ΟΙ TΡΕΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ
Σκέψου κάτι, ο Θεός είναι Πανάγαθος, με τον Λόγο γέννησε την ζωή από Φως αλλά και τον Άνθρωπο σύμφωνα με την όμοια δική του ουσία το Φως.

ὁ δὲ πάντων πατὴρ ὁ Νοῦς, ὢν ζωὴ καὶ φῶς, ἀπεκύησεν Ανθρωπον αὐτῷ ἴσον, οὗ ἠράσθη ὡς ἰδίου τόκου·
περικαλλὴς γάρ, τὴν τοῦ πατρὸς εἰκόνα ἔχων· ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς 

Άρα ο Πανάγαθος Θεός Φως και Ζωή γέννησε στο δικό του κόσμο του Φωτός τον Άνθρωπο με όμοια ουσία, με την ίδια εικόνα, και με την ίδια μορφή.
1. Με την όμοια ουσία του στον κόσμο του Φωτός.
2. Με την ίδια εικόνα του στον κτιστό κόσμο.
3. Με την ίδια μορφή του στον αισθητό κόσμο των σωμάτων


Διαβάζουμε πιο πριν στον Ποιμάνδρη ότι ο Πανάγαθος Θεός γέννησε άλλο Νου δημιουργό όχι από φως αλλά από πυρ και πνεύμα.
ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν, 
Γέννησε λοιπόν ο Θεός φως και Ζωή έναν έτερο δεύτερο Νου δημιουργό ο οποίος είναι διαφορετικός από το Φως, γιατί είναι από πυρ και πνεύμα και δημιούργησε ο έτερος Νους τον κτιστό κόσμο, την εικόνα.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΤΙΣΤΟ ΚΟΣΜΟ

ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί, ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός· 

Τι μας λέει λοιπόν; ότι ο Πατέρας όλων ο Πανάγαθος Θεός παρέδωσε στον Άνθρωπο όλα τα δημιουργήματα του.
1. Τον κόσμο του Φωτός αφού έχει όμοια ουσία με το Φως.
2. Την εικόνα του αφού έχει την ίδια εικόνα με τον κτιστό κόσμο.
3. Την ίδια μορφή του αφού έχει την ίδια μορφή με το πνεύμα στον κτιστό κόσμο.


Στον υλικό κόσμο ο έτερος Νους δημιουργός γέννησε την ζωή με τα αισθητά σώματα από πυρ και πνεύμα, και όχι από φως.
Δηλαδή γέννησε από τα τέσσερα στοιχεία τα σώματα, μαζί με τις μορφές του πνεύματος που είναι οι αισθήσεις του σώματος και τα συναισθήματα του σώματος.
Διαβάζουμε:
ὁ δὲ Νοῦς ὁ θεός, ἀρρενόθηλυς ὤν, ζωὴ καὶ φῶς ὑπάρχων, ἀπεκύησε λόγῳ ἕτερον Νοῦν δημιουργόν, ὃς θεὸς τοῦ πυρὸς καὶ πνεύματος ὤν,

ὄντως γὰρ καὶ ὁ θεὸς ἠράσθη τῆς ἰδίας μορφῆς, παρέδωκε τὰ ἑαυτοῦ (στον Άνθρωπο)πάντα δημιουργήματα, καὶ κατανοήσας δὲ τὴν τοῦ Δημιουργοῦ κτίσιν ἐν τῷ πυρί,(του έτερου Νου δημιουργού)  ἠβουλήθη καὶ αὐτὸς δημιουργεῖν, καὶ συνεχωρήθη ἀπὸ τοῦ πατρός· 

Θέλησε ο Άνθρωπος Φως και Ζωή αφού έχει τις τρεις ιδιότητες του Πατέρα όλων τον Τριαδικό Θεό, να ζήσει και τις τρεις ιδιότητες του Ουσία- εικόνα- μορφές ώστε να κατανοήσει το Τριαδικό Θεό.

Ο Άνθρωπος είναι η μοναδική οντότητα-συνειδητότητα που μπορεί να ζήσει και στους δύο κόσμους του Τριαδικού Θεού. Να ζήσει ως Ουσία του φωτός χωρίς τα διπολικά αισθητά σώματα, να ζήσει ως εικόνα με τα διπολικά σώματα και τις ανάλογες μορφές των σωμάτων, και ενώ ζει στα σώματα να μπορεί με τον Νου να ζει και στο Φως ταυτόχρονα, η μάλλον να μπορεί να ζει με τον Νου την εικόνα του φωτός, διότι το φως είναι Φως και όχι η διπολικότητα. 
Η Αρμονία είναι η εικόνα της ζωής.


Είμαστε Νους-συνειδητότητα αλλά που εκδηλώνουμε την ζωή μέσα από αισθητά σώματα και πετυχαίνουμε την θέωση των σωμάτων μέσα από την Αρμονία ανεβαίνοντας τους κύκλους.

Εσείς  που υποστηρίζετε ότι είμαστε Νους-συνειδητότητα αλλά που εκδηλώνουμε την ζωή μέσα από αισθητά σώματα και πετυχαίνουμε την θέωση των σωμάτων μέσα από την Αρμονία ανεβαίνοντας τους κύκλους έχετε δίκιο, αλλά δεν βλέπετε το επόμενο σκαλοπάτι που είναι ο κόσμος του Φωτός.

Στο Φως η ζωή είναι ασώματη δίχως μορφές διπολικές πράγμα ακατανόητο για εμάς εδώ, διότι δεν μπορούμε να δούμε με σώμα το Φως ούτε μπορούμε να δούμε το Φως με τις μορφές του σώματος, ακόμη κι αν είναι αθάνατο σώμα και θεϊκό, διότι αυτό που είναι θεϊκό στον κτιστό κόσμο είναι το κατώτερο στον κόσμο του φωτός, και είναι αδύνατον ένα θεϊκό σώμα να ανέλθει στο Φως, παρά μόνον ο Άνθρωπος Νους που θα γίνει Φως, διότι είναι όμοιος με το Φως..κανένας άλλος, ούτε ο έταιρος Νους δημιουργός δεν είναι Φως ούτε τα δημιουργήματα του.

Δηλαδή συμφωνούμε ότι ο κόσμος του φωτός δεν αποτελείται από αισθητά αρσενικοθήλυκα σώματα; αλλά από συνείδηση της ολότητας του κόσμου μέσα από το Ένα; όπου το Ένα είναι Όλον και το Όλον Ένα Αδιαίρετα;

Μα είμαστε σώματα αισθητά γεμάτα από ανάγκες, πως είναι δυνατόν τα διαιρεμένα να ενωθούν; διότι η ένωση τους εξαρτάται από την έλξη του έρωτα και με την παρόμοια λογική των αισθητών διαιρεμένων σωμάτων.
Και ο μεν έρωτας οδηγεί στην πλάνη, η δε ψυχή στην αλήθεια.
Αυτό σημαίνει να απορρίψουμε αυτόν τον κόσμο...ποιος άνθρωπος το αντέχει αυτό;


«Ἀθάνατα μὲν φρόνει τῷ μεγαλόψυχος εἶναι, θνητὰ δὲ τῷ συμμέτρως τῶν ὑπαρχόντων ἀπολαύειν» _ "Προς Δημόνικον" #Ισοκράτης 
~....Της θαλπωρής είθε να 'ναι η κάθε μας ημέρα, Καλημέρα....~ 

(Να σκέπτεσαι μεν ως αθάνατος με το να είσαι μεγαλόψυχος, ως θνητός δε με το να απολαμβάνεις με μέτρο τα υλικά αγαθά σου).


morfeas sky

Σχόλια