ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΖΩΗΣ - ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ V
Στοβαίος 1, 41, 8

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Και ο μεν Κύριος και δημιουργός όλων της αθάνατων σωμάτων, αφού μια φορά δημιούργησε, άλλο δε δημιούργησε πια ούτε δημιουργεί.


(σημ: Ο Θεός ο πατέρας όλων Φως και Ζωή υπάρχων  δημιούργησε μόνον τα αθάνατα σώματα τις ψυχές από φως που φέρουν μέσα τους τον Λόγο).


Διότι αφού παρέδωσε τα όντα στον εαυτό τους και τα ένωσε μεταξύ τους, τα άφησε να κινούνται χωρίς καμιά ανάγκη, ως αθάνατα. 
Αν κάτι χρειάζονται, θα το ζητήσουν το ένα από το άλλο, χωρίς καμιά βοήθεια απ'έξω, ως αθάνατα.
Διότι έπρεπε, τα σώματα που γεννήθηκαν από εκείνον να έχουν τέτοια φύση.
............


Και ποιος δημιούργησε το ανθρώπινο υλικό σώμα;

Ο δικός μας δημιουργός επειδή εκδηλώνεται μέσα σε σώμα, μας δημιούργησε και μας δημιουργεί και θα δημιουργεί πάντοτε σώματα θνητά και διαλυτά.

(Σημ: ο άνθρωπος της Γης με σάρκα δημιουργήθηκε από το πνεύμα της φύσης του δικού μας κατωφερή σύμπαντος, ενός από τα Επτά, και εδώ μας λέει ότι το πνεύμα της φύσης μπορεί και εκδηλώνει τις ενέργειες του με θνητό υλικό σώμα!! είναι ο αισθητός θεός δημιουργός των υλικών σωμάτων, γιατί αυτή την φύση έχει!! όπως και όλα τα δημιουργήματα του εκδηλώνονται με σάρκινο σώμα!!

Ο δικός μας δημιουργός, (πνεύμα της φύσης), επειδή βρίσκεται μέσα σε σώμα, μας δημιούργησε και δημιουργεί και θα δημιουργεί πάντοτε σώματα θνητά και διαλυτά.
Διότι, δεν θα ήταν θεμιτό να μιμηθεί τον δημιουργό του αλλά και θα ήταν αδύνατο.

Ο μεν πρώτος δημιουργός δημιούργησε από την πρώτη ουσία, που ήταν ασώματη, ο δε δεύτερος δημιούργησε εμάς από τη σωμάτωση που γεννήθηκε.

(Σημ: Γίνεται ξεκάθαρο νομίζω πλέον ότι υπάρχουν δύο δημιουργοί, ο Πατέρας της ζωής Φως και Ζωή υπάρχων που δημιουργεί μέσω των ασώματων και αθάνατων σωμάτων την ζωή, και το πνεύμα της φύσης που μιμήθηκε τον δημιουργό των αθάνατων σωμάτων και δημιούργησε τα θνητά σάρκινα σώματα που φθείρονται και πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται καινούρια σώματα).

Είναι λοιπόν φανερό και με την ορθή λογική, εκείνα τα σώματα που γεννήθηκαν από την ασώματη ουσία να είναι αθάνατα, ενώ τα δικά μας να είναι διαλυτά και θνητά επειδή η ύλη μας αποτελείται από σώματα που είναι ασθενή και χρειάζονται πολλή ενίσχυση.

Διότι πως θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αν τύχαινε η σύσταση των δικών μας σωμάτων, αν δεν είχε κάποια εισερχόμενη τροφή, από τα ίδια στοιχεία, και αν δεν ανανέωνε τη σωματική μας ύπαρξη κάθε μέρα; διότι γίνεται εισαγωγή μέσα μας από γη, νερό, φωτιά και αέρα που ανανεώνει τα σώματα μας και τα συγκρατεί.

Ακόμη και στις κινήσεις είμαστε αθενέστεροι και δεν αντέχουμε την κίνηση ούτε για μια μέρα.

Να ξέρεις καλά, παιδί μου, ότι αν δεν αναπαυόταν τα σώματα μας τις νύχτες, δεν θα αντέχαμε ούτε για μια μέρα.

Ο δικός μας δημιουργός, (πνεύμα της φύσης) επειδή είναι αγαθός (είναι αγαθό το πνεύμα της φύσης) και τα πάντα γνώριζε εκ των προτέρων, για τη συντήρηση των έμβιων όντων, δημιούργησε τον ύπνο, πολύ σπουδαίο για την κούραση της κίνησης, και σε ίσα μέρη μοίρασε τον χρόνο και μάλλον έδωσε περισσότερο στην ανάπαυση.
Να ξέρεις παιδί μου, ότι είναι μέγιστη η ενέργεια του ύπνου, αντίθετη με την ενέργεια της ψυχής και όχι μικρότερη από εκείνη.

(Σημ: το πνεύμα της φύσης όπως αναλύω στον Ποιμάνδρη, γέννησε τον δικό της άνθρωπο με σάρκα, στο δικό μας σύμπαν, για να τον κρατήσει για πάντα στον δικό της κόσμο, και ο Άνθρωπος δεύτερος θεός ερωτεύτηκε την εικόνα του! και θέλησε να κατοικήσει εκεί!! στην θνητή φύση, και από τότε έγινε ο θνητός άνθρωπος της Γης).Καθόσον η ψυχή είναι ενέργεια της κίνησης, ομοίως και τα σώματα δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τον ύπνο. 
Αυτός δίνει άνεση και χαλάρωση στα συνδεδεμένα μέλη και δρα εσωτερικά, σωματοποιώντας την εισερχόμενη ύλη και ξεχωρίζοντας την για να δώσει σε κάθε μέλος αυτό που του χρειάζεται, στο μεν αίμα το νερό, τη γη στα οστά και τον μυελό, τον αέρα στα νεύρα και τις φλέβες, τη φωτιά στην όραση και γι'αυτό ευχαριστιέται ιδιαίτερα το σώμα καθώς ο ύπνος φέρνει αυτή την ηδονή.

morfeas sky

Σχόλια