ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ ( ΨΥΧΗ )

Όπως δια την Γαία πάς εσπαρμένος αγρός ήταν και βωμός λατρείας αυτής, ούτω και πας τόπος στον οποίον άναπταν πυρ ήταν βωμός της Εστίας.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΥΡ

Ο Πλάτωνας θεωρεί ότι οι ψυχές αποτελούνται από τρία τμήματα.
Οι φιλόσοφοι-βασιλείς το αντιλαμβάνονται πρώτοι.

Τα τρία αυτά τμήματα είναι:


1) Το επιθυμητικό:

Η ελεύθερη βούληση η οποία συμβολίζεται με τα δεσμά στα χέρια.
Η ερώτηση σε αυτή την περίπτωση είναι:
"Τι μπορώ να κάνω ελεύθερα" ?
Κάθε οντότητα που ενσαρκώνεται και μετενσαρκώνεται στο υλικό σύμπαν δεν διαθέτει, όπως προαναφέρθηκε 100% ελεύθερη βούληση.
Όταν σπάσουμε τα δεσμά στα χέρια τότε η ελεύθερη βούληση απελευθερώνεται και με αυτόν τον τρόπο αφυπνίζεται η εν δυνάμει δόνηση της που βρίσκεται στον ψυχικό πυρήνα.

2) Το θυμοειδές:

Είναι η ψυχική γενναιότητα και συμβολίζεται με τα δεσμά στα πόδια.
Το ερώτημα εδώ είναι:
"Που δεν μπορώ να πάω ελεύθερα" ?
Το Μάτριξ του ψευδοσύμπαντος διαθέτει την καταγραφή του φόβου και του τρόμου.
Η καταγραφή αυτή δεσμεύει την οντότητα μέσα σε ένα καλά προγραμματισμένο πεδίο δράσης. Ο φόβος και ο τρόμος είναι εφευρέσεις του Μάτριξ και κατά συνέπεια είναι μία ψευδαίσθηση.
Είναι δική μας επιλογή εάν συνεχίσουμε να ζούμε στην ψευδαίσθηση αυτή η όχι.


3) Το λογιστικό:

Είναι η ορθή σκέψη η οποία πηγάζει ο ορθός λόγος.
Συμβολίζεται με τα δεσμά στον αυχένα (κεφάλι).
Η ερώτηση είναι: "Τι δεν μπορώ να σκεφτώ ελεύθερα?"

Η πλύση εγκεφάλου και η αλλοίωση της ορθής σκέψης και του λόγου πρωτοστατούν στον πίνακα του Μάτριξ.
Η καταγραφή αλλοιώνει τα εγκεφαλικά κύτταρα με την επανάληψη. Δεν έχει σημασία εάν η επανάληψη είναι ορατή η αόρατη με τα φυσικά μάτια.


Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαθέτει συχνότητες οι οποίες μπορούν να συλλάβουν έννοιες ή ακόμα και εντολές του Μάτριξ χωρίς να το συνειδητοποιεί η προσωπικότητα.Οι κατώτεροι θεοί-δημιουργοί είναι σίγουρο ότι θα κάνουν τα πάντα για να δεσμεύσουν την ελεύθερη βούληση, θα μεταχειριστούν οποιαδήποτε ψυχολογική βία για να καταστείλουν την ψυχική γενναιότητα και θα μεταχειριστούν οποιοδήποτε μέσο για να καταστείλουν και να κατευθύνουν την σκέψη.
Ανεξάρτητα του ότι οι καταγραφές βρίσκονται στο Μάτριξ, οι επικυρίαρχοι φροντίζουν να ανανεώνουν την κρυσταλική τους δόνηση.

Στις τελετές των Αρχαιοελληνικών Μυστηρίων αυτά τα τρία βασικά δεσμά μετουσιώνονται πρώτα. Διαφορετικά ο υποψήφιος δεν μπορούσε να εισέλθει ως μαθητής στις σχολές των Αρχαιοελληνικών Μυστηρίων.

Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι όταν ο φιλόσοφος-βασιλιάς κατανοήσει την δυναμική που υπάρχει πίσω από την ελεύθερη βούληση, την ψυχική γενναιότητα, και την 
ελεύθερη σκέψη, ενεργοποιεί στον εγκέφαλο του την αληθινή του φύση.

Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει να βλέπει αμυδρά πίσω από την φωτιά τα πρώτα κομμάτια της αλήθειας του πραγματικού κόσμου και των πραγματικών θεών.

Τότε αποφασίζει να μετουσιώσει ελεύθερα με βάση την βούληση, την ανδρεία και την σκέψη του το υλικό κομμάτι της προσωπικότητας του.

Με αυτή του την επιλογή έχει κάνει το πρώτο βήμα για να "διαρρήξει το ψευδοσύμπαν". 

Ενεργειακά με μία τέτοια συνειδητή απόφαση επιστρέφει στους κατώτερους θεούς την υλική τους παγίδα αποδυναμώνοντάς τους.

Με αυτόν τον τρόπο περνά μέσα από την Φωτιά που αντιλήφθηκε λίγο πριν καθώς "είδε" την αντανάκλαση.

Ο Πλάτωνας ονομάζει αυτή την φωτιά "Ιερόν Πυρ" και την τοποθετεί στο υλικό σύμπαν.

Γενικά σε όλα τα Αρχαιοελληνικά Μυστήρια συναντούμε το "Ιερόν Πυρ" στο υλικό σύμπαν.

Η ψυχή μπορεί να εξουσιάζει αυτόν τον κόσμο της ύλης.(matrix).
Bέβαια όταν λέω "εξουσιάζει" εννοώ μέσω της Αρμονίας, και όχι μέσω της διπολικότητας καλού=κακού διότι θα γίνουμε πάλι ένα με αυτόν τον κόσμο.

morfeas sky


Διαβάστε το:
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Σχόλια