Η ΑΤΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΝΙΑ

Ο Αδιαίρετος νοηματικός Λόγος της ανθρώπινης ψυχής μας, είναι η Αμετάβλητη νοητή Ουσία των ενεργειών της Αρμονίας των Επτά της φύσης Ουρανών, και μόνον αυτή ενώνει τα όμοια. Τα ανόμοια ποτέ δεν είναι φίλοι μεταξύ τους, δηλαδή όλα τα διαφορετικά, διότι μεταβάλλονται συνεχώς κάθε στιγμή, όταν δεν οδηγούνται και εξουσιάζονται από τον νοηματικό λόγο.
Αγαπάμε αληθινά;
Πάμε στοίχημα ότι αν αλλάξουν οι όροι και ο φτωχός γίνει πλούσιος, και ο πλούσιος φτωχός, θα αλλάξει κάτι σε αυτό που βλέπουμε στην επόμενη εικόνα;
Όλα τα ανόμοια και διαφορετικά έλκονται από τον έρωτα..ατομικό συμφέρον ονομάζεται.

Και όλη η ασχήμια της ζωής προέρχεται από την διαφορετικότητα και όχι η ομορφιά.

Τα όμοια έχουν να κάνουν με τα όμοια, από τα οποία γεννιέται η ζωή. Εικόνα της ζωής λοιπόν, είναι ο Αδιαίρετος Νους και Άγιος Λόγος, δηλαδή η κίνηση του κόσμου τον οποίο εμπεριέχει μέσα του, αλλά και οδηγεί ο Νους.

Και αυτός ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός του κτιστού κόσμου έχει ως δικό του κόσμο το δοχείο της Ύλης με το οποίο συνεργάζεται μαζί του και οδηγείται από την άλογη φύση.
Και αυτός μας φυλάκισε μέσα στην Λήθη των άλογων σωμάτων, διασπάζοντας τον σύνδεσμο της Αρμονίας με τον οποίο ερχόταν σε επαφή η ψυχή μας με τα σώματα εξουσιάζοντας τα.
Το ψυχρό-θερμό γεννούν το νοερό πνεύμα των αντιθέσεων, την διαφορετικότητα, που εκδηλώνει όλες του τις ενέργειες με το σώμα. Το βλαστικό και θνητό σώμα από γη και νερό που αυξομειώνεται συνεχώς. 

Έχουμε λοιπόν την αύξηση και την μείωση, μέσα από την εναντιότητα των ιδιοτήτων του ψυχρού θερμού μέσα από την συνεχή μεταβολή.

Όλα τα προηγούμενα λοιπόν, τα άλογα σχήματα και οι μορφές, έχουν να κάνουν με όλα τα άλογα και ανόμοια..την Αταξία.

Όσο λοιπόν γινόμαστε ένα με αυτόν τον κόσμο, τόσο περισσότερο επικρατεί η αταξία στη ζωή μας.Η ψυχή φέρει τον Αμετάβλητο νοηματικό λόγο των ενεργειών της Αρμονίας των επτά φύσεων του κτιστού κόσμου.
Και μόνον ο νοηματικός λόγος της ψυχής ενώνει όλους τους ανθρώπους.

Οι άνθρωποι όμως οδηγούνται και συνεργάζονται στην ζωή τους με τις άλογες αισθήσεις των μορφών και των σχημάτων που τους έδωσε την ζωή η ψυχή τους που ενώθηκε μαζί τους. (ενσάρκωση)


Η ομορφιά βρίσκεται στην ψυχή μας διότι εκεί βρίσκεται ο θεός.
Αν όμως μας οδηγεί το σώμα τότε είναι επόμενο να έλκεται από την κακία. και κακία είναι η λύπη, αλλά και η χαρά που όταν προέρχεται από ηδονή είναι αιτία πολλών δεινών στη ζωή μας.

morfeas sky
Σε έναν κόσμο διαιρεμένο και γεμάτο από ανάγκες κανείς δεν ζει ελεύθερος, απεναντίας κάθε "ελεύθερη" επιλογή μας στηρίζεται και οδηγείται αποκλειστικά από τις άλογες ανάγκες, τις επιθυμίες και τα πάθη, την λύπη και την χαρά, που πηγάζουν από τις άλογες αισθήσεις, και οι αισθήσεις γεννιούνται από το ανόμοιο σύνθετο μας σώμα το οποίο είναι γεμάτο από ανάγκες.

Το ενεργειακό πλέγμα του πλανήτη  περικλείει μέσα του την ατμόσφαιρα, (υλοενέργεια) δηλαδή τα τέσσερα πιο βαριά κατωφερή στοιχεία της Ύλης, φωτιά, αέρα, γη, νερό, και από αυτά δημιουργείται ο κόσμος γύρω μας, αλλά και η έμβια θνητή και άλογη αισθητή ζωή, διότι τα πάντα είναι μία σύνθεση αυτών των τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων.

Κάθε στοιχείο της Ύλης, εκδηλώνει τα δικά του χαρακτηριστικά, τις δικές του ιδιότητες, διότι ο νοηματικός λόγος συνεργάζεται μαζί τους και αφήνεται στην άλογη φύση, και αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα ανόμοια στοιχεία.

Ο νοηματικός λόγος όμως της ανθρώπινης ψυχής μας δεν συνεργάζεται με την άλογη φύση της Ύλης, την Αταξία, γι'αυτό και δεν εξοικιώνεται μ'αυτήν, πάντα αναζητούμε να ανακαλύψουμε τον αληθινό μας εαυτό, ώστε να οδηγούμαστε από αυτόν, είναι η ορθή λογική που θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε κάποια στιγμή όλοι μας όταν έρθουμε σε επαφή με τον νοηματικό λόγο της ψυχής μας που  επιφέρει την Αρμονία.

Αν όμως  μας οδηγούν οι άλογες ανάγκες του σώματος μας, τότε θα ενεργούμε μέσα από την αταξία εις βάρος του εαυτού μας, αλλά και των υπολοίπων, για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του σώματος μας, το άλογο εγώ μας, το κάθε άλογο και ανόμοιο στοιχείο της Ύλης ξεχωριστά που επιθυμεί να εξουσιάσει όλα τα υπόλοιπα, φέροντας ένα χάος στην ψυχοσύνθεση μας στον συναισθηματικό μας κόσμο αλλά και στα πάντα γύρω μας.

Γι'αυτό και επικρατεί η αταξία πάνω στην Γη, διότι κανένα έμβιο ον κανένας άνθρωπος δεν οδηγείται από τον νοηματικό λόγο της ψυχής του,  αλλά από τις άλογες αισθήσεις του αισθητού σώματος του.

..μια πάνω μια κάτω, έτσι λειτουργεί αυτός ο κόσμος. 
Σκοπός να επιφέρουμε την Αρμονία στον εαυτό μας, να μην γινόμαστε ένα με όσα μας ενοχλούν διότι μας επηρεάζουν. 
Απλά όσο το δυνατόν τα προσπερνάμε, τίποτα δεν είναι πραγματικό για πάντα σ'αυτόν τον κόσμο. 
Όλα έχουν αρχή και τέλος όπως τα πάντα στην εδώ ζωή μας, πότε πάνω πότε κάτω και ξανά από την αρχή.

Σχόλια