ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΥΡ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΥΡ; Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ 

ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΑΙΡΕΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Ο ΟΓΔΟΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ; Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ (οι Επτα Ουρανοι του κτιστού κόσμου)


Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς
τῆς ἐκ σκότους φανείσης· ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ.


ἐκ δὲ φωτὸς
..... λόγος ἅγιος ἐπέβη τῇ φύσει, καὶ πῦρ ἄκρατον ἐξεπήδησεν ἐκ τῆς ὑγρᾶς φύσεως ἄνω εἰς ὕψος·

ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ!!
ἐπήδησεν εὐθὺς ἐκ τῶν κατωφερῶν στοιχείων [τοῦ θεοῦ] (δεύτερου Νου δημιουργού) ὁ τοῦ θεοῦ Λόγος εἰς τὸ καθαρὸν τῆς φύσεως δημιούργημα, καὶ ἡνώθη τῷ δημιουργῷ Νῷ (ὁμοούσιος γὰρ ἦν)

Από τα κατωφερή βαριά στοιχεία της Ύλης ξεπήδησε ΤΟ ΑΚΡΑΤΟΝ ΠΥΡ ο του "θεού" Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού η εικόνα του Αγιου Λόγου,  ψηλά στο καθαρό της φύσης δημιούργημα, (έξω από την ατμόσφαιρα του πλανήτη) και ενώθηκε μαζί του αφού είναι ομοούσιοι-Αδιαίρετοι καθώς αποτελούνται από την ίδια ουσία!!!!

ΠΟΙΟΣ ΘΕΟΣ ΔΙΕΣΠΑΣΕ ΤΑ ΘΕΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ; 
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ η εικονα του Ογδοου Ουρανου. 

ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ·
(του δεύτερου Νου δημιουργού του θεού).

πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ
καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως. 


ὁ δὲ θεὸς εὐθὺς εἶπεν ἁγίῳ λόγῳ, (ο Όγδοος Ουρανός) Αὐξάνεσθε ἐν αὐξήσει καὶ πληθύνεσθε ἐν πλήθει πάντα τὰ κτίσματα καὶ δημιουργήματα,
καὶ ἀναγνωρισάτω <ὁ> ἔννους ἑαυτὸν ὄντα ἀθάνατον, καὶ τὸν αἴτιον τοῦ θανάτου ἔρωτα, καὶ πάντα τὰ ὄντα. ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ;
Τὸ φῶς ἐκεῖνο, ἔφη, ἐγὼ Νοῦς ὁ σὸς θεός, ὁ πρὸ φύσεως ὑγρᾶς τῆς ἐκ σκότους φανείσης· ὁ δὲ ἐκ Νοὸς φωτεινὸς Λόγος υἱὸς θεοῦ.


morfeas sky


Σχόλια