Η ΑΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΑ ΜΗ ΟΝΤΑ (ΣΑΡΚΑ)- Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΑΞΙΑΗ ΑΤΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 


Η Κοσμογονία και Θεογονία αναφέρεται στην δημιουργία του κτιστού κόσμου του δεύτερου Νου δημιουργού και μας αποκρύπτει τον Αρχέτυπο κόσμο του Φωτός (Ζωή και Φως) εκεί όπου γεννήθηκε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός όμοιος με τον Πατέρα όλων των δημιουργημάτων.

Αυτό που αντιλαμβάνεσαι και "ζεις" δεν υπάρχει, διότι είσαι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένος-η με το matrix, ο αληθινός σου εαυτός βρίσκεται κάπου σε νάρκη.
Δεν ζεις εσύ. Αυτό που ζεις τώρα είναι το πρόγραμμα που σχεδίασε ο δεύτερος Νους δημιουργός για να σε ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙ στον ψεύτικο κόσμο του ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.
Μας απορροφά την Ζωτική μας νοητική ουσία και έτσι παραμένει το matrix, σε λειτουργία.

Εντροπία είναι η έννοια μέσω της οποίας μετράται η ΑΤΑΞΊΑ της οποίας η μέγιστη τιμή αντικατοπτρίζει την πλήρη αποδιοργάνωση (ομογενοποίηση των πάντων) και ισοδυναμεί με την παύση της ζωής ή αλλιώς της εξέλιξης.

Μόνον με την σοφία και την γνώση της θείας λογικής μπορούμε να θεραπεύσουμε την κακία αυτού του ανύπαρκτου κόσμου της αταξίας και της ανυπαρξίας.... Να μειώσουμε την εντροπία της κακίας, της Αταξίας.


η Ύλη είναι τα μη όντα η Αταξία, αυτό που δεν έχει το νου και λόγο, είναι άλογο δεν φέρει το λόγο, άρα είναι το τίποτα, η ανυπαρξία. Ο δεύτερος Νους δημιουργός με Άγιο Λόγο έδωσε κίνηση και τάξη στην ύλη και δημιούργησε όλες τις μορφές που μπορεί να πάρει, αλλά η Ύλη από μόνη της όταν δεν την οδηγεί η θεία λογική του νου πάντα ρέει προς την αταξία.


Εμείς οι άνθρωποι ενώ  φέρουμε το νου και λόγο γινόμαστε ένα με την σάρκα και μας οδηγούν οι ανάγκες της, με αποτέλεσμα να έχουμε ροπή πάντα προς την κακία. Διότι η σάρκα από μόνη της είναι η αταξία, το μη ον, που πήρε ζωή από την νοητή ουσία της ψυχής μας που ενώθηκε μαζί της.

Πρέπει να μας γίνει κατανοητό τι είναι το Δίπολο αρνητικό-θετικό διότι και το καλό, και το κακό, ανήκουν στην αταξία της Ύλης που πηγάζει από το μη ον που είναι το σώμα μας το οποίο είναι γεμάτο ανάγκες και οι ανάγκες μας οδηγούν πάντα στην κακία.

Η Αταξία είναι αυτό που δεν υπάρχει, αυτό που δεν έχει νου και λόγο και οδηγείται από τις ανάγκες. Τα μη όντα, το μη ον.

Η Ύλη από μόνη της είναι η πλήρης αδράνεια και βρίσκεται σε αταξία, διότι δεν έχει το νου για να συγκροτήσει μια μορφή ούτε να βρεθεί σε τάξη και αρμονία.

Η Ύλη για να γίνει χάος πρέπει πρώτα να της δοθεί η κίνηση από έναν νου, και για να επέλθει η Αρμονία στο χάος χρειάζεται να ενεργήσει ένας νους, να σχηματίσει μέσα από τους αριθμούς όλες τις μορφές και τα σχήματα που μπορεί να πάρει η ύλη, και με τις ψυχές να δώσει ζωή σε ότι μπορεί να γίνει η ζωή, διότι η ψυχή αυτό ακριβώς κάνει, να δίνει ζωή και σε ότι άλλο μπορεί να γίνει η ζωή.

Ψυχή είναι η κίνηση της νοητικής ουσίας, νους και λόγος.

Η Ύλη δεν είναι πνεύμα, αλλά οδηγείται από το πνεύμα που δημιουργεί τον κόσμο της ύλης με αρμονία και τάξη.
Όταν όμως η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή ενώνεται με την γη και το νερό ενώνεται με το σκότος της αταξίας το μη ον, ενώ ο αέρας και η φωτιά παίρνει από την ανθρώπινη θεϊκή ψυχή το νοερό πνεύμα δηλαδή την λογική του αισθητού κόσμου της ύλης που οδηγεί το σώμα που είναι γεμάτο από ανάγκες και γεννά την κακία.

Η κακία πηγάζει από το άλογο σώμα μας, το μη ον,  που είναι γεμάτο επιθυμίες και ανάγκες, και για να αποκτήσουμε όλα όσα επιθυμεί η άλογη φύση της σάρκας μας οδηγεί η κακία.


Η Ύλη  από μόνη της είναι το μη ον, τα μη όντα, αυτό που δεν έχει νου και λόγο, και ότι δεν έχει το Νου είναι η πλήρης Αταξία και ανυπαρξία, το σκότος.


Τα μη όντα είναι η σάρκα που κουβαλάμε και της έδωσε η ψυχή μας την νοερή ζωή και την νοερή λογική και οδηγούνται από τις αισθήσεις και τις ανάγκες της σάρκας.
Η σάρκα είναι γεμάτη κακία. (φθόνος, ζήλεια, υπερηφάνια, κτλ.)

Για να θεραπεύσουμε την κακία που πηγάζει από την Ύλη-σάρκα, πρέπει μέσω του λόγου της ψυχής μας να φέρουμε την Αρμονία όσο το δυνατόν περισσότερο στην Αταξία, διότι κάθε μας ενέργεια σ'αυτόν τον κόσμο φέρει την κακία γιατί μας οδηγούν οι ανάγκες.

Πρέπει δηλαδή να αποδεχτούμε την κακία του σώματος που ενδυθήκαμε όσο περισσότερο μπορούμε φέροντας την Απόλυτη ισορροπία χωρίς να ταλαντώνονται οι δύο αντίθετοι πόλοι.
Όσο πάει προς τα δεξιά ο ένας πόλος του κακού, άλλο τόσο θα αντιδράσει προς τα αριστερά ο αντίθετος πόλος του καλού, φέροντας την αέναη διαμάχη, άρα την Αταξία και ταυτόχρονα την κακία.


morfeas sky

Σχόλια