Διότι δεν μπορεί ο Ανθρωπος δεύτερος θεός από δημιουργός κόσμων και δημιουργός της ζωής να γίνει σκλάβος ενός τιποτένιου σώματος!!ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ
Πρέπει να μας γίνει κατανοητός πρώτα ο αληθινός μας εαυτός που είναι ο Λόγος "Γνώθι σ'αυτόν" για να μας γίνουν μετέπειτα κατανοητά τα γραπτά κείμενα των προγόνων μας, οι οποίοι απευθυνόταν σε μυημένους ανθρώπους και όχι σε αμύητους για να μην βεβηλωθεί ο Λόγος με την άγνοια τους.

Ψυχή είναι ενέργεια της κίνησης (Καθαρή άϋλη ενέργεια-Πυρ)
Η ψυχή έχει μεγάλο έρωτα προς τον Λόγο (Του ανθρώπου δεύτερου θεού Ζωή και Φως) που εισέρχεται σε κάθε  Ουρανό του κτιστού κόσμου, ενώνεται μαζί του και γεννιέται η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή.

Η κίνηση που κινεί την ψυχή, (ενέργεια της κίνησης)  έχει εξοικιωθεί με τον έρωτα αυτής της νοητής ουσίας, (Λόγος), ενώνεται μαζί του και γεννιέται η ανθρώπινη ψυχή, και αυτή η νοητή ουσία οι Λόγος, κινείται μέσα στο σύμπαν μέσα στον δικό του νοητό κόσμο αλλά αυτόν της ψυχής. Α
υτό δηλαδή που βλέπει ο Λόγος μέσα από την ενέργεια της ψυχής, τις Αμετάβλητες αισθήσεις, διότι η ενέργεια του κτιστού κόσμου είναι η αίσθηση. Και η ανθρώπινη ψυχή γίνεται η εικόνα της ζωής. (οι ανθρώπινες θεϊκές ψυχές).
Δηλαδή εικόνα της ζωής (ψυχή) είναι οι Αμετάβλητες αισθήσεις. 

Διότι η ενέργεια του πνεύματος του κτιστού κόσμου και κτιστού Νου δημιουργού, εκδηλώνεται ως Αμετάβλητη αίσθηση. (Αμετάβλητες αισθήσεις-συναισθήματα).
........

Όταν λοιπόν ο Λόγος εισέρχεται στο καθαρό της φύσης δημιούργημα-Ουρανό του κτιστού κόσμου, τότε οι καθαρές άϋλες ενέργειες που κινούν το σύμπαν εσωτερικά έλκονται από πολύ μεγάλο έρωτα προς τον Λόγο ενώνονται μαζί του και γεννιέται η ψυχή..η εικόνα της ζωής, δηλαδή η αίσθηση.

Φωτεινός Λόγος είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός..Φως και Ζωή Υπάρχων, αυτό που ονομάζουμε εμείς Θεό, διότι ο Θεός έστειλε στον κτιστό κόσμο τον Άνθρωπο δεύτερο θεό ως δικό του απεσταλμένο, και δεν ήρθε ο ίδιος, αλλά υπάρχει μέσα από τον Ανθρωπο δεύτερο θεό, και ο Φωτεινός Λόγος όταν εισέρχεται στον κτιστό κόσμο στον Όγδοο Ουρανό εκδηλώνεται ως Αγιος Λόγος, και γίνεται όμοιος με την κατώτερη Όγδοη Μονάδα του κτιστού Πνεύματος, τον κτιστό "αδερφό του" δεύτερο Νου δημιουργό στον Όγδοο Ουρανό. 

Παραμένει όμως ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ουσιωδώς όμοιος με το Αρχέτυπο Πανάγαθο Πνεύμα Ζωή και Φως. Την Ένατη και Δέκατη Αδιαίρετη Μονάδα του Αρχέτυπου Πνεύματος Φως και Ζωή.

Ενώ ο κτιστός αδερφός του όχι. Διότι η κτιστή Ογδοη Μονάδα του Πνεύματος εκδηλώνεται δίνοντας ζωή με τις δικές της ψυχές στα αισθητά είδωλα της Υλης, τα θεϊκά σώματα, και τα θνητά σώματα, μέσα στους Επτά Ουρανούς που εμπεριέχεται το δοχείο της Υλης του γίγνεσθαι, και συνεργάζεται με αυτή την άλογη φύση αυτών των σωμάτων που γεννιούνται ανάλογα με την σύνθεση της κάθε φύσης ποπυ εμπεριέχει το ανάλογο δοχείο ης Υλης. Ενώ οι Ανθρώπινες ψυχές όχι!! ειδάλλως θα ενσωματωθούν στον κτιστό κόσμο.

Συν-υπάρχει ο Ανθρωπος δεύτερος θεός μέσα σε κάθε Ουρανό μαζί με τον κτιστό Νου "ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ" ως δημιουργός Νους της Αρμονίας των Επτά Ουρανών, (πνεύμα πανταχού παρών και τα πάντα πληρών) που ενεργεί πάνω στο δοχείο της Υλης με τις δικές του ανθρώπινες ψυχές οι οποίες φέρουν τον δικό του νοηματικό Λόγο.

Και με την γέννηση της ανθρώπινης ψυχής την εικόνα της ζωής, ο Αγιος Λόγος γίνεται ανθρώπινη ψυχή, και αποκτούν οι ανθρώπινες ψυχές ένα άλλο είδος κίνησης, των Επτά της Αρμονίας, οι οποίες κατανοούν μέσω της αμετάβλητης αίσθησης τον κτιστό άϋλο αμετάβλήτο αισθητό ενεργειακό κόσμο..την εικόνα της ζωής, διότι ο Αγιος Λόγος δεν είναι αίσθηση, αλλά αίσθηση είναι η ενέργεια που ενυπάρχει και κινεί όταν αναμιγνύεται με το δοχείο της Υλης του κτιστού κόσμου, από τα πιο ελαφρύ στοιχείο της Υλης την φωτιά, έως τα πιο κατωφερή σύνθετα στοιχεία.

Και κινείται η ανθρώπινη ψυχή μέσα στο κτιστό σύμπαν στο καθαρό άϋλο της φύσης δημιούργημα από τον Αγιο Λόγο, κατανοώντας τον δικό νοητό του κόσμο χωρίς αισθήσεις, αλλά πλέον όχι ως Δυνάμεις του Φωτός, αλλά ως καθαρή άϋλη ενέργεια που κινεί αυτό το "βαρύ" δοχείο της Υλης, όπου εκδηλώνεται η νοερή ζωή των αισθήσεων με τα αισθητά σύνθετα σώματα της Υλης.

Και όταν οι ανθρώπινες ψυχές ενώνονται με τα αισθητά σύνθετα σώματα της Υλης μέσα σε κάθε φύση του Ουρανού που συμβαίνει το γίγνεσθαι των σωμάτων, συμβαίνει αυτό που ονομάζουμε ως μετενσάρκωση, και γεννιούνται τα ανθρώπ[ινα σώματα.

Και οι θεϊκές ανθρώπινες ψυχές δεν μετέχουν ενεργά στα σώματα, ειδικά στα θνητά σύνθετα σώματα, διότι τα σύνθετα θνητά σώματα φέρουν πάντα την αταξία, την κακία, λόγω της ανόμοιας σύνθεσης ανόμοιων στοιχείων της Υλης.

Άρα και μεταβαλλόμενα αισθητά σώματα ανάλογα την σύνθεση τους, αθάνατα και θνητά. Και έλκεται η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή μόνον από την Αρμονία αυτών των σύνθετων σωμάτων που ενεργούν με Λογική απέναντι στην Αταξία αυτής της σύνθετης φύσης. Κι εμείς που γίναμε σύνθετο και θνητό σώμα πρέπει από μόνοι μας να κατανοήσουμε τον εαυτό μας μέσω της Αρμονίας και της Λογικής, όπου θα μας φέρει σε επαφή με την θεϊκή ψυχή μας.

Διότι αυτά τα σύνθετα σώματα που ενδυθήκαμε φέρουν μαζί και το πνεύμα του κτιστού Δημιουργού, το οποίο πνεύμα συνεργάζεται με αυτή τη φύση των σωμάτων.
Οι ανθρώπινες θεϊκές ψυχές όμως δεν συνεργάζονται ποτέ!!!!!!!!

Ειδάλλως αν γίνουμε ένα με τα θνητά αισθητά σύνθετα μεταβαλλόμενα σώματα, θα ενσωματωθούμε από το κτιστό πνεύμα του κτιστού Δημιουργού και από την φύση των αισθητών σωμάτων και τον κόσμο τους, εγκλωβίζοντας τις θεϊκές ψυχές στα θνητά σώματα.

Στον έβδομο Ουρανό τα αισθητά σώματα εκδηλώνονται με την Αμετάβλητη ενέργεια της φωτιάς,(πυρός),  το πιο λεπτοφυές στοιχείο της Υλης. και στους ολοένα και κατώτερους Ουρανούς ενυπάρχει η σύνθεση της φωτιάς και του αέρα, μια αθάνατη φύση μεν, αλλά ανόμοιων στοιχείων, άρα μεταβλητή. (μεταβαλλόμενες αισθήσεις).

Και όπου ενυπάρχει η σύνθεση των πιο κατωφερή στοιχείων της Υλης, όπως στον δικό μας κατώτερο Ουρανό, γεννιούνται τα σώματα από φωτιά, αέρα, γη, νερό, τα θνητά ανθρώπινα σώματα, όπως στον πλανήτη Γη.

Και ο Λόγος της θεϊκής ανθρώπινης ψυχής διακρίνει το ύψιστο Αγαθό, (Φως και Ζωή), ενώ το αισθητικό πνεύμα κρίνει τα φαινόμενα μέσω της Αρμονίας. 
(το αισθητικό πνεύμα είναι όλα τα αισθητά σώματα των Επτά Ουρανών που ενσαρκώνεται η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή μας, και βλέπουν μόνον τον δικό τους κόσμο-ουρανό-σύμπαν).

Οι αμύητοι νομίζουν ότι πρέπει να επιδιώκουμε τον έρωτα των αισθητών σωμάτων..χωρίς πρώτα να κατανοούν τι είναι η ανθρώπινη ψυχή..τώρα γνωρίζετε. ο Αμετάβλητος Λόγος.

morfeas sky
Ο Άνθρωπος ως δεύτερος θεός, μπόρεσε να δημιουργήσει η έχασε αυτή τη δύναμη μπαίνοντας στον κτιστό κόσμο της ύλης;


Στην αρχή ο Ανθρωπος δεύτερος θεός δημιούργησε στον κτιστό κόσμο με τα θεϊκά αισθητά σώματα που είναι όμοια με των Επτά Διοικητών Ουρανών.

Στην συνέχεια ο Κτιστός Νους διέλυσε των σύνδεσμο της Αρμονίας όλων των αισθητών αρσενικοθήλυκων σωμάτων, σε αρσενικό και θηλυκό, (Αδάμ, που έγινε Αδάμ κι Εύα) και τα πάντα μέσα στους Επτά Ουρανούς, και ο Ανθρωπος δεύτερος θεός έχασε την επαφή με τις δικές του ενσαρκώμενες ψυχές. 

Διότι όλοι εμείς γίναμε ένα με την φύση του κόσμου στον οποίο ζούμε, και οδηγούμαστε από αυτόν. Δηλαδή από το πνεύμα του κτιστού δημιουργού, που συνεργάζεται με αυτή την άλογη φύση της Αταξίας. 

Δηλαδή όπως όλοι εμείς ερωτευτήκαμε αυτόν τον κόσμο και την θνητή μας μεταβαλλόμενη φύση και δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ. 

Και χάσαμε την επαφή με τον Ανθρωπο δεύτερο θεό, ταυτόχρονα και την Ελεύθερη Σκέψη, την Ελεύθερη Επιλογή, διότι πλέον μας οδηγούν οι άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις ως λογική. Και όχι ο Αμετάβλητος Λόγος της Αρμονίας που φέρει την Τάξη στην Αταξία.
Aρα πλέον δεν δημιουργούμε, αλλά καταστρέφουμε, διότι γίναμε ένα με την άλογη φύση, την Αταξία, και πειθήνια υπάκουα όργανα-δούλοι του κτιστού δημιουργού.

Άρα και η δημιουργία των επτά ουρανών είναι έργο του ανθρώπου δεύτερου θεού. Όμως έχω μια μεγάλη απορία κ συγγνώμη που δεν μπορώ να καταλάβω.
Εφόσον ο άνθρωπος δευτέρος θεός εισήλθε στον κτιστό κοσμο, εξέπεσε, έτσι δεν είναι;; Γιατί οτιδήποτε μπαίνει στον κτιστό κόσμο καταστρέφεται και γίνεται αυτομάτως κακό...


Δεν εξέπεσε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός! Αλλα εξέπεσε ο κτιστός δημιουργός!! ,διότι μετά την διαλυση του συνδέσμου της Αρμονίας που επέφερε διασπάστηκαν τα πάντα! Και επήλθε η Αταξία στα πλέον διαχωρισμένα σώματα.
Μόνον εγκλωβίστηκαν οι ανθρώπινες ψυχές στα σώματα. Δεν εξέπεσαν.

Η Αταξία είναι το άλογο δοχείο της Ύλης. Είναι η σύνθεση των Τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων της Ύλης που φέρει την κακία.
Αυτό συμβαίνει σήμερα στον δικό μας κόσμο, όπου κάθε στοιχείο θέλει να επικρατήσει των άλλων ανόμοιων στοιχείων της Ύλης, και η ένωσή τους στην μήτρα δεν κρατάει γερά για πάντα, οπότε χρειάζεται η ανανέωση στο δοχείο της Ύλης, όπως και οι γεννήσεις. (στον δικό μας κόσμο-σύμπαν-ουρανό  τουλάχιστον)

Το διασπασμενο δοχείο της Ύλης που φέρει την Αταξία είναι πλέον η δημιουργία του κτιστού Δημιουργού..του Κρόνου!!

Και τα σώματα της σάρκας είναι πλέον πολύ θνητά και αρρωσταίνουν διότι δεν εξουσιάζονται από τον Αμετάβλητο Λόγο, αλλά αντιθέτως εξουσιάζονται από τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις, δηλαδή τον φόβο, τις ανάγκες.
Και ότι δεν εξουσιάζεται από τον Αμετάβλητο Λόγο δεν είναι η ζωή, αλλά το αντίθετο της ζωής, το σκότος..

Ναι συγγνώμη δίκιο έχεις. Για το δεύτερο δημιουργό μιλάμε τον Εωσφόρο. Άρα μέχρι να εισέλθει ο άνθρωπος δεύτερος Θεός στον κτιστο κόσμο, επικρατούσε αρμονία έτσι;


Ναι φυσικά, αλλά ούτε και η ζωή!! Ούτε η εικόνα της ζωής!! Διότι μόνον ο Άνθρωπος είναι η Αλήθεια της Ζωής!! Όχι ο κτιστός Νους! Διότι δεν είναι Ζωή και Φως!!
Ο Κτιστός Νους λειτουργεί μηχανικά, σαν μηχανή με Νόμους.
Όπως και οι άνθρωποι στην Γη λειτουργούν μηχανικά με οδηγό τον φόβο.

Και φυσικά ο Εωσφόρος εφόσον είχε δημιουργήσει τον κτιστό κόσμο, δεν ζηλεψε τίποτα, μέχρι την είσοδο του Ανθρώπου.
Θα μπορούσε να λειτουργήσει ο κτιστός κόσμος χωρίς την είσοδο του Ανθρώπου;; Εάν ο άνθρωπος δεύτερος Θεός επέλεγε να μείνει κοντά στον πρώτο δημιουργο το φως, τον Λόγο... άραγε τι κατάληξη θα είχε ο κτιστός κόσμος;;


Ζήλεψε τον Άνθρωπο δεύτερο θεό διότι μόλις ενώθηκε μαζί του απόκτησε κι αυτός Ελεύθερη Επιλογή!! και την καταχράστηκε για να κρατήσει τον Άνθρωπο για πάντα κοντά του ως σκλάβο του, απορροφώντας του την ζωή! την Ελεύθερη Επιλογή από τις εγκλωβισμένες στη Λήθη ενσαρκωμένες ανθρώπινες ψυχές.

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός ήρθε στον κτιστό κόσμο για να του δώσει την ζωή με Πρότυπο τον Πανάγαθο Αρχέτυπο κόσμο, και να πάψει να λειτουργεί ως μηχανή. Και ο κτιστός Νους εδώ στην Γη τουλάχιστον μας έκανε μηχανές!! Διότι λειτουργούμε ως άλογες μηχανές!! με οδηγό τις άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις.Όμως θυμάμαι από παλαιότερες συζητήσεις μας, ότι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός παράκουσε τον πρώτο δημιουργοό και θέλησε να δοκιμάσει τη ζωή στον κτιστό κόσμο..

Σκέψου το εξής! ο Άνθρωπος δεύτερος θεός δημιουργήθηκε όμοιος με τον Πατέρα όλων Τριαδικό Θεό Φως και Ζωή αμέσως μόλις τελείωσε η κτιστή δημιουργία! άραγε γιατί;

Γιατί εισήλθε ο Άνθρωπος στην κτιστή σημιουργία;;; Μα φυσικά για να του δώσει την ζωή με πρότυπο την Αλήθεια της Ζωής!! και όχι να λειτουργεί σαν μηχανή!

Ο Άνθρωπος ηρθε στον κτιστό κόσμο για να κατανοήσει το Σκότος! που εγκλείστηκε μέσα στους Οκτώ Ουρανούς! από τον κτιστό Νου! Άραγε γιατί;Άρα έπρεπε να εισέλθει στην κτιστή δημιουργία..

Εννοείται!! Αυτή είναι η αποστολή του!!

Ποιμάνδρης:
ὁρῶ θέαν ἀόριστον, φῶς δὲ πάντα γεγενημένα, εὔδιόν τε καὶ ἱλαρόν, καὶ ἠράσθην ἰδών.

καὶ μετ'ὀλίγον σκότος κατωφερὲς ἦν, ἐν μέρει γεγενημένον,
φοβερόν τε καὶ στυγνόν, σκολιῶς ἐσπειραμένον, ὡς <ὄφει>
εἰκάσαι με·

σημ: Υπάρχουν λοιπόν δύο κόσμοι, ο κόσμος του Φωτός με τα δικά του γεννημένα φωτεινά όντα τις Δυνάμεις, η Αλήθεια της Ζωής, και ο κτιστός κόσμος (το δοχείο της Ύλης-σκότος) γεννημένος σε επτά μέρη, δηλαδή σε Επτά Ουρανούς. "ἐσπειραμένον, ὡς <ὄφει>
εἰκάσαι με"·

Ποιος γέννησε τον κτιστό δεύτερο Νου δημιουργό, και ποιος γέννησε τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Ζωή και Φως:

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς ὑπάρχων,
ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, ἐδημιούργησε διοικητάς τινας ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται.
........
ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς,
ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·

περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων·
ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός·

῞Οτι ἐκ φωτὸς καὶ ζωῆς συνέστηκεν ὁ πατὴρ
τῶν ὅλων, ἐξ οὗ γέγονεν ὁ ῎Ανθρωπος.

– Εὖ φῂς λαλῶν·
φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ
Ανθρωπος.

ἐὰν οὖν μάθῃς αὐτὸν ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ὄντα καὶ ὅτι ἐκ τούτων τυγχάνεις, εἰς ζωὴν πάλιν χωρήσεις.
ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν.σ Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη λεπτομερή ανάλυση!!!!!
Όσο όμως κι αν το διαβάζω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο δεύτερος δημιουργός καταλήφθηκε από ζήλεια και εγωισμό, μόλις εισήλθε ο Άνθρωπος στον κτιστο κόσμο.
Επειδή μέσα στην κτιστή ύλη αναπτύσσονται ολα τα αρνητικά συναισθήματα;; Θα μπορούσε να είναι διαφορετικό;;


Διότι ο κτιστός Νους έχασε όλες τις εξουσίες που είχε από τον Ανθρωπο δεύτερο θεό!!
Διότι έγινε ένα με την άλογη φύση της Υλης και εξέπεσε ο κτιστός Νους..

Πες μου εσύ τι θα συμπέρανες από αυτά που διαβάζω στον ΠΟΙΜΑΝΔΡΗ ότι δηλαδή .........ο Ανθρωπος δεύτερος θεός εισήλθε στον πιο κατωφερή Ουρανό με τις ενέργειες και των Επτά Ουρανών, Διοικητών, και το πνεύμα (πνεύμα της φύσης του Ουρανού) που βρίσκεται μέσα στον Ουρανό-υλικό σύμπαν, ερωτεύτηκε από πολύ μεγάλο έρωτα τον Άνθρωπο δεύτερο θεό, δηλαδή την σκιά του!! δηλαδή είδε τον άνθρωπο μέσα από τις τις ενέργειες των Επτά Διοικητών που κατείχε!!

Και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, είδε το θεϊκό σώμα του Διοικητή Ουρανού που δημιούργησε το πνεύμα της φύσης, και ερωτευμένοι ως ήταν ενώθηκαν μαζί!!

Και το πνεύμα της φύσης απέκτησε από τον Άνθρωπο όλες τις ενέργειες των Επτά φύσεων που υπάρχουν μέσα στους Επτά Ουρανούς του κτιστού κόσμου.

Και το πνεύμα της φύσης δημιούργησε Επτά ανθρώπινα θεϊκά αρσενικοθήλυκα σώματα δικά της όμοια με των Επτά Διοικητών, μέσα σε κάθε Ουρανό, ώστε να κατοικήσει-ενσαρκωθεί ο Άνθρωπος.

Και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΪΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΥΡΑΝΟ....ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑ!!! ΠΟΣΟ ΔΕ ΤΑ ΘΝΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ!! Ερωτεύτηκε τα θεϊκά δίχως φύλο αρσενικοθήλυκα σώματα μέσα στους Επτά Ουρανούς, όμοια με τα θεϊκά σώματα των Επτά Διοικητών μέσα από τα οποία οι Επτά Διοικητές δημιουργούσαν τον κόσμο και την ζωή.

Γι'αυτό τα ερωτεύτηκε ΤΑ ΘΕΪΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ!! !! για να δημιουργήσει ως Δημιουργός που είναι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός!! και όχι για να γίνει σκλάβος της Υλης με τα θνητά σώματα που μας εγκλώβισε ο ΚΤΙΣΤΟΣ ΝΟΥΣ!!

Και ο Ανθρωπος δεύτερος θεός που κατείχε όλες τις δυνάμεις των Επτά Διοικητών-Ουρανών, γέννησε τις δικές του θεϊκές ανθρώπινες ψυχές, που φέρουν την δική του νοητή ουσία, ως θεϊκές Μονάδες ανθρώπινες οντότητες.

Και ενώθηκε μαζί με το πνεύμα της φύσης ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, και έγινε ο δημιουργός Νους θεός, αυτό που εμείς εδώ λέμε ότι ο θεός βρίσκεται ως Πνεύμα Πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών μέσα σε ολόκληρη την κτιστή δημιουργία των Επτά Ουρανών, και ταυτόχρονα ενεργεί και μέσα από τις δικές του Μονάδες ψυχές, στο γίγνεσθαι του κτιστού κόσμου με τις οποίες είναι συνδεδεμένος, αφού αυτά τα θεϊκά σώματα που θα ενδυθούν οι ανθρώπινες ψυχές είναι συμβατά και σε Αρμονία με την δική του νοητή ουσία..

Και από τότε ο Άνθρωπος ενωμένος με το πνεύμα της φύσης έγινε ο Δημιουργός θεός του κτιστού κόσμου.

Και τι μας λέει ο ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ;;;
Οτι αφού τελείωσε αυτή η περίοδος, ο κτιστός Νους δημιουργός, διέλυσε τον σύνδεσμο της ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ μέσα στους ΕΠΤΑ ΟΥΡΑΝΟΥΣ!!!!!!!!!!

Για ποιον λόγο τα διέλυσε;;;;; για να ζήσει ο Άνθρωπος στα ΘΝΗΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ αρσενικό και θηλυκό πλέον όχι ως δημιουργός!! αλλά πλέον ως ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ!!! Αφού εξέπεσαν όλες οι ανθρώπινες ψυχές στην ΛΗΘΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΘΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ!!!

Και από δημιουργός θεός ο Άνθρωπος δεύτερος θεός ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ στην ΛΗΘΗ των ανθρώπινων ψυχών, και έγινε ΔΟΥΛΟΣ της θνητής πλέον διασπ[ασμένης στην ΑΤΑΞΙΑ ΦΥΣΗΣ.

Εγινε κατανοητό λοιπόν για ποιον λόγο ο κτιστός Νους φυλάκισε τον Ανθρωπο στην ΛΗΘΗ;;;;; Διότι ξαναπήρε όλες τις εξουσίες από τον Ανθρωπο δεύτερο θεό που ενεργούσε με τις δικές του ενσαρκώμενες ανθρώπινες ψυχές μέσα σε κάθε Ουρανό, και δεύτερον φυλάκισε στην ΛΗΘΗ όλες τις ανθρώπινες ψυχές των διασπασμένων σωμάτων, και έγιναν ΣΚΛΑΒΟΙ του κτιστού Νου δημιουργού.Άρα το συμπέρασμα είναι ότι δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα...


Διότι δεν μπορεί ο Ανθρωπος δεύτερος θεός από δημιουργός κόσμων και δημιουργός της ζωής να γίνει σκλάβος ενός τιποτένιου σώματος!!

Έχουμε πόλεμο αν δεν το κατάλαβες με τον Κτιστό Νου δημιουργό..τον Κρόνο, τον Εωσφόρο.


morfeas skyΌλοι εσείς που ονειρεύεστε ότι στον "άλλο κόσμο" θα βρεθείτε με το "άλλο σας μισό" για να μην σας έρθει κατακούτελα μια καινούρια ενσάρκωση σε ένα ίσως χειρότερο σώμα και μια χειρότερη ζωή, ένα πρέπει να γνωρίζετε:..ότι ο Άνθρωπος δεν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα, διότι δεν έχει φύλο, και αυτό σημαίνει ότι είναι καθ'ολοκληρίαν Νους και Αδιαίρετος Λόγος άρα δίχως φύλο, και ότι τα αληθινά ανθρώπινα σώματα είναι τα ολοκληρωμένα σώματα, (αρσενικοθήλυκα), οπότε αν περιμένετε να δείτε το άλλο σας μισό, τον πατέρα σας ή την μητέρα σας, προσέξτε καλά σε ποιο σώμα θα καταλήξετε να ενσαρκωθείτε, διότι το matrix του κτιστού εκπεσών δημιουργού έχει πολλές παγίδες για να σας φυλακίσει ξανά σε ένα σκλαβωμένο υπόδουλο θνητό σώμα, αρσενικό ή θηλυκό δεν έχει σημασία, γιατί τώρα μπορεί να είσαι άντρας ή γυναίκα, αλλά στην καινούρια ενσάρκωση να καταλήξεις με το αντίθετο φύλο ως δούλος, αφού και τα δυο αρσενικό ή θηλυκό πάντα δούλοι θα είναι και από ΑΝΑΓΚΗ ..

morfeas sky
Ησουν εισηγητής στον κατάπτιστο Νόμο αυτοδιάθεσης του φύλου απο τα 15 ?
Τι να πώ ?


Όσο πιστεύεις ότι αυτό που ζεις είναι το πολύ εκατό χρόνια, άλλο τόσο η λογική μας λέει ότι αν ξαναζήσουμε εδώ μπορεί να είναι με το σώμα ενός άντρα ή με το σώμα μιας γυναίκας.

Μου φαίνεται σκέφτεσαι ως θνητός.

Πάντως άνδρας είμαι
Μετά τα εκατό..ποτέ δεν ξέρεις..

Πάντως
Ιδιες αν όχι μεγαλύτερες πιθανότητες να σού ερθει κατακούτελα έχεις και εσύ...
Γιατί εσύ είσαι πλήρως πεπεισμένος και φανατικός... οπότε τότε μιλάμε γιά σοκ και όχι κατακούτελα...
Καλησπέρες


Eγώ ξέρω τι είμαι, εσύ ξέρεις; μπορείς να μου αποδείξεις τι είσαι; σώμα; ή αυτό που σκέφτεσαι ότι είσαι;
Καλησπέρα..

Φίλε μου δεν θα το συνεχίσω
Ξέρεις ίσως οτι συμφωνούμε σε πολλά
Πλην όμως θεωρώ την όποιας μορφής βαθειά πεποίθηση φανατισμό , σε οτιδήποτε , κακό εγκλωβισμό που σου στερεί το μεγαλύτερο κομμάτι δυνατοτήτων της σκέψης σου...
Οτι ακριβώς έχουν παθαίνουν οι βαθειά θρησκευόμενοι , τέκτονες κλπ
Αδυνατουν να δουν...
Αδυνατουν να σκεφθούν...


Βλέπουν καταλαβαίνουν μονο ότι τους " επιτρέπεται " απο τον εγκλωβισμό να δουν και να σκεφθούν...


Πως και με ποια λογική κρίνεις ότι είμαι φανατικός σε ό,τι υποστηρίζω με πάθος; Σου εξήγησα ότι γνωρίζω τι είμαι, και ότι μπορώ να σου το αποδείξω με λογική. 
Εσύ λοιπόν μπορείς να μου αποδείξεις ότι είσαι ένα αρσενικό έμβιο ανθρώπινο θνητό ον;
Το ποιος είναι εγκλωβισμένος στην σκέψη θα το αποδείξει η λογική των επεξηγήσεων μας.

Αστο δεν αξίζει να τσακωθούμε
Πιστεύεις φανατικά κάποια θέματα
Δεν είναι κακό ούτε είναι κακό ότι με πάθος το υποστηρίζεις


Είδες πόσο λάθος με κρίνεις; επειδή κάνουμε διάλογο διά της λογικής, αυτό σημαίνει απεναντίας ότι δεν έχω καμιά απολύτως προδιάθεση να διαπληκτιστώ μαζί σου.
Δεν είμαι εκνευρισμένος, αλλά αυτή η φαινομενική αντίθεση αντιπαράθεση μεταξύ μας, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να με κάνει και να θυμώσω.
Διαλεκτική μέθοδος ονομάζεται επίλυσης θεμάτων διά της λογικής σκέψης. Και ότι κινείται με λογική δεν έχει προδιάθεση να διαπληκτιστεί με τίποτα και κανέναν.

morfeas skyΗ ηλιθιότητα της ανθρωποκεντρικής αντίληψης, ότι ο Θεός πρέπει να είναι σαν αυτούς! αφού έχουν την..εικόνα του!! χαχαχαχα

Πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους μας, ότι οπουδήποτε υπάρχει η αρσενική φύση, και η θηλυκή φύση, άντρας-γυναίκα, αρσενικό και θηλυκό διασπασμένα, και σε οποιοδήποτε σύμπαν-ουρανό, αυτό σημαίνει ότι για να συνεχίζει να υπάρχει το γένος και το είδος, ότι χρειάζονται οι γεννήσεις μέσα από την έλξη του έρωτα του αρσενικού με το θηλυκό.

Αν λοιπόν πιστεύετε εσείς ότι τα αθάνατα σώματα είναι αρσενικά και θηλυκά, τότε αυτόματα χρειάζονται και τον έρωτα για να συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα από τις γεννήσεις ως θεϊκό γένος, άρα είναι θνητά όντα, και όχι αθάνατα, και με το ίδιο σκεπτικό και Λογική, ο Δίας, αν είναι άντρας σημαίνει ότι κι αυτός είναι θνητός και κάποια στιγμή πεθαίνει. Όπως και ο Κρόνος θα είναι θνητός και όχι αθάνατος, όπως κι ο Θεός αν είναι άντρας είναι θνητός και όχι αθάνατος...όπως και οι άγγελοι αν είναι άντρας ή γυναίκα, αρσενικό ή θηλυκό είναι το ίδιο θνητές οντότητες και πεθαίνουν.

Άρα σύμφωνα με την δική σας λογική, που τα βλέπετε όλα θεούς και θνητούς ως αρσενικά και θηλυκά όντα, δεν σημαίνει τίποτα άλλο, από το 'ότι δημιουργήσατε θεούς και δαίμονες σύμφωνα με την δική σας θνητή αρσενική και θηλυκή φύση.

Μόλις σας απέδειξα ότι τα αθάνατα γένη δεν έχουν φύλο, διότι δεν το χρειάζονται!! απεναντίας χρειάζονται τον έρωτα μόνον τα θνητά όντα!! και όποιος-α από εσάς αναζητά την αθανασία σε μια αρσενική ή σε μια θηλυκή φύση, όπως η Παναγία και ο Χριστός, κούνια που σας κούναγε!! μια άπειρη ζωή θνητοί θα είσαστε, ζώντας την αίσθηση του θανάτου συνεχώς για πάντα!!

morfeas sky


Καλημέρα φίλε μου Μορφέα! Κοίτα, που κάνω κούνια..χαχα! Ωραία διαπίστευση αυτή η πρωινή. Αν το σκεφτούμε λογικά, η ψυχή δεν έχει ταυτότητα, ούτε φύλο, οι Άγγελοι σίγουρα.. οπότε στέκει το θεώρημα!Ξέρεις ποια είναι η εικόνα του Θεού που έχει ο Άνθρωπος;
Ο Αδιαίρετος και Αμετάβλητος Νους και Λόγος στην θεϊκή ψυχή του! (η εικόνα της ζωής).
Όλα τα υπόλοιπα είναι είδωλα..δηλαδή το απολύτως τίποτα!!
Διότι Ζωή είναι ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος που δεν έχει φύλο!!

Αυτά και όποιος το έπιασε..


Καλημέρα!!

Βρισκόμαστε οπότε στην Γη, των διασπασμένων στοιχείων, όπου μέσω του έρωτα των σωμάτων, χρειάζεται να αναγεννιόμαστε ως είδος. Ο έρωτας έχει αυτό τον σκοπό, γι αυτό και επιζητά ο Κακός Θεός (Δεύτερος Νους Δημιουργός) , να του δίνουμε τόση μεγάλη σημασία.. για να υπάρχει.. Ε;
Αυτό δεν λέω τόσο καιρό; και όλοι με παρεξηγούν; νομίζοντας ότι είμαι ένας εγωϊστής τρελός; παθιασμένος με τις άλογες πεποιθήσεις μου που εγκλωβίζουν την λογική των σκέψεων μου; και λέω παράλογα πράγματα; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ Ο
ΛΟΓΙΚΟΣ;


Αυτό δεν λέει και ο ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ;;;
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, 
καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα.

Είναι τρελός ο ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ που τα γράφει όλα αυτά;


Για να σκεφτώ.....χμμμ... ΜΗΠΩΣ ΕΓΩ; Χαχαχαχαχα!!! Δεν είναι δα και εύκολο, πέρα από την πλάκα, να γκρεμιστούν τόσων χρονων απολιθωμένες πεποιθήσεις. Ειδικά αν είσαι και μεγαλύτερης ηλικίας. Τα παιδιά κι οι νέοι, είναι πιο εύπλαστοι στις αλλαγές.

Γι'αυτό ήρθε ο Μορφέας..για να φέρει την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
χαχα


Και σε νοιάζει τι νομίζουν για σένα οι άλλοι; Καθόλου, δεν το πιστεύω αυτό. Κι αν σε απασχολεί, τότε να θυμάσαι, ότι πολλοι χλεύαζαν, μεγάλους φιλόσοφους.. που τώρα τους θαυμάζουν, παγκοσμίως. Οπότε; Μετά θάνατον θα πάρεις κι εσύ τα εύσημα.. χαχα!

Βλέπεις να με νοιάζει; αν με ένοιαζε θα ήμουν όμοιος με όλους τους ανόμοιους! που νομίζουν ότι η αγάπη και μόνον θα τους σώσει! τι να πω...άστο.


Η αγάπη σώζει.. αλλά ποια αγάπη, είναι το θέμα. Μεγάλη συζήτηση και πολύ ψάξιμο, κυρίως εσωτερικό χρειάζεται η Ανθρωπότητα, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί και αυτή η έννοια της λέξης έχει παραδοθεί σε όλους μας παντελώς λανθασμένα. Τέλος πάντων.


 Θα "διορθώσω" λίγο την φράση σου..
Γι'αυτό ήρθε ο Μορφέας..για να φέρει την ΑΛΛΑΓΗ.. χαχα Αλλαγή σκέψης, πλεύσης, οπτικής κ.λ.π. Είδες πως τα λέω; Σε κάνω διαφήμιση στο κοινό! Χαχαχα!

Μα όλοι μιλούν για αγάπη και κοιτούν το ατομικό τους συμφέρον! όλοι!! αν αγαπάς αληθινά μάγκα δώσε στον συνάνθρωπο σου όλα όσα έχεις!!!! ειδάλλως ΒΟΥΛΩΣΕ ΤΟ!!!!

Εγώ δίνω όλες μου τις γνώσεις απλόχερα σε όλους χωρίς κανένα ατομικό συμφέρον, με κίνδυνο να χαρακτηριστώ ειδωλολάτρης δαιμονισμένος και ότι του κατέβει του καθένα που με διαβάζει!
Εσείς τι δίνετε στον συνάνθρωπο σας;; που δήθεν αγαπάτε τα πάντα;


Ας αναλογιστούν όλοι αυτοί, σε τι κόσμο θα ζούσαμε, αν πρωτίστως αγαπούσαμε και σεβόμασταν τον εαυτό μας. Τότε θα υπήρχε ευημερία και αφθονία. Γιατί όλοι θα μοιραζόμασταν με αγάπη, όλα όσα είχαμε, και κανείς δεν θα δυστυχούσε, πεινούσε, θύμωνε.. και ούτω κάθε εξής. Μάθαμε όμως να είμαστε εθισμένοι στην ύλη και το χρήμα.. πως να κόψεις έναν τέτοιον εθισμό; Πως να μάθεις να μοιράζεσαι, όταν έμαθες να αποκτάς, μόνο για να περνάς εσύ καλά; Πως να μάθεις να αγαπάς αληθινά.. όταν δεν ξέρεις τον τρόπο; Μα ούτε και σε νοιάζει να το ψάξεις.. αφήνεσαι στην συνήθεια, μέχρι να έρθει η στιγμή, να στα πάρουν κι εσένα όλα. Τότε..μαθαίνεις.

Τα είπες όλα, η υποκρισία ζει και βασιλεύει, ειδικά σε αυτούς που μοιράζουν αγάπη και το διαλαλούν παντού!..άστο δεν αλλάζει αυτός ο κόσμος.Έμαθα κι εγώ, γιατί μου τα πήραν όλα.. τότε συνειδητοποίησα, τι έκανα. Από τοτε έμαθα να μοιράζομαι και να συμπονώ και τον διπλανό μου. Όσο για τον κόσμο.. λυπάμαι που θα το πω.. αλλά χειροτερεύει όσο του στερούν κι άλλα υλικά αγαθά. Γίνεται πιο εσωστρεφής, κατσούφης, εγωιστής και τσιγκούνης..το βλέπω καθημερινά. 

Η άλλη οπτική μου λέει, ότι ο κόσμος αυτός θα αλλάξει με την βία.. δυστυχώς. Πως έγινε στους μεγάλους τότε σεισμούς, στην Καλαμάτα και την Αθήνα; Ήμουν και στους δύο στο δρόμο μαζί με τους άλλους.. κοιμόμουν στο πεζοδρόμιο. Και τότε είδα αλληλεγγύη.. στην καταστροφή.

Εννοείται θα αλλάξει με την βία! Διότι για να επέλθει η ταλάντωση του διπόλου στην Αρμονία, θα χρειαστεί να γίνει βίαια, όπως βίαια ο ένας πόλος του ατομισμού εκτοξεύτηκε στα άκρα.


morfeas sky

Σχόλια