ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΡΟΝΟΣ Ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ - ΤΑ ΕΠΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΤΑ ΕΠΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥΚάθε κύκλος - σύμπαν από τους ΕΠΤΑ του κτιστού κόσμου διοικείται από ΕΝΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ και στον δικό μας κατωφερή κύκλο ΔΟΙΚΗΤΗΣ είναι ο ΖΕΥΣ, ο οποίος βρίσκεται εξωτερικά του Ζωδιακού Ζωφόρου (αυτός που φέρει την ζωή) κύκλου, περικλείοντας τον κύκλο, και εσωτερικά του βρίσκεται με τις δυνάμεις της Αρμονίας τον ΑΙΘΕΡΑ.

Ο ΑΙΘΕΡΑΣ (ΑΡΜΟΝΙΑ) επιφέρει την ΖΩΗ  (Ζωφόρος) μέσα στον Ζωδιακό κύκλο, μέσω των δυνάμεων και ενεργειών της ΑΡΜΟΝΙΑΣ  πάνω στα  ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του Ζωδιακού κύκλου-σύμπαντος από πυρ και πνεύμα.

Ακόμη με τις δυνάμεις της ΑΡΜΟΝΙΑΣ δημιούργησε το γένος των θεών και τα είδη των θεών, που φέρουν αθάνατα θεϊκά πύρινα σώματα με τις δικές τους τέλειες αισθήσεις και τον Νου της Αρμονίας.

Επιφέρουν την Αρμονία του Ζωδιακού κύκλου από μέσα, (εσωτερικά), την Αρμονία των σφαιρών,  επίσης και την ζωή στο διττό διπολικό πυρ των Τεσσάρων στοιχείων με την γέννηση όλων των  ΣΩΜΑΤΩΝ, που θα ενδυθούν τις μορφές των Τεσσάρων στοιχείων από πνεύμα που εμείς ονομάζουμε ΔΑΙΜΟΝΕΣ.

Οι ΔΑΙΜΟΝΕΣ είναι τα γένη και τα είδη του πνεύματος που συμμετέχουν ανάλογα τον Ζωδιακό κύκλο, είναι οι μορφές του πνεύματος που σωματοποιούνται στα ανάλογα ΣΩΜΑΤΑ, για να γίνουν ΑΙΣΘΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ, δηλαδή οι διττές διπολικές αισθήσεις και τα συναισθήματα, τα πάθη και οι επιθυμίες.

Οι  ΨΥΧΕΣ είναι χωρισμένες κι αυτές σε γένη και σε είδη, ανάλογα τον Ζωδιακό κύκλο στον οποίο ανήκουν,  φέρουν την ΝΟΗΤΗ ΟΥΣΙΑ των ΔΥΝΑΜΕΩΝ της ΑΡΜΟΝΙΑΣ του εκάστοτε Ζωδιακού κύκλου στον οποίο ανήκουν, όπως και τις  ανάλογες ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ της  ΚΙΝΗΣΗΣ της ΑΡΜΟΝΙΑΣ που είναι η Ζωή.
(η κίνηση της νοητής ουσίας είναι η ζωή).

Οι ΨΥΧΕΣ  όταν ενσαρκώνονται, ενώνονται με τις διττές δυνάμεις που είναι οι μορφές του διττού διπολικού πνεύματος, και του δίνουν την νοητή κίνηση άρα την νοερή ζωή,  δηλαδή στις μορφές του πνεύματος που θα ενωθούν με το σώμα και θα γίνει το Αισθητό σώμα, και ταυτόχρονα την διανοητική κίνηση στο σώμα.

Το σώμα εξουσιάζεται από το πνεύμα, (πνοή), το πνεύμα εξουσιάζεται από τις ψυχές που είναι η νοητική ουσία των δυνάμεων της ΑΡΜΟΝΙΑΣ του σύμπαντος.

Οι μορφές του πνεύματος είναι όλες οι ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΔΙΤΤΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ και ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ το ΕΙΔΟΣ του ΓΕΝΟΥΣ στα ΑΙΣΘΗΤΑ πλέον ΣΩΜΑΤΑ που δημιούργησαν οι θεοί.

Η ΑΡΜΟΝΙΑ στην αισθητή ζωή των ενσαρκώμενων ψυχών στα αισθητά σώματα επιφέρεται μέσω της νοητικής ουσίας της ΨΥΧΗΣ. 

Ο Άνθρωπος είναι ο Λόγος,Ουσιωδώς όμοιος με τον Φωτεινό Λόγο, το Άπλετο Φως του Αρχέτυπου κόσμου, που εισέρχεται από τις πύλες στον Ζωδιακό κύκλο, και ενώνονται μαζί του οι ψυχές, που θα ενωθούν με τον Λόγο από μεγάλο έρωτα προς αυτόν, και οδηγούνται από τον Λόγο. 
Ο Λόγος βρίσκεται στον πυρήνα η ψυχή ενωμένη γύρω από τον πυρήνα, και όταν ενσαρκωθεί ενώνεται με τις μορφές του πνεύματος και το σώμα, και στον δικό μας κόσμο γίνεται ο άνθρωπος της Γης.
.......
.................


Μέσα στον Ζωδιακό κύκλο φέρει την ζωή (Ζωφόρος) με τα Τέσσερα στοιχεία από πυρ και πνεύμα, ο ΖΕΥΣ.

Ο κάθε ΔΕΚΑΡΧΟΣ από τους  ΕΠΤΑ είναι ο ΝΟΥΣ το ΚΕΦΑΛΙ
το ΚΡΑΝΙΟ. 
Και μέσα στον κύκλο μέσα στο κεφάλι μέσα στο σύμπαν είναι ο πνευματικός Λόγος του, ο ΑΙΘΕΡΑΣ, μαζί και οι θεοί και οι δαίμονες που τον υπηρετούν, για να επιφέρει την σωστή λειτουργία του σύμπαντος σύμφωνα με την Αρμονία.

Διαβάζουμε στα Ορφικά:
Ζεὺς ὁ "πανόπτης'', ἵνα δὴ τῆς διττῆς δημιουργίας ἔχῃ τὰς οἱονεὶ πηγάς

Ορφική Θεογονία: Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του Aιθέρος είναι: διεισδυτικότατος, ταχύτατος, εξ ουρανού προερχόμενος, 
πυρ καθαρό, φύση ελαφρότατη, άπειρος, κυκλοφορητικός.

Ο Αιθέρας είναι οι τέλειες δυνάμεις της Αρμονίας (νοητική ουσία-πνευματικός λόγος) είναι οι ενέργειες των δυνάμεων της Αρμονίας όπου επιφέρουν την κίνηση.(κίνηση = η ζωή).

Ορφικά:
Κατά συνέπεια, ο κόσμος μας και όλο το Σύμπαν μας «υπάρχει» στην αγκαλιά του Αιθέρα.
«Ο Ζευς ονομάζεται και Αιθήρ» 

(Ορφικά Αποσπάσματα 28), οπότε, και σύμφωνα με την όλη Ορφική Θεολογία, μία εκ των ιδιοτήτων του Αιθέρος είναι η γέννηση.


«Και νους αδιάψευστος, βασιλιάς, είναι ο άφθαρτος Αιθέρας, γιατί μ’ αυτό λέει τα πάντα και ακούει και δεν υπάρχει φωνή, ούτε κραυγή, ούτε κτύπος, ούτε και φήμη, που να ξεφεύγει από τα αυτιά του πανίσχυρου Κρονίωνα.
Έτσι, λοιπόν, είναι ο νους και η κεφαλή του Διός» (Ορφικά Αποσπάσματα 6, 19-23).

Κρονίωνας και Ζευς-Δίας είναι ο ίδιος νους! το κεφάλι, το κρανίο, ο Κρόνος!!


σημ: ο Κρόνος είναι ο ΝΟΥΣ του ΔΙΑ!! Η ΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ!!!! Ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ !!!!ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ!! ΤΟΝ ΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ.

Ο ΚΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΣ !!!! Ο ΖΕΥΣ !!!!
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Ο ΚΡΟΝΟΣ ΤΟ ΚΡΑΝΙΟ !! Ο ΝΟΥΣ !! 
Ο ΖΕΥΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ-ΚΡΑΝΙΟ)

ΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΙ!! 
ΚΡΟΝΟΣ=ΚΡΑΝΙΟ=ΝΟΥΣ
ΔΙΑΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Η ΔΕ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ Η ΖΩΗ

Ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΦΕΡΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΤΑΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΡΟΝΟΣ Ο ΔΙΑΣ ΖΕΥΣΟΙ ΘΕΟΙ λοιπόν μέσα στους κύκλους και συγκεκριμένα στον δικό μας κατωφερή κύκλο - σύμπαν,  είναι οι δυνάμεις της Αρμονίας, που επιφέρουν την σωστή λειτουργία των κύκλων εσωτερικά του. Επίσης επιφέρουν την Ζωή με τα είδη του γένους των σωμάτων που δημιουργούν και ενώνονται με το γένος και τα είδη του πνεύματος που θα ενωθούν με το γένος και τα είδη των ψυχών.

Και ανάλογα την δομή της ουσίας ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ του κάθε ένα Ζωδιακού κύκλου από τους ΕΠΤΑ.


Σχόλια