Η ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΗΡΧΕ - ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΜΗ 

Η ύλη και έγινε και προϋπήρχε. Διότι η ύλη είναι το δοχείο της γένεσης, και η γένεση τρόπος ενέργειας του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού. Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα της γένεσης γεννήθηκε και έγινε μεταβλητή και είχε πρότυπα για τη μορφοποίηση της. Διότι, την επηρέασε, καθώς μεταβαλλόταν η δύναμη που κατασκευάζει τα πρότυπα της μετατροπής. Λοιπόν, η μη γέννηση της ύλης ήταν έλλειψη μορφής, ενώ η γέννηση είναι ενέργεια...............

Η ύλη και έγινε και προϋπήρχε. 

Η Ύλη Προϋπήρχε σε πλήρη αδράνεια χωρίς κίνηση.
Έγινε με την κίνηση που της δόθηκε από τον Αγέννητο Προϋπάρχων δημιουργό Νου Θεό.
...

Διότι η ύλη είναι το δοχείο της γένεσης, και η γένεση τρόπος ενέργειας του αγέννητου και προϋπάρχοντα Θεού. 

Το δοχείο της Ύλης, είναι το δοχείο από το οποίο προήλθε η κοσμοποίηση και η γέννηση της ζωής, διότι ενήργησε  πάνω στην Ύλη (δοχείο) ο  Αγέννητος Προϋπάρχοντας Θεός.
...


Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα της γένεσης γεννήθηκε και έγινε μεταβλητή και είχε πρότυπα για τη μορφοποίηση της.

Ο δημιουργός Θεός πήρε αυτό το δοχείο της Ύλης, το έκανε σπέρμα και κοσμοποίησε τον κόσμο της Ύλης, και γέννησε την ζωή από τα στοιχεία που εμπεριέχει αυτό το δοχείο της Ύλης.

Αυτό το δοχείο της Ύλης επέφερε έναν κόσμο όπου τα πάντα μεταβάλλονται σε ιδιότητες καταστάσεις και μορφές, όπου όλες οι ιδιότητες των στοιχείων της Ύλης είναι μεταβαλλόμενες, και τα οποία στοιχεία επέφεραν έναν κόσμο συνεχώς μεταβαλλόμενο, με μία συνεχή μεταβαλλόμενη ζωή, όπου τα πάντα στηρίζονται στην αέναη, αιώνια, συνεχή μεταβολή τους, από μία κατάσταση, ιδιότητες, και μορφή, σε μία άλλη κατάσταση, ιδιότητες, και μορφή.

Η δε κοσμοποίηση αυτού του κόσμου, και η γέννηση της ζωής, είχε ως πρότυπο έναν άλλο κόσμο, όπου τα πάντα παραμένουν Αμετάβλητα, και δεν μεταβάλλονται ποτέ. Έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι Φως και Ζωή.

Διότι, την επηρέασε, καθώς μεταβαλλόταν η δύναμη που κατασκευάζει τα πρότυπα της μετατροπής. 

Ο δημιουργός Θεός είναι η ΔΥΝΑΜΗ που κατασκευάζει άλλους κόσμους γεννώντας την ζωή, έχοντας ως πρότυπο τον δικό του κόσμο, όπου η ΔΥΝΑΜΗ ενώνεται με ένα άλλο "δοχείο", το οποίο έχει ως ιδιότητα την συνεχή μεταβολή και μετατροπή του σε κάτι άλλο.

Η δε ένωση της Δύναμης με τα στοιχεία του δοχείου της Ύλης, επέφερε την ίδια τη ΔΥΝΑΜΗ να γίνει ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ και να κατασκευάζει συνεχώς καινούριους κόσμους γεννώντας την ζωή, μέσα από την μετατροπή της ίδιας της ΔΥΝΑΜΗΣ  σε κάτι άλλο παρόμοιο, όπου κάθε κόσμος που ΚΟΣΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ και ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ Η ΖΩΗ να μεταβάλλεται σε μια διαφορετική ιδιότητα η ΔΥΝΑΜΗ μαζί με τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, ώστε να κατασκευάζει την κοσμοποίηση ενός άλλου κόσμου σε μια άλλη κατάσταση, ιδιότητα, και μορφές.


Λοιπόν, η μη γέννηση της ύλης ήταν έλλειψη μορφής, ενώ η γέννηση είναι ενέργεια.

Λοιπόν, ο κόσμος του Φωτός δεν μεταβάλλεται ποτέ σε κάτι άλλο, η δε γέννηση της Υλης είναι η ενέργεια η οποία μεταβάλλεται συνεχώς σε κάτι άλλο, αλλάζοντας ιδιότητες, κατάσταση, και μορφές.

Η Ύλη είναι Ενέργεια, η δε ενέργεια μεταβάλλεται συνεχώς, αλλάζοντας κατάσταση, ιδιότητες, και μορφές. (Κβαντικός κόσμος).

morfeas sky
..........
....................
σημειώσεις: 

Η γένεση της ύλης είναι η κίνηση, που επέφερε την διάσπαση της σε ενέργεια-Τέσσερα στοιχεία του πυρός και πνεύματος.

Παίρνοντας λοιπόν το σπέρμα αυτής της γένεσης η ΔΥΝΑΜΗ - ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΝΟΥΣ ΘΕΟΣ κοσμοποίησε τον κόσμο γεννώντας την ζωή μέσα από διαφορετικούς μεταβαλλόμενους κόσμους, έχοντας ως ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟ ΚΟΣΜΟ.

Με ΑΓΙΟ ΛΟΓΟ κοσμοποίησε την ΥΛΗ σε ζωή, μεταβάλλοντας τον εαυτό του σε δυνάμεις (ιδιότητες των Δυνάμεων), κατασκευάζοντας κόσμους με απεριόριστες καταστάσεις, ιδιότητες, και μορφές, της μεταβαλλόμενης Ύλης = Ενέργεια.

..................

ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑ
Η ΔΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΝΟΥΣ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ  ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ  ΤΙΣ  ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΑΡΧΕΤΥΠΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ..ΦΩΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΥΠΑΡΧΩΝ..


..........Δεν μιλάμε για την αδράνεια που γνωρίζουμε μέσω της φυσικής, όπου τα πάντα αλληλεπιδρούν ενόσω βρίσκονται σε κίνηση, με ισόποσες αντίθετες δυνάμεις ώστε, να επέλθει η Αρμονία, διότι τα πάντα μέσα στο σύμπαν-γαλαξία βρίσκονται σε κίνηση.
Άλλο είναι η αδράνεια χωρίς την κίνηση, και άλλο η Αρμονία που επιφέρεται μέσα σε ένα σύμπαν που κινείται.

Αλλά όταν μιλάω για την πλήρη αδράνεια της ζωής αναφέρομαι στον Αγέννητο και Προϋπάρχων κόσμο της Ύλης.

Ενώ όταν μιλάω για την ζωή Υπάρχων, αναφέρομαι σε ότι κινείται, διότι η κίνηση είναι η κοσμοποίηση και η ζωή Υπάρχων. "ότι κινείται είναι η ζωή Υπάρχων", 

Ακόμη και αυτό που φαινομενικά φαίνεται ότι πεθαίνει συνεχίζει να ζει, διότι ό, τι κινείται μέσα στο σύμπαν εμπεριέχεται ως ουσία=δύναμη, και ως στοιχείο=ενέργεια. και υπάρχει για πάντα.

Σχόλια