Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Η φωτιά είναι το μόνο στοιχείο το οποίο κατευθύνεται προς τα πάνω στον ουρανό, είναι το μόνο στοιχείο στον άνθρωπο το οποίο συγγενεύει με το Νου της ψυχής.

Τα υπόλοιπα στοιχεία της ύλης ο αέρας η γη και το νερό ανήκουν στην άλογη φύση της Γης. Ο αέρας είναι το πνεύμα της σάρκας, δηλαδή όλες οι αισθήσεις τα συναισθήματα το πάθος και οι επιθυμίες της σάρκας.
Η γη και το νερό είναι ο σύνδεσμος που η ένωση αυτών των δύο άλογων στοιχείων δημιουργεί το άλογο σώμα της σάρκας το οποίο εκδηλώνει όλες τις ενέργειες του αέρα σε αισθήσεις πάθη επιθυμίες.

Η φωτιά είναι ο νους, δηλαδή η λογική η οποία δόθηκε από τον Αιθέρα, για να μπορεί ο άνθρωπος να εξουσιάζει αυτόν τον υλικό κόσμο μέσω της μνήμης από το παρελθόν του. (παρελθόν, παρόν, μέλλον) διότι το σώμα της σάρκας χωρίς τους τρεις χρόνους είναι αδύνατον να υπάρξει μέσα στο χώρο της Γης.

Οι άνθρωποι αν θέλουν να νοήσουν την αληθινή τους θεϊκή φύση πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό τους οδηγό την φωτιά δηλαδή τη λογική, όπου μέσω των λογισμών θα φτάσουν να διανοηθούν τον λόγο της νοητής ουσίας που υπάρχει στην ψυχή τους.

Η φωτιά είναι ενέργεια-πληροφορία, είναι ο Αιθέρας, το πιο αιθερικό στοιχείο της Ύλης το οποίο δέχεται τις ανώτερες ενέργειες της ψυχής, δηλαδή το Νου που κατέχει την Μονάδα του πνεύματος που εμπεριέχει την Οκτάδα, (Οκτώ Ουρανοί) και την ψυχή που κατέχει όλες τις ενέργειες της κίνησης της Επτάδας του κτιστού σύμπαντος, (Επτά Ουρανοί) που εκδηλώνεται ο κτιστός κόσμος των μορφών των αισθητών σωμάτων, ώστε να δημιουργηθούν τα αισθητά σώματα της Ύλης η ΕΙΚΟΝΑ το matrix.


Και όλα τα έμβια όντα μαζί και ο άνθρωπος ζουν μέσα στην άγνοια της ύπαρξης του Θεού, διότι δεν μπορούν να κατανοήσουν το Δημιουργό, πόσο δε τον Αληθινό Τριαδικό Θεό, αφού αυτή την δυνατότητα την έχει μόνον ο Άνθρωπος (Νους και ψυχή) που φέρει στην ψυχή του την Ιερή Δεκάδα.

Στην τελευταία Μονάδα του πνεύματος που βρισκόμαστε σ'αυτόν τον κόσμο σήμερα, πρέπει να κατανοήσουμε την ύπαρξη του Θεού, όχι μόνον στα λόγια, αλλά στην πράξη! (Να φύγει η Άγνοια της ψυχής).

Η οποία θα μας δώσει την Ανδρεία ψυχής. και στην συνέχεια έπονται οι υπόλοιπες Μονάδες του πνεύματος της Ιερής Δεκάδας.

morfeas sky

Σχόλια