ΠΩΣ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ


Ο Άνθρωπος Φως και Ζωή είναι ο Λόγος, ο πυρήνας της ψυχής και είναι Ουσιωδώς όμοιος με το Φως.

Οι ψυχές κάθε σύμπαντος του κτιστού κόσμου φέρουν τον δικό τους λόγο και νοητό κόσμο των δυνάμεων της Αρμονίας.

Ενώνονται οι ψυχές που είναι η εικόνα της ζωής από μεγάλο έρωτα με τον Λόγο όταν εισέρχεται από τις πύλες στο "σύμπαν" από τα επτά του κτιστού κόσμου, και ο Λόγος έλκεται από την Αρμονία της ψυχής και ενώνονται και γεννιέται η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή.

Και η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή όταν ενώνεται με το πυρ και πνεύμα που είναι τα Τέσσερα στοιχεία, και  ανάλογα με τις προσμίξεις σε κάθε σύμπαν από τα επτά, γεννιέται το ανάλογο αισθητό σώμα. 
..........
........................


Το πνεύμα έχει άλογη φύση διότι χωρίς την ψυχή δεν μπορεί να εκδηλώσει την νοερή ζωή, διότι από μόνο του δεν φέρει την νοητή ουσία.
Το πνεύμα χωρίς την ψυχή είναι ενέργειες καθοδικές διττές καθολικές δίχως λογική, διότι εκδηλώνονται μόνον σε σώμα όταν παίρνουν την νοερή ζωή από την ψυχή.

Ενώ το σώμα στον δικό μας κόσμο είναι θνητό από γη και νερό όπου με αυτό το θνητό σώμα εκδηλώνεται το πνεύμα, και γίνεται αισθητό σώμα, ο άνθρωπος της Γης.

Η ψυχή δεν συμμετέχει στο αισθητό σώμα, διότι επιφέρει μόνον την νοερή ζωή και την διανοητική κίνηση στο αισθητό σώμα και γίνεται κάτι άλλο, ο άνθρωπος της Γης.


Και όποιο εξουσιάζει..αυτό οδηγεί, διότι η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να μην συμμετέχει, αλλά ο άνθρωπος της Γης πρέπει να ανακαλύψει τον ανώτερο εαυτό του, την ζωή που είναι η ψυχή, και να μην οδηγείται από την άλογη φύση που είναι το πυρ και πνεύμα δηλαδή το αισθητό του σώμα.

Διότι το πνεύμα όταν παίρνει την νοερή ζωή από την ψυχή παίρνει την λογική του δικού της υλικού αισθητού κόσμου που επικρατεί στο σύμπαν, και οδηγείται από την δική του φύση του διπολισμού.

Οι τέχνες και οι επιστήμες των ανθρώπων στον υλικό κόσμο είναι η λογική του πνεύματος μεν, η οποία προέρχεται όμως από την φωτιά, διότι το πνεύμα στον δικό μας κόσμο είναι η ένωση του ψυχρού-θερμού. (ΑΕΡΑΣ ΦΩΤΙΑ).

Το θερμό είναι το ελαφρύτερο στοιχείο της Ύλης και ουσιωδώς όμοιο με το πυρ που βρίσκεται στον ανώτερο κύκλο του κτιστού κόσμου, και το ακολουθεί το πνεύμα ως πιο ελαφρύ και πιο κατωφερή στοιχείο, άρα και το πνεύμα είναι κατώτερο από το πυρ.

Έχουμε λοιπόν στον κτιστό κόσμο τις ψυχές που είναι η νοητή ζωή των δυνάμεων της Αρμονίας.

Έχουμε στον κτιστό κόσμο το πυρ και πνεύμα που είναι τα δύο ελαφρύτερα από τα Τέσσερα στοιχεία.

Στον ανώτερο κύκλο του κτιστού κόσμου εκδηλώνει την ζωή το πυρ χωρίς το πνεύμα, με πύρινα σώματα δίχως αισθήσεις και συναισθήματα, παρά μόνον με την ανυπέρβλητη ανιδιοτελή αγάπη για τα πάντα των δυνάμεων της Αρμονίας της ψυχής.

Στον αμέσως επόμενο και κατώτερο κόσμο εκδηλώνεται το πυρ μαζί με το πνεύμα με συναισθήματα χωρίς αισθήσεις διότι το πύρινο σώμα δεν έχει αισθήσεις.


Στον δικό μας πιο κατωφερή κύκλο, εκδηλώνεται η ζωή με την διάσπαση του πυρ και πνεύματος σε κατώτερη ουσία, διότι το μεν πυρ γίνεται η φωτιά, το μεν πνεύμα ο αέρας, και ενώνονται μαζί στη μήτρα από τον δημιουργό Νου, και ως τα πιο ελαφρά στοιχεία του δικού μας κόσμου αφού ενώνονται μαζί στη "μήτρα" τα ονομάζουμε πνεύμα.

Η γη και το νερό είναι το σώμα και η θνητή φύση των σωμάτων που ενδύονται οι ανθρώπινες ψυχές, αφού πρώτα ενωθούν με το πνεύμα (ψυχρό-θερμό).

Το πυρ είναι η λογική των τεχνών και επιστημών του κάθε σύμπαντος στο οποίο εκδηλώνεται, ενώ το πνεύμα παίρνει την λογική από το πυρ και εκδηλώνει τις δικές του μορφές με την αρνητική ή θετική εκδήλωση των αισθήσεων και συναισθημάτων μας.
................

Η μεν ψυχή δίνει την ζωή και Αρμονία (ανιδιοτελή αγάπη) στο πυρ, το μεν πυρ εκδηλώνει την ζωή στον ανώτερο κόσμο με την απόλυτη ανιδιοτελή αγάπη του προς τα πάντα.

Στον αμέσως επόμενο κατώτερο κόσμο το πυρ ενώνεται με το πνεύμα, και εκδηλώνεται η ζωή με τα συναισθήματα τα οποία είναι διττά μεν αλλά εξουσιάζονται από το πυρ.
Οι αισθήσεις δεν υπάρχουν διότι το σώμα είναι θεϊκό και πύρινο.

morfeas skyΣχόλια