ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΙΚΗ ΨΥΧΗΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ MATRIX 
όπου υπάρχει ο υπερνοήμων υπέρ-υπολογιστής Νους-Πνεύμα ο Όγδοος Ουρανός, ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός, που δημιουργεί άλλους Επτά Ουρανούς και μέσα σ'αυτούς τον κόσμο της Υλης.

Οι κτιστές ψυχές δεν έχουν ελεύθερη επιλογή

Επίσης δημιουργεί μέσα στους Επτά Ουρανούς τις δικές του κτιστές ψυχές οι οποίες δεν έχουν ελεύθερη επιλογή, και φέρουν τον δικό του νοηματικό λόγο της Αρμονίας που ενυπάρχει μέσα σε κάθε Ουρανό εκ των Επτά.

Δηλαδή, το πνεύμα του εκάστοτε Ουρανού Διοικητή στον οποίο ανήκουν αυτές οι ψυχές, ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΕΙ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ για να δώσουν ζωή στα είδωλα της Υλης με τα οποία θα ενωθούν. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

Αυτό που λέμε ότι όλα τα έμβια άλογα όντα, όλο το ζωϊκό βασίλειο της Γης, οδηγείται από το πνεύμα της φύσης, τα κάνει όλα η φύση.

Και αυτές οι κτιστές ψυχές του κτιστού κόσμου του κτιστού δημιουργού, δίνουν την νοερή ζωή στα είδωλα της Υλης, μέσα από την μοίρα και το πεπρωμένο την ανάγκη και την Πρόνοια του κτιστού Δημιουργού.

Αυτό που ονομάζουμε εμείς ως δημιουργό θεό του υλικού μας κόσμου είναι το κατώτερο πνεύμα του τελευταίου Ουρανού.
Είναι ο Διοικητής Νους δημιουργός που δημιουργεί με την πιο κατωφερή και κατώτερη Υλη τον κόσμο και την ζωή. 

Και υπάρχουν Επτά δημιουργοί, όσοι και οι Επτά Ουρανοί του κτιστού κόσμου, και όλα συνδέονται με τον Ογδοο Ουρανό τον κεντρικό επεξεργαστή που εξουσιάζει τα πάντα, δηλαδή τον κτιστό δεύτερο Νου δημιουργό του πυρός και πνεύματος.

Ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός βρίσκεται έξω αλλά και μέσα στον κυβερνοχώρο-κυβερνοσύμπαν της κτιστής δημιουργίας του υλικού κόσμου που δημιούργησε, των Επτά Ουρανών, συνδέεται με τα πάντα και οδηγεί εξουσιάζοντας τα πάντα.

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως όμως μαζί και όλες οι δικές του θεϊκές ανθρώπινες ψυχές, δεν έχει καμιά σχέση με τον κτιστό δεύτερο Νου δημιουργό διότι είναι η Αλήθεια της Ζωής, και εξουσιάζει τα πάντα!! με την θέληση του και την Ελεύθερη επιλογή του!! ΓΝΩΘΙ Σ ΑΥΤΟΝ.

Εμείς εδώ στη Γη οι άνθρωποι της Γης, αντιλαμβανόμαστε την πληροφορία ή αλλιώς το πνεύμα της φύσης γύρω μας, που καταφτάνει σε εμάς εισερχόμενο μέσα από το δικό μας όμοιο με αυτό νοερό πνεύμα της φύσης που ενδύθηκε η θεϊκή ψυχή μας, και γινόμαστε δέκτης των δικών του πληροφοριών ως λογική, και των αισθήσεων.

Και εμείς όλα αυτά που βλέπουμε και αισθανόμαστε ως αλήθεια, και πραγματικότητα, είναι το νοερό πνεύμα αυτής της φύσης του πλανήτη Γη, που εκδηλώνει την ζωή μέσα από το εικονικό μας είδωλο από φωτιά αέρα γη νερό που ενδύθηκε η θεϊκή ψυχή μας και έδωσε ζωή στο ανθρώπινο είδωλο της Γης.

Η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή μας  δεν συμμετέχει ενεργά καθόλου, και πρέπει από μόνοι μας να έρθουμε σε επαφή μαζί της, τον Αμετάβλητο και Αδιαίρετο Λόγο.

Και αυτό για να κατανοήσουμε τον αληθινό μας εαυτό μέσα από την λογική της ψυχής μας, τον Αμετάβλητο Λόγο των Επτά Ουρανών της Αρμονίας, και που είναι Ουσιωδώς όμοια νοητή ουσία με τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Ζωή και Φως που με τις δικές του ανθρώπινες ψυχές δίνει ζωή στα ανθρώπινα είδωλα. Και ενυπάρχει μαζί με τον κτιστό Νου δημιουργό πανταχού παρών και τα πάντα πληρών μέσα και έξω από κάθε Ουρανό.

Νοερό πνεύμα λοιπόν είναι το κτιστό πνεύμα της φύσης που ενδύθηκε η ψυχή μας, είναι η λογική του ανθρώπου στην Γη, το είδωλο. Μαζί και οι άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις των στοιχείων της Υλης.

Νοητή ουσία της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής είναι ο αληθινός μας εαυτός η εικόνα της ζωής, που εισήλθε στην εικονική πραγματικότητα του υλικού κόσμου για να ζήσει μέσα σε αυτή και να την κατανοήσει..ώσπου εθίστηκε σε αυτή και ξέχασε τι είναι, καθ'ολοκληρίαν Νους, δίχως φύλο. Κι εμείς θεοποιήσαμε αυτό το πνεύμα αυτής της φύσης. Και ποτέ τον Αληθινό μας εαυτό .

Το κτιστό πνεύμα της φύσης,  είναι ο Αιθέρας του κτιστού Διοικητή Ουρανού που εκδηλώνει την ζωή με τα Τέσσερα στοιχεία της άλογης Υλης, δίνοντας την νοερή ζωή στο σύνθετο πνεύμα που γεννιέται από φωτιά-αέρα, ψυχρό-θερμό, με μεταβαλλόμενες αισθήσεις και την δική του λογική, το αστρικό σώμα, που εκδηλώνει από Ανάγκη τις ενέργειες του στα σώματα από γη, νερό.
Είναι η ρεαλιστική μας λογική, που βλέπει την πραγματικότητα με τα μάτια του σώματος (γη-νερό).

Θεϊκή ανθρώπινη ψυχή είναι η νοητή ουσία, είναι ο Νους και ο Αδιαίρετος Λόγος του Ανθρώπου δεύτερου θεού, των Επτά Ουρανών, που φέρει την Αρμονία εξουσιάζοντας την άλογη φύση των σωμάτων της Υλης σε κάθε Ουρανό, με τον Αμετάβλητο Λόγο της ψυχής, και την Αμετάβλητη ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ!.


Τα σώματα ανήκουν στο άλογο δοχείο της Ύλης, φωτιά, αέρας, γη, νερό, είναι η ενέργεια της Υλης η οποία εκδηλώνεται ως αισθήσεις.
Αυτά τα στοιχεία της Υλης είναι άλογα, δεν έχουν νοητή ουσία, αλλά υποδέχονται η φωτιά και ο αέρας αυτή την νοητή ουσία, την θεϊκή ψυχή, και γεννιέται το νοερό πνεύμα-αστρικό σώμα, και με το αστρικό σώμα που ενδύεται η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή, θέλει ο κτιστός Νους να μας επιβάλλει με την βία να εκδηλωθούμε στα θνητά σώματα για να μας εξουσιάζει ως σκλάβους του και χωρίς να έχουμε ελεύθερη επιλογή, αφού με ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΝΗΤΑ  ΣΩΜΑΤΑ φέρει την ΛΗΘΗ για πάντα στα ανθρώπινα είδωλα ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ με την θεϊκό εαυτό τους, και αναγκάζονται να υπακούουν στο πνεύμα αυτής της φύσης, αφού πλέον χάθηκε η ΘΕΛΗΣΗ του Αμετάβλητου Λόγου που εξουσιάζει την Μοίρα και το Περωμένο που μας επιβάλλει σε κάθε ενσάρκωση ο κτιστός Νους δημιουργός..η ΜΗΧΑΝΗ!!

Το κενό που υπάρχει στους ανθρώπους της Γης και χωρίζει την ασώματη Αμετάβλητη ΘΕΪΚΗ νοητή ουσία της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ψυχής, με το νοερό αισθητό μεταβαλλόμενο σύνθετο πνεύμα-αστρικό σώμα-φωτιά, αέρας, και του σύνθετου υλικού σώματος από φωτιά, αέρα, γη, νερό..είναι τεράστιο.


Μπορούμε να τινάξουμε στον αέρα με την ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ το ψευτο matrix!! 
Mε την δύναμη και την ανδρεία της βούλησης της νοητής ουσίας της ψυχής, που νικά όλους τους φόβους και τις ανάγκες της ζωής, και μέσω της ελεύθερης σκέψης μπορούμε να σκεφτούμε ότι θέλουμε!! και να σπάσουμε τα δεσμά μας! με την ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΜΑΣ.


morfeas sky


Μαζί με τον κτιστό δημιουργό ενυπάρχει Πανταχού Παρών και τα Πάντα Πληρών και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός.
Το πρόβλημα είναι ότι εμείς από μόνοι μας πρέπει να επιλέξουμε ποιον θα ακολουθήσουμε!..και όποιος άνθρωπος δεν γνωρίζει τον αληθινό του εαυτό θα επιλέξει το είδωλο του κτιστού Δημιουργού.


Όσον αφορά την πραγματικότητα της Γης, μπορούμε ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣΟΥΜΕ αν επικρατήσει η ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΘΕΛΗΣΗ του νοηματικού λόγου της θεϊκής ψυχής μας.

Εμείς όμως συνεχώς μάθαμε να υπαναχωρούμε σε κάθε πρόκληση απέναντι στην αξιοπρέπεια μας, μας έμαθαν να είμαστε ταπεινοί δούλοι και υπάκουοι! σε ποιον θεό όμως;
Διότι το Αγαθό δεν εξουσιάζει με σκοπό να υποδουλώσει, αλλά εξουσιάζει με σκοπό την ελευθερία βούλησης. Και ότι είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟ είναι και ΑΓΑΘΟ.

ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΡΈΠΕΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ!! ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΙΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια, περιμένοντας να μας σώσει ο θεός, αλλά αντιθέτως εμείς από μόνοι μας πρέπει να δράσουμε απέναντι στην κακία για να επιφέρουμε την Αρμονία.


Μια μέρα μου έσκασε μια αναλαμπή, ήρθε η φράση: "Ο Σώζων Εαυτόν, Σωθήτω" Και τελικά, αυτή είναι η Α-λήθεια...

Θα διαφωνήσω μαζί σου, διότι αυτή η φράση δηλώνει φόβο! και ότι προέρχεται από φόβο είναι δειλία. Και όχι Ανδρεία.

Όταν κατανοήσουμε τον Αληθινό εαυτό μας τίποτα, μα τίποτα σκοτεινό δεν θα μπορεί να σταθεί μπροστά μας. 
Και ο φόβος είναι άλογη αίσθηση. Και αν μας εξουσιάζει ο φόβος, είναι σαν να φοβόμαστε την Ανυπαρξία που της δώσαμε ζωή εμείς οι ίδιοι!

Όλες τις αναλαμπές μας έχω πει ότι πρώτα τις εξετάζουμε εξονυχιστικά με την λογική μας.

Όχι με την έννοια που της έχει δώσει η θρησκεία... αλλά με την έννοια ότι δεν μπορείς να σώσεις κανέναν, παρά μόνον... τον εαυτό σου. Κι είπα τότε σε μένα, να χαλαρώσω και να μην τα δίνω όλα για τους άλλους, και να αρχίσω προσωπική εργασία με τον εαυτό μου. Αυτό!
Αυτό ειναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τι μας οδηγεί.
Ο ατομισμός δηλώνει να ελευθερωθώ εγώ κι ας καούν όλοι οι άλλοι αφού δεν θέλουν να σωθούν.
Εμείς όμως πρέπει να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας, διότι αν εγώ για παράδειγμα κρατούσα μόνον για τον εαυτό μου όλα όσα γνωρίζω, καταρχήν δεν θα τα γνώριζα, διότι ο διάλογος όλα αυτά τα χρόνια με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε ωφελήθηκα πρώτα εγώ αλλά και οι άλλοι μοιράζοντας τις γνώσεις μου.

Φυσικά... μιλάω εδώ για ισορροπία στο μοίρασμα με τους συνανθρώπους μου. Είχα ξεπεράσει τα όρια αντοχής μου, ψυχικής, νοητικής αλλά και σωματικής, ώστε να προσφέρω. Χρειάζεται να προσέχουμε για να έχουμε, έμαθα στην πορεία... μιλώντας για ενέργεια. Και είναι πολύτιμη...δεν πρέπει να την σπαταλάμε ασυνείδητα, γιατί είναι κομμάτια της ψυχής μας. 

Εκεί εστίασα... πιο χαλαρά, και όσο περνάει ο καιρός, θα ξαναρχίσω να γράφω και πάλι. Έχω αφήσει τόσα κείμενα μισά. Όταν θα είμαι και πάλι σε φόρμα ενεργειακή θα γίνει κι αυτό. Όλα με ανιδιοτελή σκοπό τα μοίραζα... αλλά ήθελε μέτρο. Όχι σπατάλη. ΑΡΜΟΝΙΑ! Όπως μου λες κι εσύ...

Μα δεν σου είπα πολλές φορές ότι πάντα έχω οδηγό την διαίσθηση μου κι αυτή πάντα με οδηγεί; Δεν με νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι.
Αν νιώσω ότι πρέπει να σταματήσω θα σταματήσω. ΑΝ ΝΙΩΣΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΘΑ ΓΡΑΨΩ.

ΕΜΕΝΑ ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΓΡΑΨΕΙ ΠΡΙΝ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΘΑ ΔΕΙΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΛΕΩ ΑΣΥΝΑΡΤΗΣΙΕΣ.
Αυτές οι ασυναρτησίες όμως με βοήθησαν να τις αναλύω εξονυχιστικά με τα χρόνια και να φτάσω σήμερα στο επίπεδο που έχω φτάσει.Η πρακτική σε όλα τα θέματα, φέρνει και την δεξιοτεχνία, όσο προπονούμαστε γινόμαστε καλύτεροι. Και τώρα με γνώμονα την διαίσθησή μου, λειτουργώ όπως λειτουργώ. Και στο μπλογκ μου, δεν ξεσκίζομαι καθημερινά να ανεβάσω κείμενο, όπως έκανα παλιότερα. Όποτε νιώσω, ότι θέλω να γίνει το κάνω...χαλαρά...

Όπως χρειάζεται η σωματική εργασία για να δημιουργήσεις στην ύλη, όπως χρειάζεται η λογική για να δημιουργήσεις στην ύλη, άλλο τόσο χρειάζεται η πνευματική εγρήγορση σκέψης και λογικής, διαίσθησης, και διανόησης, για να επέλθει η νόηση της ψυχής..η ΕΠΑΦΗ!!


Ώπαα! Κάτσε... γιατί δεν ξέρω αν το έπιασα ακριβώς. Εννοείς, ότι με την ίδια προπόνηση, πρόβα, επανάληψη κ.ο.κ. που κάνουμε σε όλα τα πράγματα, στην ζωή μας και εργασία μας... που καταπιανόμαστε... Έτσι... Εκπαιδεύουμε και την Διανόηση, Διαίσθηση/Εγρήγορση? Με Πρακτική Εξάσκηση... ερχόμαστε σε επαφή μαζί της... Αυτό δεν εννοείς?

ΑΚΡΙΒΩΣ!!!!!!!
Ξέρεις πόσα έμαθα αναλύοντας τις ασυναρτησίες που έγραφα πριν από χρόνια;;;;; Μια λέξη μου έβγαζε μετά από λίγο καιρό χίλια καινούρια νοήματα που ούτε καν τα είχα φανταστεί!

Πως έμαθα νομίζεις ότι ο δεύτερος Νους δημιουργός εξέπεσε;

Από μια "τυχαία" επανάληψη ελέγχου ρουτίνας των κειμένων του Ποιμάνδρη!
Ε τότε αυτό ήταν..λύθηκαν πάρα πολλές απορίες μου! αλλά χρειάστηκαν τρία χρόνια να περάσουν για να το δω.
Ήταν μπροστά μου τόσα χρόνια και δεν το έβλεπα. Μέχρι που η επιμονή μου το είδε.


Όταν έχεις την διαίσθηση ότι κάτι μεγάλο κρύβεται σε αυτά που διαβάζεις, δεν τα παρατάς, αλλά το κάνεις κόσκινο μέχρι να το βρεις! 

Και τι διαβάζω μόλις μπήκα στην ροή;
Απεδείχθη ότι το DNA μας είναι Συνδεδεμένο σε ένα Συμπαντικό «Διαδίκτυο»

Δηλαδή το dna μας είναι το κτιστό πνεύμα..ίσως και μία μίξη με το πνεύμα της ψυχής μας, αν ισχύει αυτό που λέει, ότι συνδέεται και με τα ανώτερα σύμπαντα, διότι μόνον η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή μας το μπορεί! όχι η κτιστή..

Πρόσφατη Ρωσική επιστημονική έρευνα, με αντικείμενο το ανθρώπινο DNA, αποδεικνύει ότι αυτό είναι «ολογραφικός» υπολογιστής, συνδεδεμένος μάλιστα με το Σύμπαν, έξω από τις χωροχρονικές διαστάσεις!
Αυτό, όπως είναι φυσικό, εξηγεί δυσεξήγητα φαινόμενα όπως η μαντική ικανότητα, η τηλεπάθεια, η διαίσθηση, η εξ αποστάσεως θεραπεία, η αυτοθεραπεία, η θεραπεία με μεθόδους ενεργειακής (ηλεκτρομαγνητικής) επίδρασης, η επήρεια του μυαλού στο περιβάλλον (και προσθέτω όπως η θέληση συνδιαζόμενη με κατανόηση μέσω της λογικής όσον αφορά πως λειτουργεί το σύμπαν, όπου επιφέρει την συνειδητή πλέον πίστη, άρα πλέον αρχίζεις και γίνεσαι κι εσύ δημιουργός.) κ.α.


Η δυτική γενετική επιστήμη θεωρεί ότι μόνον το 10% του DNA μας χρησιμοποιείται στο να κατασκευάζει πρωτεΐνες και έτσι να κατευθύνει τις λειτουργίες των κυττάρων, βάσει του πυρηνικού κώδικα που διαθέτει, ενώ το άλλο 90%, που το βλέπουν «σιωπηλό» το ονομάζουν junk(σκουπιδό)-DNA.

Τώρα όμως έρχεται o Ρώσος Βιοφυσικός και Μοριακός Βιολόγος Pjotr Garjajev με την ομάδα του και αποδεικνύει ότι αυτό ακριβώς το θεωρούμενο άχρηστο γενετικό υλικό λειτουργεί σαν ολογραφικός υπολογιστής, ενώ το ενεργό μικρό κομμάτι του είναι απλά ο μηχανικός του βραχίονας!

Επίσης οι Ρώσοι ερευνητές απέδειξαν ότι αυτό το DNA δεν είναι μόνο υπεύθυνο για την δομή και την λειτουργία του σώματός μας, αλλά αποτελεί την αποθήκη όλων των πληροφοριών που εκ γενετής φέρουμε και επιπλέον επικοινωνεί και ανταλάσσει συνεχώς πληροφορίες με όλο το Σύμπαν!

Το πιό καταπληκτικό όμως είναι ότι κατάφεραν να κατανοήσουν τη γλώσσα προγραμματισμού του, που μάλιστα μοιάζει πολύ με την ανθρώπινη γλώσσα και έτσι τώρα έχουν την δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του με την εισαγωγή νέων πληροφοριών, μέσω συχνοτήτων με την εφαρμογή κατάλληλα διαμορφωμένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων!

Εκεί ακριβώς βασίζονται και τα πολλές φορές θαυματουργά αποτελέσματα των θεραπειών με την μέθοδο του βιοσυντονισμού, όπου οι Ρώσοι έχουν κάνει τεράστια πρόοδο, ανατρέποντας μάλιστα τα έως τώρα δεδομένα παγκοσμίως, αφού εφαρμόζοντας ανάλογα προγράμματα θεραπείας, ακόμη και με φορητές συσκευές βιοσυντονισμού, επιτυγχάνουν αποτελέσματα που πλησιάζουν το 100% και για ανίατα, ακόμη, νοσήματα κατά τη συμβατική επιστήμη!
https://ellaniapili.blogspot.gr/2017/01/dna.html

morfeas sky

Σχόλια