ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ή περί έρωτος) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΥΗΣΗΣΣε όποια κύηση εκπαιδευτούμε του σώματος ή της ψυχής αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε: του σώματος ή της ψυχής, η δε ισορροπία φέρει την εξέλιξη και άνοδο των ψυχών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
                                              KYΗΣΗ

               ΣΩΜΑΤΙΚΗ                    -            ΨΥΧΙΚΗ

                   ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  -  ΑΝΤΡΙΚΗ              -                  ΑΡΕΤΗ
               ΩΑΡΙΟ   -   ΣΠΕΡΜ/ΖΩΑΡΙΟ            -                ΦΡΟΝΗΣΗ κλπ*
                                                                         
                                                            ΤΟΚΕΤΟΣ

ΩΟΡΡΗΞΙΑ  - ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗ                    -                 ΕΚΦΡΑΣΗ ΛΟΓΟΥ
  ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΠΕΡΜ/ΖΩΑΡΙΟΥ                    -             ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΛΟΓΟΥ
     ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΩΑΡΙΟΥ                       -            ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΟΥ                                                                 ΕΜΒΡΥΟ                                         -              ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΕΤΗΣ
             ΒΡΕΦΟΣ                                         -               ΕΚΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΥ
                                                                                          (ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ)
Η κύηση κατά την ψυχή

Δηλαδή όσοι εγκυμονούν ψυχικά κυούν αυτά που αρμόζουν στην ψυχή, να κυεί και να τίκτει*

Η ψυχική κύηση επομένως είναι η κύηση της αρετής και τίκτεται με την έκφραση ενάρετου λόγου από τον ακροατή, ολοκληρώνει τη διαδικασία της γέννησης αρετής στον ακροατή. (δηλαδή τόκου - αναπαραγωγής αρετής).

Η κύηση κατά το σώμα
Αφού κυούν όλοι οι άνθρωποι κατά το σώμα, σημαίνει ότι η σωματική κύηση έχει δύο σκέλη* το πρώτο αφορά στη γυναικεία κύηση και το δεύτερο στην ανδρική.
....
Η ισορροπία φέρει την εξέλιξη και άνοδο των ψυχών ...μέσα από την αρμονία.

Σχόλια