Αρχέτυπος κόσμος του Φωτός η Αλήθεια της Ζωής με τις Δυνάμεις, που βρίσκεται πέραν του Ογδοου Ουρανού του κτιστού κόσμου, με τα δικά του φωτεινά όντα τις Δυνάμεις, που είναι η Αλήθεια της Ζωής.

Και υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, ο κτιστός κόσμος, όπου οι γεννήσεις όλων των μορφών και όλων των σχημάτων του δοχείου της Υλης (σκότος), είναι η αιτία της δημιουργίας του, ώστε οι ψυχές να γεννούν την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση στα άλογα είδωλα της Ύλης..από φωτιά, αέρα, γη, νερό.

Διότι τα πάντα από το ά-λογο δοχείο της Ύλης-σκότος για να υπάρξουν, και να πάρουν τη νοερή ζωή, όσα μπορούν να γίνουν η νοερή ζωή, πρέπει πρώτα να γεννηθούν στην μήτρα σύμφωνα με τους αριθμούς που θα καθορίσουν το σχήμα και την μορφή του κάθε γένους και του κάθε είδους, και να ενωθούν με το πνεύμα της ψυχής στην μήτρα το οποίο φέρει και τους αριθμούς ενώ δεν ανήκει σε κανέναν αριθμό.

Οι ψυχές είναι η εικόνα της ζωής, ενώ όλα τα είδωλα είναι όλες οι άψυχες μορφές και όλα τα άψυχα σχήματα του δοχείου της Υλης τα οποία γεννιούνται στην μήτρα μέσα από τους αριθμούς..βλέπε  "ο θεός αεί γεωμετρεί".

Ο Κτιστός κόσμος είναι Νοητός, είναι ένα matrix

morfeas sky


Have A Nice Day..!!


morfeas sky

Σχόλια