ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣΟ ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ενέργειες λοιπόν επενεργούν όχι μόνο στα έμψυχα αλλά και στα άψυχα, δηλαδή στα ξύλα και στις πέτρες και σε άλλα όμοια αφού τα κάνουν να μεγαλώσουν και να δίνουν καρπούς, και να ωριμάζουν αλλά και να τα καταστρέψουν και τα λιώνουν, τα σαπίζουν και τα θρυματίζουν κάνοντας ενέργειες παρόμοιες με αυτές που παθαίνουν και τα έμψυχα όντα. 


Διότι ενέργεια ονομάζεται παιδί μου ακριβώς αυτό, ότι δηλαδή είναι αυτό που γίνεται και πρέπει πάντα να γίνεται. 
Και πρέπει πάντα να γίνονται πολλά η, μάλλον, όλα. 

Διότι ποτέ δε θα λείψει από το σύμπαν κάποιο από τα όντα και καθώς αυτό, στο διηνεκές περιφέρεται, εμπεριέχει τα όντα τα οποία ποτέ δεν θα στερηθούν τη φθορά. 

Λοιπόν, ας θεωρήσουμε ότι κάθε ενέργεια είναι για πάντα αθάνατη όποια κι αν είναι αυτή και σε όποιο σώμα και αν κατοικεί.

Από τις ενέργειες, άλλες ανήκουν στα θεϊκά σώματα και άλλες στα φθαρτά, άλλες είναι καθολικές και άλλες ειδικές, άλλες αφορούν το γένος και άλλες το μέρος του κάθε όντος. 


Σημ: ο άνθρωπος της Γης έχει διπλή φύση, όταν γνωρίζει τον αληθινό του εαυτό που είναι Ουσιωδώς όμοιος με τον Φωτεινό Λόγο, τον οδηγεί η νοητική ουσία της ψυχής, από την οποία έλκεται η ουσία του Λόγου του  πυρήνα της ψυχής η οποία είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο, ειδάλλως ο άνθρωπος στην Γη θα οδηγείται από το άλογο πνεύμα της φύσης, διότι έχει ελεύθερη επιλογή και γι'αυτό δεν οδηγείται από το πνεύμα της φύσης όπως όλα τα υπόλοιπα άλογα ζώα.
Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ


συνέχεια:
Θεϊκές δε, (ενέργειες) είναι εκείνες που κατοικούν στα αθάνατα σώματα (ανθρώπινες ψυχές) και οι οποίες είναι και τέλειες, αφού λειτουργούν σε τέλειο σώμα. 

Μερικές είναι όσες λειτουργούν μέσα από καθένα χωριστά από τα γένη των ζώων.

 Και ειδικές αυτές που λειτουργούν σε καθένα από τα όντα.

Αυτός λοιπόν ο λόγος παιδί μου, δείχνει ότι τα πάντα είναι γεμάτα από ενέργειες και αν είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι ενέργειες στα σώματα και τα σώματα είναι πολλά στο σύμπαν, λέω ότι οι ενέργειες είναι περισσότερες από τα σώματα. 


Διότι σε ένα σώμα υπάρχουν πολλές φορές και μία και δεύτερη και τρίτη ενέργεια, χωρίς τις καθολικές που τις ακολουθούν. 

Καθολικές ενέργειες λέω τις αποκλειστικά σωματικές, δηλαδή αυτές που γίνονται με τις αισθήσεις και τις κινήσεις και χωρίς τις οποίες δε μπορεί να λειτουργήσει το σώμα. 

Υπάρχουν όμως και άλλες, ειδικές ενέργειες στις ψυχές των ανθρώπων, μέσα στις τέχνες και τις επιστήμες, τις απασχολήσεις και τις πράξεις. 

Διότι, τις ενέργειες τις συνοδεύουν οι αισθήσεις και μάλλον οι αισθήσεις είναι αποτέλεσμα των ενεργειών.

Σκέψου λοιπόν παιδί μου τη διαφορά της ενέργειας και της αίσθησης.

Η ενέργεια στέλνεται από πάνω και η αίσθηση βρίσκεται μέσα στο σώμα, απ'αυτό έχει την ουσία και δέχεται την ενέργεια και τη φανερώνει, σαν να την σωματοποιεί.


Γι'αυτό και λέω ότι οι αισθήσεις είναι και σωματικές και θνητές, μένοντας τόσο όσο και το σώμα.

 Όμως, τα αθάνατα σώματα, τα ίδια, δεν έχουν αίσθηση αφού είναι φτιαγμένα από τέτοια ουσία. 

Η αίσθηση δε σημαίνει τίποτε άλλο παρά το κακό η το καλό που μπαίνει στο σώμα η φεύγει από αυτό. 

Αλλά, στα αθάνατα σώματα, ούτε μπαίνει ούτε φεύγει κάτι και γι αυτό σε εκείνα τα σώματα δε δημιουργείται αίσθηση.

-Λοιπόν, σε κάθε σώμα υπάρχει αίσθηση;

-Σε κάθε σώμα, παιδί μου, και σε όλα ενεργούν ενέργειες.

-Και στα άψυχα, πατέρα;

-Και στα άψυχα, παιδί μου.
Υπάρχουν μόνο διαφορές στις αισθήσεις. 
Οι αισθήσεις (καθολικές), των λογικών γίνονται με την λογική (ειδικές)
οι αισθήσεις (καθολικές) των άλογων είναι μόνο σωματικές.

Τα άψυχα 
έχουν αισθήσεις αλλά είναι παθητικές (φυτά) και ενεργούν μόνο στην αύξηση και την μείωση. 
(Το πάθος και η αίσθηση εξαρτώνται από μία κορυφή και συγκεντρώνονται στο ίδιο σημείο, από τις ενέργειες.) 

Στα έμψυχα όντα υπάρχουν και δύο άλλες ενέργειες που συνοδεύουν τις αισθήσεις και τα πάθη, δηλαδή τη λύπη και τη χαρά. 

Χωρίς αυτές, (λύπη-χαρά), όν έμψυχο και μάλιστα λογικό θα ήταν αδύνατο να αισθάνεται. Γι'αυτό λέω ότι αυτές είναι είδη των παθών που κυριαρχούν κυρίως στα λογικά όντα. (έμβια λογικά όντα με σάρκα).
(οι μεν ενέργειες ενεργούν οι δε αισθήσεις φανερώνουν τις ενέργειες). 

Αυτές δε, καθώς είναι σωματικές, ανακινούνται  από το άλογο μέρος της ψυχής και για αυτό, και για τις δύο λέω ότι φέρουν το κακό. 
(σημ: οι αισθήσεις και τα συναισθήματα μας ξεκαθαρίζει ότι είναι οι καθολικές ενέργειες που σωματοποιεί το άλογο μέρος της ψυχής στο σώμα).

σημ: στον άνθρωπο που έχει την λογική=ειδικές ενέργειες, μας ξεκαθαρίζει ο Ερμής Τρισμέγιστος, ότι όταν ενώνονται με τις καθολικές ενέργειες όπως είναι οι αισθήσεις και τα συναισθήματα, που σωματοποιούνται στο σάρκινο σώμα, τότε λόγω της οξύτητας του πυρός που έχουν οι ειδικές ενέργειες  εκδηλώνουν τα συναισθήματα και τις αισθήσεις με το πάθος και τις επιθυμίες στο θνητό σώμα της σάρκας, (σκότος), και όχι σε σώμα θεϊκό.

Διότι, και η χαρά που την αισθάνεται κανείς με ηδονή, αμέσως γίνεται αιτία πολλών δεινών για αυτόν που την αισθάνεται, και η λύπη δίνει πιο δυνατούς πόνους και οδύνες. 

Έτσι, φανερά, και οι δύο είναι αιτίες κακού. 

-Θα μπορούσε, πατέρα, να είναι ίδια ή αίσθηση της ψυχής και του σώματος;

-Πως εννοείς, παιδί μου, την αίσθηση της ψυχής; 

Δεν είναι η ψυχή ασώματη και η αίσθηση σώμα;

-Σώμα είναι, πατέρα, η αίσθηση η σε σώμα κατοικεί;


-Αν την τοποθετήσουμε, ασώματη αυτή, μέσα σε σώμα, παιδί μου, θα πούμε ότι είναι όμοια με την ψυχή η τις ενέργειες.

Διότι λέμε ότι αυτά είναι ασώματα μέσα σε σώμα.

Όμως η αίσθηση ούτε ενέργεια είναι ούτε ψυχή ούτε κάτι άλλο ασώματο αλλά αν δεν είναι ασώματο θα είναι σώμα.
Διότι από τα όντα πρέπει άλλα ασώματα να είναι και άλλα σώματα.

morfeas sky

Σχόλια