ΌΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (matrix) ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΟΥΌΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (matrix) ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΝΟΥ


Στoν Aρχέτυπο απεριόριστο κόσμο του Φωτός, Ζωή και Φως, τα Φωτεινά Πεδία, τα οποία βρίσκονται έξω από το ενεργειακό "κτιστό" σύμπαν των αντιθέτων, εκεί  γεννήθηκε ο Άνθρωπος, δεύτερος θεός Ζωή και Φως, ο οποίος θέλησε να ζήσει και κατανοήσει το ενεργειακό κτιστό σύμπαν του (αδερφού) δεύτερου Νου δημιουργού ο οποίος φέρει τις Οκτώ βαθμίδες του πνεύματος, και ο Άνθρωπος τον εξουσιάζει, αλλά και να δημιουργήσει.

Έτσι με μια του σκέψη βρέθηκε στον Όγδοο Ουρανό, μέσα στο ενεργειακό σύμπαν των αντιθέτων, (εικόνα-matrix), όπου από Φως έγινε ο πρώτος Νους δημιουργός σαν τον δεύτερο Νου δημιουργό, και εικόνα της ζωής (Νους και ψυχή).


Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός έγινε ο πρώτος Νους δημιουργός, Ουσιωδώς όμοιος με το Αρχέτυπο πνεύμα της Ιερής Δεκάδας Ζωή και Φως.

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, είναι ο πρώτος Νους δημιουργός και ο Λόγος του είναι Αδιαίρετος.
Εξουσιάζει τον δεύτερο Νου δημιουργό, και όλα τα δημιουργήματα του, τους επτά ουρανούς, που δημιουργούν στην Ύλη, γη, νερό, αέρας, φωτιά.


Ο Νους της Αρμονίας είναι όλες οι τέλειες ενέργειες της των Επτά Ουρανών, των επτά μονάδων του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας από τις Οκτώ (οκτώ ουρανούς) που διαθέτει το κτιστό σύμπαν του κτιστού κόσμου των αντιθέτων, που εξουσιάζουν όλα τα αντίθετα, δηλαδή τα σύνθετα υλικά σώματα της Ύλης- φωτιά, αέρας, γη, νερό).

Και η ψυχή μέσα στους επτά ουρανούς είναι οι ειδικές ενέργειες του πυρός, το σώμα του πυρός (της φωτιάς) που ενδύεται ο Άνθρωπος πρώτος Νους δημιουργός. 
Είναι το σώμα της φωτιάς-ψυχή, που ερωτεύτηκε και ενώθηκε μαζί του.

Ο μύθος του Νάρκισσου δεν ισχύει, διότι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός, είναι ο πρώτος Νους δημιουργός, (αφού είναι και αδερφός του δεύτερου Νου δημιουργού) ερωτεύτηκε ένα θεϊκό σώμα αυτό της φωτιάς, και όχι το θνητό σώμα από γη,νερό, που τον φυλάκισε ο δεύτερος Νους δημιουργός στην Λήθη διασπάζοντας τα πάντα σε αρσενικό και θηλυκό, χάνοντας την Αρμονία η εικόνα της ζωής.

Η ενέργεια της φωτιάς είναι η πιο λεπτοφυής ενέργεια του κτιστού κόσμου της Ύλης, η οποία συγκρατεί το κτιστό σύμπαν από μέσα, εσωτερικά των κύκλων, και οι τέλειες αυτές ενέργειες έλκονται από πολύ μεγάλο έρωτα προς την νοητή ουσία (Νους και Λόγος Αδιαίρετος) που εισέρχεται στο κτιστό σύμπαν και ενώνονται μαζί της σχηματίζοντας το ενεργειακό σώμα της ψυχής. 

Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως, που έγινε ο πρώτος Νους δημιουργός ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, και μέσα στους επτά Ουρανούς γίνεται Νους και ψυχή, η εικόνα της ζωής. 
(ψυχή είναι το ενεργειακό σώμα της φωτιάς-Ύλης, το σώμα που ερωτεύτηκε).


Ο Λόγος (Νους και Λόγος Αδιαίρετος) ενώνεται με την ψυχή και γίνεται η Μονάδα του πνεύματος της ψυχής, που εμπεριέχει την Οκτάδα, τις οκτώ βαθμίδες του πνεύματος του κτιστού κόσμου, και παραμένει Ουσιωδώς όμοιος με το Αρχέτυπο πνεύμα Ζωή και Φως, την Ιερή Δεκάδα.


Και ο Άνθρωπος από Φως και Ζωή που είναι, γίνεται ο πρώτος Νους δημιουργός του κτιστού κόσμου, και η εικόνα της ζωής. (Νους και ψυχή).

Ο δεύτερος Νους δημιουργός εξέπεσε, και διέσπασε τα πάντα, φυλακίζοντας τον άνθρωπο Νου και ψυχή μέσα στην σάρκα που δημιουργεί την Λήθη.

Όταν η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή επιλέγει την σωμάτωση μέσα σε σύνθετο σάρκινο σώμα (φωτιά, αέρας, γη-νερό) γίνεται ο άνθρωπος της Γης με θνητό σώμα και διττές αισθήσεις της σάρκας.

Λεπτομέρειες πάνω στο θέμα θα βρείτε μέσα στις αναρτήσεις μου.

Η ΑΓΝΟΙΑ για την αλήθεια προκαλλείται από την σάρκα,
γη-νερό, και το αισθητό σώμα οδηγείται από την Ανίερη Δωδεκάδα της Ύλης, και απομακρύνεται ο άνθρωπος από την αλήθεια της Ιερής Δεκάδας που φέρει η Μονάδα του πνεύματος της ψυχής του, που είναι ο Νους και Λόγος Αδιαίρετος, με αποτέλεσμα να οδηγείται από τις άλογες διττές ενέργειες του πιο κατωφερή Ουρανού-κόσμου, της ύλης των πλανητών. 
(Οι άλογες αισθήσεις συναισθήματα που μεταβάλλονται συνεχώς στα δύο αντίθετα, λύπη-χαρά, και οδηγούν τον άνθρωπο).

morfeas skyσχόλια:

Δεν είναι πρώτος Νους Δημιουργός ο Θεός Πατέρας; Δεν δημιούργησε εκ φωτός τον Αρχέτυπο κόσμο; Τον δεύτερο Νου (απεκύησε ο Νους τον Δεύτερο Νου) και ύστερα τον Άνθρωπο;
Ή δεν τα δημιούργησε όλα αυτά αλλά τα γέννησε (απεκύησε) και έχει κάποια διαφορά αυτό από το δημιουργώ; (Και ποια;)
οπότε είναι μεν Νους αλλά όχι Δημιουργός;

Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς
τῆς ἐκ σκότους φανείσης·
ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ.

Ο δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον κλπ


Βλέπεις πουθενά να γράφει ότι ο Πατέρας ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ είναι δημιουργός Νους; ΠΟΥΘΕΝΑ!!
Ο Πατέρας των Πάντων είναι Ζωή και Φως!!
Για να κάνουμε μία αντιπαράθεση εδώ, για να δούμε ποιος γέννησε τον δεύτερο Νου δημιουργό, και ποιος γέννησε τον Άνθρωπο δεύτερο θεό Ζωή και Φως.

ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, (με Άγιο Λόγο) ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς,
ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου*·

*Όταν κατανοήσεις την διαφορά, τότε θα κατανοήσεις και ποιος Θεός μας γέννησε.


Ο ίδιος. Δεν έχει διαφορά.

Είσαι σίγουρη;..ξαναδιάβασε

Ο Νους Θεός είναι ο ίδιος ο Νους πατήρ των πάντων, είναι ζωή και φως, είναι αρρενόθηλυς και απεκύησε και έτερον Νου Δημιουργό, θεό του πυρός και πνεύματος, και τον Άνθρωπο αυτώ ίσον.


Γιατί; Τι δεν σου κάθεται καλά; 


Πιάσε τα νοήματα και άσε τα λόγια..


ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων,
ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς,
ὢν ζωὴ καὶ φῶς,

ἀπεκύησεν ῎Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου


Τα έπιασα τα νοήματα, γι' αυτό είμαι σίγουρη. 

Δεν το είπε και τις δύο φορές με τις ίδιες ακριβώς λέξεις αλλά είπε το ίδιο πράγμα. 

Δεν είναι "ο Νους ο Θεός, ζωή και φως υπάρχων" 
ισοδύναμο 
με το " ο πάντων πατήρ ο Νους, ζωή και φως"; 
Είναι. 

Αστο αυτό. Πες μου γιατί δεν ονομάζουμε Δημιουργό τον Θεό. Ο Δεύτερος Νους δημιουργεί με πυρ και πνεύμα. 
Ο Θεός τι κάνει; 

Τι είναι ο Αγέννητος και Προϋπάρχων Πανάγαθος Νους; 
ο Πατέρας Νους των Πάντων!!

Τι είναι ο Νους θεός που γέννησε με τον Λόγο του τον δεύτερο Νου δημιουργό;*

Ο Άνθρωπος φέρει ΟΛΕΣ τις ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ του Αγέννητου και Προϋπάρχων Πανάγαθου Πατέρα Νου των ΠΑΝΤΩΝ που έγινε με την ένωση με τον Αδιαίρετο Λόγο του η Ζωή!! 
Φως και Ζωή ΥΠΑΡΧΩΝ

Εννοείς οτι ο Πατέρας των πάντων και ο Νους Θεός δεν είναι ακριβώς το ίδιο. 

Μα πως να είναι το ίδιο;
ο Λόγος που γεννήθηκε από τον Αγέννητο και Προϋπάρχων Πανάγαθο Νου (Φως), έγινε Φως και Ζωή Υπάρχων


Κάτι πάω να καταλάβω. Με τον Λόγο του Πατέρα γίνεται η ζωή.

Ο ίδιος ο Πατέρας αλλάζει όταν ενώνεται με τον Λόγο και γίνεται ζωή;


Άντε μπράβο!
Νους (Αγέννητο και Προϋπάρχων Φως) και ο Αδιαίρετος Λόγος του είναι η Ζωή Υπάρχων.


Ο Άνθρωπος είναι το 
Αρχέτυπο Αγέννητο  Προϋπάρχων Φως.
και φέρει ΟΛΕΣ τις ιδιότητες και μορφές του Πατέρα των πάντων!! 

  Κάτι ψιλοέμαθα και σήμερα. Όχι ακόμη εντελώς. Δεν κατάλαβα ακόμη δηλαδή αν ο Πατέρας μας απεκύησε με τον Λόγο όπως τον Δεύτερο Νου ή διαφορετικά.

  Όχι απλά μας έδωσε τον Αδιαίρετο Νου και Λόγο του Φωτός, αλλά και το Προϋπάρχων και Αγέννητο Φως!

  Κατάλαβα την διαφορά. Αλλά και η υπομονή σου δεν παίζεται. Ούτε καν νευρίασες.

  χα χα είσαι η μόνη που με κατανοείς.
  Πρέπει να φύγω..στο πανηγύρι του χωριού τα λέμε.

  Ok
morfeas sky

Σχόλια