ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΟ "ΠΙΣΤΕΥΩ"

Διαβάστε την ομολογία της πίστης το "Πιστεύω"  σε συνδιασμό με τα σχόλια μου για να δείτε τι μας είπε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, τι μας είπε ο Χριστός, και πως διαστρέβλωσαν τα πάντα τα ιερατεία.


Το Σύμβολο της Πίστεως (ΠΙΣΤΕΥΩ) και η ερμηνεία του

Το Σύμβολο της Πίστεως είναι σύντομη ομολογία της πίστεώς μας μέσα στην οποία παρουσιάζονται περιληπτικά, με σαφήνεια και αυθεντικά τα βασικά δόγματα του χριστιανισμού.

Το «Πιστεύω» το λέμε κυρίως στο Μυστήριο του Βαπτίσματος αλλά και στις άλλες ακολουθίες. Με αυτό αναγνωρίζονται οι βαπτισμένοι από τους αβάπτιστους.

Στην αρχή υπήρχαν πολλά Σύμβολα: των Αποστόλων, του Αγίου Αθανασίου κ.λ.π. Αυτό που έχουμε σήμερα λέγεται Σύμβολο της Νίκαιας και της Κωνσταντινούπολης γιατί θεσπίστηκε στις Α΄ και Β΄ Οικουμενικές Συνόδους και είναι το μοναδικό που χρησιμοποιούν όλες οι χριστιανικές ορθόδοξες ομολογίες.
Αναφέρεται περιληπτικά σε αυτά που πρέπει να πιστεύει κάθε ορθόδοξος χριστιανός.

Αποτελείται από 12 άρθρα (στίχους). Τα 7 πρώτα έγιναν στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Τα υπόλοιπα 5 στη Β΄. Στα 9 πρώτα άρθρα κυριαρχεί το ρήμα ‘πιστεύω’, στο 10 το ρήμα ‘ομολογώ’, στα 11 κ 12 το ‘προσδοκώ’.

Το 1ο άρθρο αναφέρεται στον Πατέρα

Τα άρθρα από 2ο μέχρι το 7ο στον Υιό.

Το 8ο στο Άγιο Πνεύμα

Το 9ο στην Εκκλησία.

Το 10ο στο Βάπτισμα.

Το 11ο στην Ανάσταση των νεκρών.

Το 12ο στην Δευτέρα Παρουσία.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗΤο 1ο άρθρο αναφέρεται στον Πατέρα


1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Πιστεύω, ως ορθόδοξος Χριστιανός, σε έναν Θεό, Πατέρα, Κυρίαρχο του παντός, που δημιούργησε από το μηδέν και με απόλυτη ελευθερία και αγάπη τον ουρανό και τη γη. 

Σχόλια δικά μου:

Σε ποιον Πατέρα αναφέρεται λοιπόν; στον Τριαδικό Θεό; για να δούμε.
Δημιούργησε, δηλαδή, τόσο τον ορατό και υλικό, όσο και τον αόρατο και πνευματικό κόσμο της Ύλης.
Ποιος τον δημιούργησε αυτόν τον κόσμο των ορατών και αοράτων όμως;


Ο Τριαδικός Θεός Ζωή και Φως Υπάρχων, μαζί με τον Αδιαίρετο Φωτεινό του Λόγο-Υιό, 
δημιούργησε τον δεύτερο Νου δημιουργό με Άγιο Λόγο, (Πυρ και Άγιο Πνεύμα), δηλαδή του έδωσε το Άγιο Πνεύμα με σκοπό να δημιουργήσει με αγαθό σκοπό πάνω στο δοχείο της Ύλης (σκότος).


Ο οποίος δεύτερος Νους δημιουργός μεταβάλλεται σε αισθητό θεό του πυρός και πνεύματος της Ύλης μέσα στους επτά ουρανούς του κτιστού κόσμου της Ύλης, μέσα από τα Επτά δημιουργήματα του, τους Επτά Διοικητές, Επτά Νους Διοικητές, και ενεργεί μέσω αυτών και εξουσιάζοντας τους, πάνω στο δοχείο του σκότους την Ύλη, και γεννιέται ο αισθητός κόσμος των αοράτων, (πνευμάτων ) και η ζωή της ορατής Ύλης, των αισθητών σωμάτων.
Των ορατών  και αοράτων των Επτά ουρανών του κτιστού κόσμου..

Ο κόσμος των  ορατών, είναι τα Τέσσερα κατωφερή βαρύτερα στοιχεία της Ύλης, η γη, νερό, αέρας, φωτιά, δηλαδή ότι περιβάλλει έναν πλανήτη, η ατμόσφαιρα φωτιά-ενέργεια μέσω της καύσης, αέρας-που μεταβάλλεται σε πνεύμα της φύσης, και τα ακόμη βαρύτερα στοιχεία γη, νερό- που μεταβάλλονται σε σώμα της σάρκας.


Τα αστρικά πνευματικά σώματα της Ύλης (των Αοράτων)  είναι του πυρός και πνεύματος, η ενέργεια του πυρός που ενυπάρχει μέσα στο ηλιακό σύστημα και μέσα στον γαλαξία, και κάθε γαλαξία.
Και το πνεύμα που ενυπάρχει παντού μέσα στον γαλαξία (ελαφρύς αέρας), δηλαδή είναι Ο ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και μεταβάλλεται σε κάθε πλανήτη σε ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ της φωτιάς.


Και έτσι δημιουργήθηκε ο αισθητός κόσμος της Ύλης (το δοχείο της Ύλης είναι το σκότος) των ορατών και αοράτων.
Και έξω από τους γαλαξίες ενυπάρχει ο Αιθέρας το καθαρό άϋλο Πυρ και Πνεύμα.
Και όταν εισέρχεται μέσα στην Ύλη μεταβάλλεται σε πνεύμα του πυρός, και σε πνεύμα της φύσης των πλανητών.
Άρα ο δημιουργός των ορατών και αοράτων είναι ο δεύτερος Νους δημιουργός που μεταβάλλεται σε αισθητό θεό της Ύλης, του πυρός και πνεύματος, και μέσα στους πλανήτες σε πνεύμα της φύσης.
Και όχι ο Τριαδικός Θεός Ζωή και Φως.


morfeas sky

Τα άρθρα από 2ο μέχρι το 7ο αναφέρονται στον Υιό.

2.
 Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων˙ Φως εκ Φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. 


Πιστεύω και σ’ έναν Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού Πατέρα
και Γεννήθηκε απ’ Αυτόν προαιωνίως. Είναι φως, όπως και ο Πατέρας Του. Είναι αληθινός Θεός, επειδή γεννήθηκε από τον αληθινό Θεό. Ο Υιός δεν είναι δημιούργημα ή κτίσμα του Θεού, όπως πίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά έχει την ίδια Θεία ουσία με τον Πατέρα (είναι «ομοούσιος») και τα πάντα δημιουργήθηκαν διά του Υιούσχόλια δικά μου:
Μα τι μας λέτε τώρα! ότι ο Χριστός δημιούργησε αυτόν τον κόσμο των ορατών και αοράτων; 
Ο ίδιος ο Χριστός απαρνήθηκε αυτόν τον κόσμο!~
Μας είπε ότι αυτός ο κόσμος των ορατών και αοράτων (της Ύλης) δεν είναι ο δικός του κόσμος.

Ο Χριστός ξεκαθαρίζει αδιαμφισβήτητα το ποιος είναι ο άρχοντας και δημιουργός του κόσμου της ύλης στον οποίο ζούμε προσωρινά :

Κατα Ιωάννην 12,31: "Τώρα κρίνεται ο κόσμος. Τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θα ριφθεί έξω."

Κατα Ιωάννην 16,11: "Ο άρχων του κόσμου τούτου έχει ήδη κριθεί."

Προς Κορινθίους B Επιστολή (4,4) : Ο θεός του αιώνος τούτου έχει τυφλώσει τας διανοίας των απίστων, ώστε να μη λάμψη εις αυτούς το φως του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού

Κατα Ιωάννην 14,30 : (Πριν συλλάβουν τον Ιησού) "Έρχεται ο άρχοντας του κόσμου αυτού και πάνω μου δεν έχει καμία εξουσία."

Προς Εφεσίους 6,12: Η πάλη η δική μας δεν είναι προς αίμα και σάρκα,(δηλ. δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους), αλλά προς τας αρχάς και εξουσίας, προς τους κυρίαρχους του σκότους αιώνος τούτου, ενάντια στα πνευματικά αυτά πονηρά όντα που βρίσκονται ανάμεσα στην γη και στον ουρανό.

(σ.σ : Η λέξη "ουρανός" και "αιώνας" στα αρχαία κείμενα είχε την έννοια ενός ολόκληρου πολυεπίπεδου σύμπαντος. Καθώς όμως κάηκαν από τους σκοταδιστές οι μεγάλες βιβλιοθήκες που περιείχαν τη γνώση, μας έμειναν οι έννοιες τις οποίες συνεχίσαμε να χρησιμοποιούμε χωρίς επίγνωση της πραγματικής σημασία τους.)

Η πεποίθηση που υπάρχει μέχρι και σήμερα, ότι τον κόσμο αυτό τον έχει φτιάξει ο καλός αγαθός Θεός, εισήχθη στη ελληνοκεντρική χριστιανική πίστη τον 4ο αιώνα.
Ύστερα, αυτό που κατασκεύασαν επιβλήθηκε δια της βίας. Δια πυρός και σιδήρου. Έκαψαν και τις πηγές. Και δεν το ξέρουμε ως Έλληνες γιατί δεν μας διδάχθηκε, λόγω του οτι υπήρξαμε διαχρονικά ένα θρησκευτικό κράτος.

Ακόμη και σήμερα η εκκλησία μας, λόγω της αποδοχής των εβραϊκών κειμένων ως ιερά, δέχεται την Δημιουργία ως Δημιουργία του Τριαδικού Θεού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο σφάλμα αφού ο Χριστός ήρθε και υπέφερε και σταυρώθηκε για να μπορούμε να φύγουμε από την σκοτεινή αυτή κόλαση του ονομαζόμενου από κάποιους γνωστούς και μη εξαιρετέους "Μεγάλου Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος" και να γυρίσουμε κοντά Του στον φωτεινό κόσμο του Πατρός Του και Πατέρα μας.


3. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. 


Σχόλια δικά μου:

Οι άνθρωποι με σάρκα δεν είναι ούτε καν κατ'εικόνα, διότι η σάρκα, αλλά και το πνεύμα της σάρκας, η λογική του ανθρώπου με σάρκα, είναι θνητό δημιούργημα του δεύτερου Νου δημιουργού και όχι του Χριστού! Διότι ο Χριστός είναι Ζωή και Φως.

Δηλαδή εισήλθε μέσα στην κτιστή δημιουργία των οκτώ ουρανών ο Φωτεινός Λόγος Υιός με την δύναμη των τέλειων ενεργειών των δυνάμεων και από Φως έγινε Νους και Άγιος Λόγος, (Πυρ και πνεύμα) και μέσα στον κτιστό κόσμο των Επτά Ουρανών έγινε ψυχή που φέρει την Μονάδα του πνεύματος στην ψυχή, την Ιερή Δεκάδα, τον Άγιο Λόγο, και ενσαρκωμένος το πνεύμα της φύσης των πλανητών έγινε κι αυτός άνθρωπος με σάρκα, αλλά που κατείχε στην ψυχή του την Μονάδα του πνεύματος που φέρει μόνον την Ιερή Δεκάδα και όχι την Ανίερη δωδεκάδα του πνεύματος της σάρκας, και η Ιερή Δεκάδα είναι Ουσιωδώς όμοια με το Άπλετο Φως, ενώ η Ανίερη Δωδεκάδα είναι το σκότος του πνεύματος της σάρκας.

Τα ίδια ακριβώς μας είπε ο Ερμής Τρισμέγιστος!~
Απλά με μια παράλλαξη λέγοντας μας ότι ο Άνθρωπος δεύτερος θεός είναι ο Υιός του Πατέρα όλων, και όχι ο Χριστός.
Αλλά κι ο Χριστός μας είπε ότι είναι ο Υιός του Ανθρώπου!

Ο Ιησούς αναφέρεται ως ο «Υιός του Ανθρώπου» 88 φορές στην Καινή Διαθήκη.

morfeas sky


4. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. 
Σταυρώθηκε, έπαθε και τάφηκε για μας, όταν ρωμαίος επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος.

5. Και αναστάντα τη τρίτη ήμερα κατά τας Γραφάς. 

6. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. 

ΠΟΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ;;; ΠΟΙΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ;;;;
ΤΟΥ ΕΚΠΕΣΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ;;;

7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς· ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. 
Θα έρθει και πάλι στον κόσμο με δόξα, σε χρόνο που τον γνωρίζει μόνο ο Θεός, για να κρίνει τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Και η Βασιλεία Του δεν θα έχει τέλος.


Για διαβάστε εδώ....

Ελάχιστοι άνθρωποι προσεύχονται στον Αληθινό Πατέρα/Θεό!

Όλοι οι άνθρωποι ταύτιζαν και ταυτίζουν τον Πατέρα/θεό, με τον …«ποιητή ουρανού και γης, ορατών τε και αοράτων», δηλαδή με τον κατασκευαστή του Matrix και ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ!

Με αυτό τον τρόπο, γυρίζουν την πλάτη προς τον Αληθινό Πατέρα της Αλήθειας, και αφού παύουν να Τον αναζητούν και να προσβλέπουν σ’ Αυτόν, χάνουν την επαφή μαζί Του, αποκόβονται, και ως ξένα πλέον σώματα, καταφρονούνται από τους Κόσμους της Αλήθειας.

Η ίδια ρήση βέβαια, μπορεί να ερμηνευτεί και αντίθετα:

Αν δηλαδή κάποιος προσεύχεται στον Αληθινό Πατέρα/Θεό, αποκόβεται από τον δημιουργό του κόσμου τούτου, τον κατασκευαστή του matrix, και ως εκ τούτου, καταφρονείται απ’ αυτόν, όπως καταφρονήθηκε και ο Χριστός από αυτόν, επειδή «Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν».

8. Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. 


ΠΟΙΟΝ ΥΜΝΕΙ ΕΔΩ ΩΣ ΘΕΟ;; ΤΟΝ ΕΚΠΕΣΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ!!
Αυτός με Άγιο Λόγο δημιούργησε τον κτιστό κόσμο και αυτός εξέπεσε όταν εισήλθε στην δημιουργία του ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Ζωή και Φως!! και τον εγκλώβισε στην Λήθη διασπάζοντας τα πάντα σε αρσενικό και θηλυκό χάνοντας έτσι την επαφή με τον Αληθινό κόσμο του Φωτός.

9. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. 

Πιστεύω και στην Εκκλησία. Είναι μία, επειδή μία είναι η κεφαλή της, ο Χριστός και μία η πίστη εκείνων που μετέχουν στη ζωή της. Είναι αγία, χωρισμένη από κάθε αμαρτία. Είναι καθολική, επειδή κατέχει όλη την αλήθεια και θέλει να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους. Είναι αποστολική, επειδή διατηρεί ανόθευτη τη διδασκαλία των Αποστόλων και επειδή οι επίσκοποι που την ποιμαίνουν είναι διάδοχοι εκείνων.

Διαστρέβλωσαν τα πάντα! και όποιος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ τον ενσωματώνει μέσα στο matrix του ψευτοδημιουργού.


10. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Ομολογώ ένα βάπτισμα στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Μ’ αυτό αρχίζουμε την καινούρια ζωή μέσα στην Εκκλησία. Με αυτό συγχωρείται το προπατορικό αμάρτημα.


Ποιο προπατορικό αμάρτημα; Γιατί δημιουργείτε ΕΝΟΧΕΣ στον Άνθρωπο; διότι τον θέλετε δούλο σας για πάντα μέσα στο matrix με την άγνοια και τον φόβο, για να υπηρετεί τον εκπεσών δημιουργό του..τον ψευτοθεό σας!

11. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών. Πιστεύω και περιμένω την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών. Θα αναστηθεί κάθε σώμα για να ενωθεί με την αθάνατη ψυχή του. Η ανάσταση όλων θα γίνει με τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

Το είδατε; ανάσταση της σάρκας!! του σκότους!! του εκπεσών δεύτερου Νου δημιουργού και τα ψευτοδημιουργήματα του!

12. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Προσδοκώ ότι, μετά την ανάσταση και την τελική κρίση όλων των ανθρώπων από τον Χριστό, θα αξιωθώ να απολαύσω την αιώνια ζωή, μαζί με όλους τους αγίους. Αμήν.

Δεν υπάρχει αμαρτία μέσα στην αμαρτία, ο Χριστός ο ίδιος είπε ότι δεν τιμωρεί κανέναν.


Εσείς κατά σάρκα κρίνετε, εγώ δεν κρίνω ουδένα. (Ιωαν, Η 15)


Για ποια ζωή του μέλλοντος μιλάτε; μέσα στο σκότος της ανυπαρξίας της σάρκας; σκοταδιστές.Εμείς βλέπουμε ανθρωποκεντρικά ως άνθρωποι της Γης με σάρκα το Θεό, όχι με τα μάτια της ψυχής.

Ο ψευτοθεός των εβραίων ο Γιαχβέ μας θέλει άλογα ζώα, με φόβο και τρόμο, για να μας κρατά για πάντα στον δικό του ψευτόκοσμο.

Γένεσις Θ:2 "Και ο φόβος σας, και ο τρόμος....σας θέλει είσθαι επί πάντα τα ζώα της γης,.... και επί πάντα τα πτηνά του ουρανού, επί παν ότι έρπει επί της γης, και επί πάντας

morfeas sky

Σχόλια

 1. Το μπέρδεμα με το θέμα Χριστός-χρισμένος-εκλεκτός, είναι μεγάλο.Και είναι έτσι περιπλεγμένο ώστε αν δεν έχεις νηφάλια κατάσταση την πατάς για πλάκα. 1)Μεγαλωνεις σε μια χώρα που σου (διδάσκει)ότι υπήρξε,άσχετα αν δεν επαληθεύεται ιστορικά.2)Τα λεγόμενα του όσα είναι σωστά είναι αντιγραφές η παραπλήσια.3)Το μεγάλο colpo-grosso έρχεται να ολοκληρώση η (αγία γραφή)όπου εκεί έχεις την λοβοτομή εγκάρσια τοποθετημένη και παύει να ισχύει η απλή λογική και το προφανές.4)Την έχουν πατήσει (μάγκες και μάγκες)του πνεύματος,γιατί αν μπει το μικρόβιο δύσκολα θεραπεύεται,(βλέπε λοβοτομή).
  Που θέλω να καταλήξω....το μικρόβιο είναι έξυπνο και θα προσπαθήσει αν δεν μπορεί να σου επιβληθεί τώρα,να σου αποσπά την προσοχή με το τρόπο του,ώστε η παρουσία του να είναι αισθητή και αυτό σημαίνει επιρρεασμός απο απόσταση που μπορεί να κρίνει ένα αποτέλεσμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ένας ανέξοδος τρόπος να κρατάς των άνθρωπο αιχμάλωτο. Ο φόβος μέσω της θρησκείας και η θρησκεία.

   Διαγραφή
 2. +Renos Renos
  To θέμα είναι ένα..ότι τον 4ο αιώνα μ.Χ, αλλοιώθηκαν όλες οι γραφές που υπήρχαν για τον Χριστό, άσχετα αν δεν υπάρχουν ιστορικά τεκμήρια για την γέννηση και ύπαρξη του Χριστού.

  Ταυτόχρονα έκαψαν όλες τις βιβλιοθήκες της Ελληνικής Γραμματείας και περισώθηκε μόνον το 2% από την αρχαιοΕλληνική γραμματεία. Αλλά και εξαφάνισαν ταυτόχρονα και την παγκόσμια βιβλιογραφία που αφορούσε τα πάντα για την ιστορία των ανθρώπων πάνω στην Γη.

  Με την βία δημιούργησαν δυο τρεις κεντρικές θρησκείες, και από τότε μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα ζει μέσα στο ψέμα, ώστε να ελέγχεται σώμα και ψυχή, διότι γνωρίζουν πως λειτουργεί και ελέγχεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος από τους κοσμοκράτορες αυτού του κόσμου που είναι σίγουρο ότι ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οτι δεν είναι άνθρωποι είναι το μόνο σίγουρο αδερφέ, αλλά τέτοια αλήθεια ποιός είναι έτοιμος να την δεκτή..

   Διαγραφή
 3. Η αλλοιώσει σε οτι πρεσβεύει ο Χριστός είναι δεδομένη, πολλοί διαβάζουν την βίβλος αλλά δεν μπορούν να την κατανοήσουν, το παραμύθι που λένε άγνωστες οι βουλές του θεού είναι για συντηρήσουν την γενική ύπνωσης των Χριστιανών σε αυτά που πρεσβεύει ο Αγαθός Θεός. Οι άνθρωποι αδυνατούν να δούν τελικά σε την κόσμο ζούνε και ποιος είναι είναι ο ψεύτικος <> δημιουργός τις ύλης?

  Προς Κορινθίους B Επιστολή (4,4) : Ο θεός του αιώνος τούτου έχει τυφλώσει τας διανοίας των απίστων, ώστε να μη λάμψη εις αυτούς το φως του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού.

  Υπάρχει και η περίπτωση να μας πουν και αιρετικούς, ο σκοταδισμό και
  η απόκρυψη ακόμα και στο κύκλος τις Εκκλησίας δεν εχει όρια για να αποκρύψουν το λόγο του Χρίστου..

  Η αλήθεια δεν υπάρχει εκεί εξω, κοίταξε μέσα σου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ σε όλα μαζί σου, και όπως λες είναι πολύ δύσκολο να απορρίψει όλα τα σκουπίδια που εμφυτεύτηκαν μέσα στον εγκέφαλο του ένας ανθρωπος. Χρειάζεται ελεύθερη σκέψη ανδρεία ψυχής ώστε να νικήσει όλους τους φόβους του με την λογική. Διότι όποιος δεν σκέφτεται αποδέχεται τα πάντα ως αλήθεια και πιστεύει σε αυτά γι'αυτό άλλωστε και είναι πρόβατα και χαίρονται μ'αυτό. Πρόβατα του Πανάγαθου Θεού άκουσον άκουσον! πως να κατανοήσουν οι μη σκεπτόμενοι τι ειναι το Αγαθό. Που το ένωσαν με το καλό-κακό αυτού του κόσμου.

   Διαγραφή
 4. To γελοίο της όλης υπόθεσης είναι ότι τα ανθρωπόμορφα όντα πιστεύουν ότι έχουν ελεύθερη επιλογή μα ταυτόχρονα είναι ΔΟΥΛΟΙ του Θεού.
  Είδατε πολλούς δούλους να έχουν ελεύθερη επιλογή;

  Ελεύθερη σκέψη έχετε; να σκεφτείτε μπορείτε; η σας απαγορεύουν ακόμη και να σκέφτεστε; και μετά πιστεύετε ότι έχετε ακόμη ελεύθερη επιλογή και είσαστε ελεύθεροι άνθρωποι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ξέρεις τι λέει ο Διάβολος μόλις το ακούει άσε τις σαχλαμάρες ρε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου