Η ΑΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣΗ ΑΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 


Η Κοσμογονία και Θεογονία αναφέρεται στην δημιουργία του κτιστού κόσμου, του κτιστού δεύτερου Νου δημιουργού, και μας αποκρύπτει τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός, το Αρχέτυπο Πανάγαθο Πνεύμα Ζωή και Φως, την Αδιαίρετη Ένατη και Δέκατη Μονάδα του Αρχέτυπου πνεύματος που γεννά την Αλήθεια της Ζωής, εκεί όπου γεννήθηκε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός όμοιος με τον Πατέρα όλων, και στην συνέχεια θέλησε να εισέλθει στον κτιστό κόσμο των Οκτώ κατώτερων Μονάδων του πνεύματος που εμπεριέχει όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει το δοχείο της Ύλης, για να δημιουργήσει μαζί με τις δικές του ανθρώπινες ψυχές που εμπεριέχουν τον δικό του νοηματικό λόγο σύμφωνα με το Πρότυπο του Αρχέτυπου Πανάγαθου Πνεύματος Ζωή και Φως.
....
Αυτό που αντιλαμβανόμαστε  σήμερα και "ζούμε" δεν είναι η ζωή, διότι ζωή, είναι ο Αδιαίρετος Νους και Λόγος, ο νοηματικός λόγος της ψυχής. 

Αυτό λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε με το σύνθετο μεταβαλλόμενο αισθητό σώμα της σάρκας ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ οι οποίες μας οδηγούν, η νοερή ζωή, και όχι η νοητή ζωή δηλαδή ο νοηματικός λόγος της ψυχής μας.


Είναι οι άλογες μεταβαλλόμενες αισθήσεις, το άλογο άψυχο σύνθετο μεταβαλλόμενο δοχείο της Ύλης, που παίρνει την έμβια νοερή ζωή των μεταβαλλόμενων αισθήσεων από την ανθρώπινη ψυχή μας, και όλα τα υπόλοιπα έμβια νοερά άλογα όντα από τις υπόλοιπες ψυχές του κτιστού δεύτερου Νου δημιουργού οι οποίες συνεργάζονται με αυτή την άλογη φύση.

Και ο κόσμος γύρω μας σχηματίζεται από τον πνευματικό λόγο του κτιστού Νου δημιουργού που ενώνεται μαζί τους και συνεργάζεται με αυτή την άλογη φύση. 

Η ανθρώπινη ψυχή μας όμως που φέρει τον νοηματικό λόγο του Ανθρώπου δεύτερου θεού Ζωή και Φως, δεν συνεργάζεται, διότι θέλει να αλλάξει αυτή την άλογη φύση. 

Με την Λήθη όμως που επήλθε λόγω της διάσπασης της Αρμονίας όλων των σωμάτων, σε αρσενικό και θηλυκό, από αρσενικοθήλυκα που ήταν, από τον κτιστό δεύτερο Νου δημιουργό, οι ενσαρκώμενες ψυχές μας έχασαν την επικοινωνία με τα άλογα αισθητά σώματα και έτσι δεν μπορούν να τα οδηγούν, αλλά αντιθέτως οι ενσαρκωμένες ψυχές μας οδηγούνται από τα άλογα αισθητά σώματα, διότι ξεχάσαμε ποιοι είμαστε.

Πλέον αντί να εξουσιάζουμε τα άλογα αισθητά σώματα, οδηγούμαστε από αυτή την άλογη φύση, και η ψυχή μας προτιμά την σωμάτωση αυτών των άλογων θνητών σωμάτων, συνεργάζεται μαζί τους, και οδηγείται ως δούλος τους, υπομένοντας όλα τα θνητά, διότι πλέον δεν γνωρίζει άλλο κόσμο λόγω της Άγνοιας που της επέφερε το σώμα που ενσαρκώθηκε..ακόμη και μετά τον θάνατο παραμένει το αστρικό σώμα του νοερού πνεύματος από φωτιά-αέρα, και εκεί είναι που επιλέγουμε ξανά την σωμάτωση.

..μας λείπει η θέληση, η σοφία, η αρετή, η φρόνηση,  η ανδρεία ψυχής για να αλλάξουμε τον κόσμο και να ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε.

Είμαστε αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι με το matrix την εικόνα των αριθμών, μία σύνθετη φύση ανόμοιων και μεταβαλλόμενων στοιχείων, φωτιά, αέρας, γη, νερό, τα οποία παίρνοντας τη ζωή-κίνηση, και τον νοηματικό λόγο της ψυχής, γεννιέται το νοερό πνεύμα από φωτιά και αέρα, και τα σώματα από γη νερό, που συνεργάζεται μαζί τους το νοερό πνεύμα, διότι έχει ανάγκη τα σώματα ώστε να εκδηλωθεί το νοερό πνεύμα.

Ο αληθινός μας εαυτός ο νοηματικός λόγος της ψυχής βρίσκεται σε νάρκη ή μάλλον εμείς βρισκόμαστε σε νάρκη, διότι εγκλωβιστήκαμε στην Λήθη των διασπασμένων αισθητών σωμάτων, διότι δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τον νοηματικό λόγο της ψυχής μας.

Δεν ζούμε εμείς, αλλά αυτό που ζει τώρα είναι το δοχείο της ύλης που έδωσε ζωή η ψυχή μας, και γίναμε κάτι άλλο, και υποφέρουμε από τις ανάγκες και τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις, τα πάθη και τις επιθυμίες της ύλης του σύνθετου άλογου σώματος μας.

Είναι το πρόγραμμα που σχεδίασε ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός για να μας ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙ στον ψεύτικο διασπασμένο  κόσμο του ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Μας απορροφά την Ζωική μας νοηματική ουσία κρατώντας την ψυχή μας φυλακισμένη μέσα στην Λήθη των αισθητών σωμάτων, με αποτέλεσμα να προτιμά η ψυχή μας την σωμάτωση των θνητών σωμάτων, οδηγούμενη από τα άλογα σώματα ως σκλάβος τους, και έτσι να παραμένει το matrix, σε λειτουργία κρατώντας μας φυλακισμένους ως δικούς του δούλους ο κτιστός δεύτερος Νους δημιουργός.
....
Εντροπία είναι η έννοια μέσω της οποίας μετράται η ΑΤΑΞΊΑ της οποίας η μέγιστη τιμή αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδιοργάνωση και ισοδυναμεί με την παύση της ζωής ή αλλιώς της εξέλιξης.

Μόνον με την σοφία και την γνώση της θείας λογικής του νοηματικού λόγου της ψυχής μας μπορούμε να θεραπεύσουμε την κακία αυτού του ανύπαρκτου κόσμου της αταξίας και της ανυπαρξίας της Ύλης.... Να μειώσουμε την εντροπία της κακίας, της Αταξίας.


Το άλογο δοχείο της ύλης,
γεννά την Αταξία, είναι αυτό που δεν έχει το νου και αδιαίρετο λόγο των ενεργειών της Αρμονίας των Επτά Ουρανών που έχουν οι ανθρώπινες ψυχές, είναι άλογο, άψυχο, δεν φέρει τον αδιαίρετο λόγο, αλλά μόνον εκδηλώνει τις άλογες αισθήσεις των μεταβαλλόμενων ανόμοιων τεσσάρων στοιχείων από φωτιά, αέρα, γη, νερό, που παίρνει ζωή από τις ψυχές και τον πνευματικό λόγο του κτιστού Νου δημιουργού που συνεργάζεται μαζί τους.


Ο πιο κατωφερής Ουρανός που εγκλωβίστηκαν οι ανθρώπινες ψυχές, αποτελείται από μία σύνθεση των τεσσάρων πιο κατωφερών ανόμοιων στοιχείων της ύλης, η φωτιά, ο αέρας, η γη, και το νερό, είναι η πιο κατωφερή θνητή  φύση, η άλογη πιο κατωφερή σύνθετη φύση των πλανητών.

Το θερμό-ψυχρό δηλαδή ο αέρας και η φωτιά, είναι το νοερό πνεύμα που γεννιέται από την ανθρώπινη ψυχή που ενώνεται μαζί τους, και αποκτούν η φωτιά και ο αέρας ένα άλογο μεταβαλλόμενο νοερό πνεύμα, που έχει ΑΝΑΓΚΗ να εκδηλωθεί από τα άλογα σώματα (γη-νερό), και συγκροτεί το νοερό πνεύμα το σώμα, και οδηγείται από αυτό, διότι συνεργάζεται μαζί του, και όλες αυτές οι άλογες σύνθετες μεταβαλλόμενες ενέργειες, φωτιά, αέρας, γη, νερό, γεννούν το θνητό άλογο αισθητό ανθρώπινο σώμα της Γης.

Με τον ίδιο τρόπο γεννιέται η άλογη σύνθετη φύση γύρω μας, που αν την αφήσουμε μόνη της τα πάντα θα οδηγούνται από την ΑΤΑΞΙΑ μια ζούγκλα και τίποτα λιγότερο. Όπως καταντήσαμε κι εμείς δηλαδή αφού συνεργαζόμαστε με αυτή την άλογη φύση και η κοινωνία μας έγινε μια ζούγκλα.

Η Ύλη από μόνη της είναι η πλήρης Αταξία, μια ζούγκλα.
Η Αταξία είναι η άλογη φύση της Ύλης.
Είναι αυτό που δεν έχει τον νοηματικό λόγο της ψυχής μας, τον Αμετάβλητο και Αδιαίρετο Νου και Λόγο όλων των ενεργειών της Αρμονίας των Επτά Ουρανών.

Σχόλια