Επισκέπτονται την Γη εξωγήϊνες φυλές; Είναι η Ελληνική φυλή εξωγήϊνη;


Επισκέπτονται την Γη εξωγήϊνες φυλές; ζουν ανάμεσα μας; είναι καλοί ή κακοί; αυτό είναι αλήθεια ή ψέματα;

Η ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΑ ΩΣ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ


Ερμής Τρισμέγιστος: ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ
ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳ, ὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος· ἄρχεται γάρ, οὗ λήγει·

ἡ δὲ τούτων περιφορά, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς,
ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων ζῷα ἤνεγκεν ἄλογα (οὐ γὰρ ἐπεῖχε τὸν Λόγον), ἀὴρ δὲ πετεινὰ ἤνεγκε, καὶ τὸ ὕδωρ νηκτά·
διακεχώρισται δὲ ἀπ' ἀλλήλων ἥ τε γῆ καὶ τὸ ὕδωρ, καθὼς ἠθέλησεν ὁ Νοῦς, καὶ <ἡ γῆ> ἐξήνεγκεν ἀπ' αὐτῆς ἃ εἶχε
ζῷα τετράποδα <καὶ> ἑρπετά, θηρία ἄγρια καὶ ἥμερα.


σχόλιο:
Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΧΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΟΠΟΙΑ "ΛΟΓΙΚΗ" ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΜΒΙΑ ΟΝΤΑ.
....

Το ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε άλλους πλανήτες και γαλαξίες είναι σίγουρο, ειδάλλως δεν μπορεί να υπάρχουν όλα όσα βλέπουμε έξω από τη Γη χωρίς αντίκρυσμα, διότι τα πάντα παίρνουν μορφή, υπόσταση, και ζωή, όταν τουλάχιστον υπάρχει ένας Νους παρατηρητής, και αυτό είναι η ζωή ο Νους.


Κάθε όμως Νους παρατηρητής βλέπει ως πραγματικότητα γύρω του σύμφωνα με αυτό που ΕΙΝΑΙ δηλαδή ως Νους και ασώματη ψυχή, όπου ο Νους εισερχόμενος σε κάθε σύμπαν ουρανό ενώνονται μαζί του από πολύ μεγάλο έρωτα αυτές οι ενέργειες που κινούν το σύμπαν, και ο Νους αποκτά ένα άλλο είδος κίνησης αυτή της ψυχής, και αυτή η κίνηση της ψυχής που φέρει μέσα της το Νου,  δημιουργεί τον νοητό κόσμο της ψυχής, την εικόνα της ζωής, ή σύμφωνα με τα Τέσσερα στοιχεία από το δοχείο της Υλης όταν ενσαρκώνεται η ανθρώπινη ψυχή, και γεννιέται το ανθρώπινο σώμα στην Γη, με μορφή την ιδέα του Ιδεατού ανθρώπου της ψυχής, (Νους κι ψυχή), είτε με την ανάλογη σύνθεση που ενδύεται η ανθρώπινη ψυχή σε κάθε άλλο πλανήτη όπου ενυπάρχει η νοερή αισθητή ζωή των σωμάτων.

Ο νοερός μεταβαλλόμενος κόσμος του ανθρώπινου σώματος της Γης, που ενδύθηκε ο Ιδεατός Άνθρωπος, (Νους και ψυχή).

Η ανθρώπινη ψυχή είναι οι καθαρές άϋλες ενέργειες του σύμπαντος στο καθαρό άϋλο της φύσης δημιούργημα, που συγκρατούν (συγκροτούν) και κινούν το υλικό σύμπαν από έξω και από μέσα, και από μέσα με τον ίδιο τρόπο συγκροτούν και κινούν το δοχείο της Υλης σε σώματα, όταν ενώνονται με αυτό το δοχείο της Υλης, και μεταβάλλονται αυτές οι ενέργειες (και της ψυχής) σε ένα άλλο είδος κίνησης, αυτή της ενέργειας της κίνησης της φωτιάς και του αέρα των πλανητών, που συγκροτεί τον πλανήτη και την ατμόσφαιρα, και κινεί την γη και το νερό. 

Όπως και η ψυχή ενώνεται με τον ίδιο τρόπο με την φωτιά και τον αέρα των πλανητών,  που συγκροτεί και γεννιούνται τα σώματα από γη, νερό.

Οι καθαρές λοιπόν άϋλες ενέργειες που κινούν το σύμπαν-ουρανό, κινούν και το Νου της ανθρώπινης ψυχής που ενώθηκαν μαζί του από πολύ μεγάλο έρωτα, και σύμφωνα με την ταχύτητα περιστροφής της ενέργειας που κινεί το κάθε σύμπαν στο καθαρό άϋλο της φύσης δημιούργημα, και στην κάθε σύνθετη φύση του δοχείου της Υλης όταν ενώνεται μαζί της, και η κίνηση αυτή είναι ανάλογη με το δοχείο της Υλης που εμπεριέχει μέσα του το κάθε σύμπαν-κύκλος-Ουρανός πλανήτες.
Και για τον λόγο αυτόν όλοι οι άνθρωποι στην Γη ζουν σύμφωνα και αποκλειστικά με την κίνηση της ενέργειας των πλανητών, της φωτιάς και του αέρα εσωτερικά, που συγκροτούν και κινούν το σώμα από γη, νερό, γι'αυτό και η ανθρώπινη ψυχή είναι βαρυφορτωμένη.

Η ζωή λοιπόν είναι ο Νους, η εμφάνιση του όμως και ο δικός του νοητός κόσμος διαφέρει, ανάλογα με την κίνηση, όπου ο μεν Νους της ψυχής κινείται τόσο γρήγορα μέσα στο άϋλο καθαρό σύμπαν του πυρός και πνεύματος σαν να είναι ακίνητος.

Ενώ το σύνθετο υλικό σώμα από ΦΩΤΙΑ, ΑΕΡΑ, ΓΗ, ΝΕΡΟ, κινείται τόσο αργά σαν να είναι ακίνητο, γι'αυτό και όλα τα σώματα χρειάζονται τον χώρο.
Τα σώματα λοιπόν, κινούνται τόσο αργά, ώστε τα πάντα να είναι διαχωρισμένα από την Ολότητα του Ενός, και όλα όσα ζει ένα σώμα, να τα βλέπει όλα μέσα από ένα απειροελάχιστο τμήμα της ολότητας, το σώμα του, και όλα τα υπόλοιπα να τα βλέπει ως ξένα προς αυτό.

Ζει το αισθητό σώμα την νοερή ζωή μέσα από την κάθε λεπτομέρεια του χώρου όπου κινείται, αλλά όχι ως ενωμένο με τον χώρο, αλλά ως διασπασμένο από την ενότητα και ολότητα του χώρου, διαχωρισμένο, όπου τα πάντα μέσα στο δικό του σώμα, αλλά και έξω στον χώρο όπου κινείται, τα πάντα έχουν και το αντίθετο τους, το ανόμοιο τους, την διαφορετικότητα, την δυσαρμονία! τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις, διότι είναι αδύνατον να κατανοήσει ένα σώμα την ολότητα του σύμπαντος, ούτε την ολότητα του  χώρου γύρω του και όσα περιβάλλει μέσα του, αλλά μπορεί και κατανοεί μόνον την διαφορετικότητα, διότι ζει διασπασμένο από την Ολότητα, ως ένα απειροελάχιστο τμήμα της ολότητας, ως ένα σώμα, όπου τα πάντα μέσα στην ολότητα του χώρου αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα σώματα, άψυχα ή έμψυχα, είναι ξένα και διαφορετικά προς το δικό του σώμα, διότι κάθε σώμα είναι διασπασμένο από την ολότητα του πνεύματος! τον Λόγο, γι'αυτό και είναι άλογο.

Και για τον λόγο αυτόν όλοι οι άνθρωποι στην Γη ζουν σύμφωνα και αποκλειστικά με την ατομική τους διαφορετικότητα, το ατομικό τους συμφέρον, όπου αν κάτι τους ενώνει με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει από ΑΝΑΓΚΗ και ποτέ γιατί το βλέπει ως Ένα, ως Ολότητα του Εαυτό του!~ και όπου υπάρχει ανάγκη υπάρχει το ατομικό συμφέρον, ο εγωισμός, το πάθος και οι επιθυμίες από ανάγκη!


Το σώμα λοιπόν γεννιέται μέσα στον χώρο, μέσα σε κάθε διαφορετικό πλανήτη, διότι σώμα είναι και οι πλανήτες, αλλά σώμα είναι και το σύμπαν-ουρανός,  όπου περικλείει μέσα του το πνεύμα, αλλά και όλα τα σώματα, τους γαλαξίες, και αφού όλα τα σώματα είναι διαφορετικά μεταξύ τους, άψυχα και έμψυχα, άρα και όλα τα σώματα διαφέρουν στην κίνηση, και αφού κινούνται αργά μέσα στον ενιαίο χώρο της Ολότητας του σύμπαντος, έτσι και όλα τα σώματα είναι διασπασμένα και δια-χωρισμένα από την ΟΛΟΤΗΤΑ του Νου!! 

Ενώ οι ασώματες ψυχές ζουν στον δικό τους νοητό κόσμο, στον πνευματικό!! όπου όλα είναι Ολότητα, και ποτέ διαχωρισμένα

Διότι η Δια-νόηση του σώματος δεν έχει καμία σχέση με την αίσθηση, αλλά με την Δι-αίσθηση, όπου η Δι-αίσθηση μέσω της Δια-νόησης θα κατανοήσει την Ολότητα της Νόησης του νοητού κόσμου της ψυχής.

morfeas sky


Άρα είναι αδύνατον οι εξωγήϊνοι με σώματα, να είναι όμοιοι στο σώμα αλλά και στην λογική του σώματος σαν εμάς, αλλά και στα αισθητήρια όργανα του σώματος τους με εμάς. Για να γίνουν όμοιοι σαν εμάς θα πρέπει να γίνουν σαν εμάς. Και αν γίνουν σαν εμάς θα έχουν πλέον ξεχάσει την προηγούμενη υπόσταση τους. Διότι θα αισθάνονται και θα σκέφτονται πλέον ως γήϊνοι σαν εμάς.

Η Λήθη των σωμάτων ισχύει για όλους. Εξαίρεση αποτελούν οι άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να έρθουν σε επαφή με το θείο πνεύμα στην ψυχή τους. Και όσοι άνθρωποι το κατάφεραν, είναι αδύνατον να μην είναι και αγαθοί. Τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να είναι ο θεϊκός Νους της ψυχής, η εικόνα της ζωής.

Άρα σου λέω ότι δεν υπάρχουν εξωγήϊνοι στην Γη σαν εμάς, διότι αν υπήρχαν, θα έχουν ήδη γίνει γήϊνοι σαν εμάς, και δεν θα είχαν τίποτα κοινό με τα προηγούμενα σώματα τους, διότι το μόνο κοινό για όλους τους ανθρώπους στον κτιστό κόσμο των Επτά Ουρανών, είναι ο κοινός Νους της θεϊκής ψυχής μας, ο Ιδεατός Άνθρωπος, η εικόνα της ζωής.
Είναι η Ελληνική φυλή εξωγήϊνη;

Άνθρωποι των σπηλαίων μην ξεχνάμε ποτέ, ότι ομοίαζαν στα μάτια των Ελλήνων ολόκληρος ο υπόλοιπος αρχαίος κόσμος.
Τι πάει να πει αυτό; ότι η Ελληνική φυλή είναι εξωγήϊνη; Αν ναι, τότε συμφωνώ ότι είμαστε εξωγήϊνοι, διότι ναι, διαφέρουμε από τους άλλους γήϊνους, διότι αυτά που έχουν ειπωθεί από τους Ελληνες δεν τα είχε διανοηθεί κανείς πουθενά αλλού στην Γη, μα ούτε και σήμερα δεν ειπώθηκε κάτι καινούριο από όσα έχουν ειπωθεί από τους Έλληνες.

Αρα ως εξωγήϊνη φυλή που είμαστε, δεν διαφέρουμε στα εξωτερικά χαρακτηριστικά σε τίποτα από τους γήϊνους, παρά μόνον διαφέρει ο δικός μας Νους, αν και πλέον εκφυλιστήκαμε από τους γήϊνους.

Αρα σου λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εισέλθει μία εξωγήϊνη φυλή στην Γη και να μην εκφυλιστεί και να γίνει σαν τους γήϊνους και την γήϊνη νοοτροπία-λογική. Αφού δεν το μπόρεσαν οι Έλληνες να αλλάξουν αυτόν τον κόσμο, τότε δεν το μπορεί κανείς άλλος.


Ότι έχει να κάνει σε σχέση με τα Α.Τ.Ι.Α. μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης είναι αποκλειστικά γήϊνη τεχνολογία που υπάρχει και μας την αποκρύβουν, και έξω από την Γη είναι αποκλειστικά εξωγήϊνη διότι απαγορεύεται αυστηρώς να εισέρχεται εξωγήϊνη τεχνολογία στην ατμόσφαιρα της Γης, παρά μόνον να δίνεται τηλεπαθητικώς ως πληροφορία-σκέψη η όποια τεχνολογία ώστε να μπορέσουν να την κατασκευάσουν οι γήϊνοι.

To τι συμβαίνει στην σελήνη, είναι εύκολο να το διανοηθούμε, διότι εκεί βρίσκεται ο σταθμός μετενσάρκωσης της συνειδητότητας των εξωγήϊνων ανθρώπων, μέσα στα γεννημένα γήϊνα ανθρώπινα σώματα.

Το ποιος ελέγχει την σελήνη, άρα και την σκέψη των γήϊνων ανθρώπων, έχει σχέση με το ανθρώπινο γένος που είναι Ουσιωδώς όμοιο με το Άπλετο Φως, σε σχέση με το γένος των ανθρώπων που έχει άμεση σχέση με τον εκπεσών δημιουργό αυτού του κόσμου.


Για σκέψου το αυτό τώρα, ανάποδα... κατά πάσα πιθανότητα, εμείς ερχόμενοι εδώ... να εκφυλιστήκαμε από τα Ερπετοειδή και το πρόγραμμα τους.

Η Ελίτ που ελέγχει τον Πλανήτη κι αυτή η ψυχρή αναλγησία τους, που μας φαίνεται τόσο αλλόκοτη, είναι γιατί πιστεύουμε, ό,τι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινα όντα!!! Γενικά οι άνθρωποι, αρέσκονται να πιστεύουν χωρίς να σκέφτονται... άλλωστε με τι να σκεφτούν, με ένα κατειλημμένο μυαλό! Έτσι πιστεύουν σε θρησκείες και λατρεύουν φίδια- ερπετά που τους είπαν να τα αποκαλούν Σωτήρα, Χριστό, Υιό, Γιαχβέ, Κρίσνα, Βούδα, Μωάμεθ, Σατανά, Διάβολο … και κάθε καρυδιάς καρύδι. Όλοι ίδιοι κι απαράλλακτοι, αφού προέρχονται από την ίδια ερπετική πηγή, με κύριο σκοπό να φυλάξουν μακριά την ανθρώπινη φάρμα από την πολύτιμη «Απαγορευμένη κι Απόκρυφη Γνώση» και τους δικούς τους Θεούς… αλήθεια ξέρεις ποιοί είναι οι Δικοί Τους Θεοί;"

Αυτό δεν λέω; ότι δεν είναι όλοι οι γήϊνοι, Ανθρωποι του Φωτός! αλλά οι περισσότεροι γήϊνοι είναι άνθρωποι του εκπεσών δεύτερου Νου δημιουργού!

Και ναι εμείς οι Έλληνες ως γένος των ανθρώπων του Φωτός, εκφυλιστήκαμε από το γένος των ανθρώπων του εκπεσών δεύτερου Νου δημιουργού.

morfeas sky
.........
...................

Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Οι ερπετοειδείς έχουν κλείσει σαν τανάλια γύρω από την ανθρώπινη φυλή, μας αποκαλούν κοροϊδευτικά «Μη Τηλεπαθητικές Δυσλειτουργικές Μαϊμούδες Της Εδέμ»... (Αυτό Είμαστε Για Δαύτους).

Οι υλικές τους εκφάνσεις κατοικούν κάτω από το έδαφος και συνεργάζονται στις υπόγειες βάσεις τους με ανθρώπους και υβρίδια ανθρώπων-ερπετών, επιστήμονες και στρατιωτικούς ηγέτες. Βγαίνουν στην επιφάνεια και κάνουν απαγωγές. 

Όμως τον έλεγχο τον ασκούν κυρίως μέσω της απόλυτης τηλεπαθητικής κυριαρχίας πάνω σε σώματα ανθρώπινων ζώων. Το πρόγραμμα διασταύρωσης μέσω σαρκικής επαφής αλλά και δοκιμαστικών σωλήνων περιγράφεται στις Σουμερικές Δέλτους και στην Παλαιά Διαθήκη «οι Γιοι του Θεού Συνευρέθηκαν με τις Γυναίκες των Ανθρώπων». 

Αυτά τα υβρίδια ερπετών και ανθρώπων μεταφέρουν τον ερπετοειδή γενετικό κώδικα και έτσι μπορούν πολύ πιο εύκολα να ελεγχθούν από ερπετοειδή της κατώτερης τέταρτης διάστασης.

Τα υβρίδια αυτά έγιναν οι κατοπινές βασιλικές οικογένειες και η αριστοκρατία της Ευρώπης, ενώ, χάρη στην αυτοκρατορία της Μεγάλης Βρετανίας, εξαπλώθηκαν και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτές οι οικογένειες έχουν αναλάβει θέσεις πολιτικής, στρατιωτικής, δημοσιογραφικής, τραπεζικής και επιχειρηματικής εξουσίας κι έτσι τα πόστα εξουσίας ελέγχονται από ερπετοειδείς της κατώτερης αστρικής διάστασης με ανθρώπινη μορφή ή από ανθρώπους-μαριονέτες των ίδιων πλασμάτων. Χρησιμοποιούν όντα από κάθε φυλή, αλλά κυρίως από την λευκή.


Εκεί έξω είναι περισσότερο περίεργα τα πράγματα από τη φαντασία. Το δικαίωμα για τη δημοσιοποίηση της αλήθειας ανήκει πάντα στους νικητές, ενώ μετά από λίγο καιρό ενδέχεται η αλήθεια να γεννηθεί μέσα σου, αν αλλάξεις συχνότητα. 

Εσύ προσέχεις ανά διαστήματα και παρατηρείς αν η αλήθεια έχει αλλάξει, αλλά ποτέ δεν αλλάζει. Μερικές φορές τυχαίνει να δεις κάποια αλήθεια που διδάχθηκες, να προβάλλεται στην τηλεόραση ή στην εφημερίδα και με κάποιο τρόπο επιβεβαιώνεσαι ότι εσύ και πολλοί περισσότεροι έχετε την ίδια άποψη. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πραγματικό, είναι απλώς προγραμματισμός, έλεγχος κι εμφυτεύσεις. 
Οτιδήποτε πιστεύει ως αλήθεια ο όχλος είναι εμφυτεύσεις, meme και πρόγραμμα ελέγχου.

Ποτέ δεν θα γίνει γνωστή η Μυστική Πραγματικότητα αυτών των κρυμμένων ειδών που βρίσκονται ανάμεσά μας και θεωρούν τους εαυτούς τους ανώτερους κι εμάς σαν το κοπάδι τους. Το έργο μας εδώ στο terrapapers.com ξεκινάει πρώτα μιλώντας για την Αληθινή Ιστορία της Ανθρωπότητας (TERRA PAPERS Η Αλήθεια Είναι Ολοφάνερη) με μία περισσότερο ρεαλιστική και ΛΟΓΙΚΗ προσέγγιση σχετικά με την προέλευση του ανθρωπίνου γένους. Αυτός ο κόσμος είναι θανάσιμος για τους ανθρώπους, γεγονός που δεν δικαιολογείται μεν, αλλά είναι η πραγματικότητα.

Το κατεστημένο των Ερπετοειδών έχει σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά ώστε να συγκαλύπτει την ανωτερότητά τους πίσω από ένα πέπλο πολιτιστικών αναφορών και συμβολισμών, στην μουσική, στην τέχνη, στην μυθολογία, στην ιστορία, στην λογοτεχνία, στον κινηματογράφο κλπ. Χρησιμοποιεί λέξεις-κωδικούς κάθε φορά που θέλει να κάνει αναφορά στην καταγωγή και στον πρωταρχικό ερμαφρόδιτο Αδάμ και την δημιουργία την πρώτης γαλαζοαίματης ένωσης, όπως κρίνα, όστρακα, φίδια, ερπετά, αστέρια, φως, θεούς, αγγέλους, διαβόλους … και τριβόλους.


Ναι σωστά, έχουν βάση αυτά που λες, απλά εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι θεοί και το έχουμε ξεχάσει, σε αντίθεση με τους ανθρώπους με ερπετικο μυαλό που είναι κτιστά όντα, αποκλειστικά δημιουργήματα ενός κτιστού δημιουργού που θέλησε να εγκλωβίσει στην Λήθη τις θεϊκές ανθρώπινες ψυχές ώστε να κρατά όμηρο τον άνθρωπο δεύτερο θεό στα κατώτερα σώματα κρατώντας σε Λήθη τις ανθρώπινες ψυχές, τα οποία δεν είναι συμβατά σε δόνηση ώστε να επικοινωνεί μαζί τους ο Άνθρωπος δεύτερος θεός μέσα από τους δικούς του ελεύθερους ανθρώπους του Φωτός.

Και ο Άνθρωπος δεν είναι ο ερμαφρόδιτος Αδάμ, αλλά ο Αδάμ είναι το πρώτο συμβατό σώμα που ενσαρκώθηκαν οι ανθρώπινες θεϊκές ψυχές.

Η διαίσθησή μου με πάει σήμερα στα μηνύματα που σου μεταφέρω, μέσω ενός μπλογκ. Δεν τα λέω η ίδια. Παντού στην Μυθολογία-Ιστορία αναφέρονται επίσης, ο κοινός μύθος κάποιου «ιερού μέρους» που φυλάσσεται από ένα φίδι ή δράκο ή δρακόφιδο. Και το κυρήκειο περιγράφεται με δύο φίδια-συμβολισμό... που κάτι θέλει, να μας πει επίσης.

Το φίδι είναι ο κατωφερής σπειροειδής κτιστός κόσμος των Οκτώ Ουρανών.

Τα φίδια είναι δύο όμως πλεγμένα μεταξύ τους αντικριστά... οπότε αυτό σημαίνει?

Το δίπολο, όπου καθετί έχει το αντίθετο του.
Είτε το καλό, είτε το κακό, ανήκουν στα δύο κεφάλια, στα δύο φίδια. Τα έχουμε πει και αναλύσει αυτά. Το καλό και το κακό είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος, τα δύο φίδια, οι δύο αντίθετοι πόλοι.

Εσύ ο ίδιος, πηγαίνοντας σε παλαιότερες αναλύσεις σου λες, ότι με μια δεύτερη ματιά, βλέπεις κάποιες φορές, κάτι που πριν δεν είχες προσέξει. Οπότε η επανάληψη δεν γίνεται για να μας κουράσει, αλλά για να μας πάει ένα βήμα παραπέρα.

Απλά μας βοήθησε όλη αυτή η συζήτηση να συνδυάσουμε τα τεκταινόμενα της Γης, σε σχέση με τα άλογα όντα=κακούς εξωγήινους, και τις θρησκείες που δημιούργησαν, όπως και την αποκλειστικά υλιστική εποχή που διανύουμε ακόμη και τώρα.

Σήμερα συνειδητοποιώ, ότι ζω μέσα σε ένα ψέμα, που το περιβάλλον του, μου δείχνει αυτά που θέλει αυτό να μου δείξει, κι ότι ποτέ δεν πρέπει να επαναπαυτώ στα όσα έτοιμα βρίσκω, αλλά ούτε να εμμένω σε αυτά που ανακαλύπτω, υπάρχει πάντα κάτι παραπάνω και παραπέρα από αυτό, το οποίο ακόμα είναι κρυφό. Σίγουρα θα συμφωνήσω όμως, και θα κατασταλάξω στο ότι βρισκόμαστε όντως στην κόλαση, ανάμεσα σε ερπετά, ζόμπι και αναλώσιμους. Όσο σκληρό και "τρομακτικό" κι αν μου φαίνεται... είναι μια πραγματικότητα.

Το ερπετικό μας κομμάτι οπότε είναι το δίπολο και μας χειραγωγεί παραπλανώντας μας, ένα Εγώ φλύαρο και πανούργο, ώστε να απομακρυνόμαστε από την θεική μας φύση και να παραμένουμε κακοί και στάσιμοι εξελικτικά, νοητικά μέσα μας. Παραμένοντας στο νοερό ερπετικό μας περιβάλλον, όπως τους αρέσει... τραγικό.


Μόνον ο δρόμος προς το Αγαθό είναι η Αλήθεια της Ζωής.

Για να φτάσουμε όμως στο Αγαθό, πρέπει πρώτα να περάσουμε μέσα από τα δύο φίδια, το δίπολο, φέροντας την Αρμονία στα δύο φίδια που ενσαρκωθήκαμε μέσα μας, καλό-κακό, τους δύο ανόμοιους πόλους του αισθητού ανθρώπινου γήϊνου σώματος. Τα Τέσσερα ανόμοια στοιχεία, που δρουν ισόποσα απέναντι στα άλλα με στόχο να κυριαρχούν επί των άλλων, γεννώντας το σύνθετο ανθρώπινο γήινο θνητό σώμα με τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις, διότι αισθήσεις είναι τα Τέσσερα στοιχεία, με λογική έναν επεξεργαστή εγκέφαλο αυτών των αισθήσεων όπου η λογική του κινείται από τις άλογες αυτές αισθήσεις και όχι από το Νου, τον νοητό κόσμο, την ζωή, που είναι ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος.

Οι αισθήσεις γι'αυτό και είναι άλογες αισθήσεις όταν δεν οδηγούνται με Αρμονία από τον Αδιαίρετο Νου και Λόγο της ανθρώπινης ψυχής

..........
...................

morfeas skyΈπεται κι η συνέχεια... 


Δεν αλλάζει αυτός ο κόσμος, πάντα θα είναι μέσα στην κακία.

Το ξέρω. Κι εμείς κακοί είμαστε... αυτογνωσία μας χρειάζεται οπότε, για να το συνειδητοποιήσουμε.

Στο πρώτο είδος να είναι ένα 20% το υπόλοιπο πάει στα άλλα δύο.

Πάντα ο πλούτος και ο δυνατός εξουσιάζει τους υπόλοιπους, που απλά ακολουθούν τον τρόπο ζωής που τους επιβάλλουν, και κάποιοι άλλοι πολύ λιγότεροι αναρωτιούνται τι είναι αυτός ο κόσμος και τι ζητούν εδώ πέρα στο σκότος.

Ο πατέρας μου με συμβούλεψε όταν ήμουν έφηβη,
"από ότι ακούς μην πιστεύεις τίποτα, κι από ότι βλέπεις, πίστευε τα μισά" Στην πορεία της ζωής μου, κατάλαβα πόσο δίκιο είχε.


Θα έλεγα μην πιστεύεις τίποτα απ'όσα βλέπουν τα μάτια σου, και όσα ακούνε τα αυτιά σου, και όλα όσα γεύεσαι, και όλα όσα οσφρίζεσαι, και όλα όσα αγγίζεις με το σώμα σου, διότι ανήκουν στις πέντε αισθήσεις που είναι φαντασία και οδηγούν την όποια λογική σου. Μόνον ο νοητός κόσμος απέχει από τις πέντε αισθήσεις.


Χα!χα!χα! Ναι...
αυτό είναι το νέο πόρισμα πια! Τώρα θα ακολουθήσω την νέα συμβουλή, αυτήν του Μπαμπά Μορφέα! Θα σου πω στην πορεία...

Ο μπαμπάς Μορφέας έχει πάντα δίκιο οπότε να τον ακούς χα χα η διαίσθηση του είναι πέραν των αισθήσεων, εκεί όπου κινείται και διανοείται διά του Λόγου.

Αμέσως εσύ... μην χάσεις... διαισθητικό ψωνάκι χα!χα! πφφφ... :P Χμμ... Θα το σκεφτώ Μπαμπάκο! Είμαι υπό αμφισβήτηση των πάντων... μου το κόλλησες.

Μα πρέπει κι εγώ να παίρνω μια ανταμοιβή που και που για να συνεχίζω. Όπως ο Νους χαρίζεται στους ανθρώπους ως ανταμοιβή όταν προσπαθούν να διανοηθούν τον Λόγο.


Μα ξέχασες... ότι πάντα δίκιο έχουμε εμείς βρε Μπαμπά! Αλλιώς η μαμάκα θα σε περιμένει με την παντόφλα.


Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα ως υπερευαίσθητο ον που είναι και πολύ επιρρεπής στις αισθήσεις.

Κι εμείς το ίδιο περιμένουμε... την ανταμοιβή μας. Αλλά ο μπαμπάς Μορφέας, ώρες-ώρες είναι πολύ αυστηρός κι έτσι και η κορούλα, ανταποδίδει τα ίσα. (η μαμά το ξέρει αυτό με την γυνή που φοβείται τον άντρα;) Και Υπερευαίσθητο Ον... εεε?

Είπα, είμαι υπεράνω των αισθήσεων.

Τότε να είσαι υπεράνω και των ανταμοιβών.

Είμαι, απλά μου αρέσει να ανταμείβω μόνος μου τον εαυτό μου.
Διότι κάθε ανταμοιβή που θα πάρω από τους αισθητούς ανθρώπους θα θέλουν και το "δώσε".


Μπράβο, την καλύτερη δουλειά κάνεις. Αν περιμένεις από τους άλλους, χαιρετίσματα.

Aν στηριχτώ στα like και στην επιβράβευση του κόσμου τότε θα γίνω σαν αυτούς δηλαδή φαντασία.


morfeas sky

"Ζούμε" σε ένα μπλε ολόγραμμα που ονομάζεται πλάνη της Γης, το οποίο περιστρέφεται μέσα στον υποτιθέμενο φωτεινό εγκέφαλο μας, από μια φλεγόμενη αλλά κλειστή πεπερασμένη σφαιρική λογική που ονομάζεται μεταβαλλόμενες αισθήσεις, δίπλα σε ένα κεντρικό επεξεργαστή του ολογράμματος που ονομάζουμε σελήνη, και σωματοποιεί κάθε ελεύθερη συνειδητότητα στην κόλαση του matrix

Και εσύ μου λες ότι δεν πιστεύεις στα θαύματα; ευχαριστώ τον θεό, ευχαριστώ τον γέροντα που με φώτισε για το θαύμα που ζω καθημερινά, ευχαριστώ τους αμερικάνους, ευχαριστώ που με κάνατε δούλο σας για πάντα, σας ευγνωμονώ.


morfeas sky

Σχόλια