Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΕΙΔΩΛΑ

Πατέρας όλων είναι το Πανάγαθο Φως, Υιός ο Φωτεινός Λόγος, η δε Αδιαίρετη ένωση τους είναι η Ζωή-οι Δυνάμεις.

Η Φωτεινή Τριάδα είναι: Φως, Φωτεινός Λόγος, η Ζωή..η Αλήθεια της Ζωής, η Προάρχων Αρχή της Ζωής ως Υπάρχων.Ο δεύτερος Νους δημιουργός του πυρός και πνεύματος 
ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Πατήρ Υιός και Αγιο Πνεύμα 
(ο δημιουργός του κτιστού κόσμου των Οκτώ Ουρανών)

Το Αγιο Πνεύμα (Νους και Αδιαίρετος Αγιος Λόγος) είναι ο Πατέρας Νους και ο Υιός ο Αγιος Λόγος, η δε Αδιαίρετη ένωση τους είναι η εικόνα της ζωής-οι ψυχές

Η Αγία Τριάδα είναι ο Ογδοος Ουρανός του Κτιστού κόσμου.
Νους Αγιος Λόγος η εικόνα της ζωής.


.........
Και ακολουθούν οι Επτά κατώτεροι Ουρανοί του κτιστού κόσμου, τα Επτά κατώτερα επίπεδα του γίγνεσθε πάνω στο δοχείο της Υλης.

Ολες οι άλογες μορφές και σχήματα που μπορεί να πάρει το δοχείο της Ύλης σύμφωνα με τους αριθμούς, μαζί και όλες οι μορφές της Ύλης που μπορούν να γίνουν η ζωή, τα είδωλα του άλογου δοχείου της Ύλης μέσα στους Επτά Ουρανούς, όπου κοσμοποιείται ο κόσμος και το γίγνεσθαι, η αισθητή νοερή ζωή των σύνθετων αισθητών σωμάτων, όπου παίρνουν την νοερή ζωή από τις ψυχές που φέρουν μέσα τους το πνεύμα, την εικόνα της ζωής.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ψυχή είναι η ενέργεια της κίνησης (Πυρ), και ότι κινείται είναι η ζωή. 
Πνεύμα είναι ο Νους, η νοητή ζωή.
Νους και ψυχή είναι η εικόνα της ζωής. (Πυρ και Πνεύμα).

ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ

Αισθητά σώματα είναι το δοχείο της Υλης, τα είδωλα, που παίρνουν την νοερή ζωή (νοερό αισθητό πνεύμα-φωτιά,αέρας), και διανοητική κίνηση (λογική με μεταβαλλόμενες αισθήσεις-φωτιά, αέρας, γη, νερό) του σώματος από την ψυχή.

Πυρ είναι όλες οι καθαρές άϋλες ενέργειες στο καθαρό της φύσης δημιούργημα,  που ενυπάρχουν μέσα σε κάθε Ουρανό από τους Επτά, όπου είναι εγκλεισμένο το δοχείο της Υλης, και όταν ενώνονται μαζί του γίνονται ενέργειες του πυρός και δίνουν κίνηση στο δοχείο της Υλης.

Ψυχές είναι οι καθαρές άϋλες ενέργειες Πυρ στο καθαρό της φύσης δημιούργημα, οι οποίες με την είσοδο του Πνεύματος-Νου έλκονται προς αυτό από πολύ μεγάλο έρωτα, ενώνονται μαζί του σχηματίζουν το ενεργειακό άϋλο περίβλημα του πνεύματος, και γεννιέται η ψυχή που ενυπάρχει μέσα της το πνεύμα-Νους, και το πνεύμα αποκτά ένα άλλο είδος κίνησης αυτό του νοητού κόσμου της ψυχής, και ο Νους καθοδηγεί την ψυχή στον δικό της νοητό κόσμο αυτό του σύμπαντος μέσα σε κάθε Ουρανό-σύμπαν.morfeas sky


Ο Ερμής Τρισμέγιστος περέδωσε τις Αρχές του Σύμπαντος, ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ τους επτά Aρχικούς Νόμους που διοικούν τα πάντα και που μετέδωσε στους ανθρώπους σαν Υψηλή Διδασκαλία. Γι' αυτόν το λόγο το σύνολο των διαφόρων εσωτερικών Διδασκαλιών που βασίζονται σ' αυτές τις Αρχές, από την αρχαία ελληνική εποχή ως σήμερα, λέγεται Ερμητισμός, δηλαδή η Επιστήμη του Ερμή.

Οι Ερμητιστές υποστήριζαν ότι υπήρχε μία παγκόσμια σοφία της οποίας οι διαφορετικές θρησκείες αποτελούσαν παρακλάδια.

Δεν υπάρχει καμία θρησκεία ανώτερη από την αλήθεια.

morfeas sky

Ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Η αρχή του γένους.

Όλα ειναι διπλά μετά την διάσπαση του συνδέσμου της Αρμονίας στο δοχείο της Υλης από τον δημιουργό αυτού του κόσμου.

Στο φυσικό επίπεδο η αρχή εκδηλώνεται με την μορφή του φύλου. Σε ανώτερο επίπεδο-ουρανούς παίρνει μορφές πιο υψηλές αλλά είναι πάντα η ίδια. 


Τα πάντα βρίσκονται σ' ένα συνεχές ρεύμα γεννήσεων, και αυτό δεν γίνεται μόνο στο φυσικό επίπεδο αλλά και στα ψυχολογικό, διανοητικό, καθώς και τα πνευματικό.

Ο Νόμος της Μετενσάρκωσης είναι μια εκδήλωση της Αρχής αυτής.

(Όλα είναι διασπασμένα στην Υλη σε αρσενικό-θηλυκό, σε θετικό-αρνητικό, σε δύο αντίθετους πόλους, το πνεύμα φέρει την ισορροπία....Ανθρώπινη ψυχή είναι το πνεύμα των Επτά της Αρμονίας που περικλείει η ψυχή).

"Πιο πέρα από τον Κόσμο, από το Χρόνο και το Χώρο, (πέρα από την Υλη) απ'όλα όσα κινούνται βρίσκεται η Ουσιώδης πραγματικότητα, η Θεμελιώδης Αλήθεια"

Όλα ειναι αρσενικά και θηλυκά μετά την διάσπαση του συνδέσμου της Αρμονίας στην Υλη.

ἡ γὰρ φύσις ἐπιμιγεῖσα τῷ ᾿Ανθρώπῳ 
ἤνεγκέ τι θαῦμα θαυμασιώτατον·ἔχοντος γὰρ αὐτοῦ τῆς ἁρμονίας τῶν ἑπτὰ τὴν φύσιν, οὓς ἔφην σοι ἐκ πυρὸς καὶ πνεύματος, οὐκ ἀνέμενεν ἡ φύσις, ἀλλ' εὐθὺς ἀπεκύησεν ἑπτὰ ἀνθρώπους, πρὸς τὰς φύσεις τῶν ἑπτὰ διοκητόρων, ἀρρενοθήλεας καὶ μεταρσίους.

ὁ δὲ ῎Ανθρωπος ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ἐγένετο εἰς ψυχὴν καὶ νοῦν, 
ἐκ μὲν ζωῆς ψυχήν, ἐκ δὲ φωτὸς νοῦν, καὶ ἔμεινεν οὕτω τὰ πάντα τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου μέχρι περιόδου τέλους <καὶ> ἀρχῶν γενῶν.

ἄκουε λοιπόν, ὃν ποθεῖς λόγον ἀκοῦσαι. τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ·
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.
ὁ δὲ θεὸς (ο δεύτερος Νους δημιουργός) εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, aὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα, καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.
(διότι πλέον γίναμε θνητοί, και για να συνεχίσει να υπάρχει το είδος μας πρέπει να αναγεννάται από τον έρωτα εγκλωβίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανθρώπινες ψυχές στην ΛΗΘΗ του κατώτερου δοχείου της Υλης, της σάρκας).

morfeas sky

Ερμής Τρισμέγιστος - Ερμητικά κείμενα

Στα έμψυχα όντα υπάρχουν και δύο άλλες ενέργειες που συνοδεύουν τις αισθήσεις και τα πάθη, δηλαδή τη λύπη και τη χαρά. 

Χωρίς αυτές, όν έμψυχο και μάλιστα λογικό θα ήταν αδύνατο να αισθάνεται. Γι'αυτό λέω ότι αυτές είναι είδη των παθών που κυριαρχούν κυρίως στα λογικά όντα.
(οι μεν ενέργειες ενεργούν στο σώμα, οι δε αισθήσεις του σώματος φανερώνουν τις ενέργειες).


Αυτές δε, καθώς είναι σωματικές, ανακινούνται από το άλογο μέρος της ψυχής και για αυτό, και για τις δύο λέω ότι φέρουν το κακό. 


(άλογο μέρος της ψυχής είναι το νοερό πνεύμα που πήρε την νοερή ζωή από την ψυχή, είναι τα δύο ανόμοια στοιχεία φωτιά-αέρας, οι δύο ανόμοιες ενέργειες του νοερού πνεύματος το ψυχρό-θερμό, όπου οι ανόμοιες δονήσεις αυτών των ανόμοιων ενεργειών αυξομειώνουν συνεχώς όπως η θερμοκρασία ψυχρό-θερμό τα συναισθήματα μας, και η Αρμονία επιφέρεται μέσα από την Αρμονία αυτών των ανόμοιων δονήσεων, επιφέροντας μας τα συναισθήματα της ανιδιοτελής αγάπης. Και η λογική μας ανάλογα με την δόνηση της Αρμονίας οδηγείται από αυτές τις αισθήσεις. Σκεφτείτε μόνον στην καθημερινότητα μας πόση δυσαρμονία εκπέμπεται επέρχεται από τις συχνότητες δονήσεων δυσαρμονίας που εκπέμπουν γύρω μας καθημερινά ολόκληρο το 24ωρο οι επικυρίαρχοι του πλανήτη μέσα από την τεχνολογία..μας ελέγχουν τα συναισθήματα μας, άρα και την λογική μας)

Διότι, και η χαρά που την αισθάνεται κανείς με ηδονή, αμέσως γίνεται αιτία πολλών δεινών για αυτόν που την αισθάνεται, και η λύπη δίνει πιο δυνατούς πόνους και οδύνες.

Έτσι, φανερά, και οι δύο είναι αιτίες κακού.


σημ: Ακούστε την μουσική Αρμονία του υλικού αισθητού μας σώματος στα 432Hz Η θεϊκή ψυχή μας όμως χωρίς τα Τέσσερα στοιχεία της Υλης (αισθητό σώμα) φέρει κατά πολύ ανώτερες δονήσεις πέραν κάθε φαντασίας.
Ας αρκεστούμε όμως για τώρα στην γήϊνη Αρμονία των αισθητών σωμάτων που ενδύθηκε η θεϊκή ψυχή μας
Δημιουργεί Ενότητα αντί για διαχωρισμό. Διευρύνει τις καρδιές μας και μας κάνει πιο συμπονετικούς και μας δημιουργεί αγάπη.
                     


             

-Θα μπορούσε, πατέρα, να είναι ίδια ή αίσθηση της ψυχής και του σώματος;

-Πως εννοείς, παιδί μου, την αίσθηση της ψυχής;
Δεν είναι η ψυχή ασώματη και η αίσθηση σώμα;

-Σώμα είναι, πατέρα, η αίσθηση η σε σώμα κατοικεί;


-Αν την τοποθετήσουμε, ασώματη αυτή, μέσα σε σώμα, παιδί μου, θα πούμε ότι είναι όμοια με την ψυχή η τις ενέργειες.
Διότι λέμε ότι αυτά είναι ασώματα μέσα σε σώμα.

Όμως η αίσθηση ούτε ενέργεια είναι ούτε ψυχή ούτε κάτι άλλο ασώματο αλλά αν δεν είναι ασώματο θα είναι σώμα.
Διότι από τα όντα πρέπει άλλα ασώματα να είναι και άλλα σώματα.

morfeas sky

Σχόλια