ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΩΜΑΤΗ ΨΥΧΗ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΓΝΩΘΙ Σ ΑΥΤΟΝ


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενος, αἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου.
(το διασπασμένο σώμα σε αρσενικό και θηλυκό).


Μετάφραση:

Ο άνθρωπος που αναγνώρισε τον αληθινό του εαυτό, κατανόησε και το Αγαθό, τα όμοια, και έφτασε στο περιούσιον Αγαθό, πέρα από την νοητή ουσία, στο Άπλετον Φως και Ζωή.

Ο δε άνθρωπος που αγάπησε το εκ πλάνης, του έρωτα σώμα του, αυτός μένει στο σκοτάδι της σάρκας, των σιχαμερών αισθήσεων, του θανάτου της σάρκας, τις ακόρεστες άλογες επιθυμίες της σάρκας, τα πάθη, τις επιθυμίες.
ΛΟΓΟΣ Β - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ


Οτιδήποτε κινείται, Ασκληπιέ, δεν κινείται μέσα σε κάτι κι από κάποιον;
-Μάλιστα.
-Δεν είναι αναγκαίο να είναι μεγαλύτερο αυτό, μέσα στο οποίο κινείται το κινούμενο;
-Είναι αναγκαίο.
-Επομένως είναι ισχυρότερο αυτό που κινεί απ'ότι αυτό που κινείται; 
-Σίγουρα ισχυρότερο.
-Και είναι αναγκαίο αυτό, μέσα στο οποίο κινείται, να έχει φύση αντίθετη με τη φύση του κινούμενου; 
-Σιγουρότατα.
-Επομένως, είναι μεγάλος εκείνος ο κόσμος, απ'τον οποίο δεν υπάρχει σώμα μεγαλύτερο;
-Αποδεκτό.
-Και στιβαρός; Διότι είναι πλήρης από πολλά άλλα μεγάλα σώματα, μάλλον δε απ'όλα τα υπάρχοντα σώματα.
- Έτσι είναι.
-Κι ο κόσμος σώμα είναι; 
-Σώμα.
-Και σώμα κινούμενο;
-Μάλιστα.
-Ποιο επομένως πρέπει να είναι το μέγεθος του χώρου, μέσα στον οποίο κινείται και ποιο το είδος της φύσης του; Όχι πολύ μεγαλύτερος, για να μπορεί να δέχεται τη συνεχή περιφορά και για να μη σταματά η κίνηση του κινούμενου, καθώς θα πιέζεται απ'τη στενότητα;

-Ένα πράγμα τεράστιο Τρισμέγιστε.

-Και τι είδους φύσης; Άραγε αντίθετης, Ασκληπιέ; Αντίθετη δε φύση για το σώμα αποτελεί το ασώματο. 

- Aποδεκτό.

- Ασώματος, επομένως είναι ο χώρος και το ασώματο είναι ή θεϊκό ή ο Θεός. Και σαν θεϊκό εννοώ τώρα όχι αυτό που έχει γεννηθεί, αλλά το αγέννητο.

Κι εάν, επομένως, είναι θεϊκό, είναι ουσιώδες. Εάν όμως είναι θεός, τότε γίνεται και υπερούσιο. Κι αλλιώς νοητό, ως ακολούθως: πρώτος ο Θεός είναι νοητός σ'εμάς, όχι από μόνος του, καθόσον το νοητό υποπίπτει στις αισθήσεις εκείνου, ο οποίος το νοεί. 


Ο Θεός, επομένως, δεν είναι από μόνος του νοητός, καθόσον δεν νοείται απ'τον εαυτό του, αφού δεν είναι κάτι διαφορετικό απ'το νοούμενο. Για εμάς όμως είναι κάτι διαφορετικό και γι'αυτό το λόγο νοείται από εμάς. 

Εάν δε ο χώρος είναι νοητός, δεν είναι νοητός σαν Θεός, αλλά σαν χώρος. 
Κι εάν είναι νοητός και σαν Θεός, δεν είναι νοητός, σαν χώρος, αλλά σαν ενέργεια που καταλαμβάνει χώρο.

Κάθε πράγμα δε που κινείται, δε κινείται μέσα σε άλλο κινούμενο, αλλά σε στατικό. Κι αυτό που κινεί είναι στατικό, αφού είναι αδύνατον να κινούνται μαζί.

-Πως λοιπόν γίνεται, Τρισμέγιστε, τα εδώ να κινούνται μαζί μ'αυτά που τα κινούν; Διότι είπες πως οι σφαίρες των πλανητών κινούνται απ'τη σφαίρα των απλανών.

σημ: Μαθήματα Ουράνιας μηχανικής από τον Ερμή Τρισμέγιστο δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν.
οι πλανήτες πράγματι κινούνται λόγω των δυνάμεων που δέχονται από τον Ήλιο, που είναι απλανής αστέρας.

-Δεν πρόκειται, Ασκληπιέ, για κίνηση κοινή, αλλά αντίθετη.
Διότι δεν κινούνται με τρόπο όμοιο, αλλ'αντίθετα η μια στην άλλη.
Αυτή η αντίθεση σταθεροποιεί το στήριγμα της κίνησης, καθόσον η αντίσταση φέρει την σταθερότητα στην κίνηση.


Οι σφαίρες επομένως των πλανητών, που κινούνται αντίθετα με την σφαίρα των απλανών, κινούνται λόγω της αντίδρασης της μιας απ'την άλλη και της σταθερότητας της αντίθεσης.
Και είναι αδύνατον να συμβεί διαφορετικά.


Και οι Άρκτοι αυτές, τις οποίες δεν βλέπεις ούτε να δύουν ούτε ν'ανατέλλουν, αλλά να περιστρέφονται γύρω απ'το ίδιο σημείο, νομίζεις ότι κινούνται ή ότι παραμένουν σταθερές;

-Ότι κινούνται Ασκληπιέ.
-Με ποια κίνηση, Ασκληπιέ;
-Την κίνηση, που περιστρέφεται γύρω απ'το ίδιο σημείο.

-Είναι το ίδιο πράγμα η περιφορά κι η κίνηση γύρω απ'το ίδιο σημείο, που ελέγχεται απ'τη στάση.
Διότι η κίνηση γύρω απ'το ίδιο σημείο εμποδίζει την κίνηση σε παραπέρα σημείο, η οποία εμποδίζεται, εάν είναι σταθερή στο ίδιο σημείο.
Έτσι, κι η αντίθετη περιφορά παραμένει σταθερή, όταν σταθεροποιείται απ'την αντίθεση.


(Μαθήματα ουρανίου μηχανικής πριν από δεκάδες χιλιάδες χρόνια).


Θα σου αναφέρω κι ένα παράδειγμα επίγειο, που μπορείς και με τα μάτια σου να το αντιληφθείς: 
παρατήρησε τους θνητούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα τον άνθρωπο, που κολυμπούν. Καθώς το νερό πηγαινοέρχεται, η αντίσταση των ποδιών και των χεριών γίνεται σταθερότητα για τον άνθρωπο για να μην τον παρασύρει το νερό.

-Σαφές το παράδειγμα σου Τρισμέγιστε.

-Κάθε κίνηση, επομένως, κινείται μέσα σε στάση.

Η κίνηση λοιπόν του κόσμου και κάθε ζωντανού υλικού συμβαίνει να οφείλεται όχι σ'αυτά που βρίσκονται έξω από το σώμα, αλλά σ'αυτά που βρίσκονται μέσα στο σώμα, κι εκδηλώνονται προς τα έξω , στα νοητά, δηλαδή στην ψυχή ή στο πνεύμα ή σε κάποιο άλλο ασώματο. 
Διότι κάποιο σώμα δεν είναι δυνατόν να κινεί κάποιο άλλο έμψυχο σώμα, αλλά ούτε το σώμα γενικότερα, ακόμα και στην περίπτωση που είναι άψυχα.


Ανάλυση:

Το σύμπαν είναι σώμα, και μέσα του ενυπάρχει το νοητό, που εμείς το κατανοούμε ως ενέργεια που κινεί το σύμπαν.

Έτσι λοιπόν, το νοητό που ενυπάρχει μέσα στο σώμα-σύμπαν, κι εμείς το αντιλαμβανόμαστε ως Ενέργεια, κινεί όλα τα ουράνια σώματα-αστέρες-πλανήτες κτλ.


Με τον ίδιο τρόπο η ψυχή είναι το Νοητό, ο Νους, αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως Νοητή ζωή μέσα στην ασώματη ενέργεια του σύμπαντος, και η οποία ψυχή όταν βρίσκεται μέσα στο αισθητό μας υλικό σώμα (σάρκα), εκδηλώνεται προς τα έξω στον αισθητό υλικό χώρο ενός πλανήτη. (πνεύμα της φύσης).

Αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως ασώματο χώρο, είναι ο νοητός ασώματος κόσμος που ενυπάρχει μέσα στο σύμπαν, και αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως υλικά σώματα και υλικό χώρο βρίσκεται μέσα στον χώρο ενός πλανήτη, μέσα στον χώρο ενός ουράνιου υλικού σώματος.  

Η ψυχή λοιπόν κινείται μέσα στο σύμπαν μέσα στον δικό της ασώματο νοητό κόσμο..ή ενσαρκώμενη κινείται μέσα στον νοερό υλικό κόσμο ενός πλανήτη, στο υλικό σώμα-χώρο ενός πλανήτη, ενός νοερού αισθητού υλικού σώματος (έμβιο σώμα) μέσα στον χώρο του σώματος ενός πλανήτη.

Αν τώρα η ψυχή ενσαρκωθεί το αισθητό νοερό σώμα της σάρκας, τότε κινεί την σάρκα μέσα στον χώρο ενός πλανήτη, και η ψυχή επειδή είναι βαρυφορτωμένη με ένα άλλο δεύτερο σώμα αυτό της σάρκας, γίνεται κάτι άλλο, και υπομένει όλα τα θνητά της σάρκας, η οποία σάρκα εκδηλώνει όλες τις νοερές ενέργειες μέσα από τις δικές της αισθήσεις..


Υπάρχει η ασώματη ενεργειακή ψυχή και ο Νους, δηλαδή το νοητό, και η ψυχή όταν ενσαρκώνεται κινεί το άλογο αισθητό μας σώμα μας προς τα έξω, στα νοερά, δηλαδή μέσα στον χώρο της (Νοερής) Υλικής Ενέργειας (πλανήτη) που χρειάζεται για να κινηθεί ένα σώμα.

Η μεν ψυχή κινείται μέσα στο σύμπαν, δηλαδή μέσα στον ασώματο ενεργειακό νοητό κόσμο.
Το δε άλογο αισθητό σώμα κινείται μέσα στον πλανήτη που υποδέχεται όλα τα σώματα, που εμείς το ονομάζουμε ως υλικό χώρο ενός πλανήτη που ζουν όλα τα σώματα.


Και το σύμπαν που εμείς το ονομάζουμε ως ενεργειακό χώρο, στην πραγματικότητα είναι ο ασώματος νοητός κόσμος της ψυχής.

Και το σώμα του σύμπαντος περιστρέφεται σε στάση όπως ο ήλιος, γύρω από τον εαυτό του, όπου ενεργεί το Νοητό (Υπερούσιο) έξω το σύμπαν, και κινεί μέσα στο σώμα του σύμπαντος εσωτερικά, την Νοητή ασώματη Ενέργεια όπως της ψυχής, αλλά και την ενέργεια που εκδηλώνεται ως υλικός κόσμος μέσα από τα υλικά σώματα.


Όπως όλα τα ουράνια σώματα που κινούνται μέσα στην ασώματη ενέργεια, και όπως όλα τα υλικά σώματα που κινούνται μέσα στον υλικό εκδηλωμένο χώρο της ενέργειας ενός πλανήτη.
Και όλα περιστρέφονται μέσα στο σύμπαν κινούμενα από το νοητό, μέσα σε στάση από τις αντίθετες δυνάμεις.
Η ψυχή κινείται μέσα στο σώμα του σύμπαντος, ΣΤΟΝ ΑΣΏΜΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ ΝΟΗΤΌ ΚΌΣΜΟ, μέσα στην ασώματη ενέργεια, μέσα στον δικό της νοητό κόσμο.

Το αισθητό ΥΛΙΚΌ σώμα, η σάρκα, κινείται από την ψυχή μέσα στην ενέργεια που εκδηλώνει μόνον τα σώματα μέσα στο υλικό σώμα ενός πλανήτη, και το αισθητό υλικό σώμα της σάρκας, που κινείται μέσα στον πλανήτη, κινείται από τον Νου της ψυχής, μέσα στον υλικό χώρο του πλανήτη.

 Διότι το σώμα είναι άλογο, μη νοητό, και δεν είναι δυνατόν να κινεί κάποιο άλλο Νοητό, ή κάποιο άλλο σώμα,  αλλά μόνον το νοητό όπως η Νους της ψυχής μπορεί να κινεί τα άψυχα σώματα-αντικείμενα, όπως και να κινεί το μη νοητό άλογο αισθητό σώμα της σάρκας.

Το δε άλογο αισθητό σώμα υποδέχεται την νοητή ουσία της ψυχής, και η ψυχή γίνεται πνεύμα της φύσης του πλανήτη, δηλαδή ο άνθρωπος της Γης που βλέπει και ζει ως πραγματικότητα όλα τα υλικά που εκδηλώνονται ως σώματα μέσα από τις αισθήσεις του σώματος της σάρκας.

Πιστεύω να σας έγινε κατανοητός ο λόγος.

Μας λέει ότι υπάρχει ο θνητός νοερός κόσμος των αισθητών σωμάτων όπως της σάρκας εδώ στην Γη, και ο αόρατος ασώματος νοητός κόσμος με τις ψυχές, που ο κόσμος τους είναι ολόκληρο το ενεργειακό ασώματο σύμπαν.
Ο Άνθρωπος όμως είναι Φως και Ζωή, που έγινε Νους και ψυχή.


Απλά αναλύω αυτά που έγραψε ο Ερμής Τρισμέγιστος.

Αν εσείς δεν κατανοείτε τα λόγια του, εγώ τα κατανοώ, και σας τα δίνω με δική μου ανάλυση  να τα διαβάσετε ταυτόχρονα κι εσείς.

Ο Νοητός κόσμος των ψυχών είναι η εικόνα της Ζωής.
Ο Νοερός κόσμος των αισθητών σωμάτων (σάρκας) είναι το να είσαι θνητός, και να υπομένεις όλα τα θνητά της σάρκας.Η ψυχή τρέφεται μέσω της αιώνιας περιφοράς του κόσμου. 
Τα σώματα αυξάνονται με τροφές του κατώτερου κόσμου, με νερό και γη.

Σ'αυτό προστίθεται ο νους που δημιουργεί την σκέψη των ανθρώπων, που του έχει παραχωρηθεί ως πέμπτο στοιχείο και το μοναδικό που προέρχεται από τον αιθέρα.

Με αυτόν τον Νου ζει την εικόνα της ζωής η ψυχή, 
και την θνητή ζωή η σάρκα, με το αισθητό σώμα της σάρκας.

Στην Γη ζούμε την ΝΟΕΡΗ  ζωή της σάρκας! 
ΔΙΤΤΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

Η ψυχή είπαμε είναι ασώματη. 
ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ

Ο Αιθέρας είναι ο Νους,
που ανάλογα αν κινείται με την ψυχή ζει τον νοητό κόσμο της ψυχής μέσα στο κτιστό ενεργειακό σύμπαν.

Αν ο Αιθέρας δηλαδή ο Νους της ψυχής
ενσαρκωθεί με τις καθολικές ενέργειες που σχηματίζουν το θνητό σώμα της σάρκας, τότε γίνεται ο Άνθρωπος της Γης με την λογική που βλέπει μόνον όλα τα ορατά, και όχι τα αόρατα της ψυχής.


Υπάρχουν και άλλες μη ανθρώπινες ψυχές, που δεν έχουν το Νου, είναι άλογες ψυχές,  που μεταφέρουν τους αριθμούς για να σχηματίσουν άλλα σώματα όπως τα πτηνά, τα ερπετά, τα ζώα κτλ.

Άλλο η ανθρώπινη νοερή ζωή στην Γη με σώματα αρσενικά και θηλυκά.
Και άλλο η Νοητή ζωή με την ασώματη δίχως φύλο ενεργειακή ψυχή.


Η  ψυχή είναι η κίνηση του Νου, μέσα στο κτιστό σύμπαν, και δίνει την ζωή σε ότι άλλο μπορεί να πάρει την ζωή, δηλαδή στην Ύλη τα αισθητά υλικά σώματα όπως από γη, νερό.


Μπορείς από εδώ αν νοήσεις τον ασώματο νοητό κόσμο της ψυχής, να βρίσκεσαι ανάμεσα στους δύο κόσμους, τον ασώματο νοητό κόσμο της ψυχής, και της ΑΡΜΟΝΙΑΣ που είναι δίχως φύλο, και τον σωματικό κόσμο που είναι γεμάτος από ανάγκες πάθη και επιθυμίες, από διττές αισθήσεις, που αναζητούν συνεχώς το άλλο τους διασπασμένο μισό, και ταυτόχρονα είναι τα σώματα τους ελλιπή γεμάτα από ανάγκες. 


Απλά πρέπει να επιλέξουμε σε ποιον κόσμο θέλουμε να ζούμε.

Στο θνητό νοερό κόσμο του θνητού και ελλιπή αισθητού σώματος που είναι γεμάτο από ανάγκες ;

Στον ασώματο νοητό κόσμο της αθάνατης ψυχής που είναι δίχως φύλο και χωρίς ανάγκες;

Η να ξαναγυρίσουμε στον Όγδοο Ουρανό να ξαναγίνουμε Νους χωρίς την ψυχή και να ετοιμαστούμε να ξαναγίνουμε Ζωή και Φως στον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός πλέον ως Δυνάμεις μέσα στον Αληθινό Τριαδικό Θεό.


Όσο για το διασπασμένο μας σώμα, το θνητό μας κομμάτι, που αναζητάει συνεχώς το άλλο του μισό... ίσως κι αυτό να είναι τελικά μία ψευδαίσθηση του μάτριξ περασμένη στο υποσυνείδητό μας. Και να υπάρχει, τρόπος να λυθεί κι αυτός ο γόρδιος δεσμός... με την κατανόηση του εαυτού (Γνώθι Σ'αυτόν) και την αγνή ανιδιοτελή αγάπη αλλήλων.

Εννοείται πως είναι ψευδαίσθηση!! διότι ο έρωτας για το άλλο μας μισό, μας κρατά εγκλωβισμένους στην Λήθη της διασπασμένης σάρκας, και στον θνητό κακό κόσμο της σάρκας. (σωμάτων).


Μπορείς και απευθείας να ανέλθεις στον Όγδοο Ουρανό, ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος! διότι η ψυχή έλκεται από την σωμάτωση λόγω της Μοίρας, (Άγνοια της Αλήθειας) διότι ενόσω ζούμε στο σώμα της σάρκας γινόμαστε ένα με αυτό, και υπάρχει περίπτωση να εγκλωβιστείς στην σάρκα.Αυτό που έλεγε εκείνο το δυσνόητο κείμενο με τον ενεργειακό λώρο, που προσπαθεί να παραμείνει συνδεδεμένος με τα σώματα, όταν το σώμα πεθαίνει! Μια ψευδαίσθηση ανάγκης που μας δημιουργούν, ώστε να αγκιστρωνόμαστε από το σώμα. 
Και να αγνοούμε την πραγματική ευτυχία της ελευθερίας, από αυτό-α... Είναι η παγίδα του έρωτα με το σώμα... ο θάνατος ανύψωσης της ψυχής μας στον Όγδοο Ουρανό... Ώστε να μένουμε από ανάγκη πιστεύοντας ότι μας ωφελεί αυτή η επιλογή, για να τρέφονται οι Άρχοντες από εμάς τα τυφλωμένα ανθρωπάκια... Γι αυτόν τον έρωτα που είναι ο θάνατος μας... μιλάει ο Ερμής.


ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ


ὁ ἀναγνωρίσας ἑαυτὸν ἐλήλυθεν εἰς τὸ περιούσιον ἀγαθόν, ὁ δε ἀγαπήσας τὸ ἐκ πλάνης ἔρωτος σῶμα, οὗτος μένει ἐν τῷ σκότει πλανώμενος, αἰσθητῶς πάσχων τὰ τοῦ θανάτου.
(το διασπασμένο σώμα σε αρσενικό και θηλυκό).Μετάφραση:

Ο άνθρωπος που αναγνώρισε τον αληθινό του εαυτό, κατανόησε και το Αγαθό, τα όμοια, και έφτασε στο περιούσιον Αγαθό, πέρα από την νοητή ουσία, στο Άπλετον Φως και Ζωή.

Ο δε άνθρωπος που αγάπησε το εκ πλάνης, του έρωτα σώμα του, αυτός μένει στο σκοτάδι της σάρκας, των σιχαμερών αισθήσεων, του θανάτου της σάρκας, τις ακόρεστες άλογες επιθυμίες της σάρκας, τα πάθη, τις επιθυμίες.Στην αρχή όλα τα σώματα ήταν αρσενικοθήλυκα. (Αδάμ δίχως φύλο).
Με την διάσπαση των σωμάτων σε Αδάμ κι Εύα εγκλωβιστήκαμε σε όλα τα θνητά σώματα (αρσενικό-θηλυκό).

ΠΟΙΜΑΝΔΡΗΣ:τῆς περιόδου πεπληρωμένης ἐλύθη ὁ πάντων σύνδεσμος ἐκ βουλῆς θεοῦ· (δεύτερου Νου δημιουργού).
πάντα γὰρ ζῷα ἀρρενοθήλεα ὄντα διελύετο ἅμα τῷ
ἀνθρώπῳ καὶ ἐγένετο τὰ μὲν ἀρρενικὰ ἐν μέρει, τὰ δὲ θηλυκὰ ὁμοίως.


Διέσπασε ο δεύτερος Νους δημιουργός τα πάντα και ο άνθρωπος έπεσε σε ΛΗΘΗ


Δεν υπάρχει ο εκλεκτός..όλοι είμαστε όμοιοι!..ο έχων το Νου.


Μόνοι μας πρέπει να ελευθερωθούμε, διότι ΕΧΟΥΜΕ Ελεύθερη επιλογή !!!!

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΦΥΛΟ; 
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Η ΘΗΛΥΚΟ.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΦΥΛΟ; (ΑΡΣΕΝΙΚΟΘΗΛΥΚΟΣ).
ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ ΟΥΤΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΥΤΕ ΘΗΛΥΚΟ.


ΑΦΥΛΟΣ: άφυλος, -η, -ο (που δεν έχει φύλο ή δεν έχει αναπαραγωγικά όργανα).


morfeas sky

Σχόλια