«Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». Γιατί η γέννηση δεν αποτελεί ζωή, αλλά είναι η αίσθηση. Ούτε ο θάνατος αποτελεί μεταβολή, αλλά η λήθη. Ε" ΜΕΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
 Ε" ΜΕΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ
 «Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». - Τα υπόλοιπα ζώα δε χρησιμοποιούν πατέρα το λόγο; 

-Όχι, παιδί μου, μόνο τη φωνή, (κραυγές), και ο λόγος διαφέρει κατά πολύ από τη φωνή.

Γιατί ο λόγος είναι κοινός για όλους τους ανθρώπους, ενώ η φωνή είναι ιδιαίτερη για κάθε είδος ζώου.


-Αλλά και ο λόγος των ανθρώπων πατέρα δεν είναι διαφορετικός σε κάθε έθνος;


- Ο άνθρωπος είναι και διαφορετικός και ένας, παιδί μου.
Έτσι, και ο λόγος αν και είναι ένας, ερμηνεύεται διαφορετικά.


(ο αγαθός λόγος, η αγαθή πρόθεση γθια τα πάντα είναι όμοιος, ενώ η όποια λογική των άλογων σωμάτων είναι ανόμοια, άρα δεν είναι λογική αλλά άλογες αισθήσεις)

Έχω την εντύπωση παιδί μου ότι αγνοείς την αρετή και το μέγεθος του λόγου.

Γιατί ο μακάριος θεός Αγαθοδαίμων είπε ότι η ψυχή βρίσκεται στο σώμα, ο Νους στην ψυχή, ο λόγος στο Νου, και ότι ο Θεός είναι ο πατέρας όλων αυτών.


Ο Λόγος, λοιπόν, είναι η εικόνα, και ο Νους του Θεού.
(Αδιαίρετος Νους και Λόγος).
Και το σώμα είναι εικόνα της ιδέας. 
(το σώμα είναι εικόνα της φωτιάς και του αέρα)
Και η ιδέα, εικόνα της ψυχής. 
(και η φωτιά και ο αέρας, το αστρικό θεϊκό σώμα, είναι εικόνα του Αδιαίρετου Νου και Λόγου).

Είναι, λοιπόν, το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της Ύλης ο αέρας. (των πλανητών)
Το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο του αέρα η ψυχή. (η φωτιά).
Το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο της ψυχής (φωτιάς) ο Νους.
Και το πιο λεπτοκαμωμένο στοιχείο του Νου είναι ο Θεός.

Και ο μεν Θεός περιβάλλει τα πάντα και ενυπάρχει στα πάντα.
(Πανταχού Παρών, και τα Πάντα Πληρών).


Ενώ ο Νους περιβάλλει την ψυχή και βρίσκεται μέσα της.
Η ψυχή περιβάλλει τον αέρα.
Και τέλος ο αέρας περιβάλλει την ύλη. (γη, νερό).


Η ανάγκη, η πρόνοια, και η φύση, αποτελούν τα όργανα του κόσμου και της τάξης της Ύλης. (αέρας, γη, νερό).
(κόσμος είναι η εικόνα του Θεού, ο δεύτερος Νους δημιουργός ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος).

Και καθένα από τα νοητά είναι ουσία.
Και η ουσία των νοητών είναι η ομοιότητα.

Όμως, καθένα από τα σώματα που αποτελούν το σύμπαν, (όλα τα σώματα είναι σύνθετα, άψυχα και έμψυχα), είναι πολλά, γιατί, τα σύνθετα σώματα, ( Ύλη) έχοντας την ταυτότητα, (των αριθμών-matrix), και μεταβάλλοντας το ένα το άλλο, (ανόμοια στοιχεία που συνθέτουν ένα σώμα, άψυχο ή έμψυχο), με αυτόν τον τρόπο σώζουν πάντα την ακεραιότητα της ταυτότητας τους.
(τα γένη και τα είδη της Υλης των όντων που γεννιούνται).

Καθένα από τα σύνθετα σώματα διαθέτει αριθμό.
Γιατί χωρίς την ύπαρξη του αριθμού η σύσταση, η σύνθεση, και η διάλυση, καθίσταται αδύνατη.


Και τα εννιαία (σύνθετα σώματα), γεννούν και αυξάνουν τον αριθμό, και όταν αυτός πάλι διαλύεται, τον δέχονται μέσα τους, η Ύλη όμως, συνεχίζει να είναι μία. (τα τέσσερα στοιχεία από μόνα τους).

Και ολόκληρος αυτός ο κόσμος, (της εικόνας - matrix - το πνεύμα της φύσης ο Διοικητής Ουρανός των πλανητών), ο μεγάλος θεός, ( ο δεύτερος Νους δημιουργός), και η εικόνα του μεγαλύτερου Θεού, (ο Ογδοος Ουρανός), ενωμένος με εκείνον, και διασφαλίζοντας την τάξη, και τη βούληση του πατέρα, συμπληρώνει την ζωή, και δεν υπάρχει τίποτα μέσα σ'αυτόν, μέσα στην αιωνιότητα της πατρικής αποκατάστασης, ούτε ως σύνολο, (των επτά ουρανών), ούτε ως μέρος, (γαλαξίες, ηλιακά συστήματα, πλανήτες), που να μη ζει.

Γιατί μέσα στον κόσμο, (των επτά ουρανών), τίποτα δεν έχει, γίνει ούτε, θα γίνει νεκρό.

Γιατί ο πατέρας (ο Ογδοος Νους Ουρανός, η εικόνα του Πανάγαθου Θεού Ζωή και Φως) είχε την επιθυμία αυτό να είναι ζωντανό, για όσο καιρό είναι αυτό οργανωμένο, (το δοχείο της Υλης είναι ένας ζωντανός οργανισμός), γι'αυτό είναι ανάγκη να είναι και Θεός.


Πως, λοιπόν, θα ήταν δυνατόν, παιδί μου, να είναι νεκρά μέσα στο Θεό, μέσα στην εικόνα του σύμπαντος, μέσα στην συμπλήρωση της ζωής; Γιατί η νέκρωση αποτελεί φθορά, και η φθορά απώλεια. 

Πως είναι δυνατόν, λοιπόν, να φθαρεί ένα μέρος του Θεού;

- Δεν πεθαίνουν, λοιπόν, πατέρα, οι ζωντανοί οργανισμοί που ενυπάρχουν μέσα σ'αυτόν; επειδή αποτελούν μέρη του;

- Πρόσεξε τι λες, παιδί μου, επειδή πλανήθηκες από την ονομασία αυτού που γίνεται.

Γιατί, δεν πεθαίνουν, παιδί μου, αλλά ως σύνθετα σώματα, διαλύονται, και η διάλυση δεν αποτελεί θάνατο, αλλά χωρισμό της σύνθεσης.

Διαλύονται, λοιπόν, όχι για να χαθούν, αλλά για να γεννηθούν νέα.


Επειδή, τι είναι η ενέργεια στη ζωή; δεν είναι κίνηση;Τι είναι, λοιπόν, στον κόσμο ακίνητο; Τίποτα παιδί μου.


-Ούτε η Γη πιστεύεις ότι είναι ακίνητη πατέρα;

- Όχι παιδί μου, αλλά αυτή από μόνη της είναι πολυκίνητη και στάσιμη. (κινείται γύρω από τον εαυτό της), Πως δεν θα ήταν γελοίο η τροφός όλων, αυτή που φυτρώνει και γεννά τα πάντα, να είναι ακίνητη;
(Εδώ αναφέρεται ο Ερμής στην ανακύκλωση των υλικών στοιχείων της Γης).

- Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτός που γεννά να γεννήσει κάτι χωρίς κίνηση;

Πολύ γελοίο αυτό που ρώτησες, αν και το ένα τέταρτο μένει άπρακτο. Γιατί το ακίνητο σώμα σημαίνει μόνο απραξία.
Να γνωρίζεις, λοιπόν, παιδί μου, ότι καθετί που υπάρχει στον κόσμο κινείται είτε προς αύξηση, είτε προς τη μείωση.
Και αυτό που κινείται ζει, αλλά καθετί που ζει δεν είναι αναγκαίο να είναι όμοιο. 

Γιατί, όλος ο κόσμος ως σύνολο, είναι αμετάβλητος, ενώ τα μέρη, από τα οποία αποτελείται, είναι όλα μεταβλητά, (η σύνθετη Υλη), κανένα όμως (στοιχείο - μέρος) δεν είναι φθαρτό (από μόνο του), ή μπορεί να χαθεί.

Γιατί η γέννηση δεν αποτελεί ζωή, αλλά είναι η αίσθηση.
Ούτε ο θάνατος αποτελεί μεταβολή, αλλά η λήθη.

Όλα αυτά, λοιπόν, έτσι έχουν, όλα είναι αθάνατα, η ύλη, η ζωή, το πνεύμα, η ψυχή, ο Νους, από τον οποίο αποτελείται κάθε ζωντανό πλάσμα. Άρα κάθε ζωντανός οργανισμός είναι αθάνατος λόγω αυτού. (Νου).

Και περισσότερο απ'όλα τα ζωντανά πλάσματα, ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να δεχτεί το Θεό (Αγαθό Νου), και να συνευρεθεί μαζί του. Γιατί, απ'όλα τα ζωντανά πλάσματα, μόνο αυτός μιλά με το Θεό, και μπορεί να συνευρεθεί μαζί του.

Γιατί, μόνον αυτός μιλά με το Θεό. (Αγαθό Νου).

morfeas sky


Σχόλια