Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΚΤΙΣΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΟ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 

Ο δεύτερος Νους δημιουργός εμπεριέχει μέσα στο κεφάλι του τον κτιστό κόσμο, ο οποίος είναι περιστρεφόμενος από τον δικό του Αδιαίρετο Λόγο που είναι Ουσιωδώς όμοιος με τον Άγιο Λόγο του Ογδοου Ουρανού, και κατανέμεται σε επτά κύκλους κατωφερείς προς τα κάτω, ανάλογα με το βάρος των στοιχείων που εμπεριέχουν μέσα τους, από το πιο ελαφρύτερο που είναι το Πυρ (Ο Αδιαίρετος Λόγος του δεύτερου Νου δημιουργού) που περικλείει εξωτερικά τους Επτά Ουρανούς με τις Επτά φύσεις, όπως η ανθρώπινη ψυχή περικλείει εξωτερικά το ανθρώπινο σώμα των Επτά Οργάνων.

Ακολουθεί εσωτερικά ο Νους μέσα στο κεφάλι (εσωτερικά του Έβδομου Ουρανού-κεφάλι), στο καθαρό της φύσης άϋλο δημιούργημα, και ενώνεται με το ελαφρύτερο στοιχείο της φωτιάς, και από Νους γίνεται το ελαφρύ πνεύμα του πυρός, το κεφάλι, ο έβδομος Ουρανός.

Και συνεχίζουν στους υπόλοιπους έξι κατωφερείς Ουρανούς- κύκλους, τα υπόλοιπα έξι όργανα του ζωντανού συμπαντικού οργανισμού που ενυπάρχουν μέσα του, όπως στο ανθρώπινο σώμα. Εμείς σε μορφή κυττάρων, ο Συμπαντικός Οργανισμός σε μορφή συμπάντων.

Ο αέρας των πλανητών είναι το βαρύτερο πνεύμα, η καρδιά.
Η γη και το νερό τα άλογα στοιχεία, η σάρκα.

Και όταν η ανθρώπινη ψυχή η οποία κατέχει όλες τις ενέργειες του πνεύματος των Επτά Ουρανών, αναρρηγνύει το ενεργειακό πλέγμα (Ουρανό) των αντίθετων κινήσεων του πυρός και πνεύματος, το οποίο περικλείει το βαρύτερο πνεύμα και την κατώτερη υλική φύση της Γαίας, εισέρχεται στο κύτος της Γης, και ενώνεται η αντανάκλαση του Νου με το βαρύτερο πνεύμα της ατμόσφαιρας του πλανήτη, διότι δεν αντέχει το βαρύτερο πνεύμα την Αγαθότητα του ανθρώπινου θεϊκού Νου, μα ούτε και η ενέργεια της φωτιάς (ψυχής) εισέρχεται, διότι δεν την αντέχουν τα έμβια θνητά σώματα διότι θα καούν, και έτσι η ανθρώπινη ψυχή εισέρχεται ως Αντανάκλαση μέσα στην ατμόσφαιρα της Γαίας, ενώνεται με τα τέσσερα βαρύτερα στοιχεία της Γης, η οποία είναι η πιο κατωφερή φύση - όργανο της Γαίας, (Γης), και γεννιέται το έμβιο ανθρώπινο σώμα, ο ζωντανός ανθρώπινος οργανισμός που είναι ολόϊδιος με τον συμπαντικό οργανισμό, και εκείνος που θα κατανοήσει τις Επτά φύσεις των οργάνων του σώματος του, θα κατανοήσει και την λειτουργία του ζωντανού συμπαντικού οργανισμού. (κτιστού κόσμου).


Η γη και το νερό είναι τα πιο βαριά κατωφερή και άλογα στοιχεία, τα οποία παίρνουν μορφή από την φωτιά και τον αέρα, δηλαδή το ψυχρό-θερμό, (ΚΤΙΣΤΗ ΨΥΧΗ), και το σύνθετο αυτό σώμα, εκδηλώνει τις μορφές με τους αριθμούς, σύμφωνα με την δική του ανόμοια σύσταση των τεσσάρων ανόμοιων στοιχείων, τα Τέσσερα στοιχεία της Γαίας, της πιο κατωφερής φύσης, (όργανο του συμπαντικού οργανισμού), τα οποία είναι ανόμοιες κατωφερείς ενέργειες του συμπαντικού οργανισμού, όπου με την αρμονία του ελαφρύτερου πνεύματος του δημιουργού (βλέπε το ενεργειακό πλέγμα του πυρός και ελαφρύτερου πνεύματος), ενεργούν ισόποσα, και ενωμένα σε ένα αισθητό σώμα, διότι η Υλη είναι αίσθηση, γι'αυτό και κάθε άλογο στοιχείο θέλει να ξαναγυρίσει στην πηγή του, διότι δεν του αρέσει ιδιαίτερα να βρίσκεται σε κίνηση (ζωντανό) και ενωμένο με ανόμοια στοιχεία, δηλαδή κατασκευασμένα για να σχηματίσουν ένα οργανικό σώμα, σαν με καρφιά ενωμένα, γι'αυτό και το σώμα αυτό φθείρεται, μέσα από την γέννηση, την αύξηση του, την μείωση του από την φθορά,την τριβή των τεσσάρων στοιχείων, με αποτέλεσμα τον θάνατο και την επιστροφή αυτών των άλογων στοιχείων στις πηγές τους.
morfeas sky

"ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς
ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς
τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν,
ἐδημιούργησε διοικητάς τινας
ἑπτά, ἐν κύκλοις περιέχοντας τὸν αἰσθητὸν κόσμον, καὶ ἡ
διοίκησις αὐτῶν εἱμαρμένη καλεῖται."
"ὁ δὲ δημιουργὸς Νοῦς σὺν τῷ Λόγῳ, ὁ περιίσχων τοὺς κύκλους καὶ δινῶν ῥοίζῳ, ἔστρεψε τὰ ἑαυτοῦ δημιουργήματα καὶ εἴασε στρέφεσθαι ἀπ' ἀρχῆς ἀορίστου εἰς ἀπέραντον τέλος·"


Ο δε δημιουργός Νους, ο περιέχων τους Επτά κύκλους-Ουρανούς, και την ροή των δινών, (των Επτά φύσεων),  με τον Λόγο έστρεψε τα δημιουργήματα του κλπ 

Περικλείεται η δίνη (ενεργειακό πλέγμα) των επτά φύσεων από τον Λόγο του Πυρός, του δεύτερου Νου δημιουργού, που ενώνει στο καθαρό άϋλο της φύσης δημιούργημα τους Επτά Ουρανούς κόσμους, και τις Επτά φύσεις, (όπως το αίμα και τα νεύρα στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι η κτιστή ψυχή του δεύτερου Νου δημιουργού με την οποία ενωθήκαμε, ο Νους της ανθρώπινης κτιστής ψυχής η οποία κτιστή ψυχή σε κάθε ουρανό-όργανο είναι μεταβαλλόμενη ανάλογα την σύνθεση του πνεύματος με τα Τέσσερα στοιχεία) και δεν εισέρχεται μα ούτε και εξέρχεται, κανένα στοιχείο από τις επτά φύσεις, πλην τον Λόγο που κατέχει τις Επτά ενέργειες του πνεύματος της Αρμονίας των Επτά Ουρανών...όπως η ανθρώπινη ψυχή...που κατέχει και τις Επτά ενέργειες του πνεύματος των Επτά Ουρανών, είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Ογδοο Ουρανό και Ουσιωδώς όμοια με το Υπερούσιο Φως και Ζωή από εκεί που δημιουργήθηκε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός Φως και Ζωή.                                            
morfeas sky                                             
                                         


σχόλια:

Μορφέα, τι είναι οι δίνες;
Δίνη σύμφωνα με το λεξικό είναι η περιστροφική κίνηση.

Η δίνη ή ο δῖνος ήταν η στροφή, η περιστροφή. Ο Αναξαγόρας, ο σπουδαίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος από τις Κλαζομενές της Ιωνίας, έλεγε πως τον δῖνον τον δημιούργησε ο νους που ρυθμίζει το σύμπαν. Ο νους, κατά τον φιλόσοφό μας, ωθούσε σε δίνη, σε μια διαρκή περιστρεφόμενη κίνηση όλο τον κόσμο. 


Είναι το ενεργειακό πλέγμα, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΗ με τις αντίθετες κινήσεις, συγκροτεί και σχηματίζει εσωτερικά του το σώμα, τον πλανήτη Γη (όπως η ανθρώπινη ψυχή το ανθρώπινο σώμα), το γεννά στην μήτρα της ψυχής (ενεργειακό πλέγμα του πλανήτη), και το κινεί όπως το θέλει ο Νους.


Αντανάκλαση της ανθρώπινης ψυχής είναι το ανθρώπινο σώμα και το κινεί όπως το θέλει ο Νους ή ..η θνητή φύση, και η άλογη φύση.

Και η σπείρα Μορφέα; δεν είναι κάπως το ίδιο πράγμα; μία καμπύλη που κινείται σπειροειδώς. Η δίνη, η περιστροφική αυτή κίνηση κινεί σπειροειδώς το σύμπαν.

Η αρχή της σπείρας είναι η κορυφή ο έβδομος Ουρανός το κεφάλι, ο αισθητός θεός του πυρός και πνεύματος, η αντανάκλαση του Νου.

Και καθώς κατεβαίνει η σπείρα από το ανώτερο κεφάλι, (παγκόσμια ψυχή- στο καθαρό της φύσης δημιούργημα -  όπως το αίμα και τα νεύρα στον ανθρώπινο οργανισμό) ενώνεται με τους Επτά ουρανούς, τους Επτα Νους Διοικητές που ενεργούν με λογική και Αρμονία στη φύση, ανάλογα με την φύση του κάθε οργάνου του συμπαντικού οργανισμού, φέροντας την τάξη και αρμονία για την καλή λειτουργία του, μέσα στα όργανα του συμπαντικού οργανισμού.

Τα ελαφρύτερα στοιχεία βρίσκονται κοντά στο ανώτερο κεφάλι, τον Έβδομο Ουρανό, ενώ τα πιο κατωφερή και βαρύτερα στοιχεία όπως αυτά της Γης, βρίσκονται στο τελευταίο άκρο της σπονδυλικής στήλης, κάπου πιο κάτω από την κοιλιακή χώρα εκεί στα έντερα του συμπαντικού οργανισμού.

Πολύ εντυπωσιακό αυτό που είπες. Κλειδί γνώσης. 
Όλα ενώνονται αλλά τα βαρύτερα δεν μπορούν να ανέλθουν, ούτε τα ελαφρότερα μπορούν να κατέλθουν.

..........
.......................


Πώς κατέβαινε, Μορφέα; ε; τον ρουφούσε η δίνη; και τότε στο ανέβασμα γιατί δεν βρίσκει εμπόδιο;

Χαχα μπορεί να είναι άλλη η έξοδος.


καὶ ὁ τοῦ τῶν θνητῶν κόσμου καὶ τῶν ἀλόγων ζῴων
ἔχων πᾶσαν ἐξουσίαν διὰ τῆς ἁρμονίας παρέκυψεν,
ἀναρρήξας τὸ κύτος, 
καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν,

Σωστά. Ανέρρηξε το κύτος.Ανέρρηξε το κύτος. "παρέκυψεν, ἀναρρήξας τὸ κύτος, καὶ ἔδειξε τῇ κατωφερεῖ φύσει τὴν καλὴν
τοῦ θεοῦ μορφὴν."

Κύτος είναι η κοιλότητα. Εσύ πώς το μετέφρασες;

κύτος ουδέτερο (λόγιο)
κοιλότητα (αγγείου, σκεύους...)
το κάτω κοίλο μέρος του πλοίου
(ανατομία) κοιλότητες του σώματος ανάμεσα σε οστά


Άρα ανέρρηξε το κύτος πώς θα το μεταφράσουμε; ανέρρηξε την κοιλότητα της περιφέρειας. Κοιλότητα αφού είναι κύκλος. 
Το ανέρρηξε έχει βία. Έσπασε, διέρρηξε. Το αναρρηγνύω δεν το βρίσκω αλλά μικρή διαφορά θα έχει από το διέρρηξε.

Ανέρρηξε ο Άνθρωπος δεύτερος θεός όπως αργότερα και οι ανθρώπινες ψυχές το ενεργειακό πλέγμα τον Ουρανό του πυρός και πνεύματος του πλανήτη, τον Νου Διοικητή του πιο κατωφερή Ουρανού (ο Ερμής Τρισμέγιστος τον ονομάζει Δία),  και εμφανίστηκε ο άνθρωπος δεύτερος θεός με τις ενέργειες των Επτά Διοικητών Ουρανών στην φύση της Γαίας.


Το πνεύμα του πυρός του Ανθρώπου δεύτερου θεού είναι όλες οι ενέργειες των Επτά Διοικητών Ουρανών, τις ίδιες ενέργειες κατέχει και η ανθρώπινη ψυχή, γι'αυτό και εξουσιάζει τα ΠΑΝΤΑ στον κτιστό κόσμο.

Και όλα αυτά  ώστε να κατανοήσει το κύτος της Γης, και την έμβια ζωή της σάρκας, και γι'αυτό διαχώρισε τα Τέσσερα στοιχεία της Γαίας (ψυχρό-θερμό που είναι το κατωφερή πνεύμα της φύσης, και το ένωσε με την γη-νερό που είναι το σπέρμα, το άλογο σώμα) και ενώθηκε ο Νους μαζί με τα τέσσερα αυτά στοιχεία στην μήτρα της ανθρώπινης ψυχής, για να γεννηθεί σύμφωνα με τους αριθμούς το γένος των ανθρώπων, των ζωντανών ανθρώπινων οργανισμών που κατέχουν και τα Επτά όργανα του συμπαντικού οργανισμού, αλλά και τις Επτά ενέργειες του πνεύματος των Επτά Διοικητών.

Και όλα αυτά για να ζήσει και κατανοήσει ο άνθρωπος δεύτερος θεός αφού πρώτα κατανόησε τον Συμπαντικό ζωντανό οργανισμό ως σύνολο, ως ολότητα, να τον ζήσει και κατανοήσει με τις ανθρώπινες ψυχές ως κύτταρο αυτού του συμπαντικού οργανισμού.

Και να οδηγεί ο Νους της ψυχής τους τα ανθρώπινα σώματα, αλλά του την έπεσε ο δεύτερος Νους δημιουργός και διαχώρισε τις κτιστές ψυχές σε αρσενικό και θηλυκό και οι άνθρωποι της Γης ξέχασαν ποιοι είναι και αφομοιώθηκαν από την Γαία, το κατώτερο πνεύμα της φύσης, και το άλογο σώμα της Γαίας, το σκίασμα επί της Γης.

.......................
..............................................

Γιατί Μορφέα δεν μπορούσε να μπει χωρίς διάρρηξη; Επειδή τα ελαφρότερα δεν μπορούν να κατέλθουν; 
Και πώς τα κατάφερε τελικά;

Μην ξεχνάς ότι οι ενέργειες του πνεύματος των Επτά Ουρανών  της Αρμονίας είναι στην κάθοδο τους προς την βαρύτερη Υλη κατώτερες ενέργειες του πνεύματος και μεταβαλλόμενες, οπότε έχουμε το ΠΥΡ που ενεργεί στον έβδομο Ουρανό ως πνεύμα του πυρός, ενώ στην Γη ενεργεί ως πνεύμα της σύνθετης φύσης των τεσσάρων πιο κατωφερών στοιχείων, και το ανώτερο πνεύμα εξουσιάζει το κατώτερο.


Ανεβαίνοντας λοιπόν τους Ουρανούς γνωρίζοντας τον αληθινό μας εαυτό, αφήνουμε πίσω μας τις κατώτερες ενέργειες του πνεύματος και των άλογων στοιχείων του κάθε Ουρανού, και αφού επέλθει η κάθαρση σε κάθε Ουρανό φτάνουμε στον Έβδομο ουρανό, το κεφάλι, και ετοιμαζόμαστε να ενωθούμε με την παγκόσμια ανθρώπινη ψυχή τον άνθρωπο δεύτερο θεό που περικλείει το κεφάλι του συμπαντικού ζωντανού οργανισμού, ΑΛΛΑ και ολόκληρο τον ζωντανό συμπαντικό οργανισμό!! και γινόμαστε ο Όγδοος Ουρανός όπου ο συμπαντικός οργανισμός βρίσκεται αδρανής ενωμένος και όχι διαχωρισμένος σε τέσσερα στοιχεία, και ετοιμαζόμαστε να ξαναγίνουμε Δυνάμεις μέσα στον Αληθινό Θεό Φως και Ζωή.

Αφού ανέρρηξε, αποφάσισε να μπει. ἅμα δὲ τῇ βουλῇ ἐγένετο ἐνέργεια. Η θέληση του έγινε πράξη.


Αφού εξουσιάζει το Πυρ που περικλείει τους κύκλους..οπότε λύθηκε κι αυτό.


Ναι εξουσιάζει το πυρ και το άνοιξε για να δει την κατώτερη φύση.

Ως αποτέλεσμα συμπερασματικά έχουμε το εξής:


Από την στιγμή που μπήκαμε στον κτιστό κόσμο, για να βγούμε η μόνη έξοδος είναι η ανάβαση-ανάρρηξη των ενεργειακών πλεγμάτων-κύκλων-Ουρανών.
Να αφαιρέσουμε την σάρκα, και τον ζωντανό ανθρώπινο οργανισμό γενικότερα, μαζί και τις επτά ενέργειες του πνεύματος της ψυχής.
Και ως καθαρός Νους (κάθαρση) να ανέλθουμε στον Όγδοο Ουρανό στον αδρανή συμπαντικό οργανισμό, και να ετοιμαστούμε να ξαναγίνουμε Δυνάμεις μέσα στον Αληθινό Θεό Φως και Ζωή

Ακριβώς.


Μεγάλη ανακάλυψη αυτή όντως.

.........
...................

morfeas sky

....................
..........

Παιδιά αργότερα θα αναλύσω καλύτερα τις υπόλοιπες ερωτήσεις απαντήσεις.

morfeas sky


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

....................
............................................

Την σπειροειδή κίνηση την ξέρουμε. Είναι όπως στον γαλαξία της φωτογραφίας. Αλλά η δίνη τι ακριβώς κάνει; 
Απλή περιστροφή ή ρουφάει κιόλας; 

Και τι γίνεται η κατωφερή ύλη που ρουφάει ο γαλαξίας;

Μα και ο γαλαξίας απορροφά την ύλη και την κάνει αιθερική.
Και ξαναγυρίζουν πίσω τα υλικά βαριά στοιχεία.


Μπορεί να μην είναι και ρουφήχτρα. 
Μόνο περιστροφική κίνηση.

Διέρρηξε το κέλυφος της αρμονίας.

Κατέχει ο Άνθρωπος όμως το Νου, την Αρμονία και των Επτά κύκλων! έτσι μπορεί να ανέλθει στον Έβδομο κύκλο!


Ειδάλλως γιατί ο άνθρωπος να προτίμησε την πιο κατωφερή φύση για να εισέλθει αναρύξας το κύτος αυτού του πιο κατωφερή κόσμου;

Άρα όλα μας δείχνουν ότι τίποτα δεν είναι εκπεσών από τους ανώτερους κύκλους.

Μόνον ότι κατέχει τις δυνάμεις της Αρμονίας των Επτά κύκλων το Νου μπορεί να εισέλθει στον κατώτερο κύκλο και να ανέλθει στον ανώτερο, ώστε να ζήσει και κατανοήσει τον κτιστό κόσμο των Επτά κύκλων...και ο άνθρωπος δεύτερος θεός αυτό θέλησε!! 
και το θέλημα του έγινε αμέσως πράξη!!

καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.


γενόμενος ἐν τῇ δημιουργικῇ σφαίρᾳ, ἕξων τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν, κατενόησε τοῦ ἀδελφοῦ τὰ δημιουργήματα, οἱ δὲ ἠράσθησαν αὐτοῦ, ἕκαστος δὲ μετεδίδου τῆς ἰδίας τάξεως·
καὶ καταμαθὼν τὴν τούτων οὐσίαν καὶ μεταλαβὼν τῆς αὐτῶν φύσεως ἠβουλήθη ἀναρρῆξαι τὴν περιφέρειαν τῶν κύκλων, καὶ τὸ κράτος τοῦ ἐπικειμένου ἐπὶ τοῦ πυρὸς κατανοῆσαι.

..........

Μόλις αφήσει το γήινο σώμα και βγει στον τέταρτο κύκλο ξανααποκτά ο άνθρωπος τις δυνάμεις της αρμονίας;

Τις δυνάμεις της Αρμονίας τις κατέχουμε κι εδώ.
Απλά η σάρκα δεν μας αφήνει με τις επιθυμίες και τα πάθη της για την ύλη.

..........

Δεν πρέπει να έχουμε προσκολλήσεις φεύγοντας. Ούτε ενοχές, ούτε τύψεις, ούτε εξαρτήσεις. Να μην έχουμε βαρύ φορτίο.
Αλλά νομίζω είπες μια φορά οτι δεν παίζει ρόλο αυτό; 

Νομίζω το λέει ξεκάθαρα ο Ποιμάνδρης!
φῶς καὶ ζωή ἐστιν ὁ θεὸς καὶ πατήρ, ἐξ οὗ ἐγένετο ὁ
Ανθρωπος.

ἐὰν οὖν μάθῃς αὐτὸν ἐκ ζωῆς καὶ φωτὸς ὄντα καὶ ὅτι ἐκ τούτων τυγχάνεις, εἰς ζωὴν πάλιν χωρήσεις.
ταῦτα ὁ Ποιμάνδρης εἶπεν. 


– 'All' ἔτι μοι εἰπέ, πῶς εἰς ζωὴν χωρήσω ἐγώ, ἔφην, ὦ Νοῦς ἐμός; φησὶ γὰρ ὁ θεός·
«ὁ ἔννους ἄνθρωπος ἀναγνωρισάτω ἑαυτόν».


Και για αυτούς που δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους..


οὐ πάντες γὰρ ἄνθρωποι νοῦν ἔχουσιν;

– Εὐφήμει, ὦ οὗτος, λαλῶν·
παραγίνομαι αὐτὸς ἐγὼ ὁ Νοῦς τοῖς ὁσίοις καὶ ἀγαθοῖς καὶ καθαροῖς καὶ ἐλεήμοσι, τοῖς εὐσεβοῦσι, καὶ ἡ παρουσία μου γίνεται βοήθεια, καὶ εὐθὺς τὰ πάντα γνωρίζουσι
καὶ τὸν πατέρα ἱλάσκονται ἀγαπητικῶς καὶ εὐχαριστοῦσινΝαι, θυμάμαι. Δεν είναι όμως προαπαιτούμενο για την ανοδική πορεία, η κάθαρση από την ανίερη δωδεκάδα;


Μα αν γνωρίσεις τον εαυτό σου θα γίνεις άνθρωπος αγαθός όσο το δυνατόν, και βέβαια δεν θα δεχτείς από κανέναν να σε αγγίξει! Αφού θα τους πεις ότι δεν ανήκεις σ'αυτόν τον κόσμο και ότι είσαι Ζωή και Φως.

Τι σημαίνει δεν θα αφήσεις κανέναν να σε αγγίξει;


Δεν λένε θα έρθουν οι δαίμονες να σε κρίνουν;
Απλά τους προσπερνάς με μια σου σκέψη.
Και αν γίνουν κουραστικοί τους δίνεις να καταλάβουν ποιος είσαι!
Με μια σου σκέψη!! ο δεύτερος Άνθρωπος θεός!!Η..μάλλον θα το έχουν καταλάβει! οπότε δεν θα σε πλησιάσει κανείς.

Αν όμως θέλεις να ξαναενσαρκωθείς σε σάρκινο σώμα..τότε θα πέσεις στα δίχτυα της Δικαιοσύνης και της Μοίρας.


Κατάλαβα.

Ο Άνθρωπος δεύτερος Θεός. 

Ανέρρηξε το κύτος, μπήκε στον κατωφερή κύκλο, τον γνώρισε και φεύγει. Ποιος να τον εμποδίσει; 

Μα αυτό είμαστε! ο Άνθρωπος Νους Ουσιωδώς όμοιος με τον δεύτερο θεό Φως και Ζωή.

Το σώμα της σάρκας, η ψυχή, και το πνεύμα της ψυχής η Μονάδα ανήκουν σ'αυτόν τον κατωφερή κόσμο.

Μόνον ο Νους είναι ο δεύτερος θεός ..αυτό σημαίνει κάθαρση ψυχής.

Αφήνουμε πίσω όλες τις ενέργειες και ανεβαίνουμε προς τον έβδομο ουρανό.

Ποιμάνδρης:

Πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἀναλύσει του σώματος τοῦ ὑλικοῦ παραδίδως αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀλλοίωσιν, καὶ τὸ εἶδος ὃ εἶχες ἀφανὲς γίνεται, καὶ τὸ ἦθος τῷ δαίμονι ἀνενέργητον παραδίδως, καὶ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἰς τὰς ἑαυτῶν πηγὰς ἐπανέρχονται, μέρη γινόμεναι καὶ πάλιν συνανιστάμεναι εἰς τὰς ἐνεργείας.
καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ἄλογον φύσιν χωρεῖ.

καὶ οὕτως ὁρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ δίδωσι τὴν αὐξητικὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν μειωτικήν, καὶ τῇ
δευτέρᾳ τὴν μηχανὴν τῶν κακῶν, δόλον ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τρίτῃ τὴν ἐπιθυμητικὴν ἀπάτην ἀνενέργητον, καὶ τῇ
τετάρτῃ τὴν ἀρχοντικὴν προφανίαν ἀπλεονέκτητον, καὶ τῇ
πέμπτῃ τὸ θράσος τὸ ἀνόσιον καὶ τῆς τόλμης τὴν προπέτειαν,
καὶ τῇ ἕκτῃ τὰς ἀφορμὰς τὰς κακὰς τοῦ πλούτου ἀνενεργήτους,
καὶ τῇ ἑβδόμῃ ζώνῃ τὸ ἐνεδρεῦον ψεῦδος.

καὶ τότε γυμνωθεὶς ἀπὸ τῶν τῆς ἁρμονίας ἐνεργημάτων
γίνεται ἐπὶ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν, τὴν ἰδίαν δύναμιν ἔχων, καὶ ὑμνεῖ σὺν τοῖς οὖσι τὸν πατέρα· 


συγχαίρουσι δὲ οἱ παρόντες τῇ τούτου παρουσίᾳ, καὶ ὁμοιωθεὶς τοῖς συνοῦσιν ἀκούει καί τινων δυνάμεων ὑπὲρ τὴν ὀγδοατικὴν φύσιν φωνῇ τινι ἡδείᾳ ὑμνουσῶν τὸν θεόν· 

καὶ τότε τάξει ἀνέρχονται πρὸς τὸν πατέρα, καὶ αὐτοὶ εἰς δυνάμεις ἑαυτοὺς παραδιδόασι, καὶ δυνάμεις γενόμενοι ἐν θεῷ γίνονται.

Τι είναι οι ζώνες; Ποια είναι ας πούμε η πρώτη ζώνη;
Αν θες το απαντάμε αύριο αυτό γιατί τώρα κουράστηκε το μυαλό μας.

Ναι..είναι άλλο ένα δύσκολο κεφάλαιο αυτό με τις ζώνες που πρέπει να αναλυθεί.
Αν και όπως γράφει ο Ποιμάνδρης, εδώ αναφέρεται στο αίσιο τέλος της ανόδου των Ανθρώπων.

Και δεν έμαθα ακόμη τους επτά κύκλους της κτιστής Δημιουργίας. Θα τους μάθω αύριο.

Μάλλον αναφέρεται ο Ποιμάνδρης στην απευθείας άνοδο του Ανθρώπου στον Όγδοο ΟΥΡΑΝΌ.

Λογικά εδώ γράφει πως ανεβαίνουμε στον αμέσως ανώτερο ουρανό.

Πρῶτον μὲν ἐν τῇ ἀναλύσει του σώματος τοῦ ὑλικοῦ παραδίδως αὐτὸ τὸ σῶμα εἰς ἀλλοίωσιν, καὶ τὸ εἶδος ὃ εἶχες ἀφανὲς γίνεται, καὶ τὸ ἦθος τῷ δαίμονι ἀνενέργητον παραδίδως, καὶ αἱ αἰσθήσεις τοῦ σώματος εἰς τὰς ἑαυτῶν πηγὰς ἐπανέρχονται, μέρη γινόμεναι καὶ πάλιν συνανιστάμεναι εἰς τὰς ἐνεργείας.
καὶ ὁ θυμὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία εἰς τὴν ἄλογον φύσιν χωρεῖ.

καὶ οὕτως ὁρμᾷ λοιπὸν ἄνω διὰ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῇ πρώτῃ ζώνῃ


Προφανώς ως ζώνες εννοεί τους κύκλους. Αλλά υπάρχει μια δυσκολία στην αρχή, αφού ορμά άνω δια της αρμονίας στην πρώτη ζώνη αφού έχει αφήσει πρώτα υλικό σώμα. 


Τώρα το ερώτημα είναι:
τι είναι οι ζώνες; οι επτά ουρανοί; ή κάτι άλλο; 
Με μπερδεύει, γιατί αυτά που αναφέρει γίνονται και εδώ στην Γη.

Εδώ δηλαδή, στον τρισδιάστατο κόσμο μας, αφήνει το υλικό σώμα και περνά από τις τρεις διαστάσεις/ζώνες;


Εδώ για να ανέλθουμε στον ανώτερο ουρανό τα αφήνουμε όλα.
Όχι μόνο την σάρκα.
Αφού και η ψυχή και το πνεύμα της ψυχής δεν είναι τα ίδια με τον ανώτερο ουρανό!Θα το δούμε άλλη φορά. Όταν έρθει η ώρα του.

Σχολάσαμε.

Μην ξεχνάς τις διαστάσεις του Πυθαγόρα.
Αυτός μιλά για διαστάσεις.
σημείο..δύο σημεία..η ευθεία δηλαδή ο δισδυάστατος κόσμος, ο κύκλος που είναι ο τρισδιάστατος κόσμος, ο δεύτερος κύκλος που είναι ο Τετρασδιάστατος κόσμος κτλ
Τα έχω κάνει μια ανάρτηση αυτά στο μπλογκ.Πάντως θα αναλυθούν και οι επτά διαστάσεις και θα βρεθεί η λύση.

Ναι, υπάρχει εύνοια της τύχης και όμορφες συμπτώσεις όταν είσαι στην αναζήτηση.


όντως..και δεν είναι τύχη.


Τι είναι θα μου πεις αύριο. Έλκουμε αυτό που αναζητούμε; κάτι σαν μικρή υλοποίηση; 

Πες το κι έτσι..ότι έλκεις αυτό που αναζητάς.
Ο νους το Νου.


..........


Αν μου έβαζες πρόχειρο διαγώνισμα στην χθεσινή ύλη, θα έγραφα τα εξής:
Ο Άνθρωπος δεύτερος θεός άνοιξε την περιφέρεια της κτιστής Δημιουργίας και μπήκε μέσα. Όλη η Δημιουργία είναι ο κτιστός κόσμος. Ο κόσμος μας. Που κινείται με περιστροφική κίνηση και είναι μια σπείρα από 7 κύκλους. Τα ελαφρύτερα υλικά στους επάνω κύκλους, βαρύτερα όσο κατεβαίνουμε.
Είναι ο κόσμος των ορατών και αοράτων.
Εμείς κτισμένοι με το σώμα της βαριάς ύλης των κάτω κύκλων, δεν μπορούμε να δούμε παρά μόνο τις 3 κάτω διαστάσεις, τους 3 πρώτους κύκλους, τον ορατό τρισδιάστατο κόσμο. Αλλά στον ίδιο κόσμο, στην ίδια δημιουργία ανήκουν και οι άλλοι τέσσερις ουρανοί, οι άλλες τέσσερις διαστάσεις/κύκλοι, ο κόσμος των αοράτων. Όλο μαζί, ο κόσμος ορατών και αοράτων είναι η κτιστή Δημιουργία του Νου, του "ποιητή ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Διάβασα το πρώτο σχόλιο σου και μου άρεσε. 
Ειδικά το ότι συνδίασες τον Τρισδιάστατο κόσμο με την Τρίτο κύκλο που ζούμε εμείς τώρα.

Αυτό όμως μας κάνει να σκεφτούμε ότι οι άλλοι δύο κύκλοι βρίσκονται μέσα στον Τρισδιάστατο κόσμο!! 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ!!..ΔΙΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΌΣΜΟΙ ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ!!
ΩΡΑΙΟ !! ΜΠΡΑΒΟ!!
Η πρώτη και η δεύτερη διάσταση είναι το σημείο!! και τα δύο σημεία που μας κάνουν την ευθεία, και το τρίτο σημείο συμπληρώνει έναν κύκλο! το Τρισδιάστατο κόσμο.

Άρα από τους Επτά κύκλους οι υποτιθέμενοι δύο πρώτοι κύκλοι βρίσκονται στη γη και τα νερά...με όντα μη λογικά που ζουν την αδράνεια στην ΜΟΝΑΔΑ-ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΣΜΟ στα δύο σημεία.
Ζουν ανάμεσα μας οι δύο προηγούμενες διαστάσεις.

Θα διαβάσω και τα επόμενα σχόλια σου και θα σου απαντήσω.Ώστε οι δύο πρώτες διαστάσεις μας δίνουν έναν επίπεδο κόσμο!!


Θα βρω την ανάρτηση στο μπλογκ και θα την φέρω εδώ να την διαβάσουμε.
Ο Πυθαγόρειος συμβολισμός των Αριθμών - ΟΙ ΕΠΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΥΚΛΟΙ Ο ΠΕΡΙΚΛΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ

Σκέψου το εξής! Ότι αν δεν μπορούν να μας δουν οι ανώτερες διαστάσεις-κύκλοι, ούτε κι εμείς μπορούμε να τους δούμε!!Αλλά με τον ίδιο τρόπο ούτε εμείς μπορούμε να δούμε τον κόσμο των δύο διαστάσεων!!Διότι αν τον βλέπαμε θα είμασταν όντότητες δύο διαστάσεων!! και όχι Τρισδιάστατες οντότητες!!


Το κατανοείς; οι αριθμοί!! το ίδιο μας λέει ο Ερμής ότι όλες οι Τρισδιάστες οντότητες είναι σχηματισμένες με αριθμούς στη μήτρα!!

Τετρακτύς ο αριθμός τέσσερα, ο πολυδιάστατος κόσμος, κατά τον Πυθαγόρειο συμβολισμό των αριθμών.

Ένας τεράστιος αριθμός, άπειρων επιλογών πραγματικότητας,.
ο τετραδιάστατος κόσμος, ο οποίος συνδιάζει όλες τις μορφές πραγματικότητας που
σχηματίζουν μεταξύ τους οι αριθμοί.

Στον τρισδιάστατο κόσμο ζούμε μια μορφή πραγματικότητας, ενώ στον τετραδιάστατο χώρο, οι επιλογές είναι πολλαπλές!

Αλλά επίσης ο Ερμής Τρισμέγιστος μας αναφέρει ότι μπορούμε από την Τρίτη διάσταση εδώ στην Γη να δούμε τους θεούς και τα θεϊκά γένη στις ανώτερες διαστάσεις!! με το Νου!!
 
Διότι ο Νους είναι αυτός που κατέχει τις δυνάμεις των Επτά διαστάσεων! Των Επτά κύκλων

Το ίδιο διαβάζουμε και εδώ!!

Ο Πλάτων χρησιμοποίησε αργότερα τον αριθμό τέσσερα στις τέσσερις ικανότητες του ατόμου - νοημοσύνη, λόγος, αντίληψη και φαντασίωση.

Είδες; Πετάει ο Ερμής ένα "με αριθμούς στην μήτρα" και πώς να καταλάβει κανείς που δεν έχει μυηθεί στον Πυθαγόρα και τους αριθμούς; 


ΠΟΙΟΣ; Ο ΕΡΜΗΣ ΝΑ ΜΥΗΘΕΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ; ΧΑΧΑ

Ο ΕΡΜΗΣ ΕΖΗΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΙΑΚΟ ΤΟ 25.000 Π.Χ.
ΚΑΤΑ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟ 45.000 Π.Χ.

Για μας λέω. Αν δεν μάθουμε για τους αριθμούς από τον Πυθαγόρα, πώς θα καταλάβουμε τι εννοεί ο Ερμής όταν λέει για αριθμούς στην μήτρα; ο Ερμής απευθύνεται σε μυημένους που ξέρουν τους αριθμούς. Έρχεται λοιπόν μετά ο Πυθαγόρας και μας εξηγεί τι είναι οι αριθμοί.Έτσι!!
.............
Μπορεί να μηδενιστώ ή να πάρω και κανένα έξι, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να ξέρεις κάθε φορά τι κατανοώ για να μην πάθω αυτό που έπαθα την προηγούμενη φορά, που ήμουν σίγουρη οτι ο κόσμος των επτά κύκλων είναι μια μπάμπουσκα, αυτή η ρώσικη κουκλίτσα, που έκρυβε μέσα της έξι -επτά άλλα κουκλάκια.

Όλη η δημιουργία δονείται. Σε υψηλές συχνότητες οι ανώτερες αόρατες διαστάσεις, σε χαμηλότερες συχνότητες οι κατώτερες. Ο Λόγος και η δόνηση υλοποιούν τον κτιστό κόσμο. Δεν το κατανοώ πλήρως, απλώς το σκέφτηκα και το γράφω. Οι χαμηλές δονήσεις ας πούμε στην μουσική προκαλούν αισθησιασμό. Ο κόσμος των αισθήσεων έχει χαμηλό κραδασμό, χαμηλή δόνηση σε σχέση με τους ανώτερους κύκλους. Το ορατό φως είναι δόνηση. Ηλεκτρομαγνητικά χρωματικά κύματα που δονούνται σε διαφορετικές συχνότητες. Έτσι το θερμό φως έχει χαμηλότερη συχνότητα και μας ηρεμεί σε σχέση με το ψυχρό φως που με την υψηλότερη δόνηση του μας κάνει περισσότερο ενεργητικούς . 

ΝΑΙ!! ΣΩΣΤΑ!!
Ο ΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ!!!!
ΓΙ'ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΑΡΙΣΤΑ !!
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΤΑ !!

Οι 7 νόμοι του Σύμπαντος

Οι αρχές της Αλήθειας είναι επτά: εκείνος που το καταλαβαίνει αυτό τέλεια, κατέχει το μαγικό κλειδί, που με αυτό οι Πύλες του ναού θα ανοίξουν.

«Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». (Πρώτη Αρχή)

Νους και Λόγος αδιαίρετος. Ο Λόγος κινεί τον ακίνητο νου και αρχίζει η ζωή και η δημιουργία.

Αν δεν κινητοποιούσε ο λόγος τον νου μου, δεν θα είχα καταλάβει τίποτε από όσα είπαμε από χθες. 

Όπως λέμε κάποιον αργόστροφο. Δεν παίρνει στροφές, δεν κινείται ο νους του, μένει ακίνητος. 
Στροφές, σπειροειδής κίνηση του νου.
Μπράβο!!


Aρχιζω και συντονιζομαι με υψηλες δονησεις απο πανω..

Ο Νους μεσω του Λογου φτανει στη θεωση!!
Κστανοωντας οτι ολα ειναι δονησεις του Λογου που ειναι αναλογες με τον Νου που διαθετει!!!!

Οσο ανεβαζουμε δονησεις, τοσο αλλαζει ο κοσμος του δικου μας Νου!!!!

Ετσι ανεβαινουμε τις διαστασεις!!!!
Τους Επτα κυκλους!!
Γνωριζοντας τον εαυτο μας το Νου!! που κατεχει τις δυναμεις της Αρμονιας των Επτα κυκλων!!!!

Τρομερη ανακαλυψη.
Μπορουμε απο εδω στην Γη να ζουμε τον εβδομο Ουρανο!!

Αυτο λεει και ο Ερμης!!
Οτι και εδω στην Γη εκτος απο το θνητο σωμα, ειμαστε θεοι.


Το σωμα ειναι θνητο.
Ο Νους του Ανθρωπου ομως ειναι Θεικος και Αθανατος!!

Οτι βλεπεις αυτο ζεις!!
Το σωμα..η το Νου!!


Ο Νους του θνητου σωματος διαθετει ελαχιστες δονησεις!
Γι αυτο και το σωμα ειναι θνητο!!
Δεν μπορει να δει το Νου των Επτα διαστασεων!! Ειναι αλογος νους!

Η ψυχη μας ομως διαθετει εκτος την μοναδα του πνευματος αυτου του θνητου κοσμου, τον πυρηνα..το Νου που διαθετει ολες τις γνωσεις του κτιστου κοσμου!!

Ανεβαζοντας δονησεις ελκουμε τις γνωσεις του πυρηνα!! που κατεχει τις δυναμεις των Επτα κυκλων.

Ο Νους ειναι η θεικοτητα και ο δρομος προς την θε ση του ανθρωπου!
Ολοι οι αλλοι ανθρωποι θα παραμενουν για πντα θνητοι!! Διοτι δεν μπορουν να δουν..διουι δεν εχουν Νου!!

Αυτο λεει ο Ποιμανδρης!!!!

Ο έχων το Νου θα ανελθει ξανα στο Φως !!


Πλέον πιστεύω ότι λύθηκε το θέμα που μας απασχολούσε με τις επτά διαστάσεις που έχει να κάνει με την κατανόηση των επτά κύκλων που αναφέρει ο Ερμής Τρισμέγιστος όσον αφορά την ανάβαση του Ανθρώπου στον Όγδοο Ουρανό!

Όταν κατανοήσουμε τον εαυτό μας και ανεβάσουμε τις δονήσεις η Δεκάδα οδηγεί την Μονάδα!! δηλαδή την ΑΝΊΕΡΗ Δωδεκάδα του πνεύματος!! διότι το πνεύμα οδηγεί την σάρκα!! ενώ ο Νους του πυρήνα οδηγεί την Δεκάδα των Επτά κύκλων!!
Ενώ το πνεύμα της σάρκας βλέπει μόνων την τρίτη διάσταση!! και τον τρίτο κύκλο!!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΔΟΟ ΟΥΡΑΝΟ !!....

Εξαιρετική η ανάρτηση με τους αριθμούς. Πήρα μια ιδέα. 
Αλλά δεν μαθαίνονται αυτά με μία μόνο ανάγνωση. 
....


"Οσο ανεβαζουμε δονησεις, τοσο αλλαζει ο κοσμος του δικου μας Νου!!!!

Ετσι ανεβαινουμε τις διαστασεις!!!!
Τους Επτα κυκλους!!

Γνωριζοντας τον εαυτο μας το Νου!! που κατεχει τις δυναμεις της Αρμονιας των Επτα κυκλων!!!!"

Με τον Νου ανεβοκατεβαίνουμε τις διαστάσεις!!


Γιατί η δεκάδα, παιδί μου, είναι αυτή που γεννά τις ψυχές, η ζωή και το φως ενωμένα, όπου έχει δημιουργηθεί η μονάδα του πνεύματος.
Η μονάδα, (ψυχή) λοιπόν, κατά την ορθή λογική, περιέχει την δεκάδα, και η δεκάδα την μονάδα.

oneirosky.blogspot.be - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ !! ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ !! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ !! ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ !! ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
oneirosky.blogspot.be
Λύθηκε. Μόλις θυμηθούμε οτι είμαστε Νους, ζούμε και στις επτά διαστάσεις και έχουμε το βαρύ σώμα για να βιώνουμε και τις κατώτερες διαστάσεις, τον τρισδιάστατο κόσμο των αισθήσεων.ΠΟΙΟΣ ΓΕΝΝΆ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ;;;;;;;

Ο ΝΟΥΣ!!!!! Η ΙΕΡΗ ΔΕΚΑΔΑ !!!!

Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ !!!

ΔΩΣΕ!!!!!! ΛΥΘΗΚΕ Ο ΓΡΙΦΟΣ!!!!!!


Λύθηκε μέχρι τον έκτο κύκλο. Στον έβδομο δεν φτάσαμε ακόμη. Χαχα

Τον περάσαμε ήδη τον έβδομο κύκλο!


Γι'αυτό και οι Αγαθοί άνθρωποι μπορούν να ανέλθουν στους ουρανούς!!!!!!! και να επιφέρουν την θέωση τους!!!!!!!

Διότι χωρίς να έχουν το Νου εξουσιάζουν την ανίερη Δωδεκάδα του πνεύματος της Μονάδας με την ΙΕΡΗ ΔΕΚΑΔΑ !!!!

ΔΩΣΕ!!!!!!!!!!


Δηλαδή εγώ δεν έφτασα. Δεν τον αντιλήφθηκα ακόμη.

Ναι!!!

Είσαι αγαθός άνθρωπος; τότε με τον δικό σου τρόπο χωρίς να το κατανοείς θα νικήσεις την Ανίερη Δωδεκάδα!  • Ναι, φτάνει αυτό. Αν νικήσει κανείς την ανίερη δωδεκάδα ανέρχεται χωρίς να το καταλάβει γιατί απελευθερώνεται από τα δεσμά που τον κρατούν αιχμάλωτο στον κόσμο των αισθήσεων, απελευθερώνεται η ενέργεια του, ανεβαίνει η δόνηση του και είναι ελεύθερος.

    8 λ.

  • Κι αν έχει ήδη αφυπνιστεί και είναι σε εγρήγορση, τότε είναι ακόμη ευκολότερη η νίκη επάνω στην ανίερη δωδεκάδα.    Πόσα έμαθα σήμερα!!! Δεν αντέχω άλλα.

    Ηρέμησε τώρα όπως λέει και ο Ερμής Τρισμέγιστος στον γιο του και ζήσε την αλήθεια που κατανόησες.


...............
............................


Θα έκανα και καμμιά βόλτα στην ροή αλλά δεν έχω πια ροή γιατί εξ αιτίας της παρορμητικότητας μου, σβήνοντας το προφίλ έχασα όλους τους φίλους και νιώθω άβολα να τους ξαναβάλω. Θα παραξενευτούν.ε και; ρίξε τον εγωϊσμό σου και να μην σε ενδιαφέρει τι θα πουν οι άλλοι...εσύ ότι κάνεις αν το κάνεις με αγαθή πρόθεση μην σε ανησυχεί απολύτως τίποτα...σε οδηγεί η Δεκάδα.

Να μάθεις κάτι στη ζωή σου. Ότι σε οδηγεί η Δεκάδα να μην σε παραξενεύει, διότι στην αρχή μπορεί να φαίνεται παράλογη και παρορμητική ενέργεια, αλλά δεν ξέρεις που θα οδηγήσει αυτή σου η επιλογή!! η αγαθή σου πρόθεση!


Η Δεκάδα δεν κάνει ποτέ λάθος!

..........

Σχόλια