Τι είναι ο Θεός; τι είναι το ασώματο και τι είναι το σώμαΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ι
Στοβαίος 2,1,26


ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΑΤ

Αυθεντικό κείμενο:

Θεόν νοήσαι μεν χαλεπόν, φράσαι δε αδύνατον ώ και νοήσαι δυνατόν το γαρ ασώματον σώματι σημήναι αδύνατον, και το τέλειον το ατελεί καταλαβέσθαι ου δυνατόν, και το αίδιον το ολιγοχρονίω συγγενέσθαι δύσκολον. το μεν γαρ αεί εστί, το δε παρέρχεται και το μεν αληθεία εστί, το δέ υπό φαντασίας σκιάζεται. το δέ ασθενέστερο, του ισχυροτέρου και το έλαττον του κρείττονος διέστηκε τοσούτον, όσον το θνητόν του θείου. η δε μέση τούτων διάστασις αμαυροί τήν του καλού θέα οφθαλμοίς μεν γαρ τα σώματα θεατά, γλώττη δε τα ορατά λεκτά το δε ασώματον και αφανές και ασχημάτιστον και μηδέ εξ ύλης υποκείμενον υπό των ημετέρων αισθήσεων καταληφθήναι ου δύναται. εννοούμαι, ώ εννοούμαι ο εξειπείν αδύνατον, τούτον εστιν ο θεός.


Μεταφρασμένο:

Είναι μεν δύσκολο να καταλάβει κανείς τον θεό αλλά και αδύνατο να τον περιγράψει, διότι το ασώματο δε μπορείς να το εκφράσεις με σώμα.
Δεν είναι δυνατό να κατανοήσεις το τέλειο με το ατελές, ούτε το αθάνατο με το ολιγόχρονο να ενωθεί, διότι, το μεν είναι αλήθεια για πάντα ενώ το άλλo, σκιάζεται από την εντύπωση.
Το πιο αδύνατο από το δυνατό και το μικρότερο από το μεγαλύτερο, απέχει τόσο, όσο το θνητό από το θείο.
Και η ανάμεσα τους απόσταση αμαυρώνει τη θέα του ωραίου,
διότι τα σώματα είναι ορατά μέσω των οφθαλμών, και μέσω της γλώσσας είναι ορατά τα όσα λέγονται.
Το δε ασώματο είναι και αόρατο και ασχημάτιστο, δεν μπορεί όμως να γίνει αντιληπτό από τις αισθήσεις μας ό,τι είναι ασώματο και αφανές και ασχημάτιστο, και δεν έχει σχηματιστεί από ύλη.
Εννοώ, πως ότι δεν μπορείς να περιγράψεις, αυτό είναι ο Θεός


Ανάλυση:

Τι είναι ο Θεός; τι είναι το ασώματο και τι το σώμα.
Ο Θεός είναι ασώματος.
Ο άνθρωπος είναι σώμα.
Πως είναι δυνατόν να περιγράψεις το ασώματο με σώμα;
Το μεν ασώματο είναι αλήθεια.
Το δε σώμα σκιάζεται από την εντύπωση πως είναι κάτι.
Η ανάμεσα τους απόσταση αμαυρώνει την θέα του ωραίου.
Τα σώματα είναι ορατά μέσω των οφθαλμών, και μέσω της γλώσσας γίνονται ορατά τα όσα λέγονται.
O Θεός είναι ασώματος, δεν έχει σχήμα διότι δεν είναι Ύλη.


Το ασώματο είναι αόρατο και δεν έχει σχήμα ούτε μορφή ούτε είναι σχηματισμένο από ύλη, και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τις πέντε αισθήσεις, (αφή, ακοή, όσφρηση, γεύση, όραση), διότι οι αισθήσεις και τα συναισθήματα είναι θνητές ενέργειες θνητών σωμάτων που εκδηλώνονται στην ύλη.

Το σώμα έχει μορφή από ύλη.
Το ασώματο δεν έχει μορφή από ύλη.

Διότι κάθε μορφή έχει την δική της ουσία ή στοιχεία.

Σώμα λοιπόν ορίζουμε κάθε τι που αποτελείται από ύλη. (γη, νερό, αέρας, φωτιά).
Ασώματο ορίζουμε κάθε τι που δεν αποτελείται από ύλη.

Και είναι αδύνατον να περιγράψεις το ασώματο με σώμα.
Διότι είναι αδύνατον να περιγράψεις με τις αισθήσεις και τα συναισθήματα του σώματος κάθε τι ασώματο.
Διότι τα διττά συναισθήματα και οι αισθήσεις σε έναν κόσμο υλικό όπου κάθετι έχει το αντίθετο του ανήκουν στα σώματα

Διότι το σώμα σωματοποιεί κάθε ασώματη καθολική ενέργεια της Ύλης, (φωτιά-αέρας είναι το πνεύμα που εκδηλώνεται στην Ύλη), σε συναίσθημα η αίσθηση, που κάθε τι έχει και το αντίθετο της,
και είναι μεγάλη πλάνη οι αισθήσεις και τα συναισθήματα, διότι η ύλη (αέρας-φωτιά ψυχρό-θερμό, είναι το πνεύμα), εκδηλώνει τις καθολικές ενέργειες στα σώματα αυξομειώνοντας τα, είτε αισθητά, είτε σωματικά, διότι το σώμα της σάρκας γη-νερό βλασταίνει, γεννιέται, αυξάνεται, μειώνεται, φθείρεται, πεθαίνει, μέσα από ένα δίπολο ψυχρό-θερμό, όπου κάθετι έχει το αντίθετο του, μέσα από την εναντίωση και διαμάχη, όπου κάθετι έχει το αντίθετο του, λόγω των ανόμοιων τεσσάρων στοιχείων, η οποία καθολική ενέργεια της Ύλης επέφερε μία φύση διπολική, και δίχως λογική, διότι μόνον ο Νους, η ορθή λογική φέρει την Αρμονία στο πνεύμα της φύσης του υλικού κόσμου, αλλά και του αισθητού σώματος μας.

Διότι ο Θεός είναι το απόλυτο Αγαθό, και ούτε καν η λέξη Πανάγαθος μπορεί να περιγράψει το Θεό, και καλύτερο είναι όταν μιλάμε για το Θεό η σιωπή..
….

Οι άνθρωποι δεν σκέφτονται και ότι δεν κατανοούν τους προκαλλεί τρόμο. Ο φόβος τους γεννά μια απέραντη μοναξιά γι'αυτό αναζητούν να ενωθούν σε ομάδες πίστης, για να λυτρωθούν από τις αισθήσεις που τους γεννά η σκέψη του φόβου πόσο δε του θανάτου.

Η ψευδαίσθηση ασφάλειας που τους προκαλλεί η ομάδα πίστης τους ηρεμεί και παύουν να αναζητούν την αλήθεια την οποία δεν αναζήτησαν μόνοι τους ποτέ.


morfeas sky

Σχόλια