ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΪΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ

                                                               


Οι 7 νόμοι του Σύμπαντος
«Το Παν είναι ο Λόγος. Το σύμπαν είναι Νοητικό». 

(Πρώτη Αρχή)

Ο Ερμής Τρισμέγιστος χιλιάδες χρόνια πριν μας είπε:

Υπάρχει ο Νους και το πνεύμα.

Αρχή δε όλων είναι η δια-νοητική ουσία, που είναι η μόνη σε επαφή με τον Λόγο, ο Λόγος της είναι σαν σύμβουλος.Ανάλυση:

.. Ο ΛΟΓΟΣ ( ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΩΣ )
Λόγος είναι ο πυρήνας της ανθρώπινης ψυχής, είναι η νοητική ουσία Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο του Αρχέτυπου κόσμου του Φωτός, η οποία εισέρχεται στον κτιστό κόσμο και ενώνεται με τον νοητό κόσμο των δυνάμεων της Αρμονίας τις ψυχές που είναι η εικόνα της ζωής, με σκοπό να ζήσει και κατανοήσει την ζωή από πυρ και πνεύμα, τον αισθητό κόσμο των αισθητών σωμάτων.


Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
(ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ)
δια-νοητική ουσία είναι η νοητή ζωή της ψυχής, είναι η ψυχή
που φέρει το δικό της νου με τις δικές του δυνάμεις της Αρμονίας.
Ψυχή είναι ο νους των δυνάμεων της Αρμονίας η νοητική ουσία της ψυχής, (αδιαίρετος νους και λόγος των δυνάμεων της Αρμονίας), η νοητή ζωή της ψυχής, όπου οδηγείται από τον δικό της λόγο των δυνάμεων της Αρμονίας.
Ψυχή λοιπόν, είναι η νοητή ζωή, η εικόνα της ζωής.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΌσον αφορά για το τι ακριβώς είναι το πνεύμα που ενυπάρχει σε ολόκληρο το σύμπαν και είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, είναι η διττή πληροφορία που ενυπάρχει παντού γύρω μας, οι δύο αντίθετοι πόλοι, όπου το καθετί έχει και το αντίθετο του, είναι οι μορφές του πνεύματος οι οποίες ενώνονται με την ψυχή όταν ενσαρκώνεται, και συγκροτούν όλες τις καθολικές διττές ενέργειες που σχηματίζουν το σώμα, και δημιουργείται η "κτιστή" ζωή, όπου εκδηλώνεται το πνεύμα με το σώμα, και γι'αυτό ονομάζεται αισθητό σώμα, και ο κόσμος αισθητός κόσμος των σωμάτων από πυρ και πνεύμα.Η ΔΙΠΛΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ο άνθρωπος της Γης είναι η εικόνα της εικόνας της Ζωής.
Εκτός από το αισθητό του σώμα από πυρ και πνεύμα, ο άνθρωπος της Γης οδηγείται από την ψυχή που φέρει τις δυνάμεις της Αρμονίας, με τις οποίες αφουγκράζεται, διανοείται, διαισθάνεται, νιώθει, όλα αυτά που φέρει μέσα της η ουσία του πυρήνα της ψυχής που είναι Ουσιωδώς όμοια με τον Φωτεινό Λόγο και έλκεται από την Αρμονία, ο δε Λόγος του πυρήνα της ψυχής είναι σαν σύμβουλος προς τις δυνάμεις της Αρμονίας της ψυχής, η δε ψυχή είναι ο σύμβουλος στον άνθρωπο της Γης, και όλα αυτά είναι η μορφή της ανθρώπινης ψυχής.


Ο Λόγος δίνει συμβουλές στην νοητική ουσία της ψυχής, χωρίς να τις επιβάλλει, είναι η καθαρή συνείδηση μας που μας μιλά συνεχώς σαν ηχώ μέσα μας, η αγαθή έκλαμψη της αλήθειας της ζωής, η ανιδιοτελής αγάπη μας για τα πάντα.
....
Ψυχή λοιπόν είναι ουσία αυτοτελής, είναι η νόηση, ο δια-νοητικός Λόγος της ουσίας, είναι η γνώση των λογισμών που κάνουμε, διαμέσου της ουσίας της ψυχής του Λόγου, και παρέχουν στο άλογο μέρος της ψυχής (ΑΙΣΘΗΤΌ ΣΏΜΑ) την ηχώ ως φωνή σε εμάς.

Υπάρχει λοιπόν η ουσία και ο Λόγος, και η νόηση και η διανόηση.
Προς την διανόηση μας οδηγεί η εικασία και η αίσθηση.
Ο Λόγος οδηγείται προς την ουσία, και δι αυτού άγεται.
Ή νόηση επιπλέκεται με τον λογισμό και όλα μαζί μία μορφή αποκτούν, και αυτή είναι η μορφή της ψυχής.

Νιώθουμε την ηχώ της ψυχής να μας μιλά, αλλά οι περισσότεροι δεν της δίνουμε σημασία και αυτό είναι το μεγαλύτερο μας λάθος.

Όλα είναι νοητά ο κόσμος είναι νοητός.

                                       ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΘΕΪΚΗ ΨΥΧΗ

Η θεϊκή ανθρώπινη ψυχή είναι ο Λόγος που βρίσκεται στον πυρήνα της ψυχής, είναι κλεισμένος στον εαυτό του από τις όμοιες δικές του ουσίες, δεν επηρεάζεται καθόλου από τις ενέργειες και τις μορφές του σύμπαντος, ενέργειες του σύμπαντος είναι οι δυνάμεις της Αρμονίας της ψυχής που ενώνεται μαζί της, αλλά και το αισθητό σώμα από πυρ και πνεύμα.

Ούτε μπαίνουν στον πυρήνα της θεϊκής ψυχής το πυρ και το πνεύμα, ούτε βγαίνουν από τον πυρήνα της ψυχής οι όμοιες με τον Φωτεινό Λόγο ουσίες.
Ο Φωτεινός Λόγος ζει κλεισμένος στον δικό του κόσμο, όπως και το ίδιο ισχύει για τις δυνάμεις της Αρμονίας της ψυχής.

Και λειτουργούν ως σύμβουλος στο αισθητό σώμα των ανθρώπων.
....


Οι τέλειες δυνάμεις της Αρμονίας της ψυχής έλκονται από μεγάλο έρωτα προς τον Φωτεινό Λόγο που εισέρχεται από τις πύλες στον δικό της νοητό κόσμο, ενώνονται μαζί και ο Λόγος γίνεται ο πυρήνας της ψυχής.

Δυνάμεις της Αρμονίας είναι ο πνευματικός Λόγος, η νοητική ουσία που φέρει σε αρμονία όλα τα αισθητά σώματα όταν ενσαρκώνεται-ενώνεται μαζί τους, δηλαδή με όλες τις διττές ενέργειες και όλες τις διττές μορφές του σύμπαντος το οποίο περιβάλλουν εσωτερικά.


Είναι το διττό διπολικό πυρ και πνεύμα που βρίσκεται πανταχού παρών και τα πάντα πληρών μέσα στο κλειστό πεπερασμένο σύμπαν των επτά κύκλων, και εξουσιάζεται μόνον από τον πνευματικό Λόγο της ψυχής επιφέροντας την αρμονία στο αισθητό σώμα.

Ο Φωτεινός Λόγος που βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης ψυχής έλκεται μόνον από τις δυνάμεις της Αρμονίας, τον πνευματικό Λόγο, ο οποίος προσκολλείται εξωτερικά στον πυρήνα της ανθρώπινης θεϊκής ψυχής, μαζί έρχονται και οι τέλειες ενέργειες της Αρμονίας από έρωτα προς τον Φωτεινό Λόγο.
Και έτσι επιφέρουν την κίνηση στον Φωτεινό Λόγο ο οποίος κινεί την ψυχή που ενώθηκαν μαζί της ο πνευματικός Λόγος και οι τέλειες ενέργειες της Αρμονίας, και περιφέρεται στο σύμπαν.

Όταν ενσαρκώνεται η ανθρώπινη θεϊκή ψυχή έρχονται και ενώνονται πάνω στην ψυχή και όλες οι διττές διπολικές μορφές του πνεύματος που σωματοποιούν και συγκροτούν όλες τις καθολικές καθοδικές διττές ενέργειες, και στον δικό μας κόσμο από την ένωση αυτή γεννιέται το αισθητό σώμα, ο άνθρωπος της Γης, με διπλή φύση, που φέρει στην ψυχή του τον πνευματικό Λόγο και στον πυρήνα της ψυχής τον Φωτεινό Λόγο, και από την άλλη αποκτά το διπολικό αισθητό σώμα από πυρ και πνεύμα.


Ο πνευματικός λόγος της ψυχής εκτός την Αρμονία, (αγνή αγάπη, αρετή, σωφροσύνη, απαρράμιλο θάρρος γενναιότητας της ψυχής απέναντι στον φόβο, ο οποίος φόβος εξουσιάζει την ψυχή μέσα από τις ανάγκες και τις αγωνίες της ζωής του σώματος), δίνει όλες τις ενέργειες της γνώσης (τέχνες επιστήμες) του αισθητού κόσμου, ενώ οι μορφές του πνεύματος δίνουν την διττή διπολική λογική του αισθητού κόσμου, όπου το καθετί έχει δύο αντίθετους πόλους σε εναντιότητα μεταξύ τους.

morfeas sky


TI EINAI Η ΨΥΧΗ - ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ

Σχόλια