Ε" ΜΕΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ- - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - THE MATRIX - «Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». (Πρώτη Αρχή)
 Ε" ΜΕΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ-  - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - THE MATRIX - «Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». (Πρώτη Αρχή)


Ε" ΜΕΡΟΣ

- Τα υπόλοιπα ζώα δε χρησιμοποιούν πατέρα το λόγο; 

-Όχι, παιδί μου, μόνο τη φωνή, και ο λόγος διαφέρει κατά πολύ από τη φωνή.

Γιατί ο λόγος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, ενώ η φωνή είναι ιδιαίτερη για κάθε είδος ζώου.


-Αλλά και ο λόγος των ανθρώπων πατέρα δεν είναι διαφορετικός σε κάθε έθνος;


- Ο άνθρωπος είναι και διαφορετικός και ένας, παιδί μου.
Έτσι, και ο λόγος αν και είναι ένας, ερμηνεύεται διαφορετικά.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Έχω την εντύπωση παιδί μου ότι αγνοείς την αρετή και το μέγεθος του λόγου.

Γιατί ο μακάριος θεός Αγαθοδαίμων είπε ότι η ψυχή βρίσκεται στο σώμα, ο Νους στην ψυχή, ο λόγος στο Νου, και ότι ο Θεός είναι ο πατέρας όλων αυτών.


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ..


Ο Λόγος, λοιπόν, είναι η εικόνα, και ο Νους του Θεού.

Και το σώμα είναι εικόνα της ιδέας.
Και η ιδέα, εικόνα της ψυχής.
....
Είναι, λοιπόν, το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της Ύλης ο αέρας.
Το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο του αέρα η ψυχή.
Το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της ψυχής ο Νους.
Και το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο του Νου είναι ο Θεός.
....
Και ο μεν Θεός (ο δεύτερος Νους δημιουργός) περιβάλλει τα πάντα και ενυπάρχει στα πάντα.
(Πανταχού Παρών, και τα Πάντα Πληρών).


Ενώ ο Νους περιβάλλει την ψυχή και βρίσκεται μέσα της.
Η ψυχή περιβάλλει τον αέρα.
Και τέλος ο αέρας περιβάλλει την ύλη. (γη, νερό).
....
Η ανάγκη, η πρόνοια, και η φύση, αποτελούν τα όργανα του κόσμου και της τάξης της Ύλης. (γη, νερό).
(κόσμος είναι ο ο Λόγος, ο Υιός του δεύτερου Νου δημιουργού.

Και καθένα από τα νοητά είναι ουσία.
Και η ουσία των νοητών είναι η ομοιότητα.
....
Όμως, καθένα από τα σώματα που αποτελούν το σύμπαν, (ουράνια υλικά σώματα, άψυχα και έμψυχα), είναι πολλά, γιατί, τα σύνθετα σώματα, (από Ύλη) έχοντας την ταυτότητα, (των αριθμών-matrix), και μεταβάλλοντας το ένα το άλλο, (ανόμοια στοιχεία που συνθέτουν ένα σώμα άψυχο ή έμψυχο), με αυτόν τον τρόπο σώζουν πάντα την ακεραιότητα της ταυτότητας τους.

(τον εαυτό τους, διότι κάθε στοιχείο σε ένα σύνθετο σώμα συνυπάρχει με άλλα ανόμοια και διαφορετικά στοιχεία, και κάθε στοιχείο επιθυμεί την επικράτηση της δικής του ταυτότητας, και γι'αυτό υπάρχει η διαμάχη των ανόμοιων στοιχείων μέσα σε ένα σύνθετο σώμα, έμψυχο ή άψυχο).

Καθένα από τα σύνθετα σώματα διαθέτει αριθμό.
Γιατί χωρίς την ύπαρξη του αριθμού η σύσταση, η σύνθεση, και η διάλυση, καθίσταται αδύνατη.


Και τα εννιαία (σύνθετα σώματα), γεννούν και αυξάνουν τον αριθμό, και όταν αυτός πάλι διαλύεται, τον δέχονται μέσα τους, η Ύλη όμως, συνεχίζει να είναι μία.

Και ολόκληρος αυτός ο κόσμος, (της εικόνας - matrix - το πνεύμα της φύσης των πλανητών), ο μεγάλος θεός, ( ο Νους Διοικητής του Ουρανού, ένα από τα Επτά δημιουργήματα- Ουρανοί, του δεύτερου Νου δημιουργού), και η εικόνα του μεγαλύτερου Θεού, (η εικόνα του δεύτερου Νου δημιουργού είναι ο Λόγος, ο Υιός του, που εξουσιάζει τους Επτά Ουρανούς του κτιστού κόσμου), ενωμένος με εκείνον, (Αδιαίρετος Νους και Λόγος Υιός), και διασφαλίζοντας την τάξη, και τη βούληση του πατέρα, (ο Λόγος Υιός, ο δημιουργός των Επτά Ουρανών, επιφέρει την ζωή και την τάξη μέσα στον κόσμο που δημιούργησε, σύμφωνα με την βούληση του Αδιαίρετου δεύτερου Νου δημιουργού πατέρα του), συμπληρώνει την ζωή, και δεν υπάρχει τίποτα μέσα σ'αυτόν, μέσα στην αιωνιότητα της πατρικής αποκατάστασης, (μέσα στο σύμπαν των επτά ουρανών που κινούνται αιώνια γύρω από τον εαυτό τους, όπως το κάθετι από τους γαλαξίες, έως τους πλανήτες), ούτε ως σύνολο, (των επτά ουρανών), ούτε ως μέρος, (γαλαξίες, ηλιακά συστήματα, πλανήτες), που να μη ζει.

Γιατί μέσα στον κόσμο, (των επτά ουρανών), τίποτα δεν έχει, γίνει ούτε, θα γίνει νεκρό.

Γιατί ο πατέρας (ο δεύτερος Νους δημιουργός) είχε την επιθυμία αυτό να είναι ζωντανό, για όσο καιρό είναι αυτό οργανωμένο, (σύνθετα σώματα), γι'αυτό είναι ανάγκη να είναι και Θεός.

(γι'αυτό και είναι ανάγκη να αποκαταστήσει την διάλυση των σωμάτων που έχουν φθαρεί με νέα καινούρια σύνθετα σώματα, γιατί αυτό είναι, αυτό μπορεί να κάνει! ο δεύτερος Νους δημιουργός του κτιστού κόσμου της εικόνας των επτά ουρανών.


Πως, λοιπόν, θα ήταν δυνατόν, παιδί μου, να είναι νεκρά μέσα στο Θεό, (οι επτά ουρανοί βρίσκονται μέσα στον δεύτερο Νου δημιουργό), μέσα στην εικόνα του σύμπαντος, (μέσα στον Άγιο Λόγο Υιό του, που έχει ως πρότυπο τον Άγιο Νου πατέρα του, την Αρμονία των αντιθέτων, δηλαδή της σύνθεσης των διαφορετικών φύσεων-στοιχείων της Ύλης, μέσα από την Αρμονία, γεννώντας την εικόνα της ζωής των αριθμών!!), μέσα στην συμπλήρωση της ζωής;

Γιατί η νέκρωση αποτελεί φθορά, και η φθορά απώλεια.
Πως είναι δυνατόν, λοιπόν, να φθαρεί ένα μέρος του Θεού;


- Δεν πεθαίνουν, λοιπόν, πατέρα, οι ζωντανοί οργανισμοί που ενυπάρχουν μέσα σ'αυτόν; επειδή αποτελούν μέρη του;

- Πρόσεξε τι λες, παιδί μου, επειδή πλανήθηκες από την ονομασία αυτού που γίνεται.

(Με λίγα λόγια για να μην το ζαλίζουμε απλά διαλύονται όλα τα στοιχεία, (αυτό που εμείς ονομάζουμε θάνατο), ξαναγυρίζουν στις πηγές τους, και αναγεννούνται σε ένα νέο σύνθετο σώμα από την ψυχή που φέρει τους ανάλογους αριθμούς για το νέο σώμα που θα γεννηθεί, με ένα ανάλογο πεπρωμένο, και μια ανάλογη μοίρα).

Γιατί, δεν πεθαίνουν, παιδί μου, αλλά ως σύνθετα σώματα, διαλύονται, και η διάλυση δεν αποτελεί θάνατο, αλλά χωρισμό της σύνθεσης.

Διαλύονται, λοιπόν, όχι για να χαθούν, αλλά για να γεννηθούν νέα.


Επειδή, τι είναι η ενέργεια στη ζωή; δεν είναι κίνηση;
Ψυχή είναι η κίνηση, και ότι κινείται μαζί με την νοητή ουσία που φέρει η ψυχή είναι η νοητή ζωή, και η νοερή ζωή στα σύνθετα σώματα.

Τι είναι, λοιπόν, στον κόσμο ακίνητο; Τίποτα παιδί μου.


-Ούτε η Γη πιστεύεις ότι είναι ακίνητη πατέρα;

- Όχι παιδί μου, αλλά αυτή από μόνη της είναι πολυκίνητη και στάσιμη.
Πως δεν θα ήταν γελοίο η τροφός όλων, αυτή που φυτρώνει και γεννά τα πάντα, να είναι ακίνητη;
(Εδώ αναφέρεται ο Ερμής στην ανακύκλωση των υλικών στοιχείων της Γης).

- Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτός που γεννά να γεννήσει κάτι χωρίς κίνηση;

Πολύ γελοίο αυτό που ρώτησες, αν και το ένα τέταρτο μένει άπρακτο. Γιατί το ακίνητο σώμα σημαίνει μόνο απραξία.

Να γνωρίζεις, λοιπόν, παιδί μου, ότι καθετί που υπάρχει στον κόσμο κινείται είτε προς αύξηση, είτε προς τη μείωση.

Και αυτό που κινείται ζει, αλλά καθετί που ζει δεν είναι αναγκαίο να είναι όμοιο. 

(αλλά μας λέει ότι σ'αυτόν τον κόσμο όλα τα σώματα είναι μία σύνθεση πολλών διαφορετικών στοιχείων, ΑΝΟΜΟΙΑ, εξού και κάθετί που έχει το αντίθετο του μέσα από την αντίθεση και διαμάχη, στα πάντα.

Γιατί, όλος ο κόσμος ως σύνολο, είναι αμετάβλητος, ενώ τα μέρη, από τα οποία αποτελείται, είναι όλα μεταβλητά, κανένα όμως (στοιχείο - μέρος) δεν είναι φθαρτό (από μόνο του), ή μπορεί να χαθεί.

Άντε επιτέλους μου λύθηκε ο γρίφος όσον αφορά τι είναι το κτιστό σύμπαν των επτά ουρανών που χωρίζεται σε μέρη!!

Γιατί η γέννηση δεν αποτελεί ζωή, αλλά είναι η αίσθηση.
Ούτε ο θάνατος αποτελεί μεταβολή, αλλά η λήθη.

Όλα αυτά, λοιπόν, έτσι έχουν, όλα είναι αθάνατα, η ύλη, η ζωβή, το πνεύμα, η ψυχή, ο Νους, από τον οποίο αποτελείται κάθε ζωντανό πλάσμα. Άρα κάθε ζωντανός οργανισμός είναι αθάνατος λόγω αυτού.

Και περισσότερο απ'όλα τα ζωντανά πλάσματα, ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να δεχτεί το Θεό και να συνευρεθεί μαζί του.

Γιατί, απ'όλα τα ζωντανά πλάσματα, μόνο αυτός μιλά με το Θεό, και να συνευρεθεί μαζί του.

Γιατί, μόνον αυτός μιλά με το Θεό, τη νύχτα, μέσω των ονείρων, την ημέρα μέσω των συμβόλων, και με όλα όσα του φανερώνει το μέλλον, (χαχα αν είναι καλός παρατηρητής της ζωής του), μέσω της ορνιθομαντείας (αυτό δεν το γνωρίζω δεύτερε Νου δημιουργέ!! χα χα ), της ιερής βελανιδιάς, (έχω ωραία βαλανίδια!!), γι'αυτό και ο άνθρωπος επαίρεται ότι γνωρίζει τα γεγονότα, τα παρόντα και τα μέλλοντα. (βλέπε προφητείες, δηλαδή τις αποκαλύψεις από τους ψευτομάγους, τύπου Μωϋσή, αστρολόγους..κτλ).

Αντε γεια!!~ αν θέλετε περισσότερη ανάλυση να περιμένετε γιατί κουράστηκα να τα γράφω όλα αυτά..έχουμε και δουλειές χα χα γουστάρω Ερμή γιατί λέει τα πάντα λεπτομερώς περί δημιουργίας!! Και περί του ανθρώπου δεύτερου θεού Ζωή και Φως που έγινε Νους και ψυχή για να ζήσει και κατανοήσει το ΨΕΥΤΟMATRIX  του δεύτερου Νου δημιουργού, που μας εγκλώβισε στη ΛΗΘΗ για να μας έχει δούλους!.

morfeas sky

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ - Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤ" ΜΕΡΟΣ


σχόλια:

Δεν θέλουμε περισσότερα για σήμερα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι!


Καλώς ήρθες στο club χα χα The matrix

Έχεις κρυμμένους άσσους στο μανίκι. Πού τα βρίσκεις όλα αυτά; 

χα χα μπροστά σας είναι όλα γραμμένα αλλά δεν τα βλέπει κανείς..ούτε ο Λιακό! χα χα

Αναρωτιέμαι αν μπορεί ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με τον Νου, να ανακαλύψει σιγά σιγά την αλήθεια χωρίς την βοήθεια των όποιων έστω πηγών υπάρχουν, βασιζόμενος μόνο στην θεϊκή του νόηση και λογική.

Εγώ πως τα ανακάλυψα; από το υπερπέραν μου δόθηκαν μόνα τους νομίζεις; χωρίς προσπάθεια τίποτα δεν παίρνεις. 
Ο Λιακό θέλει να βγάλει λεφτά οπότε τίποτα δεν κατανοεί, 
όλα όσα λέει είναι μυθοπλασίες του μυαλού του. 
Οι θρησκείες τα ίδια. διότι όλοι αυτοί θέλουν να εκμεταλλευτούν τους ανθρώπους. 

Μόνον αν έχεις Αγαθή πρόθεση, και αν κατανοήσεις τι είναι να είσαι Αγαθός, (μόνον να δίνεις χωρίς να ζητάς διότι δεν ξέρεις τι ακριβώς ζητάς) μόνον τότε θα λάβεις. Ζήτησα και έλαβα!..αλλά μέσα σε επτά χρόνια..να μην πω από την παιδική μου ηλικία που αναζητώ συνεχώς την αλήθεια της ζωής. Κατεβάζω δεδομένα από το matrix από τον εαυτό μου! τον αληθινό, το θεό μέσα μου.

Μπορεί να ψάχνεις ένα στυλό που βρίσκεται πάνω στο γραφείο σου για να γράψεις, αλλά να μην βλέπεις την ουσία του, γιατί εσύ ψάχνεις το περυτίλυγμα του, όχι την μελάνη.


Ήμουν πολύ μικρή όταν διαβάζοντας την ιστορία της φιλοσοφίας σε παιδική έκδοση, διάβασα και για ένα φιλοσοφικό κίνημα, τους Γνωστικούς, που δίδασκαν οτι ο δημιουργός αυτού του κόσμου είναι ένας κατώτερος θεός. 

Όσα χρόνια κι αν πέρασαν, σε όσα κατηχητικά και να πήγα, ό,τι κι αν διάβασα, αυτή η πληροφορία ερχόταν και ξαναερχόταν στο συνειδητό μου μολονότι δεν μπορούσα να την διασταυρώσω με καμμία από τις γνωστές πληροφορίες. 

Γιατί ήταν η μόνη που εξηγούσε την παράνοια, την αδικία, την σκληρότητα του κόσμου που ζούσα. 

Αν δεν έπεφτε όμως στην αντίληψη μου αυτή η φιλοσοφική σκέψη, θα μπορούσα άραγε ποτέ να κάνω το άλμα και να το σκεφτώ μόνη μου με την λογική μου, ή θα μάλωνα ακόμη με τον Θεό Πατέρα για τον παραλογισμό στην εκτέλεση της κτιστής Δημιουργίας;


Θα σου πω το δικό μου σκεπτικό πως ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία να αναζητώ την αλήθεια, διότι δεν με κάλυπτε η πολύ απλή ιστορία του Χριστιανισμού που στηρίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη του διαβόλου...σκέφτηκα λοιπόν το εξής απλό ερώτημα: πως είναι δυνατόν ο Πανάγαθος Θεός του Φωτός να δημιουργήσει το σκοτάδι μέσα στο Φως του παραδείσου; αυτό είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ!! να γεννήσει την πονηριά το κακό μέσα στο Φως, διότι τότε και ο ίδιος είναι σκοτάδι!..και από τότε ανακάλυψα το μεγάλο ψέμα, και την μεγάλη αλήθεια.

Μην ξεχνάς κάτι! το Πεπρωμένο θα μας δώσει την Μοίρα που αξίζουμε!! Αν λοιπόν αναζητάμε την αλήθεια, αυτή θα συνεχιστεί από εκεί που την αφήσαμε στην προηγούμενη ζωή μας!!..εσένα το μήνυμα σου δόθηκε όταν άκουσες για τον ψεύτικο δημιουργό!..εμένα με μια απλή σκέψη που έκανα.


morfeas sky

Σχόλια